2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Nanociència, Materials i Processos: Tecnologia Química de Frontera (2013)
 Assignatures
  INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs
A1.3
B4.1
B5.3
C1.1
no es contempla 0
Resolució de problemes, exercicis
B4.1
B5.3
resolució de problemes proposats i realitzats de forma personal o en grup fora de l'aula 50
Proves objectives de preguntes curtes
A1.1
A1.3
A1.4
A1.6
A2.2
C1.1
preguntes curtes sobre els conceptes i continguts exposats en les classes magistrals i en les pràctiques 50
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria