2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Nanociència, Materials i Processos: Tecnologia Química de Frontera (2013)
 Assignatures
  NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Presentacions / exposicions
B1.1
Els estudiants es dividiran en grups i cada grup durà a terme una exposició oral sobre el treball que han desenvolupat durant el curs. 20%
Proves pràctiques
A1.1
Prova integradora de conceptes (capítol 8: Processos de fabricació global) 20%
Proves de desenvolupament
A1.1
Es faran tres proves parcials durant el curs sobre els capitols 1-3, 4/5 i 6/7. Cadascuna tindrà un pes del 20% de la nota final. 60%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Durant les proves avaluatives, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells alectrònics que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista. En segona convocatòria es mantindrà la nota de presentacions i prova integradora (40%) i es farà un examen escrit dels continguts de l'assignatura (60%).