2013_14
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Nanoscience, Materials and Processes: Chemical Technology at the Frontier
 Subjects
  NANOFABRICATION AND NANOPROCESSING
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Una sessió introductòria per tal de proporcionar una visió general de l'assignatura i el seu paper en el marc de la nanociència i la nanotecnologia.
Lecture Sessions cobrint els principis bàsics, modes d’operació, aplicacions i limitacions fonamentals de les tècniques de nanofabricació i nanoprocessat
Assignments Exercicis individuals i petites presentacions a classe sobre un tema molt específic que els estudiants han de treballar i presentar individualment.
Presentations / expositions Els estudiants es dividiran en grups i cada grup durà a terme una exposició oral sobre el treball que han desenvolupat durant el curs.
Personal tuition Reunions amb els estudiants, ja sigui de forma individual o grupal, per tal de millorar el seu rendiment.