2013_14
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Nanoscience, Materials and Processes: Chemical Technology at the Frontier
 Subjects
  NANOFABRICATION AND NANOPROCESSING
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Assignments
B9
B14
C1
Treballs en grup sobre un tema molt específic que els estudiants han de treballar i presentar. 10-20%
Presentations / expositions
B9
C1
Els estudiants es dividiran en grups i cada grup durà a terme una exposició oral sobre el treball que han desenvolupat durant el curs. 30-40%
Extended-answer tests
A1
B15
C1
proves on han de desenvolupar una o més temàtiques 40-60%
Others  
 
Other comments and second call

Durant les proves avaluatives, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells alectrònics que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista