2013_14
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Química
A A 
castellano 
Nanociencia, Materiales y Procesos: Tecnologia Química de Frontera (2013)
 Asignaturas
  NANOFABRICACIÓN Y NANOPROCESADO
   Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Una sessió introductòria per tal de proporcionar una visió general de l'assignatura i el seu paper en el marc de la nanociència i la nanotecnologia.
Sesión magistral Sessions cobrint els principis bàsics, modes d’operació, aplicacions i limitacions fonamentals de les tècniques de nanofabricació i nanoprocessat
Trabajos Exercicis individuals i petites presentacions a classe sobre un tema molt específic que els estudiants han de treballar i presentar individualment.
Presentaciones/exposiciones Els estudiants es dividiran en grups i cada grup durà a terme una exposició oral sobre el treball que han desenvolupat durant el curs.
Atención personalizada Reunions amb els estudiants, ja sigui de forma individual o grupal, per tal de millorar el seu rendiment.