2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Primer CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
2
0
7
0
5
1
0
1
DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
2
0
7
0
5
1
0
2
CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
2
0
7
0
5
1
0
3
NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
2
0
7
0
5
1
0
4
ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
2
0
7
0
5
1
0
5
SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
2
0
7
0
5
3
0
1
TREBALL DE FI DE MÀSTER
2
0
7
0
5
2
0
1
QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
2
0
7
0
5
2
0
3
TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
2
0
7
0
5
2
0
4
INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
2
0
7
0
5
2
0
6
NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
2
0
7
0
5
2
0
7
PROCESSOS EN SALA BLANCA
2
0
7
0
5
2
0
8
INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
2
0
7
0
5
2
0
9
DISSENY EXPERIMENTAL
2
0
7
0
5
2
1
4
SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
2
0
7
0
5
2
1
6
MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
2
0
7
0
5
2
1
7
NANOCATÀLISI
2
0
7
0
5
2
1
8
NANOBIOTECNOLOGIA
2
0
7
0
5
2
2
1
QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
A1.1Destacar en l'estudi i coneixement de l'àmbit de recerca triat: avaluar la importància
cientificotècnica, el potencial tecnològic i la viabilitat de la nanociencia, dels materials, del
seu disseny, la seva preparació, propietats, processos i desenvolupaments, tècniques i
RA1Adquireix una àmplia comprensió del tema d'investigació assignat.
    RA1 - Adquireix una àmplia comprensió del tema d'investigació assignat.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA1 - Adquireix una àmplia comprensió del tema d'investigació assignat.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA1 - Adquireix una àmplia comprensió del tema d'investigació assignat.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA1 - Adquireix una àmplia comprensió del tema d'investigació assignat.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Adquireix una àmplia comprensió del tema d'investigació assignat.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA1 - Adquireix una àmplia comprensió del tema d'investigació assignat.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Adquireix una àmplia comprensió del tema d'investigació assignat.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA1 - Adquireix una àmplia comprensió del tema d'investigació assignat.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA1 - Adquireix una àmplia comprensió del tema d'investigació assignat.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA1 - Adquireix una àmplia comprensió del tema d'investigació assignat.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA1 - Adquireix una àmplia comprensió del tema d'investigació assignat.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA1 - Adquireix una àmplia comprensió del tema d'investigació assignat.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA1 - Adquireix una àmplia comprensió del tema d'investigació assignat.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA1 - Adquireix una àmplia comprensió del tema d'investigació assignat.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA1 - Adquireix una àmplia comprensió del tema d'investigació assignat.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA1 - Adquireix una àmplia comprensió del tema d'investigació assignat.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA1 - Adquireix una àmplia comprensió del tema d'investigació assignat.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA1 - Adquireix una àmplia comprensió del tema d'investigació assignat.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA2Aplica conceptes de química supramolecular al disseny i síntesi de receptors moleculars,
dispositius moleculars senzills i materials moleculars nanoestructurats.
    RA2 - Aplica conceptes de química supramolecular al disseny i síntesi de receptors moleculars,
dispositius moleculars senzills i materials moleculars nanoestructurats.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA2 - Aplica conceptes de química supramolecular al disseny i síntesi de receptors moleculars,
dispositius moleculars senzills i materials moleculars nanoestructurats.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA2 - Aplica conceptes de química supramolecular al disseny i síntesi de receptors moleculars,
dispositius moleculars senzills i materials moleculars nanoestructurats.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA2 - Aplica conceptes de química supramolecular al disseny i síntesi de receptors moleculars,
dispositius moleculars senzills i materials moleculars nanoestructurats.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Aplica conceptes de química supramolecular al disseny i síntesi de receptors moleculars,
dispositius moleculars senzills i materials moleculars nanoestructurats.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA2 - Aplica conceptes de química supramolecular al disseny i síntesi de receptors moleculars,
dispositius moleculars senzills i materials moleculars nanoestructurats.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Aplica conceptes de química supramolecular al disseny i síntesi de receptors moleculars,
dispositius moleculars senzills i materials moleculars nanoestructurats.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA2 - Aplica conceptes de química supramolecular al disseny i síntesi de receptors moleculars,
dispositius moleculars senzills i materials moleculars nanoestructurats.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA2 - Aplica conceptes de química supramolecular al disseny i síntesi de receptors moleculars,
dispositius moleculars senzills i materials moleculars nanoestructurats.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA2 - Aplica conceptes de química supramolecular al disseny i síntesi de receptors moleculars,
dispositius moleculars senzills i materials moleculars nanoestructurats.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA2 - Aplica conceptes de química supramolecular al disseny i síntesi de receptors moleculars,
dispositius moleculars senzills i materials moleculars nanoestructurats.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA2 - Aplica conceptes de química supramolecular al disseny i síntesi de receptors moleculars,
dispositius moleculars senzills i materials moleculars nanoestructurats.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA2 - Aplica conceptes de química supramolecular al disseny i síntesi de receptors moleculars,
dispositius moleculars senzills i materials moleculars nanoestructurats.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA2 - Aplica conceptes de química supramolecular al disseny i síntesi de receptors moleculars,
dispositius moleculars senzills i materials moleculars nanoestructurats.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA2 - Aplica conceptes de química supramolecular al disseny i síntesi de receptors moleculars,
dispositius moleculars senzills i materials moleculars nanoestructurats.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA2 - Aplica conceptes de química supramolecular al disseny i síntesi de receptors moleculars,
dispositius moleculars senzills i materials moleculars nanoestructurats.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA2 - Aplica conceptes de química supramolecular al disseny i síntesi de receptors moleculars,
dispositius moleculars senzills i materials moleculars nanoestructurats.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA2 - Aplica conceptes de química supramolecular al disseny i síntesi de receptors moleculars,
dispositius moleculars senzills i materials moleculars nanoestructurats.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA3Aplica els coneixements de caracterització d'una mostra d'aerosols i de predicció del seu
comportament de transport i comportament fisicoquímic en un flux.
    RA3 - Aplica els coneixements de caracterització d'una mostra d'aerosols i de predicció del seu
comportament de transport i comportament fisicoquímic en un flux.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA3 - Aplica els coneixements de caracterització d'una mostra d'aerosols i de predicció del seu
comportament de transport i comportament fisicoquímic en un flux.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA3 - Aplica els coneixements de caracterització d'una mostra d'aerosols i de predicció del seu
comportament de transport i comportament fisicoquímic en un flux.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA3 - Aplica els coneixements de caracterització d'una mostra d'aerosols i de predicció del seu
comportament de transport i comportament fisicoquímic en un flux.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA3 - Aplica els coneixements de caracterització d'una mostra d'aerosols i de predicció del seu
comportament de transport i comportament fisicoquímic en un flux.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA3 - Aplica els coneixements de caracterització d'una mostra d'aerosols i de predicció del seu
comportament de transport i comportament fisicoquímic en un flux.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Aplica els coneixements de caracterització d'una mostra d'aerosols i de predicció del seu
comportament de transport i comportament fisicoquímic en un flux.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA3 - Aplica els coneixements de caracterització d'una mostra d'aerosols i de predicció del seu
comportament de transport i comportament fisicoquímic en un flux.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA3 - Aplica els coneixements de caracterització d'una mostra d'aerosols i de predicció del seu
comportament de transport i comportament fisicoquímic en un flux.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA3 - Aplica els coneixements de caracterització d'una mostra d'aerosols i de predicció del seu
comportament de transport i comportament fisicoquímic en un flux.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA3 - Aplica els coneixements de caracterització d'una mostra d'aerosols i de predicció del seu
comportament de transport i comportament fisicoquímic en un flux.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA3 - Aplica els coneixements de caracterització d'una mostra d'aerosols i de predicció del seu
comportament de transport i comportament fisicoquímic en un flux.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA3 - Aplica els coneixements de caracterització d'una mostra d'aerosols i de predicció del seu
comportament de transport i comportament fisicoquímic en un flux.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA3 - Aplica els coneixements de caracterització d'una mostra d'aerosols i de predicció del seu
comportament de transport i comportament fisicoquímic en un flux.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA3 - Aplica els coneixements de caracterització d'una mostra d'aerosols i de predicció del seu
comportament de transport i comportament fisicoquímic en un flux.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA3 - Aplica els coneixements de caracterització d'una mostra d'aerosols i de predicció del seu
comportament de transport i comportament fisicoquímic en un flux.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA3 - Aplica els coneixements de caracterització d'una mostra d'aerosols i de predicció del seu
comportament de transport i comportament fisicoquímic en un flux.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA3 - Aplica els coneixements de caracterització d'una mostra d'aerosols i de predicció del seu
comportament de transport i comportament fisicoquímic en un flux.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA4Comprèn la relació entre les propietats físiques i l'estructura cristal • lina dels materials.
    RA4 - Comprèn la relació entre les propietats físiques i l'estructura cristal • lina dels materials.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA4 - Comprèn la relació entre les propietats físiques i l'estructura cristal • lina dels materials.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA4 - Comprèn la relació entre les propietats físiques i l'estructura cristal • lina dels materials.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA4 - Comprèn la relació entre les propietats físiques i l'estructura cristal • lina dels materials.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA4 - Comprèn la relació entre les propietats físiques i l'estructura cristal • lina dels materials.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA4 - Comprèn la relació entre les propietats físiques i l'estructura cristal • lina dels materials.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Comprèn la relació entre les propietats físiques i l'estructura cristal • lina dels materials.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA4 - Comprèn la relació entre les propietats físiques i l'estructura cristal • lina dels materials.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA4 - Comprèn la relació entre les propietats físiques i l'estructura cristal • lina dels materials.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA4 - Comprèn la relació entre les propietats físiques i l'estructura cristal • lina dels materials.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA4 - Comprèn la relació entre les propietats físiques i l'estructura cristal • lina dels materials.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA4 - Comprèn la relació entre les propietats físiques i l'estructura cristal • lina dels materials.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA4 - Comprèn la relació entre les propietats físiques i l'estructura cristal • lina dels materials.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA4 - Comprèn la relació entre les propietats físiques i l'estructura cristal • lina dels materials.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA4 - Comprèn la relació entre les propietats físiques i l'estructura cristal • lina dels materials.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA4 - Comprèn la relació entre les propietats físiques i l'estructura cristal • lina dels materials.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA4 - Comprèn la relació entre les propietats físiques i l'estructura cristal • lina dels materials.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA4 - Comprèn la relació entre les propietats físiques i l'estructura cristal • lina dels materials.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA5Comprèn les principals propietats físiques dels materials.
    RA5 - Comprèn les principals propietats físiques dels materials.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA5 - Comprèn les principals propietats físiques dels materials.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA5 - Comprèn les principals propietats físiques dels materials.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA5 - Comprèn les principals propietats físiques dels materials.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA5 - Comprèn les principals propietats físiques dels materials.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA5 - Comprèn les principals propietats físiques dels materials.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Comprèn les principals propietats físiques dels materials.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA5 - Comprèn les principals propietats físiques dels materials.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA5 - Comprèn les principals propietats físiques dels materials.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA5 - Comprèn les principals propietats físiques dels materials.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA5 - Comprèn les principals propietats físiques dels materials.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA5 - Comprèn les principals propietats físiques dels materials.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA5 - Comprèn les principals propietats físiques dels materials.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA5 - Comprèn les principals propietats físiques dels materials.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA5 - Comprèn les principals propietats físiques dels materials.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA5 - Comprèn les principals propietats físiques dels materials.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA5 - Comprèn les principals propietats físiques dels materials.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA5 - Comprèn les principals propietats físiques dels materials.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA6Connecta el tipus de mòdul amb l'aplicació i el material de la membrana.
    RA6 - Connecta el tipus de mòdul amb l'aplicació i el material de la membrana.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA6 - Connecta el tipus de mòdul amb l'aplicació i el material de la membrana.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA6 - Connecta el tipus de mòdul amb l'aplicació i el material de la membrana.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA6 - Connecta el tipus de mòdul amb l'aplicació i el material de la membrana.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA6 - Connecta el tipus de mòdul amb l'aplicació i el material de la membrana.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA6 - Connecta el tipus de mòdul amb l'aplicació i el material de la membrana.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Connecta el tipus de mòdul amb l'aplicació i el material de la membrana.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA6 - Connecta el tipus de mòdul amb l'aplicació i el material de la membrana.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA6 - Connecta el tipus de mòdul amb l'aplicació i el material de la membrana.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA6 - Connecta el tipus de mòdul amb l'aplicació i el material de la membrana.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA6 - Connecta el tipus de mòdul amb l'aplicació i el material de la membrana.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA6 - Connecta el tipus de mòdul amb l'aplicació i el material de la membrana.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA6 - Connecta el tipus de mòdul amb l'aplicació i el material de la membrana.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA6 - Connecta el tipus de mòdul amb l'aplicació i el material de la membrana.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA6 - Connecta el tipus de mòdul amb l'aplicació i el material de la membrana.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA6 - Connecta el tipus de mòdul amb l'aplicació i el material de la membrana.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA6 - Connecta el tipus de mòdul amb l'aplicació i el material de la membrana.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA6 - Connecta el tipus de mòdul amb l'aplicació i el material de la membrana.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA7Coneix les teories, models i programari específic en l'àmbit de la química computacional.
    RA7 - Coneix les teories, models i programari específic en l'àmbit de la química computacional.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA7 - Coneix les teories, models i programari específic en l'àmbit de la química computacional.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA7 - Coneix les teories, models i programari específic en l'àmbit de la química computacional.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA7 - Coneix les teories, models i programari específic en l'àmbit de la química computacional.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA7 - Coneix les teories, models i programari específic en l'àmbit de la química computacional.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA7 - Coneix les teories, models i programari específic en l'àmbit de la química computacional.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Coneix les teories, models i programari específic en l'àmbit de la química computacional.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA7 - Coneix les teories, models i programari específic en l'àmbit de la química computacional.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA7 - Coneix les teories, models i programari específic en l'àmbit de la química computacional.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA7 - Coneix les teories, models i programari específic en l'àmbit de la química computacional.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA7 - Coneix les teories, models i programari específic en l'àmbit de la química computacional.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA7 - Coneix les teories, models i programari específic en l'àmbit de la química computacional.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA7 - Coneix les teories, models i programari específic en l'àmbit de la química computacional.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA7 - Coneix les teories, models i programari específic en l'àmbit de la química computacional.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA7 - Coneix les teories, models i programari específic en l'àmbit de la química computacional.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA7 - Coneix les teories, models i programari específic en l'àmbit de la química computacional.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA7 - Coneix les teories, models i programari específic en l'àmbit de la química computacional.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA7 - Coneix les teories, models i programari específic en l'àmbit de la química computacional.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA8Determina la tecnologia de membranes per utilitzar segons les espècies a separar.
    RA8 - Determina la tecnologia de membranes per utilitzar segons les espècies a separar.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA8 - Determina la tecnologia de membranes per utilitzar segons les espècies a separar.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA8 - Determina la tecnologia de membranes per utilitzar segons les espècies a separar.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA8 - Determina la tecnologia de membranes per utilitzar segons les espècies a separar.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA8 - Determina la tecnologia de membranes per utilitzar segons les espècies a separar.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA8 - Determina la tecnologia de membranes per utilitzar segons les espècies a separar.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Determina la tecnologia de membranes per utilitzar segons les espècies a separar.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA8 - Determina la tecnologia de membranes per utilitzar segons les espècies a separar.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA8 - Determina la tecnologia de membranes per utilitzar segons les espècies a separar.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA8 - Determina la tecnologia de membranes per utilitzar segons les espècies a separar.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA8 - Determina la tecnologia de membranes per utilitzar segons les espècies a separar.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA8 - Determina la tecnologia de membranes per utilitzar segons les espècies a separar.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA8 - Determina la tecnologia de membranes per utilitzar segons les espècies a separar.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA8 - Determina la tecnologia de membranes per utilitzar segons les espècies a separar.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA8 - Determina la tecnologia de membranes per utilitzar segons les espècies a separar.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA8 - Determina la tecnologia de membranes per utilitzar segons les espècies a separar.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA8 - Determina la tecnologia de membranes per utilitzar segons les espècies a separar.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA8 - Determina la tecnologia de membranes per utilitzar segons les espècies a separar.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA9Dissenya materials a utilitzar en la producció de membranes amb propietats específiques.
    RA9 - Dissenya materials a utilitzar en la producció de membranes amb propietats específiques.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA9 - Dissenya materials a utilitzar en la producció de membranes amb propietats específiques.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA9 - Dissenya materials a utilitzar en la producció de membranes amb propietats específiques.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA9 - Dissenya materials a utilitzar en la producció de membranes amb propietats específiques.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA9 - Dissenya materials a utilitzar en la producció de membranes amb propietats específiques.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA9 - Dissenya materials a utilitzar en la producció de membranes amb propietats específiques.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Dissenya materials a utilitzar en la producció de membranes amb propietats específiques.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA9 - Dissenya materials a utilitzar en la producció de membranes amb propietats específiques.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA9 - Dissenya materials a utilitzar en la producció de membranes amb propietats específiques.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA9 - Dissenya materials a utilitzar en la producció de membranes amb propietats específiques.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA9 - Dissenya materials a utilitzar en la producció de membranes amb propietats específiques.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA9 - Dissenya materials a utilitzar en la producció de membranes amb propietats específiques.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA9 - Dissenya materials a utilitzar en la producció de membranes amb propietats específiques.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA9 - Dissenya materials a utilitzar en la producció de membranes amb propietats específiques.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA9 - Dissenya materials a utilitzar en la producció de membranes amb propietats específiques.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA9 - Dissenya materials a utilitzar en la producció de membranes amb propietats específiques.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA9 - Dissenya materials a utilitzar en la producció de membranes amb propietats específiques.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA9 - Dissenya materials a utilitzar en la producció de membranes amb propietats específiques.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA10Distingeix els materials segons les seves propietats i aplicacions.
    RA10 - Distingeix els materials segons les seves propietats i aplicacions.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA10 - Distingeix els materials segons les seves propietats i aplicacions.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA10 - Distingeix els materials segons les seves propietats i aplicacions.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA10 - Distingeix els materials segons les seves propietats i aplicacions.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA10 - Distingeix els materials segons les seves propietats i aplicacions.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA10 - Distingeix els materials segons les seves propietats i aplicacions.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Distingeix els materials segons les seves propietats i aplicacions.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA10 - Distingeix els materials segons les seves propietats i aplicacions.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA10 - Distingeix els materials segons les seves propietats i aplicacions.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA10 - Distingeix els materials segons les seves propietats i aplicacions.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA10 - Distingeix els materials segons les seves propietats i aplicacions.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA10 - Distingeix els materials segons les seves propietats i aplicacions.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA10 - Distingeix els materials segons les seves propietats i aplicacions.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA10 - Distingeix els materials segons les seves propietats i aplicacions.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA10 - Distingeix els materials segons les seves propietats i aplicacions.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA10 - Distingeix els materials segons les seves propietats i aplicacions.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA10 - Distingeix els materials segons les seves propietats i aplicacions.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA10 - Distingeix els materials segons les seves propietats i aplicacions.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA11Domina l'anàlisi del disseny de producte industrial en l'àmbit de la indústria química i afí.
    RA11 - Domina l'anàlisi del disseny de producte industrial en l'àmbit de la indústria química i afí.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA11 - Domina l'anàlisi del disseny de producte industrial en l'àmbit de la indústria química i afí.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA11 - Domina l'anàlisi del disseny de producte industrial en l'àmbit de la indústria química i afí.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA11 - Domina l'anàlisi del disseny de producte industrial en l'àmbit de la indústria química i afí.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA11 - Domina l'anàlisi del disseny de producte industrial en l'àmbit de la indústria química i afí.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA11 - Domina l'anàlisi del disseny de producte industrial en l'àmbit de la indústria química i afí.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Domina l'anàlisi del disseny de producte industrial en l'àmbit de la indústria química i afí.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA11 - Domina l'anàlisi del disseny de producte industrial en l'àmbit de la indústria química i afí.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA11 - Domina l'anàlisi del disseny de producte industrial en l'àmbit de la indústria química i afí.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA11 - Domina l'anàlisi del disseny de producte industrial en l'àmbit de la indústria química i afí.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA11 - Domina l'anàlisi del disseny de producte industrial en l'àmbit de la indústria química i afí.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA11 - Domina l'anàlisi del disseny de producte industrial en l'àmbit de la indústria química i afí.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA11 - Domina l'anàlisi del disseny de producte industrial en l'àmbit de la indústria química i afí.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA11 - Domina l'anàlisi del disseny de producte industrial en l'àmbit de la indústria química i afí.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA11 - Domina l'anàlisi del disseny de producte industrial en l'àmbit de la indústria química i afí.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA11 - Domina l'anàlisi del disseny de producte industrial en l'àmbit de la indústria química i afí.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA11 - Domina l'anàlisi del disseny de producte industrial en l'àmbit de la indústria química i afí.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA11 - Domina l'anàlisi del disseny de producte industrial en l'àmbit de la indústria química i afí.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA12Domina l'anàlisi i disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'aplicació de metodologies de disseny i simulació.
    RA12 - Domina l'anàlisi i disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'aplicació de metodologies de disseny i simulació.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA12 - Domina l'anàlisi i disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'aplicació de metodologies de disseny i simulació.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA12 - Domina l'anàlisi i disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'aplicació de metodologies de disseny i simulació.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA12 - Domina l'anàlisi i disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'aplicació de metodologies de disseny i simulació.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA12 - Domina l'anàlisi i disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'aplicació de metodologies de disseny i simulació.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA12 - Domina l'anàlisi i disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'aplicació de metodologies de disseny i simulació.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Domina l'anàlisi i disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'aplicació de metodologies de disseny i simulació.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA12 - Domina l'anàlisi i disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'aplicació de metodologies de disseny i simulació.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA12 - Domina l'anàlisi i disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'aplicació de metodologies de disseny i simulació.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA12 - Domina l'anàlisi i disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'aplicació de metodologies de disseny i simulació.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA12 - Domina l'anàlisi i disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'aplicació de metodologies de disseny i simulació.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA12 - Domina l'anàlisi i disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'aplicació de metodologies de disseny i simulació.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA12 - Domina l'anàlisi i disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'aplicació de metodologies de disseny i simulació.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA12 - Domina l'anàlisi i disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'aplicació de metodologies de disseny i simulació.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA12 - Domina l'anàlisi i disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'aplicació de metodologies de disseny i simulació.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA12 - Domina l'anàlisi i disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'aplicació de metodologies de disseny i simulació.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA12 - Domina l'anàlisi i disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'aplicació de metodologies de disseny i simulació.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA12 - Domina l'anàlisi i disseny de processos industrials en l'àmbit de la indústria química i afí,
mitjançant l'aplicació de metodologies de disseny i simulació.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA13Domina la integració de disseny de producte i procés n l'àmbit de la indústria química i afí.
    RA13 - Domina la integració de disseny de producte i procés n l'àmbit de la indústria química i afí.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA13 - Domina la integració de disseny de producte i procés n l'àmbit de la indústria química i afí.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA13 - Domina la integració de disseny de producte i procés n l'àmbit de la indústria química i afí.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA13 - Domina la integració de disseny de producte i procés n l'àmbit de la indústria química i afí.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA13 - Domina la integració de disseny de producte i procés n l'àmbit de la indústria química i afí.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA13 - Domina la integració de disseny de producte i procés n l'àmbit de la indústria química i afí.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA13 - Domina la integració de disseny de producte i procés n l'àmbit de la indústria química i afí.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA13 - Domina la integració de disseny de producte i procés n l'àmbit de la indústria química i afí.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA13 - Domina la integració de disseny de producte i procés n l'àmbit de la indústria química i afí.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA13 - Domina la integració de disseny de producte i procés n l'àmbit de la indústria química i afí.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA13 - Domina la integració de disseny de producte i procés n l'àmbit de la indústria química i afí.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA13 - Domina la integració de disseny de producte i procés n l'àmbit de la indústria química i afí.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA13 - Domina la integració de disseny de producte i procés n l'àmbit de la indústria química i afí.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA13 - Domina la integració de disseny de producte i procés n l'àmbit de la indústria química i afí.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA13 - Domina la integració de disseny de producte i procés n l'àmbit de la indústria química i afí.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA13 - Domina la integració de disseny de producte i procés n l'àmbit de la indústria química i afí.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA13 - Domina la integració de disseny de producte i procés n l'àmbit de la indústria química i afí.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA13 - Domina la integració de disseny de producte i procés n l'àmbit de la indústria química i afí.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA14Entén i identifica els mètodes de fabricació i processament, estabilització i funcionalització
dels materials.
    RA14 - Entén i identifica els mètodes de fabricació i processament, estabilització i funcionalització
dels materials.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA14 - Entén i identifica els mètodes de fabricació i processament, estabilització i funcionalització
dels materials.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA14 - Entén i identifica els mètodes de fabricació i processament, estabilització i funcionalització
dels materials.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA14 - Entén i identifica els mètodes de fabricació i processament, estabilització i funcionalització
dels materials.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA14 - Entén i identifica els mètodes de fabricació i processament, estabilització i funcionalització
dels materials.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA14 - Entén i identifica els mètodes de fabricació i processament, estabilització i funcionalització
dels materials.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA14 - Entén i identifica els mètodes de fabricació i processament, estabilització i funcionalització
dels materials.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA14 - Entén i identifica els mètodes de fabricació i processament, estabilització i funcionalització
dels materials.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA14 - Entén i identifica els mètodes de fabricació i processament, estabilització i funcionalització
dels materials.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA14 - Entén i identifica els mètodes de fabricació i processament, estabilització i funcionalització
dels materials.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA14 - Entén i identifica els mètodes de fabricació i processament, estabilització i funcionalització
dels materials.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA14 - Entén i identifica els mètodes de fabricació i processament, estabilització i funcionalització
dels materials.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA14 - Entén i identifica els mètodes de fabricació i processament, estabilització i funcionalització
dels materials.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA14 - Entén i identifica els mètodes de fabricació i processament, estabilització i funcionalització
dels materials.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA14 - Entén i identifica els mètodes de fabricació i processament, estabilització i funcionalització
dels materials.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA14 - Entén i identifica els mètodes de fabricació i processament, estabilització i funcionalització
dels materials.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA14 - Entén i identifica els mètodes de fabricació i processament, estabilització i funcionalització
dels materials.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA14 - Entén i identifica els mètodes de fabricació i processament, estabilització i funcionalització
dels materials.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA15Entén els paràmetres que influeixen en la morfologia de les partícules i material cristal • lí
en l'etapa de formació.
    RA15 - Entén els paràmetres que influeixen en la morfologia de les partícules i material cristal • lí
en l'etapa de formació.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA15 - Entén els paràmetres que influeixen en la morfologia de les partícules i material cristal • lí
en l'etapa de formació.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA15 - Entén els paràmetres que influeixen en la morfologia de les partícules i material cristal • lí
en l'etapa de formació.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA15 - Entén els paràmetres que influeixen en la morfologia de les partícules i material cristal • lí
en l'etapa de formació.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA15 - Entén els paràmetres que influeixen en la morfologia de les partícules i material cristal • lí
en l'etapa de formació.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA15 - Entén els paràmetres que influeixen en la morfologia de les partícules i material cristal • lí
en l'etapa de formació.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA15 - Entén els paràmetres que influeixen en la morfologia de les partícules i material cristal • lí
en l'etapa de formació.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA15 - Entén els paràmetres que influeixen en la morfologia de les partícules i material cristal • lí
en l'etapa de formació.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA15 - Entén els paràmetres que influeixen en la morfologia de les partícules i material cristal • lí
en l'etapa de formació.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA15 - Entén els paràmetres que influeixen en la morfologia de les partícules i material cristal • lí
en l'etapa de formació.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA15 - Entén els paràmetres que influeixen en la morfologia de les partícules i material cristal • lí
en l'etapa de formació.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA15 - Entén els paràmetres que influeixen en la morfologia de les partícules i material cristal • lí
en l'etapa de formació.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA15 - Entén els paràmetres que influeixen en la morfologia de les partícules i material cristal • lí
en l'etapa de formació.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA15 - Entén els paràmetres que influeixen en la morfologia de les partícules i material cristal • lí
en l'etapa de formació.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA15 - Entén els paràmetres que influeixen en la morfologia de les partícules i material cristal • lí
en l'etapa de formació.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA15 - Entén els paràmetres que influeixen en la morfologia de les partícules i material cristal • lí
en l'etapa de formació.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA15 - Entén els paràmetres que influeixen en la morfologia de les partícules i material cristal • lí
en l'etapa de formació.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA15 - Entén els paràmetres que influeixen en la morfologia de les partícules i material cristal • lí
en l'etapa de formació.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA16Estableix el rang adequat de les condicions de funcionament per a cada procés i problema de
separació.
    RA16 - Estableix el rang adequat de les condicions de funcionament per a cada procés i problema de
separació.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA16 - Estableix el rang adequat de les condicions de funcionament per a cada procés i problema de
separació.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA16 - Estableix el rang adequat de les condicions de funcionament per a cada procés i problema de
separació.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA16 - Estableix el rang adequat de les condicions de funcionament per a cada procés i problema de
separació.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA16 - Estableix el rang adequat de les condicions de funcionament per a cada procés i problema de
separació.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA16 - Estableix el rang adequat de les condicions de funcionament per a cada procés i problema de
separació.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA16 - Estableix el rang adequat de les condicions de funcionament per a cada procés i problema de
separació.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA16 - Estableix el rang adequat de les condicions de funcionament per a cada procés i problema de
separació.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA16 - Estableix el rang adequat de les condicions de funcionament per a cada procés i problema de
separació.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA16 - Estableix el rang adequat de les condicions de funcionament per a cada procés i problema de
separació.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA16 - Estableix el rang adequat de les condicions de funcionament per a cada procés i problema de
separació.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA16 - Estableix el rang adequat de les condicions de funcionament per a cada procés i problema de
separació.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA16 - Estableix el rang adequat de les condicions de funcionament per a cada procés i problema de
separació.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA16 - Estableix el rang adequat de les condicions de funcionament per a cada procés i problema de
separació.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA16 - Estableix el rang adequat de les condicions de funcionament per a cada procés i problema de
separació.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA16 - Estableix el rang adequat de les condicions de funcionament per a cada procés i problema de
separació.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA16 - Estableix el rang adequat de les condicions de funcionament per a cada procés i problema de
separació.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA16 - Estableix el rang adequat de les condicions de funcionament per a cada procés i problema de
separació.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA17Formula coneixements sobre diferents tècniques que els permeten produir superfícies mono i
policristal • lines.
    RA17 - Formula coneixements sobre diferents tècniques que els permeten produir superfícies mono i
policristal • lines.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA17 - Formula coneixements sobre diferents tècniques que els permeten produir superfícies mono i
policristal • lines.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA17 - Formula coneixements sobre diferents tècniques que els permeten produir superfícies mono i
policristal • lines.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA17 - Formula coneixements sobre diferents tècniques que els permeten produir superfícies mono i
policristal • lines.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA17 - Formula coneixements sobre diferents tècniques que els permeten produir superfícies mono i
policristal • lines.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA17 - Formula coneixements sobre diferents tècniques que els permeten produir superfícies mono i
policristal • lines.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA17 - Formula coneixements sobre diferents tècniques que els permeten produir superfícies mono i
policristal • lines.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA17 - Formula coneixements sobre diferents tècniques que els permeten produir superfícies mono i
policristal • lines.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA17 - Formula coneixements sobre diferents tècniques que els permeten produir superfícies mono i
policristal • lines.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA17 - Formula coneixements sobre diferents tècniques que els permeten produir superfícies mono i
policristal • lines.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA17 - Formula coneixements sobre diferents tècniques que els permeten produir superfícies mono i
policristal • lines.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA17 - Formula coneixements sobre diferents tècniques que els permeten produir superfícies mono i
policristal • lines.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA17 - Formula coneixements sobre diferents tècniques que els permeten produir superfícies mono i
policristal • lines.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA17 - Formula coneixements sobre diferents tècniques que els permeten produir superfícies mono i
policristal • lines.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA17 - Formula coneixements sobre diferents tècniques que els permeten produir superfícies mono i
policristal • lines.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA17 - Formula coneixements sobre diferents tècniques que els permeten produir superfícies mono i
policristal • lines.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA17 - Formula coneixements sobre diferents tècniques que els permeten produir superfícies mono i
policristal • lines.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA17 - Formula coneixements sobre diferents tècniques que els permeten produir superfícies mono i
policristal • lines.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA18Formula coneixements sobre diferents tècniques que els permeten caracteritzar aquestes superfícies
des d'un punt de vista físic, químic i morfològic.
    RA18 - Formula coneixements sobre diferents tècniques que els permeten caracteritzar aquestes superfícies
des d'un punt de vista físic, químic i morfològic.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA18 - Formula coneixements sobre diferents tècniques que els permeten caracteritzar aquestes superfícies
des d'un punt de vista físic, químic i morfològic.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA18 - Formula coneixements sobre diferents tècniques que els permeten caracteritzar aquestes superfícies
des d'un punt de vista físic, químic i morfològic.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA18 - Formula coneixements sobre diferents tècniques que els permeten caracteritzar aquestes superfícies
des d'un punt de vista físic, químic i morfològic.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA18 - Formula coneixements sobre diferents tècniques que els permeten caracteritzar aquestes superfícies
des d'un punt de vista físic, químic i morfològic.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA18 - Formula coneixements sobre diferents tècniques que els permeten caracteritzar aquestes superfícies
des d'un punt de vista físic, químic i morfològic.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA18 - Formula coneixements sobre diferents tècniques que els permeten caracteritzar aquestes superfícies
des d'un punt de vista físic, químic i morfològic.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA18 - Formula coneixements sobre diferents tècniques que els permeten caracteritzar aquestes superfícies
des d'un punt de vista físic, químic i morfològic.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA18 - Formula coneixements sobre diferents tècniques que els permeten caracteritzar aquestes superfícies
des d'un punt de vista físic, químic i morfològic.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA18 - Formula coneixements sobre diferents tècniques que els permeten caracteritzar aquestes superfícies
des d'un punt de vista físic, químic i morfològic.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA18 - Formula coneixements sobre diferents tècniques que els permeten caracteritzar aquestes superfícies
des d'un punt de vista físic, químic i morfològic.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA18 - Formula coneixements sobre diferents tècniques que els permeten caracteritzar aquestes superfícies
des d'un punt de vista físic, químic i morfològic.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA18 - Formula coneixements sobre diferents tècniques que els permeten caracteritzar aquestes superfícies
des d'un punt de vista físic, químic i morfològic.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA18 - Formula coneixements sobre diferents tècniques que els permeten caracteritzar aquestes superfícies
des d'un punt de vista físic, químic i morfològic.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA18 - Formula coneixements sobre diferents tècniques que els permeten caracteritzar aquestes superfícies
des d'un punt de vista físic, químic i morfològic.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA18 - Formula coneixements sobre diferents tècniques que els permeten caracteritzar aquestes superfícies
des d'un punt de vista físic, químic i morfològic.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA18 - Formula coneixements sobre diferents tècniques que els permeten caracteritzar aquestes superfícies
des d'un punt de vista físic, químic i morfològic.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA18 - Formula coneixements sobre diferents tècniques que els permeten caracteritzar aquestes superfícies
des d'un punt de vista físic, químic i morfològic.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA19Formula coneixements sobre la importància tecnològica de l'estructuració de superfícies per
millorar, modificar o introduir noves propietats físiques que abans no presentaven aquestes
superfícies i interfícies.
    RA19 - Formula coneixements sobre la importància tecnològica de l'estructuració de superfícies per
millorar, modificar o introduir noves propietats físiques que abans no presentaven aquestes
superfícies i interfícies.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA19 - Formula coneixements sobre la importància tecnològica de l'estructuració de superfícies per
millorar, modificar o introduir noves propietats físiques que abans no presentaven aquestes
superfícies i interfícies.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA19 - Formula coneixements sobre la importància tecnològica de l'estructuració de superfícies per
millorar, modificar o introduir noves propietats físiques que abans no presentaven aquestes
superfícies i interfícies.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA19 - Formula coneixements sobre la importància tecnològica de l'estructuració de superfícies per
millorar, modificar o introduir noves propietats físiques que abans no presentaven aquestes
superfícies i interfícies.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA19 - Formula coneixements sobre la importància tecnològica de l'estructuració de superfícies per
millorar, modificar o introduir noves propietats físiques que abans no presentaven aquestes
superfícies i interfícies.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA19 - Formula coneixements sobre la importància tecnològica de l'estructuració de superfícies per
millorar, modificar o introduir noves propietats físiques que abans no presentaven aquestes
superfícies i interfícies.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA19 - Formula coneixements sobre la importància tecnològica de l'estructuració de superfícies per
millorar, modificar o introduir noves propietats físiques que abans no presentaven aquestes
superfícies i interfícies.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA19 - Formula coneixements sobre la importància tecnològica de l'estructuració de superfícies per
millorar, modificar o introduir noves propietats físiques que abans no presentaven aquestes
superfícies i interfícies.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA19 - Formula coneixements sobre la importància tecnològica de l'estructuració de superfícies per
millorar, modificar o introduir noves propietats físiques que abans no presentaven aquestes
superfícies i interfícies.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA19 - Formula coneixements sobre la importància tecnològica de l'estructuració de superfícies per
millorar, modificar o introduir noves propietats físiques que abans no presentaven aquestes
superfícies i interfícies.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA19 - Formula coneixements sobre la importància tecnològica de l'estructuració de superfícies per
millorar, modificar o introduir noves propietats físiques que abans no presentaven aquestes
superfícies i interfícies.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA19 - Formula coneixements sobre la importància tecnològica de l'estructuració de superfícies per
millorar, modificar o introduir noves propietats físiques que abans no presentaven aquestes
superfícies i interfícies.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA19 - Formula coneixements sobre la importància tecnològica de l'estructuració de superfícies per
millorar, modificar o introduir noves propietats físiques que abans no presentaven aquestes
superfícies i interfícies.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA19 - Formula coneixements sobre la importància tecnològica de l'estructuració de superfícies per
millorar, modificar o introduir noves propietats físiques que abans no presentaven aquestes
superfícies i interfícies.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA19 - Formula coneixements sobre la importància tecnològica de l'estructuració de superfícies per
millorar, modificar o introduir noves propietats físiques que abans no presentaven aquestes
superfícies i interfícies.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA19 - Formula coneixements sobre la importància tecnològica de l'estructuració de superfícies per
millorar, modificar o introduir noves propietats físiques que abans no presentaven aquestes
superfícies i interfícies.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA19 - Formula coneixements sobre la importància tecnològica de l'estructuració de superfícies per
millorar, modificar o introduir noves propietats físiques que abans no presentaven aquestes
superfícies i interfícies.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA19 - Formula coneixements sobre la importància tecnològica de l'estructuració de superfícies per
millorar, modificar o introduir noves propietats físiques que abans no presentaven aquestes
superfícies i interfícies.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA20Formula el coneixement dels principis bàsics emprats en el camp de la nanofabricació i
nanoprocesado, dels materials i de les tècniques principals que s'utilitzen en aquesta àrea.
    RA20 - Formula el coneixement dels principis bàsics emprats en el camp de la nanofabricació i
nanoprocesado, dels materials i de les tècniques principals que s'utilitzen en aquesta àrea.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA20 - Formula el coneixement dels principis bàsics emprats en el camp de la nanofabricació i
nanoprocesado, dels materials i de les tècniques principals que s'utilitzen en aquesta àrea.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA20 - Formula el coneixement dels principis bàsics emprats en el camp de la nanofabricació i
nanoprocesado, dels materials i de les tècniques principals que s'utilitzen en aquesta àrea.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA20 - Formula el coneixement dels principis bàsics emprats en el camp de la nanofabricació i
nanoprocesado, dels materials i de les tècniques principals que s'utilitzen en aquesta àrea.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA20 - Formula el coneixement dels principis bàsics emprats en el camp de la nanofabricació i
nanoprocesado, dels materials i de les tècniques principals que s'utilitzen en aquesta àrea.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA20 - Formula el coneixement dels principis bàsics emprats en el camp de la nanofabricació i
nanoprocesado, dels materials i de les tècniques principals que s'utilitzen en aquesta àrea.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA20 - Formula el coneixement dels principis bàsics emprats en el camp de la nanofabricació i
nanoprocesado, dels materials i de les tècniques principals que s'utilitzen en aquesta àrea.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA20 - Formula el coneixement dels principis bàsics emprats en el camp de la nanofabricació i
nanoprocesado, dels materials i de les tècniques principals que s'utilitzen en aquesta àrea.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA20 - Formula el coneixement dels principis bàsics emprats en el camp de la nanofabricació i
nanoprocesado, dels materials i de les tècniques principals que s'utilitzen en aquesta àrea.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA20 - Formula el coneixement dels principis bàsics emprats en el camp de la nanofabricació i
nanoprocesado, dels materials i de les tècniques principals que s'utilitzen en aquesta àrea.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA20 - Formula el coneixement dels principis bàsics emprats en el camp de la nanofabricació i
nanoprocesado, dels materials i de les tècniques principals que s'utilitzen en aquesta àrea.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA20 - Formula el coneixement dels principis bàsics emprats en el camp de la nanofabricació i
nanoprocesado, dels materials i de les tècniques principals que s'utilitzen en aquesta àrea.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA20 - Formula el coneixement dels principis bàsics emprats en el camp de la nanofabricació i
nanoprocesado, dels materials i de les tècniques principals que s'utilitzen en aquesta àrea.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA20 - Formula el coneixement dels principis bàsics emprats en el camp de la nanofabricació i
nanoprocesado, dels materials i de les tècniques principals que s'utilitzen en aquesta àrea.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA20 - Formula el coneixement dels principis bàsics emprats en el camp de la nanofabricació i
nanoprocesado, dels materials i de les tècniques principals que s'utilitzen en aquesta àrea.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA20 - Formula el coneixement dels principis bàsics emprats en el camp de la nanofabricació i
nanoprocesado, dels materials i de les tècniques principals que s'utilitzen en aquesta àrea.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA20 - Formula el coneixement dels principis bàsics emprats en el camp de la nanofabricació i
nanoprocesado, dels materials i de les tècniques principals que s'utilitzen en aquesta àrea.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA20 - Formula el coneixement dels principis bàsics emprats en el camp de la nanofabricació i
nanoprocesado, dels materials i de les tècniques principals que s'utilitzen en aquesta àrea.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA21Formula el coneixement general dels principals materials rellevants en el camp de la Nanotecnologia.
    RA21 - Formula el coneixement general dels principals materials rellevants en el camp de la Nanotecnologia.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA21 - Formula el coneixement general dels principals materials rellevants en el camp de la Nanotecnologia.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA21 - Formula el coneixement general dels principals materials rellevants en el camp de la Nanotecnologia.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA21 - Formula el coneixement general dels principals materials rellevants en el camp de la Nanotecnologia.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA21 - Formula el coneixement general dels principals materials rellevants en el camp de la Nanotecnologia.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA21 - Formula el coneixement general dels principals materials rellevants en el camp de la Nanotecnologia.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA21 - Formula el coneixement general dels principals materials rellevants en el camp de la Nanotecnologia.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA21 - Formula el coneixement general dels principals materials rellevants en el camp de la Nanotecnologia.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA21 - Formula el coneixement general dels principals materials rellevants en el camp de la Nanotecnologia.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA21 - Formula el coneixement general dels principals materials rellevants en el camp de la Nanotecnologia.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA21 - Formula el coneixement general dels principals materials rellevants en el camp de la Nanotecnologia.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA21 - Formula el coneixement general dels principals materials rellevants en el camp de la Nanotecnologia.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA21 - Formula el coneixement general dels principals materials rellevants en el camp de la Nanotecnologia.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA21 - Formula el coneixement general dels principals materials rellevants en el camp de la Nanotecnologia.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA21 - Formula el coneixement general dels principals materials rellevants en el camp de la Nanotecnologia.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA21 - Formula el coneixement general dels principals materials rellevants en el camp de la Nanotecnologia.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA21 - Formula el coneixement general dels principals materials rellevants en el camp de la Nanotecnologia.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA21 - Formula el coneixement general dels principals materials rellevants en el camp de la Nanotecnologia.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA22 Formula una àmplia comprensió del camp cientificotècnic, coneixent les capacitats, limitacions i
aplicacions de les tècniques actuals utilitzades per caracteritzar nanoestructures.
    RA22 - Formula una àmplia comprensió del camp cientificotècnic, coneixent les capacitats, limitacions i
aplicacions de les tècniques actuals utilitzades per caracteritzar nanoestructures.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA22 - Formula una àmplia comprensió del camp cientificotècnic, coneixent les capacitats, limitacions i
aplicacions de les tècniques actuals utilitzades per caracteritzar nanoestructures.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA22 - Formula una àmplia comprensió del camp cientificotècnic, coneixent les capacitats, limitacions i
aplicacions de les tècniques actuals utilitzades per caracteritzar nanoestructures.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA22 - Formula una àmplia comprensió del camp cientificotècnic, coneixent les capacitats, limitacions i
aplicacions de les tècniques actuals utilitzades per caracteritzar nanoestructures.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA22 - Formula una àmplia comprensió del camp cientificotècnic, coneixent les capacitats, limitacions i
aplicacions de les tècniques actuals utilitzades per caracteritzar nanoestructures.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA22 - Formula una àmplia comprensió del camp cientificotècnic, coneixent les capacitats, limitacions i
aplicacions de les tècniques actuals utilitzades per caracteritzar nanoestructures.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA22 - Formula una àmplia comprensió del camp cientificotècnic, coneixent les capacitats, limitacions i
aplicacions de les tècniques actuals utilitzades per caracteritzar nanoestructures.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA22 - Formula una àmplia comprensió del camp cientificotècnic, coneixent les capacitats, limitacions i
aplicacions de les tècniques actuals utilitzades per caracteritzar nanoestructures.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA22 - Formula una àmplia comprensió del camp cientificotècnic, coneixent les capacitats, limitacions i
aplicacions de les tècniques actuals utilitzades per caracteritzar nanoestructures.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA22 - Formula una àmplia comprensió del camp cientificotècnic, coneixent les capacitats, limitacions i
aplicacions de les tècniques actuals utilitzades per caracteritzar nanoestructures.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA22 - Formula una àmplia comprensió del camp cientificotècnic, coneixent les capacitats, limitacions i
aplicacions de les tècniques actuals utilitzades per caracteritzar nanoestructures.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA22 - Formula una àmplia comprensió del camp cientificotècnic, coneixent les capacitats, limitacions i
aplicacions de les tècniques actuals utilitzades per caracteritzar nanoestructures.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA22 - Formula una àmplia comprensió del camp cientificotècnic, coneixent les capacitats, limitacions i
aplicacions de les tècniques actuals utilitzades per caracteritzar nanoestructures.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA22 - Formula una àmplia comprensió del camp cientificotècnic, coneixent les capacitats, limitacions i
aplicacions de les tècniques actuals utilitzades per caracteritzar nanoestructures.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA22 - Formula una àmplia comprensió del camp cientificotècnic, coneixent les capacitats, limitacions i
aplicacions de les tècniques actuals utilitzades per caracteritzar nanoestructures.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA22 - Formula una àmplia comprensió del camp cientificotècnic, coneixent les capacitats, limitacions i
aplicacions de les tècniques actuals utilitzades per caracteritzar nanoestructures.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA22 - Formula una àmplia comprensió del camp cientificotècnic, coneixent les capacitats, limitacions i
aplicacions de les tècniques actuals utilitzades per caracteritzar nanoestructures.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA22 - Formula una àmplia comprensió del camp cientificotècnic, coneixent les capacitats, limitacions i
aplicacions de les tècniques actuals utilitzades per caracteritzar nanoestructures.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA23Formula una àmplia comprensió del camp dels materials polimèrics nanoestructurats: la seva
síntesi, característiques estructurals, tècniques de caracterització i aplicacions.
    RA23 - Formula una àmplia comprensió del camp dels materials polimèrics nanoestructurats: la seva
síntesi, característiques estructurals, tècniques de caracterització i aplicacions.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA23 - Formula una àmplia comprensió del camp dels materials polimèrics nanoestructurats: la seva
síntesi, característiques estructurals, tècniques de caracterització i aplicacions.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA23 - Formula una àmplia comprensió del camp dels materials polimèrics nanoestructurats: la seva
síntesi, característiques estructurals, tècniques de caracterització i aplicacions.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA23 - Formula una àmplia comprensió del camp dels materials polimèrics nanoestructurats: la seva
síntesi, característiques estructurals, tècniques de caracterització i aplicacions.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA23 - Formula una àmplia comprensió del camp dels materials polimèrics nanoestructurats: la seva
síntesi, característiques estructurals, tècniques de caracterització i aplicacions.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA23 - Formula una àmplia comprensió del camp dels materials polimèrics nanoestructurats: la seva
síntesi, característiques estructurals, tècniques de caracterització i aplicacions.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA23 - Formula una àmplia comprensió del camp dels materials polimèrics nanoestructurats: la seva
síntesi, característiques estructurals, tècniques de caracterització i aplicacions.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA23 - Formula una àmplia comprensió del camp dels materials polimèrics nanoestructurats: la seva
síntesi, característiques estructurals, tècniques de caracterització i aplicacions.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA23 - Formula una àmplia comprensió del camp dels materials polimèrics nanoestructurats: la seva
síntesi, característiques estructurals, tècniques de caracterització i aplicacions.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA23 - Formula una àmplia comprensió del camp dels materials polimèrics nanoestructurats: la seva
síntesi, característiques estructurals, tècniques de caracterització i aplicacions.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA23 - Formula una àmplia comprensió del camp dels materials polimèrics nanoestructurats: la seva
síntesi, característiques estructurals, tècniques de caracterització i aplicacions.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA23 - Formula una àmplia comprensió del camp dels materials polimèrics nanoestructurats: la seva
síntesi, característiques estructurals, tècniques de caracterització i aplicacions.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA23 - Formula una àmplia comprensió del camp dels materials polimèrics nanoestructurats: la seva
síntesi, característiques estructurals, tècniques de caracterització i aplicacions.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA23 - Formula una àmplia comprensió del camp dels materials polimèrics nanoestructurats: la seva
síntesi, característiques estructurals, tècniques de caracterització i aplicacions.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA23 - Formula una àmplia comprensió del camp dels materials polimèrics nanoestructurats: la seva
síntesi, característiques estructurals, tècniques de caracterització i aplicacions.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA23 - Formula una àmplia comprensió del camp dels materials polimèrics nanoestructurats: la seva
síntesi, característiques estructurals, tècniques de caracterització i aplicacions.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA23 - Formula una àmplia comprensió del camp dels materials polimèrics nanoestructurats: la seva
síntesi, característiques estructurals, tècniques de caracterització i aplicacions.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA23 - Formula una àmplia comprensió del camp dels materials polimèrics nanoestructurats: la seva
síntesi, característiques estructurals, tècniques de caracterització i aplicacions.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA24Formula una àmplia comprensió del camp dels sensors i nanosensors, la seva estructura bàsica, els
seus elements principals, els principis sobre els quals es basen i el seu funcionament.
    RA24 - Formula una àmplia comprensió del camp dels sensors i nanosensors, la seva estructura bàsica, els
seus elements principals, els principis sobre els quals es basen i el seu funcionament.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA24 - Formula una àmplia comprensió del camp dels sensors i nanosensors, la seva estructura bàsica, els
seus elements principals, els principis sobre els quals es basen i el seu funcionament.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA24 - Formula una àmplia comprensió del camp dels sensors i nanosensors, la seva estructura bàsica, els
seus elements principals, els principis sobre els quals es basen i el seu funcionament.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA24 - Formula una àmplia comprensió del camp dels sensors i nanosensors, la seva estructura bàsica, els
seus elements principals, els principis sobre els quals es basen i el seu funcionament.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA24 - Formula una àmplia comprensió del camp dels sensors i nanosensors, la seva estructura bàsica, els
seus elements principals, els principis sobre els quals es basen i el seu funcionament.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA24 - Formula una àmplia comprensió del camp dels sensors i nanosensors, la seva estructura bàsica, els
seus elements principals, els principis sobre els quals es basen i el seu funcionament.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA24 - Formula una àmplia comprensió del camp dels sensors i nanosensors, la seva estructura bàsica, els
seus elements principals, els principis sobre els quals es basen i el seu funcionament.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA24 - Formula una àmplia comprensió del camp dels sensors i nanosensors, la seva estructura bàsica, els
seus elements principals, els principis sobre els quals es basen i el seu funcionament.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA24 - Formula una àmplia comprensió del camp dels sensors i nanosensors, la seva estructura bàsica, els
seus elements principals, els principis sobre els quals es basen i el seu funcionament.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA24 - Formula una àmplia comprensió del camp dels sensors i nanosensors, la seva estructura bàsica, els
seus elements principals, els principis sobre els quals es basen i el seu funcionament.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA24 - Formula una àmplia comprensió del camp dels sensors i nanosensors, la seva estructura bàsica, els
seus elements principals, els principis sobre els quals es basen i el seu funcionament.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA24 - Formula una àmplia comprensió del camp dels sensors i nanosensors, la seva estructura bàsica, els
seus elements principals, els principis sobre els quals es basen i el seu funcionament.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA24 - Formula una àmplia comprensió del camp dels sensors i nanosensors, la seva estructura bàsica, els
seus elements principals, els principis sobre els quals es basen i el seu funcionament.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA24 - Formula una àmplia comprensió del camp dels sensors i nanosensors, la seva estructura bàsica, els
seus elements principals, els principis sobre els quals es basen i el seu funcionament.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA24 - Formula una àmplia comprensió del camp dels sensors i nanosensors, la seva estructura bàsica, els
seus elements principals, els principis sobre els quals es basen i el seu funcionament.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA24 - Formula una àmplia comprensió del camp dels sensors i nanosensors, la seva estructura bàsica, els
seus elements principals, els principis sobre els quals es basen i el seu funcionament.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA24 - Formula una àmplia comprensió del camp dels sensors i nanosensors, la seva estructura bàsica, els
seus elements principals, els principis sobre els quals es basen i el seu funcionament.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA24 - Formula una àmplia comprensió del camp dels sensors i nanosensors, la seva estructura bàsica, els
seus elements principals, els principis sobre els quals es basen i el seu funcionament.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA25 Identifica com influeix la simetria d'un material amb les propietats que pot tenir.
    RA25 - Identifica com influeix la simetria d'un material amb les propietats que pot tenir.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA25 - Identifica com influeix la simetria d'un material amb les propietats que pot tenir.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA25 - Identifica com influeix la simetria d'un material amb les propietats que pot tenir.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA25 - Identifica com influeix la simetria d'un material amb les propietats que pot tenir.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA25 - Identifica com influeix la simetria d'un material amb les propietats que pot tenir.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA25 - Identifica com influeix la simetria d'un material amb les propietats que pot tenir.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA25 - Identifica com influeix la simetria d'un material amb les propietats que pot tenir.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA25 - Identifica com influeix la simetria d'un material amb les propietats que pot tenir.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA25 - Identifica com influeix la simetria d'un material amb les propietats que pot tenir.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA25 - Identifica com influeix la simetria d'un material amb les propietats que pot tenir.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA25 - Identifica com influeix la simetria d'un material amb les propietats que pot tenir.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA25 - Identifica com influeix la simetria d'un material amb les propietats que pot tenir.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA25 - Identifica com influeix la simetria d'un material amb les propietats que pot tenir.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA25 - Identifica com influeix la simetria d'un material amb les propietats que pot tenir.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA25 - Identifica com influeix la simetria d'un material amb les propietats que pot tenir.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA25 - Identifica com influeix la simetria d'un material amb les propietats que pot tenir.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA25 - Identifica com influeix la simetria d'un material amb les propietats que pot tenir.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA25 - Identifica com influeix la simetria d'un material amb les propietats que pot tenir.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA26 Identifica el concepte de superfície i interfície i les seves aplicacions físiques, químiques i
enginyeria.
    RA26 - Identifica el concepte de superfície i interfície i les seves aplicacions físiques, químiques i
enginyeria.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA26 - Identifica el concepte de superfície i interfície i les seves aplicacions físiques, químiques i
enginyeria.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA26 - Identifica el concepte de superfície i interfície i les seves aplicacions físiques, químiques i
enginyeria.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA26 - Identifica el concepte de superfície i interfície i les seves aplicacions físiques, químiques i
enginyeria.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA26 - Identifica el concepte de superfície i interfície i les seves aplicacions físiques, químiques i
enginyeria.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA26 - Identifica el concepte de superfície i interfície i les seves aplicacions físiques, químiques i
enginyeria.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA26 - Identifica el concepte de superfície i interfície i les seves aplicacions físiques, químiques i
enginyeria.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA26 - Identifica el concepte de superfície i interfície i les seves aplicacions físiques, químiques i
enginyeria.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA26 - Identifica el concepte de superfície i interfície i les seves aplicacions físiques, químiques i
enginyeria.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA26 - Identifica el concepte de superfície i interfície i les seves aplicacions físiques, químiques i
enginyeria.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA26 - Identifica el concepte de superfície i interfície i les seves aplicacions físiques, químiques i
enginyeria.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA26 - Identifica el concepte de superfície i interfície i les seves aplicacions físiques, químiques i
enginyeria.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA26 - Identifica el concepte de superfície i interfície i les seves aplicacions físiques, químiques i
enginyeria.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA26 - Identifica el concepte de superfície i interfície i les seves aplicacions físiques, químiques i
enginyeria.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA26 - Identifica el concepte de superfície i interfície i les seves aplicacions físiques, químiques i
enginyeria.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA26 - Identifica el concepte de superfície i interfície i les seves aplicacions físiques, químiques i
enginyeria.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA26 - Identifica el concepte de superfície i interfície i les seves aplicacions físiques, químiques i
enginyeria.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA26 - Identifica el concepte de superfície i interfície i les seves aplicacions físiques, químiques i
enginyeria.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA27Identifica l'estructura de les biomolècules i la seva funció.
    RA27 - Identifica l'estructura de les biomolècules i la seva funció.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA27 - Identifica l'estructura de les biomolècules i la seva funció.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA27 - Identifica l'estructura de les biomolècules i la seva funció.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA27 - Identifica l'estructura de les biomolècules i la seva funció.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA27 - Identifica l'estructura de les biomolècules i la seva funció.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA27 - Identifica l'estructura de les biomolècules i la seva funció.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA27 - Identifica l'estructura de les biomolècules i la seva funció.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA27 - Identifica l'estructura de les biomolècules i la seva funció.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA27 - Identifica l'estructura de les biomolècules i la seva funció.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA27 - Identifica l'estructura de les biomolècules i la seva funció.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA27 - Identifica l'estructura de les biomolècules i la seva funció.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA27 - Identifica l'estructura de les biomolècules i la seva funció.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA27 - Identifica l'estructura de les biomolècules i la seva funció.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA27 - Identifica l'estructura de les biomolècules i la seva funció.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA27 - Identifica l'estructura de les biomolècules i la seva funció.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA27 - Identifica l'estructura de les biomolècules i la seva funció.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA27 - Identifica l'estructura de les biomolècules i la seva funció.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA27 - Identifica l'estructura de les biomolècules i la seva funció.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA28 Identifica l'estructura i funció de l'ADN, l'estructura i funció de proteïnes, la tecnologia de
l'ADN recombinant.
    RA28 - Identifica l'estructura i funció de l'ADN, l'estructura i funció de proteïnes, la tecnologia de
l'ADN recombinant.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA28 - Identifica l'estructura i funció de l'ADN, l'estructura i funció de proteïnes, la tecnologia de
l'ADN recombinant.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA28 - Identifica l'estructura i funció de l'ADN, l'estructura i funció de proteïnes, la tecnologia de
l'ADN recombinant.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA28 - Identifica l'estructura i funció de l'ADN, l'estructura i funció de proteïnes, la tecnologia de
l'ADN recombinant.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA28 - Identifica l'estructura i funció de l'ADN, l'estructura i funció de proteïnes, la tecnologia de
l'ADN recombinant.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA28 - Identifica l'estructura i funció de l'ADN, l'estructura i funció de proteïnes, la tecnologia de
l'ADN recombinant.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA28 - Identifica l'estructura i funció de l'ADN, l'estructura i funció de proteïnes, la tecnologia de
l'ADN recombinant.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA28 - Identifica l'estructura i funció de l'ADN, l'estructura i funció de proteïnes, la tecnologia de
l'ADN recombinant.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA28 - Identifica l'estructura i funció de l'ADN, l'estructura i funció de proteïnes, la tecnologia de
l'ADN recombinant.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA28 - Identifica l'estructura i funció de l'ADN, l'estructura i funció de proteïnes, la tecnologia de
l'ADN recombinant.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA28 - Identifica l'estructura i funció de l'ADN, l'estructura i funció de proteïnes, la tecnologia de
l'ADN recombinant.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA28 - Identifica l'estructura i funció de l'ADN, l'estructura i funció de proteïnes, la tecnologia de
l'ADN recombinant.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA28 - Identifica l'estructura i funció de l'ADN, l'estructura i funció de proteïnes, la tecnologia de
l'ADN recombinant.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA28 - Identifica l'estructura i funció de l'ADN, l'estructura i funció de proteïnes, la tecnologia de
l'ADN recombinant.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA28 - Identifica l'estructura i funció de l'ADN, l'estructura i funció de proteïnes, la tecnologia de
l'ADN recombinant.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA28 - Identifica l'estructura i funció de l'ADN, l'estructura i funció de proteïnes, la tecnologia de
l'ADN recombinant.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA28 - Identifica l'estructura i funció de l'ADN, l'estructura i funció de proteïnes, la tecnologia de
l'ADN recombinant.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA28 - Identifica l'estructura i funció de l'ADN, l'estructura i funció de proteïnes, la tecnologia de
l'ADN recombinant.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA29 Identifica la importància dels aliments genèticament modificats; les anàlisis forenses d'ADN,
PCR, electroforesis, seqüenciació de l'ADN.
    RA29 - Identifica la importància dels aliments genèticament modificats; les anàlisis forenses d'ADN,
PCR, electroforesis, seqüenciació de l'ADN.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA29 - Identifica la importància dels aliments genèticament modificats; les anàlisis forenses d'ADN,
PCR, electroforesis, seqüenciació de l'ADN.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA29 - Identifica la importància dels aliments genèticament modificats; les anàlisis forenses d'ADN,
PCR, electroforesis, seqüenciació de l'ADN.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA29 - Identifica la importància dels aliments genèticament modificats; les anàlisis forenses d'ADN,
PCR, electroforesis, seqüenciació de l'ADN.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA29 - Identifica la importància dels aliments genèticament modificats; les anàlisis forenses d'ADN,
PCR, electroforesis, seqüenciació de l'ADN.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA29 - Identifica la importància dels aliments genèticament modificats; les anàlisis forenses d'ADN,
PCR, electroforesis, seqüenciació de l'ADN.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA29 - Identifica la importància dels aliments genèticament modificats; les anàlisis forenses d'ADN,
PCR, electroforesis, seqüenciació de l'ADN.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA29 - Identifica la importància dels aliments genèticament modificats; les anàlisis forenses d'ADN,
PCR, electroforesis, seqüenciació de l'ADN.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA29 - Identifica la importància dels aliments genèticament modificats; les anàlisis forenses d'ADN,
PCR, electroforesis, seqüenciació de l'ADN.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA29 - Identifica la importància dels aliments genèticament modificats; les anàlisis forenses d'ADN,
PCR, electroforesis, seqüenciació de l'ADN.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA29 - Identifica la importància dels aliments genèticament modificats; les anàlisis forenses d'ADN,
PCR, electroforesis, seqüenciació de l'ADN.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA29 - Identifica la importància dels aliments genèticament modificats; les anàlisis forenses d'ADN,
PCR, electroforesis, seqüenciació de l'ADN.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA29 - Identifica la importància dels aliments genèticament modificats; les anàlisis forenses d'ADN,
PCR, electroforesis, seqüenciació de l'ADN.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA29 - Identifica la importància dels aliments genèticament modificats; les anàlisis forenses d'ADN,
PCR, electroforesis, seqüenciació de l'ADN.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA29 - Identifica la importància dels aliments genèticament modificats; les anàlisis forenses d'ADN,
PCR, electroforesis, seqüenciació de l'ADN.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA29 - Identifica la importància dels aliments genèticament modificats; les anàlisis forenses d'ADN,
PCR, electroforesis, seqüenciació de l'ADN.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA29 - Identifica la importància dels aliments genèticament modificats; les anàlisis forenses d'ADN,
PCR, electroforesis, seqüenciació de l'ADN.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA29 - Identifica la importància dels aliments genèticament modificats; les anàlisis forenses d'ADN,
PCR, electroforesis, seqüenciació de l'ADN.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA30Identifica la importància del control de la composició, morfologia i estructura en les propietats
d'aquestes superfícies i interfícies i el paper determinant que aquestes juguen en el
desenvolupament de la nanotecnologia.
    RA30 - Identifica la importància del control de la composició, morfologia i estructura en les propietats
d'aquestes superfícies i interfícies i el paper determinant que aquestes juguen en el
desenvolupament de la nanotecnologia.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA30 - Identifica la importància del control de la composició, morfologia i estructura en les propietats
d'aquestes superfícies i interfícies i el paper determinant que aquestes juguen en el
desenvolupament de la nanotecnologia.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA30 - Identifica la importància del control de la composició, morfologia i estructura en les propietats
d'aquestes superfícies i interfícies i el paper determinant que aquestes juguen en el
desenvolupament de la nanotecnologia.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA30 - Identifica la importància del control de la composició, morfologia i estructura en les propietats
d'aquestes superfícies i interfícies i el paper determinant que aquestes juguen en el
desenvolupament de la nanotecnologia.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA30 - Identifica la importància del control de la composició, morfologia i estructura en les propietats
d'aquestes superfícies i interfícies i el paper determinant que aquestes juguen en el
desenvolupament de la nanotecnologia.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA30 - Identifica la importància del control de la composició, morfologia i estructura en les propietats
d'aquestes superfícies i interfícies i el paper determinant que aquestes juguen en el
desenvolupament de la nanotecnologia.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA30 - Identifica la importància del control de la composició, morfologia i estructura en les propietats
d'aquestes superfícies i interfícies i el paper determinant que aquestes juguen en el
desenvolupament de la nanotecnologia.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA30 - Identifica la importància del control de la composició, morfologia i estructura en les propietats
d'aquestes superfícies i interfícies i el paper determinant que aquestes juguen en el
desenvolupament de la nanotecnologia.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA30 - Identifica la importància del control de la composició, morfologia i estructura en les propietats
d'aquestes superfícies i interfícies i el paper determinant que aquestes juguen en el
desenvolupament de la nanotecnologia.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA30 - Identifica la importància del control de la composició, morfologia i estructura en les propietats
d'aquestes superfícies i interfícies i el paper determinant que aquestes juguen en el
desenvolupament de la nanotecnologia.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA30 - Identifica la importància del control de la composició, morfologia i estructura en les propietats
d'aquestes superfícies i interfícies i el paper determinant que aquestes juguen en el
desenvolupament de la nanotecnologia.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA30 - Identifica la importància del control de la composició, morfologia i estructura en les propietats
d'aquestes superfícies i interfícies i el paper determinant que aquestes juguen en el
desenvolupament de la nanotecnologia.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA30 - Identifica la importància del control de la composició, morfologia i estructura en les propietats
d'aquestes superfícies i interfícies i el paper determinant que aquestes juguen en el
desenvolupament de la nanotecnologia.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA30 - Identifica la importància del control de la composició, morfologia i estructura en les propietats
d'aquestes superfícies i interfícies i el paper determinant que aquestes juguen en el
desenvolupament de la nanotecnologia.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA30 - Identifica la importància del control de la composició, morfologia i estructura en les propietats
d'aquestes superfícies i interfícies i el paper determinant que aquestes juguen en el
desenvolupament de la nanotecnologia.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA30 - Identifica la importància del control de la composició, morfologia i estructura en les propietats
d'aquestes superfícies i interfícies i el paper determinant que aquestes juguen en el
desenvolupament de la nanotecnologia.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA30 - Identifica la importància del control de la composició, morfologia i estructura en les propietats
d'aquestes superfícies i interfícies i el paper determinant que aquestes juguen en el
desenvolupament de la nanotecnologia.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA30 - Identifica la importància del control de la composició, morfologia i estructura en les propietats
d'aquestes superfícies i interfícies i el paper determinant que aquestes juguen en el
desenvolupament de la nanotecnologia.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA31Identifica la naturalesa complexa del disseny de processos i productes i la seva relació amb la
resta d'aspectes de l'enginyeria.
    RA31 - Identifica la naturalesa complexa del disseny de processos i productes i la seva relació amb la
resta d'aspectes de l'enginyeria.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA31 - Identifica la naturalesa complexa del disseny de processos i productes i la seva relació amb la
resta d'aspectes de l'enginyeria.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA31 - Identifica la naturalesa complexa del disseny de processos i productes i la seva relació amb la
resta d'aspectes de l'enginyeria.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA31 - Identifica la naturalesa complexa del disseny de processos i productes i la seva relació amb la
resta d'aspectes de l'enginyeria.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA31 - Identifica la naturalesa complexa del disseny de processos i productes i la seva relació amb la
resta d'aspectes de l'enginyeria.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA31 - Identifica la naturalesa complexa del disseny de processos i productes i la seva relació amb la
resta d'aspectes de l'enginyeria.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA31 - Identifica la naturalesa complexa del disseny de processos i productes i la seva relació amb la
resta d'aspectes de l'enginyeria.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA31 - Identifica la naturalesa complexa del disseny de processos i productes i la seva relació amb la
resta d'aspectes de l'enginyeria.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA31 - Identifica la naturalesa complexa del disseny de processos i productes i la seva relació amb la
resta d'aspectes de l'enginyeria.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA31 - Identifica la naturalesa complexa del disseny de processos i productes i la seva relació amb la
resta d'aspectes de l'enginyeria.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA31 - Identifica la naturalesa complexa del disseny de processos i productes i la seva relació amb la
resta d'aspectes de l'enginyeria.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA31 - Identifica la naturalesa complexa del disseny de processos i productes i la seva relació amb la
resta d'aspectes de l'enginyeria.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA31 - Identifica la naturalesa complexa del disseny de processos i productes i la seva relació amb la
resta d'aspectes de l'enginyeria.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA31 - Identifica la naturalesa complexa del disseny de processos i productes i la seva relació amb la
resta d'aspectes de l'enginyeria.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA31 - Identifica la naturalesa complexa del disseny de processos i productes i la seva relació amb la
resta d'aspectes de l'enginyeria.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA31 - Identifica la naturalesa complexa del disseny de processos i productes i la seva relació amb la
resta d'aspectes de l'enginyeria.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA31 - Identifica la naturalesa complexa del disseny de processos i productes i la seva relació amb la
resta d'aspectes de l'enginyeria.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA31 - Identifica la naturalesa complexa del disseny de processos i productes i la seva relació amb la
resta d'aspectes de l'enginyeria.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA32 Identifica la terminologia bàsica de la Cristal • lografia.
    RA32 - Identifica la terminologia bàsica de la Cristal • lografia.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA32 - Identifica la terminologia bàsica de la Cristal • lografia.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA32 - Identifica la terminologia bàsica de la Cristal • lografia.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA32 - Identifica la terminologia bàsica de la Cristal • lografia.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA32 - Identifica la terminologia bàsica de la Cristal • lografia.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA32 - Identifica la terminologia bàsica de la Cristal • lografia.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA32 - Identifica la terminologia bàsica de la Cristal • lografia.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA32 - Identifica la terminologia bàsica de la Cristal • lografia.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA32 - Identifica la terminologia bàsica de la Cristal • lografia.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA32 - Identifica la terminologia bàsica de la Cristal • lografia.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA32 - Identifica la terminologia bàsica de la Cristal • lografia.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA32 - Identifica la terminologia bàsica de la Cristal • lografia.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA32 - Identifica la terminologia bàsica de la Cristal • lografia.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA32 - Identifica la terminologia bàsica de la Cristal • lografia.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA32 - Identifica la terminologia bàsica de la Cristal • lografia.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA32 - Identifica la terminologia bàsica de la Cristal • lografia.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA32 - Identifica la terminologia bàsica de la Cristal • lografia.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA32 - Identifica la terminologia bàsica de la Cristal • lografia.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA33Identifica la terminologia bàsica per a la descripció de les propietats físiques anisotrópicas.
    RA33 - Identifica la terminologia bàsica per a la descripció de les propietats físiques anisotrópicas.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA33 - Identifica la terminologia bàsica per a la descripció de les propietats físiques anisotrópicas.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA33 - Identifica la terminologia bàsica per a la descripció de les propietats físiques anisotrópicas.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA33 - Identifica la terminologia bàsica per a la descripció de les propietats físiques anisotrópicas.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA33 - Identifica la terminologia bàsica per a la descripció de les propietats físiques anisotrópicas.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA33 - Identifica la terminologia bàsica per a la descripció de les propietats físiques anisotrópicas.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA33 - Identifica la terminologia bàsica per a la descripció de les propietats físiques anisotrópicas.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA33 - Identifica la terminologia bàsica per a la descripció de les propietats físiques anisotrópicas.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA33 - Identifica la terminologia bàsica per a la descripció de les propietats físiques anisotrópicas.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA33 - Identifica la terminologia bàsica per a la descripció de les propietats físiques anisotrópicas.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA33 - Identifica la terminologia bàsica per a la descripció de les propietats físiques anisotrópicas.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA33 - Identifica la terminologia bàsica per a la descripció de les propietats físiques anisotrópicas.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA33 - Identifica la terminologia bàsica per a la descripció de les propietats físiques anisotrópicas.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA33 - Identifica la terminologia bàsica per a la descripció de les propietats físiques anisotrópicas.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA33 - Identifica la terminologia bàsica per a la descripció de les propietats físiques anisotrópicas.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA33 - Identifica la terminologia bàsica per a la descripció de les propietats físiques anisotrópicas.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA33 - Identifica la terminologia bàsica per a la descripció de les propietats físiques anisotrópicas.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA33 - Identifica la terminologia bàsica per a la descripció de les propietats físiques anisotrópicas.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA34 Identifica la terminologia de la simetria dels materials.
    RA34 - Identifica la terminologia de la simetria dels materials.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA34 - Identifica la terminologia de la simetria dels materials.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA34 - Identifica la terminologia de la simetria dels materials.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA34 - Identifica la terminologia de la simetria dels materials.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA34 - Identifica la terminologia de la simetria dels materials.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA34 - Identifica la terminologia de la simetria dels materials.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA34 - Identifica la terminologia de la simetria dels materials.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA34 - Identifica la terminologia de la simetria dels materials.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA34 - Identifica la terminologia de la simetria dels materials.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA34 - Identifica la terminologia de la simetria dels materials.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA34 - Identifica la terminologia de la simetria dels materials.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA34 - Identifica la terminologia de la simetria dels materials.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA34 - Identifica la terminologia de la simetria dels materials.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA34 - Identifica la terminologia de la simetria dels materials.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA34 - Identifica la terminologia de la simetria dels materials.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA34 - Identifica la terminologia de la simetria dels materials.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA34 - Identifica la terminologia de la simetria dels materials.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA34 - Identifica la terminologia de la simetria dels materials.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA35Identifica les propietats fonamentals de les forces intermoleculars i la seva importància en
química, biologia i ciència dels materials.
    RA35 - Identifica les propietats fonamentals de les forces intermoleculars i la seva importància en
química, biologia i ciència dels materials.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA35 - Identifica les propietats fonamentals de les forces intermoleculars i la seva importància en
química, biologia i ciència dels materials.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA35 - Identifica les propietats fonamentals de les forces intermoleculars i la seva importància en
química, biologia i ciència dels materials.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA35 - Identifica les propietats fonamentals de les forces intermoleculars i la seva importància en
química, biologia i ciència dels materials.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA35 - Identifica les propietats fonamentals de les forces intermoleculars i la seva importància en
química, biologia i ciència dels materials.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA35 - Identifica les propietats fonamentals de les forces intermoleculars i la seva importància en
química, biologia i ciència dels materials.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA35 - Identifica les propietats fonamentals de les forces intermoleculars i la seva importància en
química, biologia i ciència dels materials.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA35 - Identifica les propietats fonamentals de les forces intermoleculars i la seva importància en
química, biologia i ciència dels materials.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA35 - Identifica les propietats fonamentals de les forces intermoleculars i la seva importància en
química, biologia i ciència dels materials.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA35 - Identifica les propietats fonamentals de les forces intermoleculars i la seva importància en
química, biologia i ciència dels materials.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA35 - Identifica les propietats fonamentals de les forces intermoleculars i la seva importància en
química, biologia i ciència dels materials.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA35 - Identifica les propietats fonamentals de les forces intermoleculars i la seva importància en
química, biologia i ciència dels materials.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA35 - Identifica les propietats fonamentals de les forces intermoleculars i la seva importància en
química, biologia i ciència dels materials.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA35 - Identifica les propietats fonamentals de les forces intermoleculars i la seva importància en
química, biologia i ciència dels materials.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA35 - Identifica les propietats fonamentals de les forces intermoleculars i la seva importància en
química, biologia i ciència dels materials.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA35 - Identifica les propietats fonamentals de les forces intermoleculars i la seva importància en
química, biologia i ciència dels materials.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA35 - Identifica les propietats fonamentals de les forces intermoleculars i la seva importància en
química, biologia i ciència dels materials.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA35 - Identifica les propietats fonamentals de les forces intermoleculars i la seva importància en
química, biologia i ciència dels materials.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA36 Identifica els aspectes més bàsics de la difracció de RX.
    RA36 - Identifica els aspectes més bàsics de la difracció de RX.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA36 - Identifica els aspectes més bàsics de la difracció de RX.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA36 - Identifica els aspectes més bàsics de la difracció de RX.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA36 - Identifica els aspectes més bàsics de la difracció de RX.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA36 - Identifica els aspectes més bàsics de la difracció de RX.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA36 - Identifica els aspectes més bàsics de la difracció de RX.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA36 - Identifica els aspectes més bàsics de la difracció de RX.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA36 - Identifica els aspectes més bàsics de la difracció de RX.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA36 - Identifica els aspectes més bàsics de la difracció de RX.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA36 - Identifica els aspectes més bàsics de la difracció de RX.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA36 - Identifica els aspectes més bàsics de la difracció de RX.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA36 - Identifica els aspectes més bàsics de la difracció de RX.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA36 - Identifica els aspectes més bàsics de la difracció de RX.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA36 - Identifica els aspectes més bàsics de la difracció de RX.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA36 - Identifica els aspectes més bàsics de la difracció de RX.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA36 - Identifica els aspectes més bàsics de la difracció de RX.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA36 - Identifica els aspectes més bàsics de la difracció de RX.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA36 - Identifica els aspectes més bàsics de la difracció de RX.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA37Identifica els factors clau d'anàlisi d'un problema associat a aerosols, sabent menysprear els
efectes menors.
    RA37 - Identifica els factors clau d'anàlisi d'un problema associat a aerosols, sabent menysprear els
efectes menors.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA37 - Identifica els factors clau d'anàlisi d'un problema associat a aerosols, sabent menysprear els
efectes menors.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA37 - Identifica els factors clau d'anàlisi d'un problema associat a aerosols, sabent menysprear els
efectes menors.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA37 - Identifica els factors clau d'anàlisi d'un problema associat a aerosols, sabent menysprear els
efectes menors.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA37 - Identifica els factors clau d'anàlisi d'un problema associat a aerosols, sabent menysprear els
efectes menors.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA37 - Identifica els factors clau d'anàlisi d'un problema associat a aerosols, sabent menysprear els
efectes menors.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA37 - Identifica els factors clau d'anàlisi d'un problema associat a aerosols, sabent menysprear els
efectes menors.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA37 - Identifica els factors clau d'anàlisi d'un problema associat a aerosols, sabent menysprear els
efectes menors.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA37 - Identifica els factors clau d'anàlisi d'un problema associat a aerosols, sabent menysprear els
efectes menors.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA37 - Identifica els factors clau d'anàlisi d'un problema associat a aerosols, sabent menysprear els
efectes menors.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA37 - Identifica els factors clau d'anàlisi d'un problema associat a aerosols, sabent menysprear els
efectes menors.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA37 - Identifica els factors clau d'anàlisi d'un problema associat a aerosols, sabent menysprear els
efectes menors.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA37 - Identifica els factors clau d'anàlisi d'un problema associat a aerosols, sabent menysprear els
efectes menors.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA37 - Identifica els factors clau d'anàlisi d'un problema associat a aerosols, sabent menysprear els
efectes menors.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA37 - Identifica els factors clau d'anàlisi d'un problema associat a aerosols, sabent menysprear els
efectes menors.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA37 - Identifica els factors clau d'anàlisi d'un problema associat a aerosols, sabent menysprear els
efectes menors.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA37 - Identifica els factors clau d'anàlisi d'un problema associat a aerosols, sabent menysprear els
efectes menors.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA37 - Identifica els factors clau d'anàlisi d'un problema associat a aerosols, sabent menysprear els
efectes menors.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA38Identifica els mètodes experimentals utilitzats en la caracterització de sistemes supramoleculars.
    RA38 - Identifica els mètodes experimentals utilitzats en la caracterització de sistemes supramoleculars.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA38 - Identifica els mètodes experimentals utilitzats en la caracterització de sistemes supramoleculars.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA38 - Identifica els mètodes experimentals utilitzats en la caracterització de sistemes supramoleculars.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA38 - Identifica els mètodes experimentals utilitzats en la caracterització de sistemes supramoleculars.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA38 - Identifica els mètodes experimentals utilitzats en la caracterització de sistemes supramoleculars.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA38 - Identifica els mètodes experimentals utilitzats en la caracterització de sistemes supramoleculars.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA38 - Identifica els mètodes experimentals utilitzats en la caracterització de sistemes supramoleculars.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA38 - Identifica els mètodes experimentals utilitzats en la caracterització de sistemes supramoleculars.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA38 - Identifica els mètodes experimentals utilitzats en la caracterització de sistemes supramoleculars.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA38 - Identifica els mètodes experimentals utilitzats en la caracterització de sistemes supramoleculars.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA38 - Identifica els mètodes experimentals utilitzats en la caracterització de sistemes supramoleculars.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA38 - Identifica els mètodes experimentals utilitzats en la caracterització de sistemes supramoleculars.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA38 - Identifica els mètodes experimentals utilitzats en la caracterització de sistemes supramoleculars.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA38 - Identifica els mètodes experimentals utilitzats en la caracterització de sistemes supramoleculars.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA38 - Identifica els mètodes experimentals utilitzats en la caracterització de sistemes supramoleculars.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA38 - Identifica els mètodes experimentals utilitzats en la caracterització de sistemes supramoleculars.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA38 - Identifica els mètodes experimentals utilitzats en la caracterització de sistemes supramoleculars.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA38 - Identifica els mètodes experimentals utilitzats en la caracterització de sistemes supramoleculars.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA39 Identifica els problemes derivats de la recuperació i reutilització de catalitzadors.
    RA39 - Identifica els problemes derivats de la recuperació i reutilització de catalitzadors.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA39 - Identifica els problemes derivats de la recuperació i reutilització de catalitzadors.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA39 - Identifica els problemes derivats de la recuperació i reutilització de catalitzadors.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA39 - Identifica els problemes derivats de la recuperació i reutilització de catalitzadors.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA39 - Identifica els problemes derivats de la recuperació i reutilització de catalitzadors.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA39 - Identifica els problemes derivats de la recuperació i reutilització de catalitzadors.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA39 - Identifica els problemes derivats de la recuperació i reutilització de catalitzadors.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA39 - Identifica els problemes derivats de la recuperació i reutilització de catalitzadors.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA39 - Identifica els problemes derivats de la recuperació i reutilització de catalitzadors.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA39 - Identifica els problemes derivats de la recuperació i reutilització de catalitzadors.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA39 - Identifica els problemes derivats de la recuperació i reutilització de catalitzadors.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA39 - Identifica els problemes derivats de la recuperació i reutilització de catalitzadors.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA39 - Identifica els problemes derivats de la recuperació i reutilització de catalitzadors.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA39 - Identifica els problemes derivats de la recuperació i reutilització de catalitzadors.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA39 - Identifica els problemes derivats de la recuperació i reutilització de catalitzadors.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA39 - Identifica els problemes derivats de la recuperació i reutilització de catalitzadors.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA39 - Identifica els problemes derivats de la recuperació i reutilització de catalitzadors.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA39 - Identifica els problemes derivats de la recuperació i reutilització de catalitzadors.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA40Identifica els procediments de preparació de nanomaterials i el seu ús en catàlisi.
    RA40 - Identifica els procediments de preparació de nanomaterials i el seu ús en catàlisi.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA40 - Identifica els procediments de preparació de nanomaterials i el seu ús en catàlisi.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA40 - Identifica els procediments de preparació de nanomaterials i el seu ús en catàlisi.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA40 - Identifica els procediments de preparació de nanomaterials i el seu ús en catàlisi.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA40 - Identifica els procediments de preparació de nanomaterials i el seu ús en catàlisi.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA40 - Identifica els procediments de preparació de nanomaterials i el seu ús en catàlisi.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA40 - Identifica els procediments de preparació de nanomaterials i el seu ús en catàlisi.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA40 - Identifica els procediments de preparació de nanomaterials i el seu ús en catàlisi.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA40 - Identifica els procediments de preparació de nanomaterials i el seu ús en catàlisi.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA40 - Identifica els procediments de preparació de nanomaterials i el seu ús en catàlisi.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA40 - Identifica els procediments de preparació de nanomaterials i el seu ús en catàlisi.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA40 - Identifica els procediments de preparació de nanomaterials i el seu ús en catàlisi.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA40 - Identifica els procediments de preparació de nanomaterials i el seu ús en catàlisi.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA40 - Identifica els procediments de preparació de nanomaterials i el seu ús en catàlisi.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA40 - Identifica els procediments de preparació de nanomaterials i el seu ús en catàlisi.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA40 - Identifica els procediments de preparació de nanomaterials i el seu ús en catàlisi.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA40 - Identifica els procediments de preparació de nanomaterials i el seu ús en catàlisi.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA40 - Identifica els procediments de preparació de nanomaterials i el seu ús en catàlisi.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA41 Identifica i utilitza les bases de dades i programes informàtics útils en la recerca en
nutrició.
    RA41 - Identifica i utilitza les bases de dades i programes informàtics útils en la recerca en
nutrició.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA41 - Identifica i utilitza les bases de dades i programes informàtics útils en la recerca en
nutrició.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA41 - Identifica i utilitza les bases de dades i programes informàtics útils en la recerca en
nutrició.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA41 - Identifica i utilitza les bases de dades i programes informàtics útils en la recerca en
nutrició.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA41 - Identifica i utilitza les bases de dades i programes informàtics útils en la recerca en
nutrició.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA41 - Identifica i utilitza les bases de dades i programes informàtics útils en la recerca en
nutrició.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA41 - Identifica i utilitza les bases de dades i programes informàtics útils en la recerca en
nutrició.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA41 - Identifica i utilitza les bases de dades i programes informàtics útils en la recerca en
nutrició.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA41 - Identifica i utilitza les bases de dades i programes informàtics útils en la recerca en
nutrició.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA41 - Identifica i utilitza les bases de dades i programes informàtics útils en la recerca en
nutrició.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA41 - Identifica i utilitza les bases de dades i programes informàtics útils en la recerca en
nutrició.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA41 - Identifica i utilitza les bases de dades i programes informàtics útils en la recerca en
nutrició.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA41 - Identifica i utilitza les bases de dades i programes informàtics útils en la recerca en
nutrició.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA41 - Identifica i utilitza les bases de dades i programes informàtics útils en la recerca en
nutrició.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA41 - Identifica i utilitza les bases de dades i programes informàtics útils en la recerca en
nutrició.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA41 - Identifica i utilitza les bases de dades i programes informàtics útils en la recerca en
nutrició.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA41 - Identifica i utilitza les bases de dades i programes informàtics útils en la recerca en
nutrició.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA41 - Identifica i utilitza les bases de dades i programes informàtics útils en la recerca en
nutrició.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA42Reconeix la relació de les propietats físiques i la simetria estructura cristal • lina.
    RA42 - Reconeix la relació de les propietats físiques i la simetria estructura cristal • lina.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA42 - Reconeix la relació de les propietats físiques i la simetria estructura cristal • lina.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA42 - Reconeix la relació de les propietats físiques i la simetria estructura cristal • lina.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA42 - Reconeix la relació de les propietats físiques i la simetria estructura cristal • lina.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA42 - Reconeix la relació de les propietats físiques i la simetria estructura cristal • lina.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA42 - Reconeix la relació de les propietats físiques i la simetria estructura cristal • lina.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA42 - Reconeix la relació de les propietats físiques i la simetria estructura cristal • lina.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA42 - Reconeix la relació de les propietats físiques i la simetria estructura cristal • lina.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA42 - Reconeix la relació de les propietats físiques i la simetria estructura cristal • lina.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA42 - Reconeix la relació de les propietats físiques i la simetria estructura cristal • lina.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA42 - Reconeix la relació de les propietats físiques i la simetria estructura cristal • lina.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA42 - Reconeix la relació de les propietats físiques i la simetria estructura cristal • lina.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA42 - Reconeix la relació de les propietats físiques i la simetria estructura cristal • lina.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA42 - Reconeix la relació de les propietats físiques i la simetria estructura cristal • lina.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA42 - Reconeix la relació de les propietats físiques i la simetria estructura cristal • lina.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA42 - Reconeix la relació de les propietats físiques i la simetria estructura cristal • lina.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA42 - Reconeix la relació de les propietats físiques i la simetria estructura cristal • lina.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA42 - Reconeix la relació de les propietats físiques i la simetria estructura cristal • lina.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA43Reconeix els principis físics que donen lloc a les propietats relacionades amb el tamany de les
nanoestructures.
    RA43 - Reconeix els principis físics que donen lloc a les propietats relacionades amb el tamany de les
nanoestructures.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA43 - Reconeix els principis físics que donen lloc a les propietats relacionades amb el tamany de les
nanoestructures.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA43 - Reconeix els principis físics que donen lloc a les propietats relacionades amb el tamany de les
nanoestructures.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA43 - Reconeix els principis físics que donen lloc a les propietats relacionades amb el tamany de les
nanoestructures.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA43 - Reconeix els principis físics que donen lloc a les propietats relacionades amb el tamany de les
nanoestructures.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA43 - Reconeix els principis físics que donen lloc a les propietats relacionades amb el tamany de les
nanoestructures.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA43 - Reconeix els principis físics que donen lloc a les propietats relacionades amb el tamany de les
nanoestructures.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA43 - Reconeix els principis físics que donen lloc a les propietats relacionades amb el tamany de les
nanoestructures.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA43 - Reconeix els principis físics que donen lloc a les propietats relacionades amb el tamany de les
nanoestructures.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA43 - Reconeix els principis físics que donen lloc a les propietats relacionades amb el tamany de les
nanoestructures.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA43 - Reconeix els principis físics que donen lloc a les propietats relacionades amb el tamany de les
nanoestructures.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA43 - Reconeix els principis físics que donen lloc a les propietats relacionades amb el tamany de les
nanoestructures.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA43 - Reconeix els principis físics que donen lloc a les propietats relacionades amb el tamany de les
nanoestructures.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA43 - Reconeix els principis físics que donen lloc a les propietats relacionades amb el tamany de les
nanoestructures.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA43 - Reconeix els principis físics que donen lloc a les propietats relacionades amb el tamany de les
nanoestructures.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA43 - Reconeix els principis físics que donen lloc a les propietats relacionades amb el tamany de les
nanoestructures.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA43 - Reconeix els principis físics que donen lloc a les propietats relacionades amb el tamany de les
nanoestructures.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA43 - Reconeix els principis físics que donen lloc a les propietats relacionades amb el tamany de les
nanoestructures.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA44Reconeix els processos fisicoquímics com a part fonamentals de la bioquímica i les ciències
biològiques.
    RA44 - Reconeix els processos fisicoquímics com a part fonamentals de la bioquímica i les ciències
biològiques.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA44 - Reconeix els processos fisicoquímics com a part fonamentals de la bioquímica i les ciències
biològiques.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA44 - Reconeix els processos fisicoquímics com a part fonamentals de la bioquímica i les ciències
biològiques.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA44 - Reconeix els processos fisicoquímics com a part fonamentals de la bioquímica i les ciències
biològiques.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA44 - Reconeix els processos fisicoquímics com a part fonamentals de la bioquímica i les ciències
biològiques.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA44 - Reconeix els processos fisicoquímics com a part fonamentals de la bioquímica i les ciències
biològiques.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA44 - Reconeix els processos fisicoquímics com a part fonamentals de la bioquímica i les ciències
biològiques.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA44 - Reconeix els processos fisicoquímics com a part fonamentals de la bioquímica i les ciències
biològiques.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA44 - Reconeix els processos fisicoquímics com a part fonamentals de la bioquímica i les ciències
biològiques.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA44 - Reconeix els processos fisicoquímics com a part fonamentals de la bioquímica i les ciències
biològiques.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA44 - Reconeix els processos fisicoquímics com a part fonamentals de la bioquímica i les ciències
biològiques.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA44 - Reconeix els processos fisicoquímics com a part fonamentals de la bioquímica i les ciències
biològiques.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA44 - Reconeix els processos fisicoquímics com a part fonamentals de la bioquímica i les ciències
biològiques.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA44 - Reconeix els processos fisicoquímics com a part fonamentals de la bioquímica i les ciències
biològiques.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA44 - Reconeix els processos fisicoquímics com a part fonamentals de la bioquímica i les ciències
biològiques.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA44 - Reconeix els processos fisicoquímics com a part fonamentals de la bioquímica i les ciències
biològiques.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA44 - Reconeix els processos fisicoquímics com a part fonamentals de la bioquímica i les ciències
biològiques.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA44 - Reconeix els processos fisicoquímics com a part fonamentals de la bioquímica i les ciències
biològiques.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA45Resol problemes de disseny de processos seqüencials, simultanis i discontinus.
    RA45 - Resol problemes de disseny de processos seqüencials, simultanis i discontinus.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA45 - Resol problemes de disseny de processos seqüencials, simultanis i discontinus.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA45 - Resol problemes de disseny de processos seqüencials, simultanis i discontinus.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA45 - Resol problemes de disseny de processos seqüencials, simultanis i discontinus.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA45 - Resol problemes de disseny de processos seqüencials, simultanis i discontinus.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA45 - Resol problemes de disseny de processos seqüencials, simultanis i discontinus.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA45 - Resol problemes de disseny de processos seqüencials, simultanis i discontinus.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA45 - Resol problemes de disseny de processos seqüencials, simultanis i discontinus.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA45 - Resol problemes de disseny de processos seqüencials, simultanis i discontinus.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA45 - Resol problemes de disseny de processos seqüencials, simultanis i discontinus.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA45 - Resol problemes de disseny de processos seqüencials, simultanis i discontinus.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA45 - Resol problemes de disseny de processos seqüencials, simultanis i discontinus.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA45 - Resol problemes de disseny de processos seqüencials, simultanis i discontinus.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA45 - Resol problemes de disseny de processos seqüencials, simultanis i discontinus.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA45 - Resol problemes de disseny de processos seqüencials, simultanis i discontinus.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA45 - Resol problemes de disseny de processos seqüencials, simultanis i discontinus.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA45 - Resol problemes de disseny de processos seqüencials, simultanis i discontinus.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA45 - Resol problemes de disseny de processos seqüencials, simultanis i discontinus.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA46 Selecciona els mètodes de nanofabricació més adequats per resoldre problemes específics de la
nanotecnologia.
    RA46 - Selecciona els mètodes de nanofabricació més adequats per resoldre problemes específics de la
nanotecnologia.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA46 - Selecciona els mètodes de nanofabricació més adequats per resoldre problemes específics de la
nanotecnologia.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA46 - Selecciona els mètodes de nanofabricació més adequats per resoldre problemes específics de la
nanotecnologia.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA46 - Selecciona els mètodes de nanofabricació més adequats per resoldre problemes específics de la
nanotecnologia.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA46 - Selecciona els mètodes de nanofabricació més adequats per resoldre problemes específics de la
nanotecnologia.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA46 - Selecciona els mètodes de nanofabricació més adequats per resoldre problemes específics de la
nanotecnologia.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA46 - Selecciona els mètodes de nanofabricació més adequats per resoldre problemes específics de la
nanotecnologia.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA46 - Selecciona els mètodes de nanofabricació més adequats per resoldre problemes específics de la
nanotecnologia.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA46 - Selecciona els mètodes de nanofabricació més adequats per resoldre problemes específics de la
nanotecnologia.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA46 - Selecciona els mètodes de nanofabricació més adequats per resoldre problemes específics de la
nanotecnologia.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA46 - Selecciona els mètodes de nanofabricació més adequats per resoldre problemes específics de la
nanotecnologia.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA46 - Selecciona els mètodes de nanofabricació més adequats per resoldre problemes específics de la
nanotecnologia.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA46 - Selecciona els mètodes de nanofabricació més adequats per resoldre problemes específics de la
nanotecnologia.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA46 - Selecciona els mètodes de nanofabricació més adequats per resoldre problemes específics de la
nanotecnologia.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA46 - Selecciona els mètodes de nanofabricació més adequats per resoldre problemes específics de la
nanotecnologia.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA46 - Selecciona els mètodes de nanofabricació més adequats per resoldre problemes específics de la
nanotecnologia.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA46 - Selecciona els mètodes de nanofabricació més adequats per resoldre problemes específics de la
nanotecnologia.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA46 - Selecciona els mètodes de nanofabricació més adequats per resoldre problemes específics de la
nanotecnologia.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
A1.2Fer cerques bibliogràfiques exhaustives en temes altament especialitzats de nanociències,
materials i disseny de producte i procés.
RA1Identifica almenys, dues bases de dades rellevants en el seu camp d'investigació.
    RA1 - Identifica almenys, dues bases de dades rellevants en el seu camp d'investigació.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA1 - Identifica almenys, dues bases de dades rellevants en el seu camp d'investigació.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA1 - Identifica almenys, dues bases de dades rellevants en el seu camp d'investigació.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA1 - Identifica almenys, dues bases de dades rellevants en el seu camp d'investigació.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Identifica almenys, dues bases de dades rellevants en el seu camp d'investigació.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA1 - Identifica almenys, dues bases de dades rellevants en el seu camp d'investigació.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Identifica almenys, dues bases de dades rellevants en el seu camp d'investigació.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA1 - Identifica almenys, dues bases de dades rellevants en el seu camp d'investigació.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA1 - Identifica almenys, dues bases de dades rellevants en el seu camp d'investigació.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA1 - Identifica almenys, dues bases de dades rellevants en el seu camp d'investigació.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA1 - Identifica almenys, dues bases de dades rellevants en el seu camp d'investigació.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA1 - Identifica almenys, dues bases de dades rellevants en el seu camp d'investigació.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA1 - Identifica almenys, dues bases de dades rellevants en el seu camp d'investigació.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA1 - Identifica almenys, dues bases de dades rellevants en el seu camp d'investigació.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA1 - Identifica almenys, dues bases de dades rellevants en el seu camp d'investigació.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA1 - Identifica almenys, dues bases de dades rellevants en el seu camp d'investigació.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA1 - Identifica almenys, dues bases de dades rellevants en el seu camp d'investigació.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA1 - Identifica almenys, dues bases de dades rellevants en el seu camp d'investigació.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA2Identifica bases de dades rellevants per resoldre un problema complex, i desenvolupa eines
computacionals per analitzar les dades.
    RA2 - Identifica bases de dades rellevants per resoldre un problema complex, i desenvolupa eines
computacionals per analitzar les dades.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA2 - Identifica bases de dades rellevants per resoldre un problema complex, i desenvolupa eines
computacionals per analitzar les dades.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA2 - Identifica bases de dades rellevants per resoldre un problema complex, i desenvolupa eines
computacionals per analitzar les dades.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA2 - Identifica bases de dades rellevants per resoldre un problema complex, i desenvolupa eines
computacionals per analitzar les dades.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Identifica bases de dades rellevants per resoldre un problema complex, i desenvolupa eines
computacionals per analitzar les dades.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA2 - Identifica bases de dades rellevants per resoldre un problema complex, i desenvolupa eines
computacionals per analitzar les dades.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Identifica bases de dades rellevants per resoldre un problema complex, i desenvolupa eines
computacionals per analitzar les dades.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA2 - Identifica bases de dades rellevants per resoldre un problema complex, i desenvolupa eines
computacionals per analitzar les dades.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA2 - Identifica bases de dades rellevants per resoldre un problema complex, i desenvolupa eines
computacionals per analitzar les dades.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA2 - Identifica bases de dades rellevants per resoldre un problema complex, i desenvolupa eines
computacionals per analitzar les dades.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA2 - Identifica bases de dades rellevants per resoldre un problema complex, i desenvolupa eines
computacionals per analitzar les dades.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA2 - Identifica bases de dades rellevants per resoldre un problema complex, i desenvolupa eines
computacionals per analitzar les dades.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA2 - Identifica bases de dades rellevants per resoldre un problema complex, i desenvolupa eines
computacionals per analitzar les dades.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA2 - Identifica bases de dades rellevants per resoldre un problema complex, i desenvolupa eines
computacionals per analitzar les dades.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA2 - Identifica bases de dades rellevants per resoldre un problema complex, i desenvolupa eines
computacionals per analitzar les dades.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA2 - Identifica bases de dades rellevants per resoldre un problema complex, i desenvolupa eines
computacionals per analitzar les dades.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA2 - Identifica bases de dades rellevants per resoldre un problema complex, i desenvolupa eines
computacionals per analitzar les dades.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA2 - Identifica bases de dades rellevants per resoldre un problema complex, i desenvolupa eines
computacionals per analitzar les dades.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA3Comprova a través de la simulació per ordinador els fonaments teòrics explicats a l'aula.
    RA3 - Comprova a través de la simulació per ordinador els fonaments teòrics explicats a l'aula.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA3 - Comprova a través de la simulació per ordinador els fonaments teòrics explicats a l'aula.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA3 - Comprova a través de la simulació per ordinador els fonaments teòrics explicats a l'aula.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA3 - Comprova a través de la simulació per ordinador els fonaments teòrics explicats a l'aula.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA3 - Comprova a través de la simulació per ordinador els fonaments teòrics explicats a l'aula.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA3 - Comprova a través de la simulació per ordinador els fonaments teòrics explicats a l'aula.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Comprova a través de la simulació per ordinador els fonaments teòrics explicats a l'aula.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA3 - Comprova a través de la simulació per ordinador els fonaments teòrics explicats a l'aula.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA3 - Comprova a través de la simulació per ordinador els fonaments teòrics explicats a l'aula.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA3 - Comprova a través de la simulació per ordinador els fonaments teòrics explicats a l'aula.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA3 - Comprova a través de la simulació per ordinador els fonaments teòrics explicats a l'aula.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA3 - Comprova a través de la simulació per ordinador els fonaments teòrics explicats a l'aula.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA3 - Comprova a través de la simulació per ordinador els fonaments teòrics explicats a l'aula.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA3 - Comprova a través de la simulació per ordinador els fonaments teòrics explicats a l'aula.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA3 - Comprova a través de la simulació per ordinador els fonaments teòrics explicats a l'aula.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA3 - Comprova a través de la simulació per ordinador els fonaments teòrics explicats a l'aula.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA3 - Comprova a través de la simulació per ordinador els fonaments teòrics explicats a l'aula.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA3 - Comprova a través de la simulació per ordinador els fonaments teòrics explicats a l'aula.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA4Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.
    RA4 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA4 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA4 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA4 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA4 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA4 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA4 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA4 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA4 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA4 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA4 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA4 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA4 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA4 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA4 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA4 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA4 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA5Tria les condicions òptimes per a la producció de la membrana relacionats amb l'aplicació final.
    RA5 - Tria les condicions òptimes per a la producció de la membrana relacionats amb l'aplicació final.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA5 - Tria les condicions òptimes per a la producció de la membrana relacionats amb l'aplicació final.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA5 - Tria les condicions òptimes per a la producció de la membrana relacionats amb l'aplicació final.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA5 - Tria les condicions òptimes per a la producció de la membrana relacionats amb l'aplicació final.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA5 - Tria les condicions òptimes per a la producció de la membrana relacionats amb l'aplicació final.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA5 - Tria les condicions òptimes per a la producció de la membrana relacionats amb l'aplicació final.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Tria les condicions òptimes per a la producció de la membrana relacionats amb l'aplicació final.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA5 - Tria les condicions òptimes per a la producció de la membrana relacionats amb l'aplicació final.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA5 - Tria les condicions òptimes per a la producció de la membrana relacionats amb l'aplicació final.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA5 - Tria les condicions òptimes per a la producció de la membrana relacionats amb l'aplicació final.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA5 - Tria les condicions òptimes per a la producció de la membrana relacionats amb l'aplicació final.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA5 - Tria les condicions òptimes per a la producció de la membrana relacionats amb l'aplicació final.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA5 - Tria les condicions òptimes per a la producció de la membrana relacionats amb l'aplicació final.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA5 - Tria les condicions òptimes per a la producció de la membrana relacionats amb l'aplicació final.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA5 - Tria les condicions òptimes per a la producció de la membrana relacionats amb l'aplicació final.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA5 - Tria les condicions òptimes per a la producció de la membrana relacionats amb l'aplicació final.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA5 - Tria les condicions òptimes per a la producció de la membrana relacionats amb l'aplicació final.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA5 - Tria les condicions òptimes per a la producció de la membrana relacionats amb l'aplicació final.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA6És capaç de fer cerques en bases de dades especialitzades els paràmetres necessaris per realitzar
dissenys de productes i processos específics.
    RA6 - És capaç de fer cerques en bases de dades especialitzades els paràmetres necessaris per realitzar
dissenys de productes i processos específics.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA6 - És capaç de fer cerques en bases de dades especialitzades els paràmetres necessaris per realitzar
dissenys de productes i processos específics.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA6 - És capaç de fer cerques en bases de dades especialitzades els paràmetres necessaris per realitzar
dissenys de productes i processos específics.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA6 - És capaç de fer cerques en bases de dades especialitzades els paràmetres necessaris per realitzar
dissenys de productes i processos específics.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA6 - És capaç de fer cerques en bases de dades especialitzades els paràmetres necessaris per realitzar
dissenys de productes i processos específics.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA6 - És capaç de fer cerques en bases de dades especialitzades els paràmetres necessaris per realitzar
dissenys de productes i processos específics.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - És capaç de fer cerques en bases de dades especialitzades els paràmetres necessaris per realitzar
dissenys de productes i processos específics.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA6 - És capaç de fer cerques en bases de dades especialitzades els paràmetres necessaris per realitzar
dissenys de productes i processos específics.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA6 - És capaç de fer cerques en bases de dades especialitzades els paràmetres necessaris per realitzar
dissenys de productes i processos específics.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA6 - És capaç de fer cerques en bases de dades especialitzades els paràmetres necessaris per realitzar
dissenys de productes i processos específics.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA6 - És capaç de fer cerques en bases de dades especialitzades els paràmetres necessaris per realitzar
dissenys de productes i processos específics.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA6 - És capaç de fer cerques en bases de dades especialitzades els paràmetres necessaris per realitzar
dissenys de productes i processos específics.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA6 - És capaç de fer cerques en bases de dades especialitzades els paràmetres necessaris per realitzar
dissenys de productes i processos específics.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA6 - És capaç de fer cerques en bases de dades especialitzades els paràmetres necessaris per realitzar
dissenys de productes i processos específics.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA6 - És capaç de fer cerques en bases de dades especialitzades els paràmetres necessaris per realitzar
dissenys de productes i processos específics.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA6 - És capaç de fer cerques en bases de dades especialitzades els paràmetres necessaris per realitzar
dissenys de productes i processos específics.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA6 - És capaç de fer cerques en bases de dades especialitzades els paràmetres necessaris per realitzar
dissenys de productes i processos específics.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA6 - És capaç de fer cerques en bases de dades especialitzades els paràmetres necessaris per realitzar
dissenys de productes i processos específics.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA7Formula coneixements sobre la importància tecnològica dels materials.
    RA7 - Formula coneixements sobre la importància tecnològica dels materials.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA7 - Formula coneixements sobre la importància tecnològica dels materials.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA7 - Formula coneixements sobre la importància tecnològica dels materials.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA7 - Formula coneixements sobre la importància tecnològica dels materials.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA7 - Formula coneixements sobre la importància tecnològica dels materials.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA7 - Formula coneixements sobre la importància tecnològica dels materials.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Formula coneixements sobre la importància tecnològica dels materials.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA7 - Formula coneixements sobre la importància tecnològica dels materials.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA7 - Formula coneixements sobre la importància tecnològica dels materials.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA7 - Formula coneixements sobre la importància tecnològica dels materials.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA7 - Formula coneixements sobre la importància tecnològica dels materials.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA7 - Formula coneixements sobre la importància tecnològica dels materials.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA7 - Formula coneixements sobre la importància tecnològica dels materials.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA7 - Formula coneixements sobre la importància tecnològica dels materials.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA7 - Formula coneixements sobre la importància tecnològica dels materials.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA7 - Formula coneixements sobre la importància tecnològica dels materials.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA7 - Formula coneixements sobre la importància tecnològica dels materials.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA7 - Formula coneixements sobre la importància tecnològica dels materials.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA8Identifica els principis de construcció, operació i manteniment d'una sala blanca.
    RA8 - Identifica els principis de construcció, operació i manteniment d'una sala blanca.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA8 - Identifica els principis de construcció, operació i manteniment d'una sala blanca.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA8 - Identifica els principis de construcció, operació i manteniment d'una sala blanca.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA8 - Identifica els principis de construcció, operació i manteniment d'una sala blanca.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA8 - Identifica els principis de construcció, operació i manteniment d'una sala blanca.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA8 - Identifica els principis de construcció, operació i manteniment d'una sala blanca.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Identifica els principis de construcció, operació i manteniment d'una sala blanca.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA8 - Identifica els principis de construcció, operació i manteniment d'una sala blanca.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA8 - Identifica els principis de construcció, operació i manteniment d'una sala blanca.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA8 - Identifica els principis de construcció, operació i manteniment d'una sala blanca.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA8 - Identifica els principis de construcció, operació i manteniment d'una sala blanca.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA8 - Identifica els principis de construcció, operació i manteniment d'una sala blanca.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA8 - Identifica els principis de construcció, operació i manteniment d'una sala blanca.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA8 - Identifica els principis de construcció, operació i manteniment d'una sala blanca.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA8 - Identifica els principis de construcció, operació i manteniment d'una sala blanca.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA8 - Identifica els principis de construcció, operació i manteniment d'una sala blanca.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA8 - Identifica els principis de construcció, operació i manteniment d'una sala blanca.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA8 - Identifica els principis de construcció, operació i manteniment d'una sala blanca.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA9Realitza recerques bibliogràfiques sobre el disseny de productes i processos específics.
    RA9 - Realitza recerques bibliogràfiques sobre el disseny de productes i processos específics.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA9 - Realitza recerques bibliogràfiques sobre el disseny de productes i processos específics.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA9 - Realitza recerques bibliogràfiques sobre el disseny de productes i processos específics.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA9 - Realitza recerques bibliogràfiques sobre el disseny de productes i processos específics.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA9 - Realitza recerques bibliogràfiques sobre el disseny de productes i processos específics.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA9 - Realitza recerques bibliogràfiques sobre el disseny de productes i processos específics.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Realitza recerques bibliogràfiques sobre el disseny de productes i processos específics.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA9 - Realitza recerques bibliogràfiques sobre el disseny de productes i processos específics.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA9 - Realitza recerques bibliogràfiques sobre el disseny de productes i processos específics.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA9 - Realitza recerques bibliogràfiques sobre el disseny de productes i processos específics.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA9 - Realitza recerques bibliogràfiques sobre el disseny de productes i processos específics.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA9 - Realitza recerques bibliogràfiques sobre el disseny de productes i processos específics.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA9 - Realitza recerques bibliogràfiques sobre el disseny de productes i processos específics.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA9 - Realitza recerques bibliogràfiques sobre el disseny de productes i processos específics.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA9 - Realitza recerques bibliogràfiques sobre el disseny de productes i processos específics.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA9 - Realitza recerques bibliogràfiques sobre el disseny de productes i processos específics.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA9 - Realitza recerques bibliogràfiques sobre el disseny de productes i processos específics.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA9 - Realitza recerques bibliogràfiques sobre el disseny de productes i processos específics.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA10Recopila i analitza la informació bibliogràfica disponible.
    RA10 - Recopila i analitza la informació bibliogràfica disponible.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA10 - Recopila i analitza la informació bibliogràfica disponible.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA10 - Recopila i analitza la informació bibliogràfica disponible.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA10 - Recopila i analitza la informació bibliogràfica disponible.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA10 - Recopila i analitza la informació bibliogràfica disponible.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA10 - Recopila i analitza la informació bibliogràfica disponible.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Recopila i analitza la informació bibliogràfica disponible.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA10 - Recopila i analitza la informació bibliogràfica disponible.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA10 - Recopila i analitza la informació bibliogràfica disponible.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA10 - Recopila i analitza la informació bibliogràfica disponible.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA10 - Recopila i analitza la informació bibliogràfica disponible.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA10 - Recopila i analitza la informació bibliogràfica disponible.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA10 - Recopila i analitza la informació bibliogràfica disponible.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA10 - Recopila i analitza la informació bibliogràfica disponible.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA10 - Recopila i analitza la informació bibliogràfica disponible.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA10 - Recopila i analitza la informació bibliogràfica disponible.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA10 - Recopila i analitza la informació bibliogràfica disponible.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA10 - Recopila i analitza la informació bibliogràfica disponible.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA11Selecciona el material, estructura i configuració adequats de la membrana d'acord als compostos
involucrats.
    RA11 - Selecciona el material, estructura i configuració adequats de la membrana d'acord als compostos
involucrats.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA11 - Selecciona el material, estructura i configuració adequats de la membrana d'acord als compostos
involucrats.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA11 - Selecciona el material, estructura i configuració adequats de la membrana d'acord als compostos
involucrats.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA11 - Selecciona el material, estructura i configuració adequats de la membrana d'acord als compostos
involucrats.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA11 - Selecciona el material, estructura i configuració adequats de la membrana d'acord als compostos
involucrats.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA11 - Selecciona el material, estructura i configuració adequats de la membrana d'acord als compostos
involucrats.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Selecciona el material, estructura i configuració adequats de la membrana d'acord als compostos
involucrats.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA11 - Selecciona el material, estructura i configuració adequats de la membrana d'acord als compostos
involucrats.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA11 - Selecciona el material, estructura i configuració adequats de la membrana d'acord als compostos
involucrats.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA11 - Selecciona el material, estructura i configuració adequats de la membrana d'acord als compostos
involucrats.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA11 - Selecciona el material, estructura i configuració adequats de la membrana d'acord als compostos
involucrats.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA11 - Selecciona el material, estructura i configuració adequats de la membrana d'acord als compostos
involucrats.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA11 - Selecciona el material, estructura i configuració adequats de la membrana d'acord als compostos
involucrats.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA11 - Selecciona el material, estructura i configuració adequats de la membrana d'acord als compostos
involucrats.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA11 - Selecciona el material, estructura i configuració adequats de la membrana d'acord als compostos
involucrats.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA11 - Selecciona el material, estructura i configuració adequats de la membrana d'acord als compostos
involucrats.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA11 - Selecciona el material, estructura i configuració adequats de la membrana d'acord als compostos
involucrats.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA11 - Selecciona el material, estructura i configuració adequats de la membrana d'acord als compostos
involucrats.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
A1.3Planificar i executar projectes d’R+D+I relacionats amb el camp de les nanociències, els
materials i les tecnologies químiques, elaborar-ne les conclusions i preparar els informes
RA1Desenvolupa conceptes i eines que són necessaris per a la definició de la investigació, delimitar
un projecte de tesi, estructurar i escriure una tesi, així com la presentació de l'obra.
    RA1 - Desenvolupa conceptes i eines que són necessaris per a la definició de la investigació, delimitar
un projecte de tesi, estructurar i escriure una tesi, així com la presentació de l'obra.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA1 - Desenvolupa conceptes i eines que són necessaris per a la definició de la investigació, delimitar
un projecte de tesi, estructurar i escriure una tesi, així com la presentació de l'obra.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA1 - Desenvolupa conceptes i eines que són necessaris per a la definició de la investigació, delimitar
un projecte de tesi, estructurar i escriure una tesi, així com la presentació de l'obra.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA1 - Desenvolupa conceptes i eines que són necessaris per a la definició de la investigació, delimitar
un projecte de tesi, estructurar i escriure una tesi, així com la presentació de l'obra.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Desenvolupa conceptes i eines que són necessaris per a la definició de la investigació, delimitar
un projecte de tesi, estructurar i escriure una tesi, així com la presentació de l'obra.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA1 - Desenvolupa conceptes i eines que són necessaris per a la definició de la investigació, delimitar
un projecte de tesi, estructurar i escriure una tesi, així com la presentació de l'obra.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Desenvolupa conceptes i eines que són necessaris per a la definició de la investigació, delimitar
un projecte de tesi, estructurar i escriure una tesi, així com la presentació de l'obra.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA1 - Desenvolupa conceptes i eines que són necessaris per a la definició de la investigació, delimitar
un projecte de tesi, estructurar i escriure una tesi, així com la presentació de l'obra.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA1 - Desenvolupa conceptes i eines que són necessaris per a la definició de la investigació, delimitar
un projecte de tesi, estructurar i escriure una tesi, així com la presentació de l'obra.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA1 - Desenvolupa conceptes i eines que són necessaris per a la definició de la investigació, delimitar
un projecte de tesi, estructurar i escriure una tesi, així com la presentació de l'obra.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA1 - Desenvolupa conceptes i eines que són necessaris per a la definició de la investigació, delimitar
un projecte de tesi, estructurar i escriure una tesi, així com la presentació de l'obra.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA1 - Desenvolupa conceptes i eines que són necessaris per a la definició de la investigació, delimitar
un projecte de tesi, estructurar i escriure una tesi, així com la presentació de l'obra.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA1 - Desenvolupa conceptes i eines que són necessaris per a la definició de la investigació, delimitar
un projecte de tesi, estructurar i escriure una tesi, així com la presentació de l'obra.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA1 - Desenvolupa conceptes i eines que són necessaris per a la definició de la investigació, delimitar
un projecte de tesi, estructurar i escriure una tesi, així com la presentació de l'obra.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA1 - Desenvolupa conceptes i eines que són necessaris per a la definició de la investigació, delimitar
un projecte de tesi, estructurar i escriure una tesi, així com la presentació de l'obra.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA1 - Desenvolupa conceptes i eines que són necessaris per a la definició de la investigació, delimitar
un projecte de tesi, estructurar i escriure una tesi, així com la presentació de l'obra.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA1 - Desenvolupa conceptes i eines que són necessaris per a la definició de la investigació, delimitar
un projecte de tesi, estructurar i escriure una tesi, així com la presentació de l'obra.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA1 - Desenvolupa conceptes i eines que són necessaris per a la definició de la investigació, delimitar
un projecte de tesi, estructurar i escriure una tesi, així com la presentació de l'obra.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA2Dissenya i aplica tècniques i metodologies d'investigació experimental o de simulació del camp
específic, guiats per especialistes en la matèria.
    RA2 - Dissenya i aplica tècniques i metodologies d'investigació experimental o de simulació del camp
específic, guiats per especialistes en la matèria.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA2 - Dissenya i aplica tècniques i metodologies d'investigació experimental o de simulació del camp
específic, guiats per especialistes en la matèria.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA2 - Dissenya i aplica tècniques i metodologies d'investigació experimental o de simulació del camp
específic, guiats per especialistes en la matèria.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA2 - Dissenya i aplica tècniques i metodologies d'investigació experimental o de simulació del camp
específic, guiats per especialistes en la matèria.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Dissenya i aplica tècniques i metodologies d'investigació experimental o de simulació del camp
específic, guiats per especialistes en la matèria.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA2 - Dissenya i aplica tècniques i metodologies d'investigació experimental o de simulació del camp
específic, guiats per especialistes en la matèria.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Dissenya i aplica tècniques i metodologies d'investigació experimental o de simulació del camp
específic, guiats per especialistes en la matèria.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA2 - Dissenya i aplica tècniques i metodologies d'investigació experimental o de simulació del camp
específic, guiats per especialistes en la matèria.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA2 - Dissenya i aplica tècniques i metodologies d'investigació experimental o de simulació del camp
específic, guiats per especialistes en la matèria.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA2 - Dissenya i aplica tècniques i metodologies d'investigació experimental o de simulació del camp
específic, guiats per especialistes en la matèria.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA2 - Dissenya i aplica tècniques i metodologies d'investigació experimental o de simulació del camp
específic, guiats per especialistes en la matèria.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA2 - Dissenya i aplica tècniques i metodologies d'investigació experimental o de simulació del camp
específic, guiats per especialistes en la matèria.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA2 - Dissenya i aplica tècniques i metodologies d'investigació experimental o de simulació del camp
específic, guiats per especialistes en la matèria.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA2 - Dissenya i aplica tècniques i metodologies d'investigació experimental o de simulació del camp
específic, guiats per especialistes en la matèria.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA2 - Dissenya i aplica tècniques i metodologies d'investigació experimental o de simulació del camp
específic, guiats per especialistes en la matèria.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA2 - Dissenya i aplica tècniques i metodologies d'investigació experimental o de simulació del camp
específic, guiats per especialistes en la matèria.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA2 - Dissenya i aplica tècniques i metodologies d'investigació experimental o de simulació del camp
específic, guiats per especialistes en la matèria.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA2 - Dissenya i aplica tècniques i metodologies d'investigació experimental o de simulació del camp
específic, guiats per especialistes en la matèria.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA3Elabora la proposta, incloent les hipòtesis i el programa experimental.
    RA3 - Elabora la proposta, incloent les hipòtesis i el programa experimental.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA3 - Elabora la proposta, incloent les hipòtesis i el programa experimental.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA3 - Elabora la proposta, incloent les hipòtesis i el programa experimental.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA3 - Elabora la proposta, incloent les hipòtesis i el programa experimental.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA3 - Elabora la proposta, incloent les hipòtesis i el programa experimental.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA3 - Elabora la proposta, incloent les hipòtesis i el programa experimental.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Elabora la proposta, incloent les hipòtesis i el programa experimental.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA3 - Elabora la proposta, incloent les hipòtesis i el programa experimental.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA3 - Elabora la proposta, incloent les hipòtesis i el programa experimental.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA3 - Elabora la proposta, incloent les hipòtesis i el programa experimental.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA3 - Elabora la proposta, incloent les hipòtesis i el programa experimental.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA3 - Elabora la proposta, incloent les hipòtesis i el programa experimental.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA3 - Elabora la proposta, incloent les hipòtesis i el programa experimental.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA3 - Elabora la proposta, incloent les hipòtesis i el programa experimental.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA3 - Elabora la proposta, incloent les hipòtesis i el programa experimental.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA3 - Elabora la proposta, incloent les hipòtesis i el programa experimental.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA3 - Elabora la proposta, incloent les hipòtesis i el programa experimental.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA3 - Elabora la proposta, incloent les hipòtesis i el programa experimental.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA4Identifica els instruments i tècniques de treball a emprar.
    RA4 - Identifica els instruments i tècniques de treball a emprar.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA4 - Identifica els instruments i tècniques de treball a emprar.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA4 - Identifica els instruments i tècniques de treball a emprar.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA4 - Identifica els instruments i tècniques de treball a emprar.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA4 - Identifica els instruments i tècniques de treball a emprar.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA4 - Identifica els instruments i tècniques de treball a emprar.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Identifica els instruments i tècniques de treball a emprar.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA4 - Identifica els instruments i tècniques de treball a emprar.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA4 - Identifica els instruments i tècniques de treball a emprar.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA4 - Identifica els instruments i tècniques de treball a emprar.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA4 - Identifica els instruments i tècniques de treball a emprar.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA4 - Identifica els instruments i tècniques de treball a emprar.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA4 - Identifica els instruments i tècniques de treball a emprar.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA4 - Identifica els instruments i tècniques de treball a emprar.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA4 - Identifica els instruments i tècniques de treball a emprar.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA4 - Identifica els instruments i tècniques de treball a emprar.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA4 - Identifica els instruments i tècniques de treball a emprar.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA4 - Identifica els instruments i tècniques de treball a emprar.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA5Planifica i porta a terme projectes de R+D+I que incloguin aspectes relacionats amb el disseny de
producte i procés.
    RA5 - Planifica i porta a terme projectes de R+D+I que incloguin aspectes relacionats amb el disseny de
producte i procés.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA5 - Planifica i porta a terme projectes de R+D+I que incloguin aspectes relacionats amb el disseny de
producte i procés.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA5 - Planifica i porta a terme projectes de R+D+I que incloguin aspectes relacionats amb el disseny de
producte i procés.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA5 - Planifica i porta a terme projectes de R+D+I que incloguin aspectes relacionats amb el disseny de
producte i procés.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA5 - Planifica i porta a terme projectes de R+D+I que incloguin aspectes relacionats amb el disseny de
producte i procés.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA5 - Planifica i porta a terme projectes de R+D+I que incloguin aspectes relacionats amb el disseny de
producte i procés.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Planifica i porta a terme projectes de R+D+I que incloguin aspectes relacionats amb el disseny de
producte i procés.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA5 - Planifica i porta a terme projectes de R+D+I que incloguin aspectes relacionats amb el disseny de
producte i procés.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA5 - Planifica i porta a terme projectes de R+D+I que incloguin aspectes relacionats amb el disseny de
producte i procés.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA5 - Planifica i porta a terme projectes de R+D+I que incloguin aspectes relacionats amb el disseny de
producte i procés.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA5 - Planifica i porta a terme projectes de R+D+I que incloguin aspectes relacionats amb el disseny de
producte i procés.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA5 - Planifica i porta a terme projectes de R+D+I que incloguin aspectes relacionats amb el disseny de
producte i procés.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA5 - Planifica i porta a terme projectes de R+D+I que incloguin aspectes relacionats amb el disseny de
producte i procés.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA5 - Planifica i porta a terme projectes de R+D+I que incloguin aspectes relacionats amb el disseny de
producte i procés.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA5 - Planifica i porta a terme projectes de R+D+I que incloguin aspectes relacionats amb el disseny de
producte i procés.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA5 - Planifica i porta a terme projectes de R+D+I que incloguin aspectes relacionats amb el disseny de
producte i procés.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA5 - Planifica i porta a terme projectes de R+D+I que incloguin aspectes relacionats amb el disseny de
producte i procés.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA5 - Planifica i porta a terme projectes de R+D+I que incloguin aspectes relacionats amb el disseny de
producte i procés.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA6Revisa els antecedents i la bibliografia rellevant sobre el tema de recerca.
    RA6 - Revisa els antecedents i la bibliografia rellevant sobre el tema de recerca.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA6 - Revisa els antecedents i la bibliografia rellevant sobre el tema de recerca.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA6 - Revisa els antecedents i la bibliografia rellevant sobre el tema de recerca.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA6 - Revisa els antecedents i la bibliografia rellevant sobre el tema de recerca.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA6 - Revisa els antecedents i la bibliografia rellevant sobre el tema de recerca.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA6 - Revisa els antecedents i la bibliografia rellevant sobre el tema de recerca.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Revisa els antecedents i la bibliografia rellevant sobre el tema de recerca.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA6 - Revisa els antecedents i la bibliografia rellevant sobre el tema de recerca.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA6 - Revisa els antecedents i la bibliografia rellevant sobre el tema de recerca.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA6 - Revisa els antecedents i la bibliografia rellevant sobre el tema de recerca.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA6 - Revisa els antecedents i la bibliografia rellevant sobre el tema de recerca.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA6 - Revisa els antecedents i la bibliografia rellevant sobre el tema de recerca.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA6 - Revisa els antecedents i la bibliografia rellevant sobre el tema de recerca.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA6 - Revisa els antecedents i la bibliografia rellevant sobre el tema de recerca.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA6 - Revisa els antecedents i la bibliografia rellevant sobre el tema de recerca.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA6 - Revisa els antecedents i la bibliografia rellevant sobre el tema de recerca.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA6 - Revisa els antecedents i la bibliografia rellevant sobre el tema de recerca.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA6 - Revisa els antecedents i la bibliografia rellevant sobre el tema de recerca.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA7Selecciona i determina l'abast d'un tema d'iniciació a la investigació com a mètode d'integració
en un grup de recerca.
    RA7 - Selecciona i determina l'abast d'un tema d'iniciació a la investigació com a mètode d'integració
en un grup de recerca.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA7 - Selecciona i determina l'abast d'un tema d'iniciació a la investigació com a mètode d'integració
en un grup de recerca.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA7 - Selecciona i determina l'abast d'un tema d'iniciació a la investigació com a mètode d'integració
en un grup de recerca.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA7 - Selecciona i determina l'abast d'un tema d'iniciació a la investigació com a mètode d'integració
en un grup de recerca.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA7 - Selecciona i determina l'abast d'un tema d'iniciació a la investigació com a mètode d'integració
en un grup de recerca.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA7 - Selecciona i determina l'abast d'un tema d'iniciació a la investigació com a mètode d'integració
en un grup de recerca.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Selecciona i determina l'abast d'un tema d'iniciació a la investigació com a mètode d'integració
en un grup de recerca.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA7 - Selecciona i determina l'abast d'un tema d'iniciació a la investigació com a mètode d'integració
en un grup de recerca.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA7 - Selecciona i determina l'abast d'un tema d'iniciació a la investigació com a mètode d'integració
en un grup de recerca.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA7 - Selecciona i determina l'abast d'un tema d'iniciació a la investigació com a mètode d'integració
en un grup de recerca.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA7 - Selecciona i determina l'abast d'un tema d'iniciació a la investigació com a mètode d'integració
en un grup de recerca.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA7 - Selecciona i determina l'abast d'un tema d'iniciació a la investigació com a mètode d'integració
en un grup de recerca.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA7 - Selecciona i determina l'abast d'un tema d'iniciació a la investigació com a mètode d'integració
en un grup de recerca.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA7 - Selecciona i determina l'abast d'un tema d'iniciació a la investigació com a mètode d'integració
en un grup de recerca.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA7 - Selecciona i determina l'abast d'un tema d'iniciació a la investigació com a mètode d'integració
en un grup de recerca.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA7 - Selecciona i determina l'abast d'un tema d'iniciació a la investigació com a mètode d'integració
en un grup de recerca.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA7 - Selecciona i determina l'abast d'un tema d'iniciació a la investigació com a mètode d'integració
en un grup de recerca.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA7 - Selecciona i determina l'abast d'un tema d'iniciació a la investigació com a mètode d'integració
en un grup de recerca.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA8Ser capaç d'utilitzar tècniques de la química computacional en la investigació química.
    RA8 - Ser capaç d'utilitzar tècniques de la química computacional en la investigació química.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA8 - Ser capaç d'utilitzar tècniques de la química computacional en la investigació química.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA8 - Ser capaç d'utilitzar tècniques de la química computacional en la investigació química.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA8 - Ser capaç d'utilitzar tècniques de la química computacional en la investigació química.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA8 - Ser capaç d'utilitzar tècniques de la química computacional en la investigació química.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA8 - Ser capaç d'utilitzar tècniques de la química computacional en la investigació química.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Ser capaç d'utilitzar tècniques de la química computacional en la investigació química.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA8 - Ser capaç d'utilitzar tècniques de la química computacional en la investigació química.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA8 - Ser capaç d'utilitzar tècniques de la química computacional en la investigació química.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA8 - Ser capaç d'utilitzar tècniques de la química computacional en la investigació química.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA8 - Ser capaç d'utilitzar tècniques de la química computacional en la investigació química.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA8 - Ser capaç d'utilitzar tècniques de la química computacional en la investigació química.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA8 - Ser capaç d'utilitzar tècniques de la química computacional en la investigació química.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA8 - Ser capaç d'utilitzar tècniques de la química computacional en la investigació química.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA8 - Ser capaç d'utilitzar tècniques de la química computacional en la investigació química.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA8 - Ser capaç d'utilitzar tècniques de la química computacional en la investigació química.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA8 - Ser capaç d'utilitzar tècniques de la química computacional en la investigació química.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA8 - Ser capaç d'utilitzar tècniques de la química computacional en la investigació química.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
A1.4Concebre, dissenyar, construir, avaluar, reformular i mantenir equips, aplicacions o dissenys
eficients per a estudis experimentals i de simulació numèrica en temes de tecnologia química.
RA1Desenvolupa anàlisi estadístics senzills utilitzant R.
    RA1 - Desenvolupa anàlisi estadístics senzills utilitzant R.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA1 - Desenvolupa anàlisi estadístics senzills utilitzant R.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA1 - Desenvolupa anàlisi estadístics senzills utilitzant R.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA1 - Desenvolupa anàlisi estadístics senzills utilitzant R.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Desenvolupa anàlisi estadístics senzills utilitzant R.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA1 - Desenvolupa anàlisi estadístics senzills utilitzant R.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Desenvolupa anàlisi estadístics senzills utilitzant R.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA1 - Desenvolupa anàlisi estadístics senzills utilitzant R.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA1 - Desenvolupa anàlisi estadístics senzills utilitzant R.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA1 - Desenvolupa anàlisi estadístics senzills utilitzant R.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA1 - Desenvolupa anàlisi estadístics senzills utilitzant R.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA1 - Desenvolupa anàlisi estadístics senzills utilitzant R.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA1 - Desenvolupa anàlisi estadístics senzills utilitzant R.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA1 - Desenvolupa anàlisi estadístics senzills utilitzant R.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA1 - Desenvolupa anàlisi estadístics senzills utilitzant R.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA1 - Desenvolupa anàlisi estadístics senzills utilitzant R.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA1 - Desenvolupa anàlisi estadístics senzills utilitzant R.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA1 - Desenvolupa anàlisi estadístics senzills utilitzant R.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA2Formula un coneixement bàsic dels mòduls NumPy, SciPy i matplotlib de Python.
    RA2 - Formula un coneixement bàsic dels mòduls NumPy, SciPy i matplotlib de Python.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA2 - Formula un coneixement bàsic dels mòduls NumPy, SciPy i matplotlib de Python.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA2 - Formula un coneixement bàsic dels mòduls NumPy, SciPy i matplotlib de Python.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA2 - Formula un coneixement bàsic dels mòduls NumPy, SciPy i matplotlib de Python.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Formula un coneixement bàsic dels mòduls NumPy, SciPy i matplotlib de Python.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA2 - Formula un coneixement bàsic dels mòduls NumPy, SciPy i matplotlib de Python.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Formula un coneixement bàsic dels mòduls NumPy, SciPy i matplotlib de Python.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA2 - Formula un coneixement bàsic dels mòduls NumPy, SciPy i matplotlib de Python.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA2 - Formula un coneixement bàsic dels mòduls NumPy, SciPy i matplotlib de Python.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA2 - Formula un coneixement bàsic dels mòduls NumPy, SciPy i matplotlib de Python.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA2 - Formula un coneixement bàsic dels mòduls NumPy, SciPy i matplotlib de Python.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA2 - Formula un coneixement bàsic dels mòduls NumPy, SciPy i matplotlib de Python.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA2 - Formula un coneixement bàsic dels mòduls NumPy, SciPy i matplotlib de Python.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA2 - Formula un coneixement bàsic dels mòduls NumPy, SciPy i matplotlib de Python.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA2 - Formula un coneixement bàsic dels mòduls NumPy, SciPy i matplotlib de Python.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA2 - Formula un coneixement bàsic dels mòduls NumPy, SciPy i matplotlib de Python.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA2 - Formula un coneixement bàsic dels mòduls NumPy, SciPy i matplotlib de Python.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA2 - Formula un coneixement bàsic dels mòduls NumPy, SciPy i matplotlib de Python.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA3Concep i dissenya protocols eficients per a la recerca en tecnologia química tant a nivell
computacional com experimental.
    RA3 - Concep i dissenya protocols eficients per a la recerca en tecnologia química tant a nivell
computacional com experimental.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA3 - Concep i dissenya protocols eficients per a la recerca en tecnologia química tant a nivell
computacional com experimental.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA3 - Concep i dissenya protocols eficients per a la recerca en tecnologia química tant a nivell
computacional com experimental.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA3 - Concep i dissenya protocols eficients per a la recerca en tecnologia química tant a nivell
computacional com experimental.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA3 - Concep i dissenya protocols eficients per a la recerca en tecnologia química tant a nivell
computacional com experimental.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA3 - Concep i dissenya protocols eficients per a la recerca en tecnologia química tant a nivell
computacional com experimental.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Concep i dissenya protocols eficients per a la recerca en tecnologia química tant a nivell
computacional com experimental.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA3 - Concep i dissenya protocols eficients per a la recerca en tecnologia química tant a nivell
computacional com experimental.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA3 - Concep i dissenya protocols eficients per a la recerca en tecnologia química tant a nivell
computacional com experimental.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA3 - Concep i dissenya protocols eficients per a la recerca en tecnologia química tant a nivell
computacional com experimental.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA3 - Concep i dissenya protocols eficients per a la recerca en tecnologia química tant a nivell
computacional com experimental.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA3 - Concep i dissenya protocols eficients per a la recerca en tecnologia química tant a nivell
computacional com experimental.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA3 - Concep i dissenya protocols eficients per a la recerca en tecnologia química tant a nivell
computacional com experimental.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA3 - Concep i dissenya protocols eficients per a la recerca en tecnologia química tant a nivell
computacional com experimental.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA3 - Concep i dissenya protocols eficients per a la recerca en tecnologia química tant a nivell
computacional com experimental.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA3 - Concep i dissenya protocols eficients per a la recerca en tecnologia química tant a nivell
computacional com experimental.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA3 - Concep i dissenya protocols eficients per a la recerca en tecnologia química tant a nivell
computacional com experimental.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA3 - Concep i dissenya protocols eficients per a la recerca en tecnologia química tant a nivell
computacional com experimental.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA4Aconsegueix integrar les característiques de les nanoestructures en els sensors químics i la
millora substancial de les propietats dels mateixos (paràmetres de qualitat).
    RA4 - Aconsegueix integrar les característiques de les nanoestructures en els sensors químics i la
millora substancial de les propietats dels mateixos (paràmetres de qualitat).

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA4 - Aconsegueix integrar les característiques de les nanoestructures en els sensors químics i la
millora substancial de les propietats dels mateixos (paràmetres de qualitat).

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA4 - Aconsegueix integrar les característiques de les nanoestructures en els sensors químics i la
millora substancial de les propietats dels mateixos (paràmetres de qualitat).

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA4 - Aconsegueix integrar les característiques de les nanoestructures en els sensors químics i la
millora substancial de les propietats dels mateixos (paràmetres de qualitat).

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA4 - Aconsegueix integrar les característiques de les nanoestructures en els sensors químics i la
millora substancial de les propietats dels mateixos (paràmetres de qualitat).

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA4 - Aconsegueix integrar les característiques de les nanoestructures en els sensors químics i la
millora substancial de les propietats dels mateixos (paràmetres de qualitat).

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Aconsegueix integrar les característiques de les nanoestructures en els sensors químics i la
millora substancial de les propietats dels mateixos (paràmetres de qualitat).

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA4 - Aconsegueix integrar les característiques de les nanoestructures en els sensors químics i la
millora substancial de les propietats dels mateixos (paràmetres de qualitat).

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA4 - Aconsegueix integrar les característiques de les nanoestructures en els sensors químics i la
millora substancial de les propietats dels mateixos (paràmetres de qualitat).

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA4 - Aconsegueix integrar les característiques de les nanoestructures en els sensors químics i la
millora substancial de les propietats dels mateixos (paràmetres de qualitat).

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA4 - Aconsegueix integrar les característiques de les nanoestructures en els sensors químics i la
millora substancial de les propietats dels mateixos (paràmetres de qualitat).

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA4 - Aconsegueix integrar les característiques de les nanoestructures en els sensors químics i la
millora substancial de les propietats dels mateixos (paràmetres de qualitat).

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA4 - Aconsegueix integrar les característiques de les nanoestructures en els sensors químics i la
millora substancial de les propietats dels mateixos (paràmetres de qualitat).

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA4 - Aconsegueix integrar les característiques de les nanoestructures en els sensors químics i la
millora substancial de les propietats dels mateixos (paràmetres de qualitat).

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA4 - Aconsegueix integrar les característiques de les nanoestructures en els sensors químics i la
millora substancial de les propietats dels mateixos (paràmetres de qualitat).

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA4 - Aconsegueix integrar les característiques de les nanoestructures en els sensors químics i la
millora substancial de les propietats dels mateixos (paràmetres de qualitat).

20705217/NANOCATÀLISI
    RA4 - Aconsegueix integrar les característiques de les nanoestructures en els sensors químics i la
millora substancial de les propietats dels mateixos (paràmetres de qualitat).

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA4 - Aconsegueix integrar les característiques de les nanoestructures en els sensors químics i la
millora substancial de les propietats dels mateixos (paràmetres de qualitat).

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA5Dissenya xips de micro i nano-estructures.
    RA5 - Dissenya xips de micro i nano-estructures.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA5 - Dissenya xips de micro i nano-estructures.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA5 - Dissenya xips de micro i nano-estructures.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA5 - Dissenya xips de micro i nano-estructures.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA5 - Dissenya xips de micro i nano-estructures.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA5 - Dissenya xips de micro i nano-estructures.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Dissenya xips de micro i nano-estructures.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA5 - Dissenya xips de micro i nano-estructures.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA5 - Dissenya xips de micro i nano-estructures.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA5 - Dissenya xips de micro i nano-estructures.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA5 - Dissenya xips de micro i nano-estructures.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA5 - Dissenya xips de micro i nano-estructures.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA5 - Dissenya xips de micro i nano-estructures.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA5 - Dissenya xips de micro i nano-estructures.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA5 - Dissenya xips de micro i nano-estructures.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA5 - Dissenya xips de micro i nano-estructures.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA5 - Dissenya xips de micro i nano-estructures.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA5 - Dissenya xips de micro i nano-estructures.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA6Dissenya metodologies estructurades al procés d'innovació i disseny de productes alimentaris.
    RA6 - Dissenya metodologies estructurades al procés d'innovació i disseny de productes alimentaris.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA6 - Dissenya metodologies estructurades al procés d'innovació i disseny de productes alimentaris.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA6 - Dissenya metodologies estructurades al procés d'innovació i disseny de productes alimentaris.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA6 - Dissenya metodologies estructurades al procés d'innovació i disseny de productes alimentaris.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA6 - Dissenya metodologies estructurades al procés d'innovació i disseny de productes alimentaris.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA6 - Dissenya metodologies estructurades al procés d'innovació i disseny de productes alimentaris.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Dissenya metodologies estructurades al procés d'innovació i disseny de productes alimentaris.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA6 - Dissenya metodologies estructurades al procés d'innovació i disseny de productes alimentaris.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA6 - Dissenya metodologies estructurades al procés d'innovació i disseny de productes alimentaris.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA6 - Dissenya metodologies estructurades al procés d'innovació i disseny de productes alimentaris.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA6 - Dissenya metodologies estructurades al procés d'innovació i disseny de productes alimentaris.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA6 - Dissenya metodologies estructurades al procés d'innovació i disseny de productes alimentaris.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA6 - Dissenya metodologies estructurades al procés d'innovació i disseny de productes alimentaris.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA6 - Dissenya metodologies estructurades al procés d'innovació i disseny de productes alimentaris.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA6 - Dissenya metodologies estructurades al procés d'innovació i disseny de productes alimentaris.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA6 - Dissenya metodologies estructurades al procés d'innovació i disseny de productes alimentaris.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA6 - Dissenya metodologies estructurades al procés d'innovació i disseny de productes alimentaris.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA6 - Dissenya metodologies estructurades al procés d'innovació i disseny de productes alimentaris.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA7Dissenya nanocatalitzadors per a la seva aplicació en processos concrets.
    RA7 - Dissenya nanocatalitzadors per a la seva aplicació en processos concrets.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA7 - Dissenya nanocatalitzadors per a la seva aplicació en processos concrets.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA7 - Dissenya nanocatalitzadors per a la seva aplicació en processos concrets.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA7 - Dissenya nanocatalitzadors per a la seva aplicació en processos concrets.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA7 - Dissenya nanocatalitzadors per a la seva aplicació en processos concrets.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA7 - Dissenya nanocatalitzadors per a la seva aplicació en processos concrets.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Dissenya nanocatalitzadors per a la seva aplicació en processos concrets.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA7 - Dissenya nanocatalitzadors per a la seva aplicació en processos concrets.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA7 - Dissenya nanocatalitzadors per a la seva aplicació en processos concrets.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA7 - Dissenya nanocatalitzadors per a la seva aplicació en processos concrets.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA7 - Dissenya nanocatalitzadors per a la seva aplicació en processos concrets.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA7 - Dissenya nanocatalitzadors per a la seva aplicació en processos concrets.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA7 - Dissenya nanocatalitzadors per a la seva aplicació en processos concrets.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA7 - Dissenya nanocatalitzadors per a la seva aplicació en processos concrets.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA7 - Dissenya nanocatalitzadors per a la seva aplicació en processos concrets.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA7 - Dissenya nanocatalitzadors per a la seva aplicació en processos concrets.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA7 - Dissenya nanocatalitzadors per a la seva aplicació en processos concrets.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA7 - Dissenya nanocatalitzadors per a la seva aplicació en processos concrets.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA8Domina la dinàmica molecular.
    RA8 - Domina la dinàmica molecular.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA8 - Domina la dinàmica molecular.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA8 - Domina la dinàmica molecular.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA8 - Domina la dinàmica molecular.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA8 - Domina la dinàmica molecular.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA8 - Domina la dinàmica molecular.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Domina la dinàmica molecular.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA8 - Domina la dinàmica molecular.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA8 - Domina la dinàmica molecular.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA8 - Domina la dinàmica molecular.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA8 - Domina la dinàmica molecular.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA8 - Domina la dinàmica molecular.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA8 - Domina la dinàmica molecular.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA8 - Domina la dinàmica molecular.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA8 - Domina la dinàmica molecular.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA8 - Domina la dinàmica molecular.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA8 - Domina la dinàmica molecular.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA8 - Domina la dinàmica molecular.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA9Avaluar críticament una informació i incorporar a la pròpia base de coneixements.
    RA9 - Avaluar críticament una informació i incorporar a la pròpia base de coneixements.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA9 - Avaluar críticament una informació i incorporar a la pròpia base de coneixements.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA9 - Avaluar críticament una informació i incorporar a la pròpia base de coneixements.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA9 - Avaluar críticament una informació i incorporar a la pròpia base de coneixements.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA9 - Avaluar críticament una informació i incorporar a la pròpia base de coneixements.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA9 - Avaluar críticament una informació i incorporar a la pròpia base de coneixements.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Avaluar críticament una informació i incorporar a la pròpia base de coneixements.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA9 - Avaluar críticament una informació i incorporar a la pròpia base de coneixements.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA9 - Avaluar críticament una informació i incorporar a la pròpia base de coneixements.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA9 - Avaluar críticament una informació i incorporar a la pròpia base de coneixements.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA9 - Avaluar críticament una informació i incorporar a la pròpia base de coneixements.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA9 - Avaluar críticament una informació i incorporar a la pròpia base de coneixements.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA9 - Avaluar críticament una informació i incorporar a la pròpia base de coneixements.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA9 - Avaluar críticament una informació i incorporar a la pròpia base de coneixements.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA9 - Avaluar críticament una informació i incorporar a la pròpia base de coneixements.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA9 - Avaluar críticament una informació i incorporar a la pròpia base de coneixements.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA9 - Avaluar críticament una informació i incorporar a la pròpia base de coneixements.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA9 - Avaluar críticament una informació i incorporar a la pròpia base de coneixements.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA10Formula coneixements sobre diferents tècniques de caracterització dels materials des d'un punt de
vista físic, químic i morfològic.
    RA10 - Formula coneixements sobre diferents tècniques de caracterització dels materials des d'un punt de
vista físic, químic i morfològic.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA10 - Formula coneixements sobre diferents tècniques de caracterització dels materials des d'un punt de
vista físic, químic i morfològic.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA10 - Formula coneixements sobre diferents tècniques de caracterització dels materials des d'un punt de
vista físic, químic i morfològic.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA10 - Formula coneixements sobre diferents tècniques de caracterització dels materials des d'un punt de
vista físic, químic i morfològic.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA10 - Formula coneixements sobre diferents tècniques de caracterització dels materials des d'un punt de
vista físic, químic i morfològic.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA10 - Formula coneixements sobre diferents tècniques de caracterització dels materials des d'un punt de
vista físic, químic i morfològic.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Formula coneixements sobre diferents tècniques de caracterització dels materials des d'un punt de
vista físic, químic i morfològic.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA10 - Formula coneixements sobre diferents tècniques de caracterització dels materials des d'un punt de
vista físic, químic i morfològic.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA10 - Formula coneixements sobre diferents tècniques de caracterització dels materials des d'un punt de
vista físic, químic i morfològic.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA10 - Formula coneixements sobre diferents tècniques de caracterització dels materials des d'un punt de
vista físic, químic i morfològic.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA10 - Formula coneixements sobre diferents tècniques de caracterització dels materials des d'un punt de
vista físic, químic i morfològic.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA10 - Formula coneixements sobre diferents tècniques de caracterització dels materials des d'un punt de
vista físic, químic i morfològic.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA10 - Formula coneixements sobre diferents tècniques de caracterització dels materials des d'un punt de
vista físic, químic i morfològic.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA10 - Formula coneixements sobre diferents tècniques de caracterització dels materials des d'un punt de
vista físic, químic i morfològic.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA10 - Formula coneixements sobre diferents tècniques de caracterització dels materials des d'un punt de
vista físic, químic i morfològic.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA10 - Formula coneixements sobre diferents tècniques de caracterització dels materials des d'un punt de
vista físic, químic i morfològic.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA10 - Formula coneixements sobre diferents tècniques de caracterització dels materials des d'un punt de
vista físic, químic i morfològic.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA10 - Formula coneixements sobre diferents tècniques de caracterització dels materials des d'un punt de
vista físic, químic i morfològic.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA11Integra els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden projectar durant
el desenvolupament i gestió d'un projecte d'investigació original i innovador.
    RA11 - Integra els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden projectar durant
el desenvolupament i gestió d'un projecte d'investigació original i innovador.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA11 - Integra els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden projectar durant
el desenvolupament i gestió d'un projecte d'investigació original i innovador.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA11 - Integra els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden projectar durant
el desenvolupament i gestió d'un projecte d'investigació original i innovador.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA11 - Integra els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden projectar durant
el desenvolupament i gestió d'un projecte d'investigació original i innovador.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA11 - Integra els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden projectar durant
el desenvolupament i gestió d'un projecte d'investigació original i innovador.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA11 - Integra els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden projectar durant
el desenvolupament i gestió d'un projecte d'investigació original i innovador.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Integra els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden projectar durant
el desenvolupament i gestió d'un projecte d'investigació original i innovador.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA11 - Integra els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden projectar durant
el desenvolupament i gestió d'un projecte d'investigació original i innovador.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA11 - Integra els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden projectar durant
el desenvolupament i gestió d'un projecte d'investigació original i innovador.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA11 - Integra els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden projectar durant
el desenvolupament i gestió d'un projecte d'investigació original i innovador.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA11 - Integra els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden projectar durant
el desenvolupament i gestió d'un projecte d'investigació original i innovador.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA11 - Integra els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden projectar durant
el desenvolupament i gestió d'un projecte d'investigació original i innovador.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA11 - Integra els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden projectar durant
el desenvolupament i gestió d'un projecte d'investigació original i innovador.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA11 - Integra els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden projectar durant
el desenvolupament i gestió d'un projecte d'investigació original i innovador.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA11 - Integra els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden projectar durant
el desenvolupament i gestió d'un projecte d'investigació original i innovador.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA11 - Integra els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden projectar durant
el desenvolupament i gestió d'un projecte d'investigació original i innovador.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA11 - Integra els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden projectar durant
el desenvolupament i gestió d'un projecte d'investigació original i innovador.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA11 - Integra els coneixements teòrics adquirits amb les realitats a les quals es poden projectar durant
el desenvolupament i gestió d'un projecte d'investigació original i innovador.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA12Planifica el disseny estadístic d'experiments.
    RA12 - Planifica el disseny estadístic d'experiments.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA12 - Planifica el disseny estadístic d'experiments.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA12 - Planifica el disseny estadístic d'experiments.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA12 - Planifica el disseny estadístic d'experiments.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA12 - Planifica el disseny estadístic d'experiments.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA12 - Planifica el disseny estadístic d'experiments.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Planifica el disseny estadístic d'experiments.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA12 - Planifica el disseny estadístic d'experiments.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA12 - Planifica el disseny estadístic d'experiments.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA12 - Planifica el disseny estadístic d'experiments.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA12 - Planifica el disseny estadístic d'experiments.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA12 - Planifica el disseny estadístic d'experiments.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA12 - Planifica el disseny estadístic d'experiments.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA12 - Planifica el disseny estadístic d'experiments.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA12 - Planifica el disseny estadístic d'experiments.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA12 - Planifica el disseny estadístic d'experiments.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA12 - Planifica el disseny estadístic d'experiments.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA12 - Planifica el disseny estadístic d'experiments.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA13Reconeix l'estructura de les eines de càlcul numèric disponibles per a la comunitat científica
(open software) per a resoldre problemes en diferents escales, i en particular en la nanoescala.
    RA13 - Reconeix l'estructura de les eines de càlcul numèric disponibles per a la comunitat científica
(open software) per a resoldre problemes en diferents escales, i en particular en la nanoescala.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA13 - Reconeix l'estructura de les eines de càlcul numèric disponibles per a la comunitat científica
(open software) per a resoldre problemes en diferents escales, i en particular en la nanoescala.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA13 - Reconeix l'estructura de les eines de càlcul numèric disponibles per a la comunitat científica
(open software) per a resoldre problemes en diferents escales, i en particular en la nanoescala.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA13 - Reconeix l'estructura de les eines de càlcul numèric disponibles per a la comunitat científica
(open software) per a resoldre problemes en diferents escales, i en particular en la nanoescala.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA13 - Reconeix l'estructura de les eines de càlcul numèric disponibles per a la comunitat científica
(open software) per a resoldre problemes en diferents escales, i en particular en la nanoescala.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA13 - Reconeix l'estructura de les eines de càlcul numèric disponibles per a la comunitat científica
(open software) per a resoldre problemes en diferents escales, i en particular en la nanoescala.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA13 - Reconeix l'estructura de les eines de càlcul numèric disponibles per a la comunitat científica
(open software) per a resoldre problemes en diferents escales, i en particular en la nanoescala.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA13 - Reconeix l'estructura de les eines de càlcul numèric disponibles per a la comunitat científica
(open software) per a resoldre problemes en diferents escales, i en particular en la nanoescala.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA13 - Reconeix l'estructura de les eines de càlcul numèric disponibles per a la comunitat científica
(open software) per a resoldre problemes en diferents escales, i en particular en la nanoescala.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA13 - Reconeix l'estructura de les eines de càlcul numèric disponibles per a la comunitat científica
(open software) per a resoldre problemes en diferents escales, i en particular en la nanoescala.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA13 - Reconeix l'estructura de les eines de càlcul numèric disponibles per a la comunitat científica
(open software) per a resoldre problemes en diferents escales, i en particular en la nanoescala.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA13 - Reconeix l'estructura de les eines de càlcul numèric disponibles per a la comunitat científica
(open software) per a resoldre problemes en diferents escales, i en particular en la nanoescala.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA13 - Reconeix l'estructura de les eines de càlcul numèric disponibles per a la comunitat científica
(open software) per a resoldre problemes en diferents escales, i en particular en la nanoescala.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA13 - Reconeix l'estructura de les eines de càlcul numèric disponibles per a la comunitat científica
(open software) per a resoldre problemes en diferents escales, i en particular en la nanoescala.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA13 - Reconeix l'estructura de les eines de càlcul numèric disponibles per a la comunitat científica
(open software) per a resoldre problemes en diferents escales, i en particular en la nanoescala.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA13 - Reconeix l'estructura de les eines de càlcul numèric disponibles per a la comunitat científica
(open software) per a resoldre problemes en diferents escales, i en particular en la nanoescala.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA13 - Reconeix l'estructura de les eines de càlcul numèric disponibles per a la comunitat científica
(open software) per a resoldre problemes en diferents escales, i en particular en la nanoescala.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA13 - Reconeix l'estructura de les eines de càlcul numèric disponibles per a la comunitat científica
(open software) per a resoldre problemes en diferents escales, i en particular en la nanoescala.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA14Reconeix l'estructura d'un codi Lattice-Boltmann i les seves etapes.
    RA14 - Reconeix l'estructura d'un codi Lattice-Boltmann i les seves etapes.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA14 - Reconeix l'estructura d'un codi Lattice-Boltmann i les seves etapes.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA14 - Reconeix l'estructura d'un codi Lattice-Boltmann i les seves etapes.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA14 - Reconeix l'estructura d'un codi Lattice-Boltmann i les seves etapes.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA14 - Reconeix l'estructura d'un codi Lattice-Boltmann i les seves etapes.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA14 - Reconeix l'estructura d'un codi Lattice-Boltmann i les seves etapes.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA14 - Reconeix l'estructura d'un codi Lattice-Boltmann i les seves etapes.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA14 - Reconeix l'estructura d'un codi Lattice-Boltmann i les seves etapes.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA14 - Reconeix l'estructura d'un codi Lattice-Boltmann i les seves etapes.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA14 - Reconeix l'estructura d'un codi Lattice-Boltmann i les seves etapes.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA14 - Reconeix l'estructura d'un codi Lattice-Boltmann i les seves etapes.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA14 - Reconeix l'estructura d'un codi Lattice-Boltmann i les seves etapes.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA14 - Reconeix l'estructura d'un codi Lattice-Boltmann i les seves etapes.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA14 - Reconeix l'estructura d'un codi Lattice-Boltmann i les seves etapes.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA14 - Reconeix l'estructura d'un codi Lattice-Boltmann i les seves etapes.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA14 - Reconeix l'estructura d'un codi Lattice-Boltmann i les seves etapes.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA14 - Reconeix l'estructura d'un codi Lattice-Boltmann i les seves etapes.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA14 - Reconeix l'estructura d'un codi Lattice-Boltmann i les seves etapes.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA15Utilitza un codi Lattice-Boltzmann obert per estudiar el transport de fluids en diferents casos
(flux de Poiseuille, flux a través d'obstacles, flux a través de mitjans porosos) i utilitzar
Paraview per representar els resultats de simulació.
    RA15 - Utilitza un codi Lattice-Boltzmann obert per estudiar el transport de fluids en diferents casos
(flux de Poiseuille, flux a través d'obstacles, flux a través de mitjans porosos) i utilitzar
Paraview per representar els resultats de simulació.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA15 - Utilitza un codi Lattice-Boltzmann obert per estudiar el transport de fluids en diferents casos
(flux de Poiseuille, flux a través d'obstacles, flux a través de mitjans porosos) i utilitzar
Paraview per representar els resultats de simulació.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA15 - Utilitza un codi Lattice-Boltzmann obert per estudiar el transport de fluids en diferents casos
(flux de Poiseuille, flux a través d'obstacles, flux a través de mitjans porosos) i utilitzar
Paraview per representar els resultats de simulació.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA15 - Utilitza un codi Lattice-Boltzmann obert per estudiar el transport de fluids en diferents casos
(flux de Poiseuille, flux a través d'obstacles, flux a través de mitjans porosos) i utilitzar
Paraview per representar els resultats de simulació.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA15 - Utilitza un codi Lattice-Boltzmann obert per estudiar el transport de fluids en diferents casos
(flux de Poiseuille, flux a través d'obstacles, flux a través de mitjans porosos) i utilitzar
Paraview per representar els resultats de simulació.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA15 - Utilitza un codi Lattice-Boltzmann obert per estudiar el transport de fluids en diferents casos
(flux de Poiseuille, flux a través d'obstacles, flux a través de mitjans porosos) i utilitzar
Paraview per representar els resultats de simulació.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA15 - Utilitza un codi Lattice-Boltzmann obert per estudiar el transport de fluids en diferents casos
(flux de Poiseuille, flux a través d'obstacles, flux a través de mitjans porosos) i utilitzar
Paraview per representar els resultats de simulació.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA15 - Utilitza un codi Lattice-Boltzmann obert per estudiar el transport de fluids en diferents casos
(flux de Poiseuille, flux a través d'obstacles, flux a través de mitjans porosos) i utilitzar
Paraview per representar els resultats de simulació.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA15 - Utilitza un codi Lattice-Boltzmann obert per estudiar el transport de fluids en diferents casos
(flux de Poiseuille, flux a través d'obstacles, flux a través de mitjans porosos) i utilitzar
Paraview per representar els resultats de simulació.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA15 - Utilitza un codi Lattice-Boltzmann obert per estudiar el transport de fluids en diferents casos
(flux de Poiseuille, flux a través d'obstacles, flux a través de mitjans porosos) i utilitzar
Paraview per representar els resultats de simulació.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA15 - Utilitza un codi Lattice-Boltzmann obert per estudiar el transport de fluids en diferents casos
(flux de Poiseuille, flux a través d'obstacles, flux a través de mitjans porosos) i utilitzar
Paraview per representar els resultats de simulació.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA15 - Utilitza un codi Lattice-Boltzmann obert per estudiar el transport de fluids en diferents casos
(flux de Poiseuille, flux a través d'obstacles, flux a través de mitjans porosos) i utilitzar
Paraview per representar els resultats de simulació.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA15 - Utilitza un codi Lattice-Boltzmann obert per estudiar el transport de fluids en diferents casos
(flux de Poiseuille, flux a través d'obstacles, flux a través de mitjans porosos) i utilitzar
Paraview per representar els resultats de simulació.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA15 - Utilitza un codi Lattice-Boltzmann obert per estudiar el transport de fluids en diferents casos
(flux de Poiseuille, flux a través d'obstacles, flux a través de mitjans porosos) i utilitzar
Paraview per representar els resultats de simulació.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA15 - Utilitza un codi Lattice-Boltzmann obert per estudiar el transport de fluids en diferents casos
(flux de Poiseuille, flux a través d'obstacles, flux a través de mitjans porosos) i utilitzar
Paraview per representar els resultats de simulació.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA15 - Utilitza un codi Lattice-Boltzmann obert per estudiar el transport de fluids en diferents casos
(flux de Poiseuille, flux a través d'obstacles, flux a través de mitjans porosos) i utilitzar
Paraview per representar els resultats de simulació.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA15 - Utilitza un codi Lattice-Boltzmann obert per estudiar el transport de fluids en diferents casos
(flux de Poiseuille, flux a través d'obstacles, flux a través de mitjans porosos) i utilitzar
Paraview per representar els resultats de simulació.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA15 - Utilitza un codi Lattice-Boltzmann obert per estudiar el transport de fluids en diferents casos
(flux de Poiseuille, flux a través d'obstacles, flux a través de mitjans porosos) i utilitzar
Paraview per representar els resultats de simulació.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
A1.5Formular, desenvolupar i aplicar materials, productes i dispositius que incorporin nanoestructures.
RA1Aplica la simulació pel mètode de Monte Carlo.
    RA1 - Aplica la simulació pel mètode de Monte Carlo.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA1 - Aplica la simulació pel mètode de Monte Carlo.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA1 - Aplica la simulació pel mètode de Monte Carlo.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA1 - Aplica la simulació pel mètode de Monte Carlo.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Aplica la simulació pel mètode de Monte Carlo.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA1 - Aplica la simulació pel mètode de Monte Carlo.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Aplica la simulació pel mètode de Monte Carlo.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA1 - Aplica la simulació pel mètode de Monte Carlo.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA1 - Aplica la simulació pel mètode de Monte Carlo.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA1 - Aplica la simulació pel mètode de Monte Carlo.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA1 - Aplica la simulació pel mètode de Monte Carlo.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA1 - Aplica la simulació pel mètode de Monte Carlo.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA1 - Aplica la simulació pel mètode de Monte Carlo.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA1 - Aplica la simulació pel mètode de Monte Carlo.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA1 - Aplica la simulació pel mètode de Monte Carlo.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA1 - Aplica la simulació pel mètode de Monte Carlo.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA1 - Aplica la simulació pel mètode de Monte Carlo.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA1 - Aplica la simulació pel mètode de Monte Carlo.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA2Aplica les tecnologies de producció industrial per al disseny i la producció sostenible d'aliments
estructurats.
    RA2 - Aplica les tecnologies de producció industrial per al disseny i la producció sostenible d'aliments
estructurats.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA2 - Aplica les tecnologies de producció industrial per al disseny i la producció sostenible d'aliments
estructurats.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA2 - Aplica les tecnologies de producció industrial per al disseny i la producció sostenible d'aliments
estructurats.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA2 - Aplica les tecnologies de producció industrial per al disseny i la producció sostenible d'aliments
estructurats.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Aplica les tecnologies de producció industrial per al disseny i la producció sostenible d'aliments
estructurats.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA2 - Aplica les tecnologies de producció industrial per al disseny i la producció sostenible d'aliments
estructurats.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Aplica les tecnologies de producció industrial per al disseny i la producció sostenible d'aliments
estructurats.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA2 - Aplica les tecnologies de producció industrial per al disseny i la producció sostenible d'aliments
estructurats.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA2 - Aplica les tecnologies de producció industrial per al disseny i la producció sostenible d'aliments
estructurats.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA2 - Aplica les tecnologies de producció industrial per al disseny i la producció sostenible d'aliments
estructurats.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA2 - Aplica les tecnologies de producció industrial per al disseny i la producció sostenible d'aliments
estructurats.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA2 - Aplica les tecnologies de producció industrial per al disseny i la producció sostenible d'aliments
estructurats.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA2 - Aplica les tecnologies de producció industrial per al disseny i la producció sostenible d'aliments
estructurats.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA2 - Aplica les tecnologies de producció industrial per al disseny i la producció sostenible d'aliments
estructurats.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA2 - Aplica les tecnologies de producció industrial per al disseny i la producció sostenible d'aliments
estructurats.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA2 - Aplica les tecnologies de producció industrial per al disseny i la producció sostenible d'aliments
estructurats.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA2 - Aplica les tecnologies de producció industrial per al disseny i la producció sostenible d'aliments
estructurats.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA2 - Aplica les tecnologies de producció industrial per al disseny i la producció sostenible d'aliments
estructurats.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA3Aplica els desenvolupaments nanotecnològics sobre l'ADN i l'enginyeria de teixits a òrgans
artificials i aliments.
    RA3 - Aplica els desenvolupaments nanotecnològics sobre l'ADN i l'enginyeria de teixits a òrgans
artificials i aliments.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA3 - Aplica els desenvolupaments nanotecnològics sobre l'ADN i l'enginyeria de teixits a òrgans
artificials i aliments.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA3 - Aplica els desenvolupaments nanotecnològics sobre l'ADN i l'enginyeria de teixits a òrgans
artificials i aliments.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA3 - Aplica els desenvolupaments nanotecnològics sobre l'ADN i l'enginyeria de teixits a òrgans
artificials i aliments.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA3 - Aplica els desenvolupaments nanotecnològics sobre l'ADN i l'enginyeria de teixits a òrgans
artificials i aliments.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA3 - Aplica els desenvolupaments nanotecnològics sobre l'ADN i l'enginyeria de teixits a òrgans
artificials i aliments.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Aplica els desenvolupaments nanotecnològics sobre l'ADN i l'enginyeria de teixits a òrgans
artificials i aliments.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA3 - Aplica els desenvolupaments nanotecnològics sobre l'ADN i l'enginyeria de teixits a òrgans
artificials i aliments.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA3 - Aplica els desenvolupaments nanotecnològics sobre l'ADN i l'enginyeria de teixits a òrgans
artificials i aliments.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA3 - Aplica els desenvolupaments nanotecnològics sobre l'ADN i l'enginyeria de teixits a òrgans
artificials i aliments.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA3 - Aplica els desenvolupaments nanotecnològics sobre l'ADN i l'enginyeria de teixits a òrgans
artificials i aliments.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA3 - Aplica els desenvolupaments nanotecnològics sobre l'ADN i l'enginyeria de teixits a òrgans
artificials i aliments.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA3 - Aplica els desenvolupaments nanotecnològics sobre l'ADN i l'enginyeria de teixits a òrgans
artificials i aliments.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA3 - Aplica els desenvolupaments nanotecnològics sobre l'ADN i l'enginyeria de teixits a òrgans
artificials i aliments.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA3 - Aplica els desenvolupaments nanotecnològics sobre l'ADN i l'enginyeria de teixits a òrgans
artificials i aliments.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA3 - Aplica els desenvolupaments nanotecnològics sobre l'ADN i l'enginyeria de teixits a òrgans
artificials i aliments.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA3 - Aplica els desenvolupaments nanotecnològics sobre l'ADN i l'enginyeria de teixits a òrgans
artificials i aliments.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA3 - Aplica els desenvolupaments nanotecnològics sobre l'ADN i l'enginyeria de teixits a òrgans
artificials i aliments.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA4Dissenya i elabora productes que contenen nanoestructures com a elements diferencials de la seva
composició.
    RA4 - Dissenya i elabora productes que contenen nanoestructures com a elements diferencials de la seva
composició.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA4 - Dissenya i elabora productes que contenen nanoestructures com a elements diferencials de la seva
composició.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA4 - Dissenya i elabora productes que contenen nanoestructures com a elements diferencials de la seva
composició.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA4 - Dissenya i elabora productes que contenen nanoestructures com a elements diferencials de la seva
composició.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA4 - Dissenya i elabora productes que contenen nanoestructures com a elements diferencials de la seva
composició.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA4 - Dissenya i elabora productes que contenen nanoestructures com a elements diferencials de la seva
composició.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Dissenya i elabora productes que contenen nanoestructures com a elements diferencials de la seva
composició.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA4 - Dissenya i elabora productes que contenen nanoestructures com a elements diferencials de la seva
composició.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA4 - Dissenya i elabora productes que contenen nanoestructures com a elements diferencials de la seva
composició.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA4 - Dissenya i elabora productes que contenen nanoestructures com a elements diferencials de la seva
composició.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA4 - Dissenya i elabora productes que contenen nanoestructures com a elements diferencials de la seva
composició.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA4 - Dissenya i elabora productes que contenen nanoestructures com a elements diferencials de la seva
composició.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA4 - Dissenya i elabora productes que contenen nanoestructures com a elements diferencials de la seva
composició.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA4 - Dissenya i elabora productes que contenen nanoestructures com a elements diferencials de la seva
composició.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA4 - Dissenya i elabora productes que contenen nanoestructures com a elements diferencials de la seva
composició.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA4 - Dissenya i elabora productes que contenen nanoestructures com a elements diferencials de la seva
composició.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA4 - Dissenya i elabora productes que contenen nanoestructures com a elements diferencials de la seva
composició.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA4 - Dissenya i elabora productes que contenen nanoestructures com a elements diferencials de la seva
composició.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA5Formula el concepte de simulació multiescala.
    RA5 - Formula el concepte de simulació multiescala.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA5 - Formula el concepte de simulació multiescala.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA5 - Formula el concepte de simulació multiescala.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA5 - Formula el concepte de simulació multiescala.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA5 - Formula el concepte de simulació multiescala.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA5 - Formula el concepte de simulació multiescala.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Formula el concepte de simulació multiescala.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA5 - Formula el concepte de simulació multiescala.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA5 - Formula el concepte de simulació multiescala.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA5 - Formula el concepte de simulació multiescala.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA5 - Formula el concepte de simulació multiescala.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA5 - Formula el concepte de simulació multiescala.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA5 - Formula el concepte de simulació multiescala.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA5 - Formula el concepte de simulació multiescala.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA5 - Formula el concepte de simulació multiescala.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA5 - Formula el concepte de simulació multiescala.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA5 - Formula el concepte de simulació multiescala.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA5 - Formula el concepte de simulació multiescala.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA6Formula un programa en Python.
    RA6 - Formula un programa en Python.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA6 - Formula un programa en Python.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA6 - Formula un programa en Python.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA6 - Formula un programa en Python.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA6 - Formula un programa en Python.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA6 - Formula un programa en Python.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Formula un programa en Python.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA6 - Formula un programa en Python.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA6 - Formula un programa en Python.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA6 - Formula un programa en Python.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA6 - Formula un programa en Python.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA6 - Formula un programa en Python.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA6 - Formula un programa en Python.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA6 - Formula un programa en Python.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA6 - Formula un programa en Python.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA6 - Formula un programa en Python.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA6 - Formula un programa en Python.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA6 - Formula un programa en Python.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA7Identifica els mètodes d'obtenció i processament dels diferents tipus de materials.
    RA7 - Identifica els mètodes d'obtenció i processament dels diferents tipus de materials.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA7 - Identifica els mètodes d'obtenció i processament dels diferents tipus de materials.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA7 - Identifica els mètodes d'obtenció i processament dels diferents tipus de materials.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA7 - Identifica els mètodes d'obtenció i processament dels diferents tipus de materials.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA7 - Identifica els mètodes d'obtenció i processament dels diferents tipus de materials.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA7 - Identifica els mètodes d'obtenció i processament dels diferents tipus de materials.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Identifica els mètodes d'obtenció i processament dels diferents tipus de materials.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA7 - Identifica els mètodes d'obtenció i processament dels diferents tipus de materials.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA7 - Identifica els mètodes d'obtenció i processament dels diferents tipus de materials.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA7 - Identifica els mètodes d'obtenció i processament dels diferents tipus de materials.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA7 - Identifica els mètodes d'obtenció i processament dels diferents tipus de materials.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA7 - Identifica els mètodes d'obtenció i processament dels diferents tipus de materials.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA7 - Identifica els mètodes d'obtenció i processament dels diferents tipus de materials.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA7 - Identifica els mètodes d'obtenció i processament dels diferents tipus de materials.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA7 - Identifica els mètodes d'obtenció i processament dels diferents tipus de materials.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA7 - Identifica els mètodes d'obtenció i processament dels diferents tipus de materials.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA7 - Identifica els mètodes d'obtenció i processament dels diferents tipus de materials.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA7 - Identifica els mètodes d'obtenció i processament dels diferents tipus de materials.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA8Formular, desenvolupar i aplicar materials, productes i dispositius que incorporin nanoestructures.
    RA8 - Formular, desenvolupar i aplicar materials, productes i dispositius que incorporin nanoestructures.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA8 - Formular, desenvolupar i aplicar materials, productes i dispositius que incorporin nanoestructures.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA8 - Formular, desenvolupar i aplicar materials, productes i dispositius que incorporin nanoestructures.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA8 - Formular, desenvolupar i aplicar materials, productes i dispositius que incorporin nanoestructures.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA8 - Formular, desenvolupar i aplicar materials, productes i dispositius que incorporin nanoestructures.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA8 - Formular, desenvolupar i aplicar materials, productes i dispositius que incorporin nanoestructures.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Formular, desenvolupar i aplicar materials, productes i dispositius que incorporin nanoestructures.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA8 - Formular, desenvolupar i aplicar materials, productes i dispositius que incorporin nanoestructures.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA8 - Formular, desenvolupar i aplicar materials, productes i dispositius que incorporin nanoestructures.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA8 - Formular, desenvolupar i aplicar materials, productes i dispositius que incorporin nanoestructures.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA8 - Formular, desenvolupar i aplicar materials, productes i dispositius que incorporin nanoestructures.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA8 - Formular, desenvolupar i aplicar materials, productes i dispositius que incorporin nanoestructures.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA8 - Formular, desenvolupar i aplicar materials, productes i dispositius que incorporin nanoestructures.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA8 - Formular, desenvolupar i aplicar materials, productes i dispositius que incorporin nanoestructures.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA8 - Formular, desenvolupar i aplicar materials, productes i dispositius que incorporin nanoestructures.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA8 - Formular, desenvolupar i aplicar materials, productes i dispositius que incorporin nanoestructures.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA8 - Formular, desenvolupar i aplicar materials, productes i dispositius que incorporin nanoestructures.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA8 - Formular, desenvolupar i aplicar materials, productes i dispositius que incorporin nanoestructures.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
A1.6Analitzar, identificar i valorar les dades obtingudes en els experiments i bases de dades del camp
de la nanociència, els materials i la tecnologia química.
RA1Identifica i usa mòduls de Python per a aplicacions específiques més enllà de les discutides a
classe.
    RA1 - Identifica i usa mòduls de Python per a aplicacions específiques més enllà de les discutides a
classe.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA1 - Identifica i usa mòduls de Python per a aplicacions específiques més enllà de les discutides a
classe.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA1 - Identifica i usa mòduls de Python per a aplicacions específiques més enllà de les discutides a
classe.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA1 - Identifica i usa mòduls de Python per a aplicacions específiques més enllà de les discutides a
classe.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Identifica i usa mòduls de Python per a aplicacions específiques més enllà de les discutides a
classe.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA1 - Identifica i usa mòduls de Python per a aplicacions específiques més enllà de les discutides a
classe.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Identifica i usa mòduls de Python per a aplicacions específiques més enllà de les discutides a
classe.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA1 - Identifica i usa mòduls de Python per a aplicacions específiques més enllà de les discutides a
classe.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA1 - Identifica i usa mòduls de Python per a aplicacions específiques més enllà de les discutides a
classe.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA1 - Identifica i usa mòduls de Python per a aplicacions específiques més enllà de les discutides a
classe.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA1 - Identifica i usa mòduls de Python per a aplicacions específiques més enllà de les discutides a
classe.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA1 - Identifica i usa mòduls de Python per a aplicacions específiques més enllà de les discutides a
classe.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA1 - Identifica i usa mòduls de Python per a aplicacions específiques més enllà de les discutides a
classe.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA1 - Identifica i usa mòduls de Python per a aplicacions específiques més enllà de les discutides a
classe.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA1 - Identifica i usa mòduls de Python per a aplicacions específiques més enllà de les discutides a
classe.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA1 - Identifica i usa mòduls de Python per a aplicacions específiques més enllà de les discutides a
classe.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA1 - Identifica i usa mòduls de Python per a aplicacions específiques més enllà de les discutides a
classe.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA1 - Identifica i usa mòduls de Python per a aplicacions específiques més enllà de les discutides a
classe.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA2Analitza grans bases de dades utilitzant eines apropiades de Python o R.
    RA2 - Analitza grans bases de dades utilitzant eines apropiades de Python o R.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA2 - Analitza grans bases de dades utilitzant eines apropiades de Python o R.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA2 - Analitza grans bases de dades utilitzant eines apropiades de Python o R.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA2 - Analitza grans bases de dades utilitzant eines apropiades de Python o R.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Analitza grans bases de dades utilitzant eines apropiades de Python o R.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA2 - Analitza grans bases de dades utilitzant eines apropiades de Python o R.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Analitza grans bases de dades utilitzant eines apropiades de Python o R.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA2 - Analitza grans bases de dades utilitzant eines apropiades de Python o R.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA2 - Analitza grans bases de dades utilitzant eines apropiades de Python o R.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA2 - Analitza grans bases de dades utilitzant eines apropiades de Python o R.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA2 - Analitza grans bases de dades utilitzant eines apropiades de Python o R.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA2 - Analitza grans bases de dades utilitzant eines apropiades de Python o R.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA2 - Analitza grans bases de dades utilitzant eines apropiades de Python o R.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA2 - Analitza grans bases de dades utilitzant eines apropiades de Python o R.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA2 - Analitza grans bases de dades utilitzant eines apropiades de Python o R.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA2 - Analitza grans bases de dades utilitzant eines apropiades de Python o R.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA2 - Analitza grans bases de dades utilitzant eines apropiades de Python o R.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA2 - Analitza grans bases de dades utilitzant eines apropiades de Python o R.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA3Distingeix les diferents escales temporals i espacials en què es resolen numèricament els
problemes en enginyeria, i quines són les eines adequades per a cadascuna d'elles (rang
    RA3 - Distingeix les diferents escales temporals i espacials en què es resolen numèricament els
problemes en enginyeria, i quines són les eines adequades per a cadascuna d'elles (rang

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA3 - Distingeix les diferents escales temporals i espacials en què es resolen numèricament els
problemes en enginyeria, i quines són les eines adequades per a cadascuna d'elles (rang

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA3 - Distingeix les diferents escales temporals i espacials en què es resolen numèricament els
problemes en enginyeria, i quines són les eines adequades per a cadascuna d'elles (rang

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA3 - Distingeix les diferents escales temporals i espacials en què es resolen numèricament els
problemes en enginyeria, i quines són les eines adequades per a cadascuna d'elles (rang

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA3 - Distingeix les diferents escales temporals i espacials en què es resolen numèricament els
problemes en enginyeria, i quines són les eines adequades per a cadascuna d'elles (rang

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA3 - Distingeix les diferents escales temporals i espacials en què es resolen numèricament els
problemes en enginyeria, i quines són les eines adequades per a cadascuna d'elles (rang

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Distingeix les diferents escales temporals i espacials en què es resolen numèricament els
problemes en enginyeria, i quines són les eines adequades per a cadascuna d'elles (rang

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA3 - Distingeix les diferents escales temporals i espacials en què es resolen numèricament els
problemes en enginyeria, i quines són les eines adequades per a cadascuna d'elles (rang

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA3 - Distingeix les diferents escales temporals i espacials en què es resolen numèricament els
problemes en enginyeria, i quines són les eines adequades per a cadascuna d'elles (rang

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA3 - Distingeix les diferents escales temporals i espacials en què es resolen numèricament els
problemes en enginyeria, i quines són les eines adequades per a cadascuna d'elles (rang

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA3 - Distingeix les diferents escales temporals i espacials en què es resolen numèricament els
problemes en enginyeria, i quines són les eines adequades per a cadascuna d'elles (rang

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA3 - Distingeix les diferents escales temporals i espacials en què es resolen numèricament els
problemes en enginyeria, i quines són les eines adequades per a cadascuna d'elles (rang

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA3 - Distingeix les diferents escales temporals i espacials en què es resolen numèricament els
problemes en enginyeria, i quines són les eines adequades per a cadascuna d'elles (rang

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA3 - Distingeix les diferents escales temporals i espacials en què es resolen numèricament els
problemes en enginyeria, i quines són les eines adequades per a cadascuna d'elles (rang

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA3 - Distingeix les diferents escales temporals i espacials en què es resolen numèricament els
problemes en enginyeria, i quines són les eines adequades per a cadascuna d'elles (rang

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA3 - Distingeix les diferents escales temporals i espacials en què es resolen numèricament els
problemes en enginyeria, i quines són les eines adequades per a cadascuna d'elles (rang

20705217/NANOCATÀLISI
    RA3 - Distingeix les diferents escales temporals i espacials en què es resolen numèricament els
problemes en enginyeria, i quines són les eines adequades per a cadascuna d'elles (rang

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA3 - Distingeix les diferents escales temporals i espacials en què es resolen numèricament els
problemes en enginyeria, i quines són les eines adequades per a cadascuna d'elles (rang

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA4Examina, comprèn i discuteix els resultats experimentals obtinguts al laboratori, o mitjançant
bases de dades, relacionats amb el camp de la nanociència i la nanotecnologia.
    RA4 - Examina, comprèn i discuteix els resultats experimentals obtinguts al laboratori, o mitjançant
bases de dades, relacionats amb el camp de la nanociència i la nanotecnologia.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA4 - Examina, comprèn i discuteix els resultats experimentals obtinguts al laboratori, o mitjançant
bases de dades, relacionats amb el camp de la nanociència i la nanotecnologia.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA4 - Examina, comprèn i discuteix els resultats experimentals obtinguts al laboratori, o mitjançant
bases de dades, relacionats amb el camp de la nanociència i la nanotecnologia.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA4 - Examina, comprèn i discuteix els resultats experimentals obtinguts al laboratori, o mitjançant
bases de dades, relacionats amb el camp de la nanociència i la nanotecnologia.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA4 - Examina, comprèn i discuteix els resultats experimentals obtinguts al laboratori, o mitjançant
bases de dades, relacionats amb el camp de la nanociència i la nanotecnologia.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA4 - Examina, comprèn i discuteix els resultats experimentals obtinguts al laboratori, o mitjançant
bases de dades, relacionats amb el camp de la nanociència i la nanotecnologia.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Examina, comprèn i discuteix els resultats experimentals obtinguts al laboratori, o mitjançant
bases de dades, relacionats amb el camp de la nanociència i la nanotecnologia.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA4 - Examina, comprèn i discuteix els resultats experimentals obtinguts al laboratori, o mitjançant
bases de dades, relacionats amb el camp de la nanociència i la nanotecnologia.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA4 - Examina, comprèn i discuteix els resultats experimentals obtinguts al laboratori, o mitjançant
bases de dades, relacionats amb el camp de la nanociència i la nanotecnologia.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA4 - Examina, comprèn i discuteix els resultats experimentals obtinguts al laboratori, o mitjançant
bases de dades, relacionats amb el camp de la nanociència i la nanotecnologia.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA4 - Examina, comprèn i discuteix els resultats experimentals obtinguts al laboratori, o mitjançant
bases de dades, relacionats amb el camp de la nanociència i la nanotecnologia.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA4 - Examina, comprèn i discuteix els resultats experimentals obtinguts al laboratori, o mitjançant
bases de dades, relacionats amb el camp de la nanociència i la nanotecnologia.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA4 - Examina, comprèn i discuteix els resultats experimentals obtinguts al laboratori, o mitjançant
bases de dades, relacionats amb el camp de la nanociència i la nanotecnologia.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA4 - Examina, comprèn i discuteix els resultats experimentals obtinguts al laboratori, o mitjançant
bases de dades, relacionats amb el camp de la nanociència i la nanotecnologia.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA4 - Examina, comprèn i discuteix els resultats experimentals obtinguts al laboratori, o mitjançant
bases de dades, relacionats amb el camp de la nanociència i la nanotecnologia.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA4 - Examina, comprèn i discuteix els resultats experimentals obtinguts al laboratori, o mitjançant
bases de dades, relacionats amb el camp de la nanociència i la nanotecnologia.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA4 - Examina, comprèn i discuteix els resultats experimentals obtinguts al laboratori, o mitjançant
bases de dades, relacionats amb el camp de la nanociència i la nanotecnologia.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA4 - Examina, comprèn i discuteix els resultats experimentals obtinguts al laboratori, o mitjançant
bases de dades, relacionats amb el camp de la nanociència i la nanotecnologia.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA5Identifica les aplicacions de la nanobiotecnologia en el diagnòstic, terapèutica, computació i
electrònica.
    RA5 - Identifica les aplicacions de la nanobiotecnologia en el diagnòstic, terapèutica, computació i
electrònica.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA5 - Identifica les aplicacions de la nanobiotecnologia en el diagnòstic, terapèutica, computació i
electrònica.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA5 - Identifica les aplicacions de la nanobiotecnologia en el diagnòstic, terapèutica, computació i
electrònica.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA5 - Identifica les aplicacions de la nanobiotecnologia en el diagnòstic, terapèutica, computació i
electrònica.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA5 - Identifica les aplicacions de la nanobiotecnologia en el diagnòstic, terapèutica, computació i
electrònica.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA5 - Identifica les aplicacions de la nanobiotecnologia en el diagnòstic, terapèutica, computació i
electrònica.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Identifica les aplicacions de la nanobiotecnologia en el diagnòstic, terapèutica, computació i
electrònica.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA5 - Identifica les aplicacions de la nanobiotecnologia en el diagnòstic, terapèutica, computació i
electrònica.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA5 - Identifica les aplicacions de la nanobiotecnologia en el diagnòstic, terapèutica, computació i
electrònica.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA5 - Identifica les aplicacions de la nanobiotecnologia en el diagnòstic, terapèutica, computació i
electrònica.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA5 - Identifica les aplicacions de la nanobiotecnologia en el diagnòstic, terapèutica, computació i
electrònica.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA5 - Identifica les aplicacions de la nanobiotecnologia en el diagnòstic, terapèutica, computació i
electrònica.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA5 - Identifica les aplicacions de la nanobiotecnologia en el diagnòstic, terapèutica, computació i
electrònica.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA5 - Identifica les aplicacions de la nanobiotecnologia en el diagnòstic, terapèutica, computació i
electrònica.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA5 - Identifica les aplicacions de la nanobiotecnologia en el diagnòstic, terapèutica, computació i
electrònica.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA5 - Identifica les aplicacions de la nanobiotecnologia en el diagnòstic, terapèutica, computació i
electrònica.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA5 - Identifica les aplicacions de la nanobiotecnologia en el diagnòstic, terapèutica, computació i
electrònica.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA5 - Identifica les aplicacions de la nanobiotecnologia en el diagnòstic, terapèutica, computació i
electrònica.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA6 Identifica les eines per modelar el comportament macroscòpic de sistemes d'interès en Enginyeria
Química a partir d'un punt de vista microscòpic.
    RA6 - Identifica les eines per modelar el comportament macroscòpic de sistemes d'interès en Enginyeria
Química a partir d'un punt de vista microscòpic.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA6 - Identifica les eines per modelar el comportament macroscòpic de sistemes d'interès en Enginyeria
Química a partir d'un punt de vista microscòpic.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA6 - Identifica les eines per modelar el comportament macroscòpic de sistemes d'interès en Enginyeria
Química a partir d'un punt de vista microscòpic.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA6 - Identifica les eines per modelar el comportament macroscòpic de sistemes d'interès en Enginyeria
Química a partir d'un punt de vista microscòpic.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA6 - Identifica les eines per modelar el comportament macroscòpic de sistemes d'interès en Enginyeria
Química a partir d'un punt de vista microscòpic.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA6 - Identifica les eines per modelar el comportament macroscòpic de sistemes d'interès en Enginyeria
Química a partir d'un punt de vista microscòpic.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Identifica les eines per modelar el comportament macroscòpic de sistemes d'interès en Enginyeria
Química a partir d'un punt de vista microscòpic.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA6 - Identifica les eines per modelar el comportament macroscòpic de sistemes d'interès en Enginyeria
Química a partir d'un punt de vista microscòpic.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA6 - Identifica les eines per modelar el comportament macroscòpic de sistemes d'interès en Enginyeria
Química a partir d'un punt de vista microscòpic.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA6 - Identifica les eines per modelar el comportament macroscòpic de sistemes d'interès en Enginyeria
Química a partir d'un punt de vista microscòpic.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA6 - Identifica les eines per modelar el comportament macroscòpic de sistemes d'interès en Enginyeria
Química a partir d'un punt de vista microscòpic.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA6 - Identifica les eines per modelar el comportament macroscòpic de sistemes d'interès en Enginyeria
Química a partir d'un punt de vista microscòpic.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA6 - Identifica les eines per modelar el comportament macroscòpic de sistemes d'interès en Enginyeria
Química a partir d'un punt de vista microscòpic.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA6 - Identifica les eines per modelar el comportament macroscòpic de sistemes d'interès en Enginyeria
Química a partir d'un punt de vista microscòpic.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA6 - Identifica les eines per modelar el comportament macroscòpic de sistemes d'interès en Enginyeria
Química a partir d'un punt de vista microscòpic.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA6 - Identifica les eines per modelar el comportament macroscòpic de sistemes d'interès en Enginyeria
Química a partir d'un punt de vista microscòpic.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA6 - Identifica les eines per modelar el comportament macroscòpic de sistemes d'interès en Enginyeria
Química a partir d'un punt de vista microscòpic.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA6 - Identifica les eines per modelar el comportament macroscòpic de sistemes d'interès en Enginyeria
Química a partir d'un punt de vista microscòpic.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA7Participa a les pràctiques i procediments necessaris per a treballar en una sala blanca.
    RA7 - Participa a les pràctiques i procediments necessaris per a treballar en una sala blanca.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA7 - Participa a les pràctiques i procediments necessaris per a treballar en una sala blanca.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA7 - Participa a les pràctiques i procediments necessaris per a treballar en una sala blanca.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA7 - Participa a les pràctiques i procediments necessaris per a treballar en una sala blanca.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA7 - Participa a les pràctiques i procediments necessaris per a treballar en una sala blanca.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA7 - Participa a les pràctiques i procediments necessaris per a treballar en una sala blanca.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Participa a les pràctiques i procediments necessaris per a treballar en una sala blanca.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA7 - Participa a les pràctiques i procediments necessaris per a treballar en una sala blanca.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA7 - Participa a les pràctiques i procediments necessaris per a treballar en una sala blanca.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA7 - Participa a les pràctiques i procediments necessaris per a treballar en una sala blanca.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA7 - Participa a les pràctiques i procediments necessaris per a treballar en una sala blanca.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA7 - Participa a les pràctiques i procediments necessaris per a treballar en una sala blanca.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA7 - Participa a les pràctiques i procediments necessaris per a treballar en una sala blanca.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA7 - Participa a les pràctiques i procediments necessaris per a treballar en una sala blanca.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA7 - Participa a les pràctiques i procediments necessaris per a treballar en una sala blanca.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA7 - Participa a les pràctiques i procediments necessaris per a treballar en una sala blanca.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA7 - Participa a les pràctiques i procediments necessaris per a treballar en una sala blanca.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA7 - Participa a les pràctiques i procediments necessaris per a treballar en una sala blanca.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA8Saber interpretar els resultats obtinguts en l'aplicació de programari de Química Computacional a
aplicacions concretes.
    RA8 - Saber interpretar els resultats obtinguts en l'aplicació de programari de Química Computacional a
aplicacions concretes.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA8 - Saber interpretar els resultats obtinguts en l'aplicació de programari de Química Computacional a
aplicacions concretes.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA8 - Saber interpretar els resultats obtinguts en l'aplicació de programari de Química Computacional a
aplicacions concretes.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA8 - Saber interpretar els resultats obtinguts en l'aplicació de programari de Química Computacional a
aplicacions concretes.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA8 - Saber interpretar els resultats obtinguts en l'aplicació de programari de Química Computacional a
aplicacions concretes.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA8 - Saber interpretar els resultats obtinguts en l'aplicació de programari de Química Computacional a
aplicacions concretes.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Saber interpretar els resultats obtinguts en l'aplicació de programari de Química Computacional a
aplicacions concretes.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA8 - Saber interpretar els resultats obtinguts en l'aplicació de programari de Química Computacional a
aplicacions concretes.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA8 - Saber interpretar els resultats obtinguts en l'aplicació de programari de Química Computacional a
aplicacions concretes.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA8 - Saber interpretar els resultats obtinguts en l'aplicació de programari de Química Computacional a
aplicacions concretes.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA8 - Saber interpretar els resultats obtinguts en l'aplicació de programari de Química Computacional a
aplicacions concretes.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA8 - Saber interpretar els resultats obtinguts en l'aplicació de programari de Química Computacional a
aplicacions concretes.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA8 - Saber interpretar els resultats obtinguts en l'aplicació de programari de Química Computacional a
aplicacions concretes.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA8 - Saber interpretar els resultats obtinguts en l'aplicació de programari de Química Computacional a
aplicacions concretes.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA8 - Saber interpretar els resultats obtinguts en l'aplicació de programari de Química Computacional a
aplicacions concretes.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA8 - Saber interpretar els resultats obtinguts en l'aplicació de programari de Química Computacional a
aplicacions concretes.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA8 - Saber interpretar els resultats obtinguts en l'aplicació de programari de Química Computacional a
aplicacions concretes.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA8 - Saber interpretar els resultats obtinguts en l'aplicació de programari de Química Computacional a
aplicacions concretes.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA9Visualitza dades usant R.
    RA9 - Visualitza dades usant R.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA9 - Visualitza dades usant R.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA9 - Visualitza dades usant R.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA9 - Visualitza dades usant R.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA9 - Visualitza dades usant R.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA9 - Visualitza dades usant R.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Visualitza dades usant R.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA9 - Visualitza dades usant R.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA9 - Visualitza dades usant R.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA9 - Visualitza dades usant R.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA9 - Visualitza dades usant R.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA9 - Visualitza dades usant R.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA9 - Visualitza dades usant R.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA9 - Visualitza dades usant R.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA9 - Visualitza dades usant R.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA9 - Visualitza dades usant R.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA9 - Visualitza dades usant R.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA9 - Visualitza dades usant R.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA10Analitzar, identificar i valorar les dades obtingudes en els experiments i bases de dades del camp
de la nanociència i nanoenginyeria A2.2 Utilitza eines per aplicar tècniques d'inferència
estadística sobre dades obtingudes en el desenvolupament de projectes d'investigació.
    RA10 - Analitzar, identificar i valorar les dades obtingudes en els experiments i bases de dades del camp
de la nanociència i nanoenginyeria A2.2 Utilitza eines per aplicar tècniques d'inferència
estadística sobre dades obtingudes en el desenvolupament de projectes d'investigació.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA10 - Analitzar, identificar i valorar les dades obtingudes en els experiments i bases de dades del camp
de la nanociència i nanoenginyeria A2.2 Utilitza eines per aplicar tècniques d'inferència
estadística sobre dades obtingudes en el desenvolupament de projectes d'investigació.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA10 - Analitzar, identificar i valorar les dades obtingudes en els experiments i bases de dades del camp
de la nanociència i nanoenginyeria A2.2 Utilitza eines per aplicar tècniques d'inferència
estadística sobre dades obtingudes en el desenvolupament de projectes d'investigació.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA10 - Analitzar, identificar i valorar les dades obtingudes en els experiments i bases de dades del camp
de la nanociència i nanoenginyeria A2.2 Utilitza eines per aplicar tècniques d'inferència
estadística sobre dades obtingudes en el desenvolupament de projectes d'investigació.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA10 - Analitzar, identificar i valorar les dades obtingudes en els experiments i bases de dades del camp
de la nanociència i nanoenginyeria A2.2 Utilitza eines per aplicar tècniques d'inferència
estadística sobre dades obtingudes en el desenvolupament de projectes d'investigació.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA10 - Analitzar, identificar i valorar les dades obtingudes en els experiments i bases de dades del camp
de la nanociència i nanoenginyeria A2.2 Utilitza eines per aplicar tècniques d'inferència
estadística sobre dades obtingudes en el desenvolupament de projectes d'investigació.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Analitzar, identificar i valorar les dades obtingudes en els experiments i bases de dades del camp
de la nanociència i nanoenginyeria A2.2 Utilitza eines per aplicar tècniques d'inferència
estadística sobre dades obtingudes en el desenvolupament de projectes d'investigació.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA10 - Analitzar, identificar i valorar les dades obtingudes en els experiments i bases de dades del camp
de la nanociència i nanoenginyeria A2.2 Utilitza eines per aplicar tècniques d'inferència
estadística sobre dades obtingudes en el desenvolupament de projectes d'investigació.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA10 - Analitzar, identificar i valorar les dades obtingudes en els experiments i bases de dades del camp
de la nanociència i nanoenginyeria A2.2 Utilitza eines per aplicar tècniques d'inferència
estadística sobre dades obtingudes en el desenvolupament de projectes d'investigació.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA10 - Analitzar, identificar i valorar les dades obtingudes en els experiments i bases de dades del camp
de la nanociència i nanoenginyeria A2.2 Utilitza eines per aplicar tècniques d'inferència
estadística sobre dades obtingudes en el desenvolupament de projectes d'investigació.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA10 - Analitzar, identificar i valorar les dades obtingudes en els experiments i bases de dades del camp
de la nanociència i nanoenginyeria A2.2 Utilitza eines per aplicar tècniques d'inferència
estadística sobre dades obtingudes en el desenvolupament de projectes d'investigació.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA10 - Analitzar, identificar i valorar les dades obtingudes en els experiments i bases de dades del camp
de la nanociència i nanoenginyeria A2.2 Utilitza eines per aplicar tècniques d'inferència
estadística sobre dades obtingudes en el desenvolupament de projectes d'investigació.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA10 - Analitzar, identificar i valorar les dades obtingudes en els experiments i bases de dades del camp
de la nanociència i nanoenginyeria A2.2 Utilitza eines per aplicar tècniques d'inferència
estadística sobre dades obtingudes en el desenvolupament de projectes d'investigació.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA10 - Analitzar, identificar i valorar les dades obtingudes en els experiments i bases de dades del camp
de la nanociència i nanoenginyeria A2.2 Utilitza eines per aplicar tècniques d'inferència
estadística sobre dades obtingudes en el desenvolupament de projectes d'investigació.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA10 - Analitzar, identificar i valorar les dades obtingudes en els experiments i bases de dades del camp
de la nanociència i nanoenginyeria A2.2 Utilitza eines per aplicar tècniques d'inferència
estadística sobre dades obtingudes en el desenvolupament de projectes d'investigació.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA10 - Analitzar, identificar i valorar les dades obtingudes en els experiments i bases de dades del camp
de la nanociència i nanoenginyeria A2.2 Utilitza eines per aplicar tècniques d'inferència
estadística sobre dades obtingudes en el desenvolupament de projectes d'investigació.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA10 - Analitzar, identificar i valorar les dades obtingudes en els experiments i bases de dades del camp
de la nanociència i nanoenginyeria A2.2 Utilitza eines per aplicar tècniques d'inferència
estadística sobre dades obtingudes en el desenvolupament de projectes d'investigació.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA10 - Analitzar, identificar i valorar les dades obtingudes en els experiments i bases de dades del camp
de la nanociència i nanoenginyeria A2.2 Utilitza eines per aplicar tècniques d'inferència
estadística sobre dades obtingudes en el desenvolupament de projectes d'investigació.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA11Coneix els principals tipus de materials.
    RA11 - Coneix els principals tipus de materials.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA11 - Coneix els principals tipus de materials.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA11 - Coneix els principals tipus de materials.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA11 - Coneix els principals tipus de materials.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA11 - Coneix els principals tipus de materials.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA11 - Coneix els principals tipus de materials.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Coneix els principals tipus de materials.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA11 - Coneix els principals tipus de materials.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA11 - Coneix els principals tipus de materials.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA11 - Coneix els principals tipus de materials.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA11 - Coneix els principals tipus de materials.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA11 - Coneix els principals tipus de materials.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA11 - Coneix els principals tipus de materials.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA11 - Coneix els principals tipus de materials.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA11 - Coneix els principals tipus de materials.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA11 - Coneix els principals tipus de materials.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA11 - Coneix els principals tipus de materials.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA11 - Coneix els principals tipus de materials.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
A2.1Presentar els resultats seguint el format de la bibliografia científica experimental, d'acord amb
els estàndards comunament acceptats.
RA1Adquireix un llenguatge comú especialitzat en nanoquímica i nanoenginyeria química i bioquímica.
    RA1 - Adquireix un llenguatge comú especialitzat en nanoquímica i nanoenginyeria química i bioquímica.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA1 - Adquireix un llenguatge comú especialitzat en nanoquímica i nanoenginyeria química i bioquímica.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA1 - Adquireix un llenguatge comú especialitzat en nanoquímica i nanoenginyeria química i bioquímica.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA1 - Adquireix un llenguatge comú especialitzat en nanoquímica i nanoenginyeria química i bioquímica.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Adquireix un llenguatge comú especialitzat en nanoquímica i nanoenginyeria química i bioquímica.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA1 - Adquireix un llenguatge comú especialitzat en nanoquímica i nanoenginyeria química i bioquímica.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Adquireix un llenguatge comú especialitzat en nanoquímica i nanoenginyeria química i bioquímica.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA1 - Adquireix un llenguatge comú especialitzat en nanoquímica i nanoenginyeria química i bioquímica.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA1 - Adquireix un llenguatge comú especialitzat en nanoquímica i nanoenginyeria química i bioquímica.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA1 - Adquireix un llenguatge comú especialitzat en nanoquímica i nanoenginyeria química i bioquímica.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA1 - Adquireix un llenguatge comú especialitzat en nanoquímica i nanoenginyeria química i bioquímica.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA1 - Adquireix un llenguatge comú especialitzat en nanoquímica i nanoenginyeria química i bioquímica.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA1 - Adquireix un llenguatge comú especialitzat en nanoquímica i nanoenginyeria química i bioquímica.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA1 - Adquireix un llenguatge comú especialitzat en nanoquímica i nanoenginyeria química i bioquímica.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA1 - Adquireix un llenguatge comú especialitzat en nanoquímica i nanoenginyeria química i bioquímica.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA1 - Adquireix un llenguatge comú especialitzat en nanoquímica i nanoenginyeria química i bioquímica.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA1 - Adquireix un llenguatge comú especialitzat en nanoquímica i nanoenginyeria química i bioquímica.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA1 - Adquireix un llenguatge comú especialitzat en nanoquímica i nanoenginyeria química i bioquímica.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA2Aprèn tècniques de comunicació i presentació eficaços en la base de la crítica constructiva de
les presentacions a les quals assisteixen.
    RA2 - Aprèn tècniques de comunicació i presentació eficaços en la base de la crítica constructiva de
les presentacions a les quals assisteixen.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA2 - Aprèn tècniques de comunicació i presentació eficaços en la base de la crítica constructiva de
les presentacions a les quals assisteixen.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA2 - Aprèn tècniques de comunicació i presentació eficaços en la base de la crítica constructiva de
les presentacions a les quals assisteixen.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA2 - Aprèn tècniques de comunicació i presentació eficaços en la base de la crítica constructiva de
les presentacions a les quals assisteixen.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Aprèn tècniques de comunicació i presentació eficaços en la base de la crítica constructiva de
les presentacions a les quals assisteixen.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA2 - Aprèn tècniques de comunicació i presentació eficaços en la base de la crítica constructiva de
les presentacions a les quals assisteixen.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Aprèn tècniques de comunicació i presentació eficaços en la base de la crítica constructiva de
les presentacions a les quals assisteixen.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA2 - Aprèn tècniques de comunicació i presentació eficaços en la base de la crítica constructiva de
les presentacions a les quals assisteixen.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA2 - Aprèn tècniques de comunicació i presentació eficaços en la base de la crítica constructiva de
les presentacions a les quals assisteixen.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA2 - Aprèn tècniques de comunicació i presentació eficaços en la base de la crítica constructiva de
les presentacions a les quals assisteixen.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA2 - Aprèn tècniques de comunicació i presentació eficaços en la base de la crítica constructiva de
les presentacions a les quals assisteixen.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA2 - Aprèn tècniques de comunicació i presentació eficaços en la base de la crítica constructiva de
les presentacions a les quals assisteixen.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA2 - Aprèn tècniques de comunicació i presentació eficaços en la base de la crítica constructiva de
les presentacions a les quals assisteixen.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA2 - Aprèn tècniques de comunicació i presentació eficaços en la base de la crítica constructiva de
les presentacions a les quals assisteixen.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA2 - Aprèn tècniques de comunicació i presentació eficaços en la base de la crítica constructiva de
les presentacions a les quals assisteixen.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA2 - Aprèn tècniques de comunicació i presentació eficaços en la base de la crítica constructiva de
les presentacions a les quals assisteixen.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA2 - Aprèn tècniques de comunicació i presentació eficaços en la base de la crítica constructiva de
les presentacions a les quals assisteixen.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA2 - Aprèn tècniques de comunicació i presentació eficaços en la base de la crítica constructiva de
les presentacions a les quals assisteixen.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA3Comunica els resultats del treball de recerca en forma oral, utilitzant un discurs coherent i un
registre adaptat a l'audiència.
    RA3 - Comunica els resultats del treball de recerca en forma oral, utilitzant un discurs coherent i un
registre adaptat a l'audiència.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA3 - Comunica els resultats del treball de recerca en forma oral, utilitzant un discurs coherent i un
registre adaptat a l'audiència.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA3 - Comunica els resultats del treball de recerca en forma oral, utilitzant un discurs coherent i un
registre adaptat a l'audiència.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA3 - Comunica els resultats del treball de recerca en forma oral, utilitzant un discurs coherent i un
registre adaptat a l'audiència.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA3 - Comunica els resultats del treball de recerca en forma oral, utilitzant un discurs coherent i un
registre adaptat a l'audiència.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA3 - Comunica els resultats del treball de recerca en forma oral, utilitzant un discurs coherent i un
registre adaptat a l'audiència.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Comunica els resultats del treball de recerca en forma oral, utilitzant un discurs coherent i un
registre adaptat a l'audiència.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA3 - Comunica els resultats del treball de recerca en forma oral, utilitzant un discurs coherent i un
registre adaptat a l'audiència.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA3 - Comunica els resultats del treball de recerca en forma oral, utilitzant un discurs coherent i un
registre adaptat a l'audiència.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA3 - Comunica els resultats del treball de recerca en forma oral, utilitzant un discurs coherent i un
registre adaptat a l'audiència.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA3 - Comunica els resultats del treball de recerca en forma oral, utilitzant un discurs coherent i un
registre adaptat a l'audiència.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA3 - Comunica els resultats del treball de recerca en forma oral, utilitzant un discurs coherent i un
registre adaptat a l'audiència.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA3 - Comunica els resultats del treball de recerca en forma oral, utilitzant un discurs coherent i un
registre adaptat a l'audiència.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA3 - Comunica els resultats del treball de recerca en forma oral, utilitzant un discurs coherent i un
registre adaptat a l'audiència.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA3 - Comunica els resultats del treball de recerca en forma oral, utilitzant un discurs coherent i un
registre adaptat a l'audiència.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA3 - Comunica els resultats del treball de recerca en forma oral, utilitzant un discurs coherent i un
registre adaptat a l'audiència.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA3 - Comunica els resultats del treball de recerca en forma oral, utilitzant un discurs coherent i un
registre adaptat a l'audiència.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA3 - Comunica els resultats del treball de recerca en forma oral, utilitzant un discurs coherent i un
registre adaptat a l'audiència.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA4Interpreta correctament la informació obtinguda a partir de les tècniques de caracterització.
    RA4 - Interpreta correctament la informació obtinguda a partir de les tècniques de caracterització.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA4 - Interpreta correctament la informació obtinguda a partir de les tècniques de caracterització.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA4 - Interpreta correctament la informació obtinguda a partir de les tècniques de caracterització.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA4 - Interpreta correctament la informació obtinguda a partir de les tècniques de caracterització.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA4 - Interpreta correctament la informació obtinguda a partir de les tècniques de caracterització.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA4 - Interpreta correctament la informació obtinguda a partir de les tècniques de caracterització.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Interpreta correctament la informació obtinguda a partir de les tècniques de caracterització.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA4 - Interpreta correctament la informació obtinguda a partir de les tècniques de caracterització.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA4 - Interpreta correctament la informació obtinguda a partir de les tècniques de caracterització.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA4 - Interpreta correctament la informació obtinguda a partir de les tècniques de caracterització.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA4 - Interpreta correctament la informació obtinguda a partir de les tècniques de caracterització.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA4 - Interpreta correctament la informació obtinguda a partir de les tècniques de caracterització.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA4 - Interpreta correctament la informació obtinguda a partir de les tècniques de caracterització.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA4 - Interpreta correctament la informació obtinguda a partir de les tècniques de caracterització.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA4 - Interpreta correctament la informació obtinguda a partir de les tècniques de caracterització.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA4 - Interpreta correctament la informació obtinguda a partir de les tècniques de caracterització.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA4 - Interpreta correctament la informació obtinguda a partir de les tècniques de caracterització.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA4 - Interpreta correctament la informació obtinguda a partir de les tècniques de caracterització.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA5 Interpreta processos químics i biològics que funcionen en base a interaccions intermoleculars.
    RA5 - Interpreta processos químics i biològics que funcionen en base a interaccions intermoleculars.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA5 - Interpreta processos químics i biològics que funcionen en base a interaccions intermoleculars.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA5 - Interpreta processos químics i biològics que funcionen en base a interaccions intermoleculars.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA5 - Interpreta processos químics i biològics que funcionen en base a interaccions intermoleculars.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA5 - Interpreta processos químics i biològics que funcionen en base a interaccions intermoleculars.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA5 - Interpreta processos químics i biològics que funcionen en base a interaccions intermoleculars.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Interpreta processos químics i biològics que funcionen en base a interaccions intermoleculars.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA5 - Interpreta processos químics i biològics que funcionen en base a interaccions intermoleculars.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA5 - Interpreta processos químics i biològics que funcionen en base a interaccions intermoleculars.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA5 - Interpreta processos químics i biològics que funcionen en base a interaccions intermoleculars.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA5 - Interpreta processos químics i biològics que funcionen en base a interaccions intermoleculars.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA5 - Interpreta processos químics i biològics que funcionen en base a interaccions intermoleculars.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA5 - Interpreta processos químics i biològics que funcionen en base a interaccions intermoleculars.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA5 - Interpreta processos químics i biològics que funcionen en base a interaccions intermoleculars.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA5 - Interpreta processos químics i biològics que funcionen en base a interaccions intermoleculars.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA5 - Interpreta processos químics i biològics que funcionen en base a interaccions intermoleculars.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA5 - Interpreta processos químics i biològics que funcionen en base a interaccions intermoleculars.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA5 - Interpreta processos químics i biològics que funcionen en base a interaccions intermoleculars.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA6Participa en l'ús de tècniques de caracterització (SEM, microscòpia Raman, etc) per a
l'avaluació de les micro i nano-estructures construïdes.
    RA6 - Participa en l'ús de tècniques de caracterització (SEM, microscòpia Raman, etc) per a
l'avaluació de les micro i nano-estructures construïdes.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA6 - Participa en l'ús de tècniques de caracterització (SEM, microscòpia Raman, etc) per a
l'avaluació de les micro i nano-estructures construïdes.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA6 - Participa en l'ús de tècniques de caracterització (SEM, microscòpia Raman, etc) per a
l'avaluació de les micro i nano-estructures construïdes.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA6 - Participa en l'ús de tècniques de caracterització (SEM, microscòpia Raman, etc) per a
l'avaluació de les micro i nano-estructures construïdes.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA6 - Participa en l'ús de tècniques de caracterització (SEM, microscòpia Raman, etc) per a
l'avaluació de les micro i nano-estructures construïdes.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA6 - Participa en l'ús de tècniques de caracterització (SEM, microscòpia Raman, etc) per a
l'avaluació de les micro i nano-estructures construïdes.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Participa en l'ús de tècniques de caracterització (SEM, microscòpia Raman, etc) per a
l'avaluació de les micro i nano-estructures construïdes.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA6 - Participa en l'ús de tècniques de caracterització (SEM, microscòpia Raman, etc) per a
l'avaluació de les micro i nano-estructures construïdes.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA6 - Participa en l'ús de tècniques de caracterització (SEM, microscòpia Raman, etc) per a
l'avaluació de les micro i nano-estructures construïdes.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA6 - Participa en l'ús de tècniques de caracterització (SEM, microscòpia Raman, etc) per a
l'avaluació de les micro i nano-estructures construïdes.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA6 - Participa en l'ús de tècniques de caracterització (SEM, microscòpia Raman, etc) per a
l'avaluació de les micro i nano-estructures construïdes.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA6 - Participa en l'ús de tècniques de caracterització (SEM, microscòpia Raman, etc) per a
l'avaluació de les micro i nano-estructures construïdes.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA6 - Participa en l'ús de tècniques de caracterització (SEM, microscòpia Raman, etc) per a
l'avaluació de les micro i nano-estructures construïdes.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA6 - Participa en l'ús de tècniques de caracterització (SEM, microscòpia Raman, etc) per a
l'avaluació de les micro i nano-estructures construïdes.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA6 - Participa en l'ús de tècniques de caracterització (SEM, microscòpia Raman, etc) per a
l'avaluació de les micro i nano-estructures construïdes.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA6 - Participa en l'ús de tècniques de caracterització (SEM, microscòpia Raman, etc) per a
l'avaluació de les micro i nano-estructures construïdes.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA6 - Participa en l'ús de tècniques de caracterització (SEM, microscòpia Raman, etc) per a
l'avaluació de les micro i nano-estructures construïdes.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA6 - Participa en l'ús de tècniques de caracterització (SEM, microscòpia Raman, etc) per a
l'avaluació de les micro i nano-estructures construïdes.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA7Participa en les tècniques de construcció de nano-estructures. Optimització de paràmetres, abast
i limitacions.
    RA7 - Participa en les tècniques de construcció de nano-estructures. Optimització de paràmetres, abast
i limitacions.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA7 - Participa en les tècniques de construcció de nano-estructures. Optimització de paràmetres, abast
i limitacions.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA7 - Participa en les tècniques de construcció de nano-estructures. Optimització de paràmetres, abast
i limitacions.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA7 - Participa en les tècniques de construcció de nano-estructures. Optimització de paràmetres, abast
i limitacions.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA7 - Participa en les tècniques de construcció de nano-estructures. Optimització de paràmetres, abast
i limitacions.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA7 - Participa en les tècniques de construcció de nano-estructures. Optimització de paràmetres, abast
i limitacions.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Participa en les tècniques de construcció de nano-estructures. Optimització de paràmetres, abast
i limitacions.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA7 - Participa en les tècniques de construcció de nano-estructures. Optimització de paràmetres, abast
i limitacions.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA7 - Participa en les tècniques de construcció de nano-estructures. Optimització de paràmetres, abast
i limitacions.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA7 - Participa en les tècniques de construcció de nano-estructures. Optimització de paràmetres, abast
i limitacions.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA7 - Participa en les tècniques de construcció de nano-estructures. Optimització de paràmetres, abast
i limitacions.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA7 - Participa en les tècniques de construcció de nano-estructures. Optimització de paràmetres, abast
i limitacions.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA7 - Participa en les tècniques de construcció de nano-estructures. Optimització de paràmetres, abast
i limitacions.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA7 - Participa en les tècniques de construcció de nano-estructures. Optimització de paràmetres, abast
i limitacions.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA7 - Participa en les tècniques de construcció de nano-estructures. Optimització de paràmetres, abast
i limitacions.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA7 - Participa en les tècniques de construcció de nano-estructures. Optimització de paràmetres, abast
i limitacions.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA7 - Participa en les tècniques de construcció de nano-estructures. Optimització de paràmetres, abast
i limitacions.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA7 - Participa en les tècniques de construcció de nano-estructures. Optimització de paràmetres, abast
i limitacions.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA8 Practica la comunicació escrita mitjançant la presentació d'informes que contenen els resultats
de l'experimentació.
    RA8 - Practica la comunicació escrita mitjançant la presentació d'informes que contenen els resultats
de l'experimentació.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA8 - Practica la comunicació escrita mitjançant la presentació d'informes que contenen els resultats
de l'experimentació.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA8 - Practica la comunicació escrita mitjançant la presentació d'informes que contenen els resultats
de l'experimentació.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA8 - Practica la comunicació escrita mitjançant la presentació d'informes que contenen els resultats
de l'experimentació.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA8 - Practica la comunicació escrita mitjançant la presentació d'informes que contenen els resultats
de l'experimentació.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA8 - Practica la comunicació escrita mitjançant la presentació d'informes que contenen els resultats
de l'experimentació.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Practica la comunicació escrita mitjançant la presentació d'informes que contenen els resultats
de l'experimentació.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA8 - Practica la comunicació escrita mitjançant la presentació d'informes que contenen els resultats
de l'experimentació.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA8 - Practica la comunicació escrita mitjançant la presentació d'informes que contenen els resultats
de l'experimentació.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA8 - Practica la comunicació escrita mitjançant la presentació d'informes que contenen els resultats
de l'experimentació.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA8 - Practica la comunicació escrita mitjançant la presentació d'informes que contenen els resultats
de l'experimentació.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA8 - Practica la comunicació escrita mitjançant la presentació d'informes que contenen els resultats
de l'experimentació.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA8 - Practica la comunicació escrita mitjançant la presentació d'informes que contenen els resultats
de l'experimentació.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA8 - Practica la comunicació escrita mitjançant la presentació d'informes que contenen els resultats
de l'experimentació.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA8 - Practica la comunicació escrita mitjançant la presentació d'informes que contenen els resultats
de l'experimentació.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA8 - Practica la comunicació escrita mitjançant la presentació d'informes que contenen els resultats
de l'experimentació.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA8 - Practica la comunicació escrita mitjançant la presentació d'informes que contenen els resultats
de l'experimentació.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA8 - Practica la comunicació escrita mitjançant la presentació d'informes que contenen els resultats
de l'experimentació.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA9Practica la comunicació escrita mitjançant la redacció dels informes corresponents a cada
seminari.
    RA9 - Practica la comunicació escrita mitjançant la redacció dels informes corresponents a cada
seminari.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA9 - Practica la comunicació escrita mitjançant la redacció dels informes corresponents a cada
seminari.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA9 - Practica la comunicació escrita mitjançant la redacció dels informes corresponents a cada
seminari.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA9 - Practica la comunicació escrita mitjançant la redacció dels informes corresponents a cada
seminari.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA9 - Practica la comunicació escrita mitjançant la redacció dels informes corresponents a cada
seminari.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA9 - Practica la comunicació escrita mitjançant la redacció dels informes corresponents a cada
seminari.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Practica la comunicació escrita mitjançant la redacció dels informes corresponents a cada
seminari.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA9 - Practica la comunicació escrita mitjançant la redacció dels informes corresponents a cada
seminari.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA9 - Practica la comunicació escrita mitjançant la redacció dels informes corresponents a cada
seminari.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA9 - Practica la comunicació escrita mitjançant la redacció dels informes corresponents a cada
seminari.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA9 - Practica la comunicació escrita mitjançant la redacció dels informes corresponents a cada
seminari.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA9 - Practica la comunicació escrita mitjançant la redacció dels informes corresponents a cada
seminari.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA9 - Practica la comunicació escrita mitjançant la redacció dels informes corresponents a cada
seminari.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA9 - Practica la comunicació escrita mitjançant la redacció dels informes corresponents a cada
seminari.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA9 - Practica la comunicació escrita mitjançant la redacció dels informes corresponents a cada
seminari.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA9 - Practica la comunicació escrita mitjançant la redacció dels informes corresponents a cada
seminari.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA9 - Practica la comunicació escrita mitjançant la redacció dels informes corresponents a cada
seminari.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA9 - Practica la comunicació escrita mitjançant la redacció dels informes corresponents a cada
seminari.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA10Utilitza SEM / ESEM, TEM, AFM i microscopi confocal des d'un punt de vista pràctic.
    RA10 - Utilitza SEM / ESEM, TEM, AFM i microscopi confocal des d'un punt de vista pràctic.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA10 - Utilitza SEM / ESEM, TEM, AFM i microscopi confocal des d'un punt de vista pràctic.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA10 - Utilitza SEM / ESEM, TEM, AFM i microscopi confocal des d'un punt de vista pràctic.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA10 - Utilitza SEM / ESEM, TEM, AFM i microscopi confocal des d'un punt de vista pràctic.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA10 - Utilitza SEM / ESEM, TEM, AFM i microscopi confocal des d'un punt de vista pràctic.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA10 - Utilitza SEM / ESEM, TEM, AFM i microscopi confocal des d'un punt de vista pràctic.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Utilitza SEM / ESEM, TEM, AFM i microscopi confocal des d'un punt de vista pràctic.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA10 - Utilitza SEM / ESEM, TEM, AFM i microscopi confocal des d'un punt de vista pràctic.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA10 - Utilitza SEM / ESEM, TEM, AFM i microscopi confocal des d'un punt de vista pràctic.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA10 - Utilitza SEM / ESEM, TEM, AFM i microscopi confocal des d'un punt de vista pràctic.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA10 - Utilitza SEM / ESEM, TEM, AFM i microscopi confocal des d'un punt de vista pràctic.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA10 - Utilitza SEM / ESEM, TEM, AFM i microscopi confocal des d'un punt de vista pràctic.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA10 - Utilitza SEM / ESEM, TEM, AFM i microscopi confocal des d'un punt de vista pràctic.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA10 - Utilitza SEM / ESEM, TEM, AFM i microscopi confocal des d'un punt de vista pràctic.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA10 - Utilitza SEM / ESEM, TEM, AFM i microscopi confocal des d'un punt de vista pràctic.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA10 - Utilitza SEM / ESEM, TEM, AFM i microscopi confocal des d'un punt de vista pràctic.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA10 - Utilitza SEM / ESEM, TEM, AFM i microscopi confocal des d'un punt de vista pràctic.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA10 - Utilitza SEM / ESEM, TEM, AFM i microscopi confocal des d'un punt de vista pràctic.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
A2.2Avaluar críticament els resultats de recerca, pròpia o aliena, en el camp de la nanotecnologia,
els materials i el disseny de producte i procés.
RA1Dissenya experiments per a verificar hipòtesis i desenvolupar eines per a l'anàlisi dels
resultats.
    RA1 - Dissenya experiments per a verificar hipòtesis i desenvolupar eines per a l'anàlisi dels
resultats.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA1 - Dissenya experiments per a verificar hipòtesis i desenvolupar eines per a l'anàlisi dels
resultats.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA1 - Dissenya experiments per a verificar hipòtesis i desenvolupar eines per a l'anàlisi dels
resultats.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA1 - Dissenya experiments per a verificar hipòtesis i desenvolupar eines per a l'anàlisi dels
resultats.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Dissenya experiments per a verificar hipòtesis i desenvolupar eines per a l'anàlisi dels
resultats.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA1 - Dissenya experiments per a verificar hipòtesis i desenvolupar eines per a l'anàlisi dels
resultats.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Dissenya experiments per a verificar hipòtesis i desenvolupar eines per a l'anàlisi dels
resultats.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA1 - Dissenya experiments per a verificar hipòtesis i desenvolupar eines per a l'anàlisi dels
resultats.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA1 - Dissenya experiments per a verificar hipòtesis i desenvolupar eines per a l'anàlisi dels
resultats.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA1 - Dissenya experiments per a verificar hipòtesis i desenvolupar eines per a l'anàlisi dels
resultats.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA1 - Dissenya experiments per a verificar hipòtesis i desenvolupar eines per a l'anàlisi dels
resultats.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA1 - Dissenya experiments per a verificar hipòtesis i desenvolupar eines per a l'anàlisi dels
resultats.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA1 - Dissenya experiments per a verificar hipòtesis i desenvolupar eines per a l'anàlisi dels
resultats.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA1 - Dissenya experiments per a verificar hipòtesis i desenvolupar eines per a l'anàlisi dels
resultats.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA1 - Dissenya experiments per a verificar hipòtesis i desenvolupar eines per a l'anàlisi dels
resultats.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA1 - Dissenya experiments per a verificar hipòtesis i desenvolupar eines per a l'anàlisi dels
resultats.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA1 - Dissenya experiments per a verificar hipòtesis i desenvolupar eines per a l'anàlisi dels
resultats.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA1 - Dissenya experiments per a verificar hipòtesis i desenvolupar eines per a l'anàlisi dels
resultats.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA2Adquireix una àmplia comprensió dels temes de recerca d'interès actual en nanoquímica i
nanoenginyeria
    RA2 - Adquireix una àmplia comprensió dels temes de recerca d'interès actual en nanoquímica i
nanoenginyeria

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA2 - Adquireix una àmplia comprensió dels temes de recerca d'interès actual en nanoquímica i
nanoenginyeria

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA2 - Adquireix una àmplia comprensió dels temes de recerca d'interès actual en nanoquímica i
nanoenginyeria

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA2 - Adquireix una àmplia comprensió dels temes de recerca d'interès actual en nanoquímica i
nanoenginyeria

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Adquireix una àmplia comprensió dels temes de recerca d'interès actual en nanoquímica i
nanoenginyeria

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA2 - Adquireix una àmplia comprensió dels temes de recerca d'interès actual en nanoquímica i
nanoenginyeria

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Adquireix una àmplia comprensió dels temes de recerca d'interès actual en nanoquímica i
nanoenginyeria

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA2 - Adquireix una àmplia comprensió dels temes de recerca d'interès actual en nanoquímica i
nanoenginyeria

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA2 - Adquireix una àmplia comprensió dels temes de recerca d'interès actual en nanoquímica i
nanoenginyeria

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA2 - Adquireix una àmplia comprensió dels temes de recerca d'interès actual en nanoquímica i
nanoenginyeria

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA2 - Adquireix una àmplia comprensió dels temes de recerca d'interès actual en nanoquímica i
nanoenginyeria

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA2 - Adquireix una àmplia comprensió dels temes de recerca d'interès actual en nanoquímica i
nanoenginyeria

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA2 - Adquireix una àmplia comprensió dels temes de recerca d'interès actual en nanoquímica i
nanoenginyeria

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA2 - Adquireix una àmplia comprensió dels temes de recerca d'interès actual en nanoquímica i
nanoenginyeria

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA2 - Adquireix una àmplia comprensió dels temes de recerca d'interès actual en nanoquímica i
nanoenginyeria

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA2 - Adquireix una àmplia comprensió dels temes de recerca d'interès actual en nanoquímica i
nanoenginyeria

20705217/NANOCATÀLISI
    RA2 - Adquireix una àmplia comprensió dels temes de recerca d'interès actual en nanoquímica i
nanoenginyeria

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA2 - Adquireix una àmplia comprensió dels temes de recerca d'interès actual en nanoquímica i
nanoenginyeria

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA3Adquirir una mentalitat oberta a les noves tecnologies i al treball multidisciplinari.
    RA3 - Adquirir una mentalitat oberta a les noves tecnologies i al treball multidisciplinari.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA3 - Adquirir una mentalitat oberta a les noves tecnologies i al treball multidisciplinari.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA3 - Adquirir una mentalitat oberta a les noves tecnologies i al treball multidisciplinari.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA3 - Adquirir una mentalitat oberta a les noves tecnologies i al treball multidisciplinari.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA3 - Adquirir una mentalitat oberta a les noves tecnologies i al treball multidisciplinari.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA3 - Adquirir una mentalitat oberta a les noves tecnologies i al treball multidisciplinari.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Adquirir una mentalitat oberta a les noves tecnologies i al treball multidisciplinari.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA3 - Adquirir una mentalitat oberta a les noves tecnologies i al treball multidisciplinari.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA3 - Adquirir una mentalitat oberta a les noves tecnologies i al treball multidisciplinari.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA3 - Adquirir una mentalitat oberta a les noves tecnologies i al treball multidisciplinari.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA3 - Adquirir una mentalitat oberta a les noves tecnologies i al treball multidisciplinari.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA3 - Adquirir una mentalitat oberta a les noves tecnologies i al treball multidisciplinari.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA3 - Adquirir una mentalitat oberta a les noves tecnologies i al treball multidisciplinari.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA3 - Adquirir una mentalitat oberta a les noves tecnologies i al treball multidisciplinari.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA3 - Adquirir una mentalitat oberta a les noves tecnologies i al treball multidisciplinari.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA3 - Adquirir una mentalitat oberta a les noves tecnologies i al treball multidisciplinari.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA3 - Adquirir una mentalitat oberta a les noves tecnologies i al treball multidisciplinari.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA3 - Adquirir una mentalitat oberta a les noves tecnologies i al treball multidisciplinari.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA4Compara resultats de simulació amb resultats bibliogràfics.
    RA4 - Compara resultats de simulació amb resultats bibliogràfics.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA4 - Compara resultats de simulació amb resultats bibliogràfics.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA4 - Compara resultats de simulació amb resultats bibliogràfics.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA4 - Compara resultats de simulació amb resultats bibliogràfics.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA4 - Compara resultats de simulació amb resultats bibliogràfics.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA4 - Compara resultats de simulació amb resultats bibliogràfics.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Compara resultats de simulació amb resultats bibliogràfics.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA4 - Compara resultats de simulació amb resultats bibliogràfics.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA4 - Compara resultats de simulació amb resultats bibliogràfics.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA4 - Compara resultats de simulació amb resultats bibliogràfics.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA4 - Compara resultats de simulació amb resultats bibliogràfics.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA4 - Compara resultats de simulació amb resultats bibliogràfics.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA4 - Compara resultats de simulació amb resultats bibliogràfics.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA4 - Compara resultats de simulació amb resultats bibliogràfics.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA4 - Compara resultats de simulació amb resultats bibliogràfics.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA4 - Compara resultats de simulació amb resultats bibliogràfics.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA4 - Compara resultats de simulació amb resultats bibliogràfics.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA4 - Compara resultats de simulació amb resultats bibliogràfics.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA5Aconsegueix una visió àmplia de la nanociència i tecnologia química a través de la
multidisciplinarietat dels seminaris.
    RA5 - Aconsegueix una visió àmplia de la nanociència i tecnologia química a través de la
multidisciplinarietat dels seminaris.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA5 - Aconsegueix una visió àmplia de la nanociència i tecnologia química a través de la
multidisciplinarietat dels seminaris.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA5 - Aconsegueix una visió àmplia de la nanociència i tecnologia química a través de la
multidisciplinarietat dels seminaris.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA5 - Aconsegueix una visió àmplia de la nanociència i tecnologia química a través de la
multidisciplinarietat dels seminaris.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA5 - Aconsegueix una visió àmplia de la nanociència i tecnologia química a través de la
multidisciplinarietat dels seminaris.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA5 - Aconsegueix una visió àmplia de la nanociència i tecnologia química a través de la
multidisciplinarietat dels seminaris.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Aconsegueix una visió àmplia de la nanociència i tecnologia química a través de la
multidisciplinarietat dels seminaris.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA5 - Aconsegueix una visió àmplia de la nanociència i tecnologia química a través de la
multidisciplinarietat dels seminaris.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA5 - Aconsegueix una visió àmplia de la nanociència i tecnologia química a través de la
multidisciplinarietat dels seminaris.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA5 - Aconsegueix una visió àmplia de la nanociència i tecnologia química a través de la
multidisciplinarietat dels seminaris.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA5 - Aconsegueix una visió àmplia de la nanociència i tecnologia química a través de la
multidisciplinarietat dels seminaris.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA5 - Aconsegueix una visió àmplia de la nanociència i tecnologia química a través de la
multidisciplinarietat dels seminaris.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA5 - Aconsegueix una visió àmplia de la nanociència i tecnologia química a través de la
multidisciplinarietat dels seminaris.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA5 - Aconsegueix una visió àmplia de la nanociència i tecnologia química a través de la
multidisciplinarietat dels seminaris.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA5 - Aconsegueix una visió àmplia de la nanociència i tecnologia química a través de la
multidisciplinarietat dels seminaris.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA5 - Aconsegueix una visió àmplia de la nanociència i tecnologia química a través de la
multidisciplinarietat dels seminaris.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA5 - Aconsegueix una visió àmplia de la nanociència i tecnologia química a través de la
multidisciplinarietat dels seminaris.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA5 - Aconsegueix una visió àmplia de la nanociència i tecnologia química a través de la
multidisciplinarietat dels seminaris.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA6Desenvolupa el pensament analític, creatiu i crític en el moment de definir, dur a terme i
interpretar els resultats del projecte.
    RA6 - Desenvolupa el pensament analític, creatiu i crític en el moment de definir, dur a terme i
interpretar els resultats del projecte.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA6 - Desenvolupa el pensament analític, creatiu i crític en el moment de definir, dur a terme i
interpretar els resultats del projecte.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA6 - Desenvolupa el pensament analític, creatiu i crític en el moment de definir, dur a terme i
interpretar els resultats del projecte.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA6 - Desenvolupa el pensament analític, creatiu i crític en el moment de definir, dur a terme i
interpretar els resultats del projecte.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA6 - Desenvolupa el pensament analític, creatiu i crític en el moment de definir, dur a terme i
interpretar els resultats del projecte.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA6 - Desenvolupa el pensament analític, creatiu i crític en el moment de definir, dur a terme i
interpretar els resultats del projecte.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Desenvolupa el pensament analític, creatiu i crític en el moment de definir, dur a terme i
interpretar els resultats del projecte.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA6 - Desenvolupa el pensament analític, creatiu i crític en el moment de definir, dur a terme i
interpretar els resultats del projecte.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA6 - Desenvolupa el pensament analític, creatiu i crític en el moment de definir, dur a terme i
interpretar els resultats del projecte.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA6 - Desenvolupa el pensament analític, creatiu i crític en el moment de definir, dur a terme i
interpretar els resultats del projecte.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA6 - Desenvolupa el pensament analític, creatiu i crític en el moment de definir, dur a terme i
interpretar els resultats del projecte.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA6 - Desenvolupa el pensament analític, creatiu i crític en el moment de definir, dur a terme i
interpretar els resultats del projecte.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA6 - Desenvolupa el pensament analític, creatiu i crític en el moment de definir, dur a terme i
interpretar els resultats del projecte.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA6 - Desenvolupa el pensament analític, creatiu i crític en el moment de definir, dur a terme i
interpretar els resultats del projecte.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA6 - Desenvolupa el pensament analític, creatiu i crític en el moment de definir, dur a terme i
interpretar els resultats del projecte.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA6 - Desenvolupa el pensament analític, creatiu i crític en el moment de definir, dur a terme i
interpretar els resultats del projecte.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA6 - Desenvolupa el pensament analític, creatiu i crític en el moment de definir, dur a terme i
interpretar els resultats del projecte.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA6 - Desenvolupa el pensament analític, creatiu i crític en el moment de definir, dur a terme i
interpretar els resultats del projecte.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA7Determina i calcula paràmetres bàsics relacionats amb la biofísica.
    RA7 - Determina i calcula paràmetres bàsics relacionats amb la biofísica.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA7 - Determina i calcula paràmetres bàsics relacionats amb la biofísica.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA7 - Determina i calcula paràmetres bàsics relacionats amb la biofísica.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA7 - Determina i calcula paràmetres bàsics relacionats amb la biofísica.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA7 - Determina i calcula paràmetres bàsics relacionats amb la biofísica.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA7 - Determina i calcula paràmetres bàsics relacionats amb la biofísica.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Determina i calcula paràmetres bàsics relacionats amb la biofísica.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA7 - Determina i calcula paràmetres bàsics relacionats amb la biofísica.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA7 - Determina i calcula paràmetres bàsics relacionats amb la biofísica.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA7 - Determina i calcula paràmetres bàsics relacionats amb la biofísica.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA7 - Determina i calcula paràmetres bàsics relacionats amb la biofísica.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA7 - Determina i calcula paràmetres bàsics relacionats amb la biofísica.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA7 - Determina i calcula paràmetres bàsics relacionats amb la biofísica.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA7 - Determina i calcula paràmetres bàsics relacionats amb la biofísica.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA7 - Determina i calcula paràmetres bàsics relacionats amb la biofísica.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA7 - Determina i calcula paràmetres bàsics relacionats amb la biofísica.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA7 - Determina i calcula paràmetres bàsics relacionats amb la biofísica.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA7 - Determina i calcula paràmetres bàsics relacionats amb la biofísica.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA8Elabora propostes d'aplicació de nanocatalitzadors en processos catalítics sostenibles.
    RA8 - Elabora propostes d'aplicació de nanocatalitzadors en processos catalítics sostenibles.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA8 - Elabora propostes d'aplicació de nanocatalitzadors en processos catalítics sostenibles.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA8 - Elabora propostes d'aplicació de nanocatalitzadors en processos catalítics sostenibles.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA8 - Elabora propostes d'aplicació de nanocatalitzadors en processos catalítics sostenibles.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA8 - Elabora propostes d'aplicació de nanocatalitzadors en processos catalítics sostenibles.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA8 - Elabora propostes d'aplicació de nanocatalitzadors en processos catalítics sostenibles.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Elabora propostes d'aplicació de nanocatalitzadors en processos catalítics sostenibles.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA8 - Elabora propostes d'aplicació de nanocatalitzadors en processos catalítics sostenibles.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA8 - Elabora propostes d'aplicació de nanocatalitzadors en processos catalítics sostenibles.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA8 - Elabora propostes d'aplicació de nanocatalitzadors en processos catalítics sostenibles.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA8 - Elabora propostes d'aplicació de nanocatalitzadors en processos catalítics sostenibles.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA8 - Elabora propostes d'aplicació de nanocatalitzadors en processos catalítics sostenibles.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA8 - Elabora propostes d'aplicació de nanocatalitzadors en processos catalítics sostenibles.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA8 - Elabora propostes d'aplicació de nanocatalitzadors en processos catalítics sostenibles.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA8 - Elabora propostes d'aplicació de nanocatalitzadors en processos catalítics sostenibles.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA8 - Elabora propostes d'aplicació de nanocatalitzadors en processos catalítics sostenibles.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA8 - Elabora propostes d'aplicació de nanocatalitzadors en processos catalítics sostenibles.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA8 - Elabora propostes d'aplicació de nanocatalitzadors en processos catalítics sostenibles.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA9Avalua críticament els resultats d'investigació en temes relacionats amb el disseny de producte i
procés.
    RA9 - Avalua críticament els resultats d'investigació en temes relacionats amb el disseny de producte i
procés.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA9 - Avalua críticament els resultats d'investigació en temes relacionats amb el disseny de producte i
procés.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA9 - Avalua críticament els resultats d'investigació en temes relacionats amb el disseny de producte i
procés.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA9 - Avalua críticament els resultats d'investigació en temes relacionats amb el disseny de producte i
procés.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA9 - Avalua críticament els resultats d'investigació en temes relacionats amb el disseny de producte i
procés.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA9 - Avalua críticament els resultats d'investigació en temes relacionats amb el disseny de producte i
procés.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA9 - Avalua críticament els resultats d'investigació en temes relacionats amb el disseny de producte i
procés.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA9 - Avalua críticament els resultats d'investigació en temes relacionats amb el disseny de producte i
procés.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA9 - Avalua críticament els resultats d'investigació en temes relacionats amb el disseny de producte i
procés.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA9 - Avalua críticament els resultats d'investigació en temes relacionats amb el disseny de producte i
procés.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA9 - Avalua críticament els resultats d'investigació en temes relacionats amb el disseny de producte i
procés.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA9 - Avalua críticament els resultats d'investigació en temes relacionats amb el disseny de producte i
procés.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA9 - Avalua críticament els resultats d'investigació en temes relacionats amb el disseny de producte i
procés.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA9 - Avalua críticament els resultats d'investigació en temes relacionats amb el disseny de producte i
procés.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA9 - Avalua críticament els resultats d'investigació en temes relacionats amb el disseny de producte i
procés.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA9 - Avalua críticament els resultats d'investigació en temes relacionats amb el disseny de producte i
procés.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA9 - Avalua críticament els resultats d'investigació en temes relacionats amb el disseny de producte i
procés.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA9 - Avalua críticament els resultats d'investigació en temes relacionats amb el disseny de producte i
procés.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA10Formula coneixements sobre el projecte del Genoma Humà, la genòmica, la metabolòmica i la
proteòmica.
    RA10 - Formula coneixements sobre el projecte del Genoma Humà, la genòmica, la metabolòmica i la
proteòmica.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA10 - Formula coneixements sobre el projecte del Genoma Humà, la genòmica, la metabolòmica i la
proteòmica.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA10 - Formula coneixements sobre el projecte del Genoma Humà, la genòmica, la metabolòmica i la
proteòmica.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA10 - Formula coneixements sobre el projecte del Genoma Humà, la genòmica, la metabolòmica i la
proteòmica.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA10 - Formula coneixements sobre el projecte del Genoma Humà, la genòmica, la metabolòmica i la
proteòmica.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA10 - Formula coneixements sobre el projecte del Genoma Humà, la genòmica, la metabolòmica i la
proteòmica.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Formula coneixements sobre el projecte del Genoma Humà, la genòmica, la metabolòmica i la
proteòmica.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA10 - Formula coneixements sobre el projecte del Genoma Humà, la genòmica, la metabolòmica i la
proteòmica.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA10 - Formula coneixements sobre el projecte del Genoma Humà, la genòmica, la metabolòmica i la
proteòmica.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA10 - Formula coneixements sobre el projecte del Genoma Humà, la genòmica, la metabolòmica i la
proteòmica.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA10 - Formula coneixements sobre el projecte del Genoma Humà, la genòmica, la metabolòmica i la
proteòmica.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA10 - Formula coneixements sobre el projecte del Genoma Humà, la genòmica, la metabolòmica i la
proteòmica.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA10 - Formula coneixements sobre el projecte del Genoma Humà, la genòmica, la metabolòmica i la
proteòmica.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA10 - Formula coneixements sobre el projecte del Genoma Humà, la genòmica, la metabolòmica i la
proteòmica.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA10 - Formula coneixements sobre el projecte del Genoma Humà, la genòmica, la metabolòmica i la
proteòmica.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA10 - Formula coneixements sobre el projecte del Genoma Humà, la genòmica, la metabolòmica i la
proteòmica.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA10 - Formula coneixements sobre el projecte del Genoma Humà, la genòmica, la metabolòmica i la
proteòmica.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA10 - Formula coneixements sobre el projecte del Genoma Humà, la genòmica, la metabolòmica i la
proteòmica.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA11Formula coneixements sobre genòmica, la metabolòmica i la proteòmica.
    RA11 - Formula coneixements sobre genòmica, la metabolòmica i la proteòmica.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA11 - Formula coneixements sobre genòmica, la metabolòmica i la proteòmica.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA11 - Formula coneixements sobre genòmica, la metabolòmica i la proteòmica.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA11 - Formula coneixements sobre genòmica, la metabolòmica i la proteòmica.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA11 - Formula coneixements sobre genòmica, la metabolòmica i la proteòmica.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA11 - Formula coneixements sobre genòmica, la metabolòmica i la proteòmica.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Formula coneixements sobre genòmica, la metabolòmica i la proteòmica.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA11 - Formula coneixements sobre genòmica, la metabolòmica i la proteòmica.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA11 - Formula coneixements sobre genòmica, la metabolòmica i la proteòmica.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA11 - Formula coneixements sobre genòmica, la metabolòmica i la proteòmica.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA11 - Formula coneixements sobre genòmica, la metabolòmica i la proteòmica.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA11 - Formula coneixements sobre genòmica, la metabolòmica i la proteòmica.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA11 - Formula coneixements sobre genòmica, la metabolòmica i la proteòmica.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA11 - Formula coneixements sobre genòmica, la metabolòmica i la proteòmica.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA11 - Formula coneixements sobre genòmica, la metabolòmica i la proteòmica.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA11 - Formula coneixements sobre genòmica, la metabolòmica i la proteòmica.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA11 - Formula coneixements sobre genòmica, la metabolòmica i la proteòmica.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA11 - Formula coneixements sobre genòmica, la metabolòmica i la proteòmica.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA12Formula també una àmplia visió de les possibilitats d'aquests materials en camps tecnològicament
avançats.
    RA12 - Formula també una àmplia visió de les possibilitats d'aquests materials en camps tecnològicament
avançats.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA12 - Formula també una àmplia visió de les possibilitats d'aquests materials en camps tecnològicament
avançats.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA12 - Formula també una àmplia visió de les possibilitats d'aquests materials en camps tecnològicament
avançats.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA12 - Formula també una àmplia visió de les possibilitats d'aquests materials en camps tecnològicament
avançats.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA12 - Formula també una àmplia visió de les possibilitats d'aquests materials en camps tecnològicament
avançats.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA12 - Formula també una àmplia visió de les possibilitats d'aquests materials en camps tecnològicament
avançats.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA12 - Formula també una àmplia visió de les possibilitats d'aquests materials en camps tecnològicament
avançats.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA12 - Formula també una àmplia visió de les possibilitats d'aquests materials en camps tecnològicament
avançats.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA12 - Formula també una àmplia visió de les possibilitats d'aquests materials en camps tecnològicament
avançats.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA12 - Formula també una àmplia visió de les possibilitats d'aquests materials en camps tecnològicament
avançats.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA12 - Formula també una àmplia visió de les possibilitats d'aquests materials en camps tecnològicament
avançats.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA12 - Formula també una àmplia visió de les possibilitats d'aquests materials en camps tecnològicament
avançats.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA12 - Formula també una àmplia visió de les possibilitats d'aquests materials en camps tecnològicament
avançats.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA12 - Formula també una àmplia visió de les possibilitats d'aquests materials en camps tecnològicament
avançats.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA12 - Formula també una àmplia visió de les possibilitats d'aquests materials en camps tecnològicament
avançats.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA12 - Formula també una àmplia visió de les possibilitats d'aquests materials en camps tecnològicament
avançats.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA12 - Formula també una àmplia visió de les possibilitats d'aquests materials en camps tecnològicament
avançats.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA12 - Formula també una àmplia visió de les possibilitats d'aquests materials en camps tecnològicament
avançats.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA13Formula un coneixement general de les tècniques més importants de caracterització de les
nanoestructures.
    RA13 - Formula un coneixement general de les tècniques més importants de caracterització de les
nanoestructures.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA13 - Formula un coneixement general de les tècniques més importants de caracterització de les
nanoestructures.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA13 - Formula un coneixement general de les tècniques més importants de caracterització de les
nanoestructures.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA13 - Formula un coneixement general de les tècniques més importants de caracterització de les
nanoestructures.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA13 - Formula un coneixement general de les tècniques més importants de caracterització de les
nanoestructures.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA13 - Formula un coneixement general de les tècniques més importants de caracterització de les
nanoestructures.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA13 - Formula un coneixement general de les tècniques més importants de caracterització de les
nanoestructures.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA13 - Formula un coneixement general de les tècniques més importants de caracterització de les
nanoestructures.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA13 - Formula un coneixement general de les tècniques més importants de caracterització de les
nanoestructures.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA13 - Formula un coneixement general de les tècniques més importants de caracterització de les
nanoestructures.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA13 - Formula un coneixement general de les tècniques més importants de caracterització de les
nanoestructures.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA13 - Formula un coneixement general de les tècniques més importants de caracterització de les
nanoestructures.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA13 - Formula un coneixement general de les tècniques més importants de caracterització de les
nanoestructures.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA13 - Formula un coneixement general de les tècniques més importants de caracterització de les
nanoestructures.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA13 - Formula un coneixement general de les tècniques més importants de caracterització de les
nanoestructures.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA13 - Formula un coneixement general de les tècniques més importants de caracterització de les
nanoestructures.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA13 - Formula un coneixement general de les tècniques més importants de caracterització de les
nanoestructures.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA13 - Formula un coneixement general de les tècniques més importants de caracterització de les
nanoestructures.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA14Identifica les aplicacions de les biomolècules en el camp de la nanociència i nanotecnologia.
    RA14 - Identifica les aplicacions de les biomolècules en el camp de la nanociència i nanotecnologia.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA14 - Identifica les aplicacions de les biomolècules en el camp de la nanociència i nanotecnologia.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA14 - Identifica les aplicacions de les biomolècules en el camp de la nanociència i nanotecnologia.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA14 - Identifica les aplicacions de les biomolècules en el camp de la nanociència i nanotecnologia.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA14 - Identifica les aplicacions de les biomolècules en el camp de la nanociència i nanotecnologia.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA14 - Identifica les aplicacions de les biomolècules en el camp de la nanociència i nanotecnologia.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA14 - Identifica les aplicacions de les biomolècules en el camp de la nanociència i nanotecnologia.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA14 - Identifica les aplicacions de les biomolècules en el camp de la nanociència i nanotecnologia.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA14 - Identifica les aplicacions de les biomolècules en el camp de la nanociència i nanotecnologia.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA14 - Identifica les aplicacions de les biomolècules en el camp de la nanociència i nanotecnologia.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA14 - Identifica les aplicacions de les biomolècules en el camp de la nanociència i nanotecnologia.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA14 - Identifica les aplicacions de les biomolècules en el camp de la nanociència i nanotecnologia.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA14 - Identifica les aplicacions de les biomolècules en el camp de la nanociència i nanotecnologia.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA14 - Identifica les aplicacions de les biomolècules en el camp de la nanociència i nanotecnologia.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA14 - Identifica les aplicacions de les biomolècules en el camp de la nanociència i nanotecnologia.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA14 - Identifica les aplicacions de les biomolècules en el camp de la nanociència i nanotecnologia.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA14 - Identifica les aplicacions de les biomolècules en el camp de la nanociència i nanotecnologia.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA14 - Identifica les aplicacions de les biomolècules en el camp de la nanociència i nanotecnologia.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA15 Identifica les àrees d'aplicació principals dels (nano) sensors químics.
    RA15 - Identifica les àrees d'aplicació principals dels (nano) sensors químics.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA15 - Identifica les àrees d'aplicació principals dels (nano) sensors químics.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA15 - Identifica les àrees d'aplicació principals dels (nano) sensors químics.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA15 - Identifica les àrees d'aplicació principals dels (nano) sensors químics.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA15 - Identifica les àrees d'aplicació principals dels (nano) sensors químics.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA15 - Identifica les àrees d'aplicació principals dels (nano) sensors químics.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA15 - Identifica les àrees d'aplicació principals dels (nano) sensors químics.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA15 - Identifica les àrees d'aplicació principals dels (nano) sensors químics.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA15 - Identifica les àrees d'aplicació principals dels (nano) sensors químics.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA15 - Identifica les àrees d'aplicació principals dels (nano) sensors químics.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA15 - Identifica les àrees d'aplicació principals dels (nano) sensors químics.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA15 - Identifica les àrees d'aplicació principals dels (nano) sensors químics.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA15 - Identifica les àrees d'aplicació principals dels (nano) sensors químics.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA15 - Identifica les àrees d'aplicació principals dels (nano) sensors químics.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA15 - Identifica les àrees d'aplicació principals dels (nano) sensors químics.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA15 - Identifica les àrees d'aplicació principals dels (nano) sensors químics.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA15 - Identifica les àrees d'aplicació principals dels (nano) sensors químics.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA15 - Identifica les àrees d'aplicació principals dels (nano) sensors químics.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA16Identifica les principals tècniques bioinformàtiques i sap aplicar-les a la recerca en nutrició.
    RA16 - Identifica les principals tècniques bioinformàtiques i sap aplicar-les a la recerca en nutrició.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA16 - Identifica les principals tècniques bioinformàtiques i sap aplicar-les a la recerca en nutrició.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA16 - Identifica les principals tècniques bioinformàtiques i sap aplicar-les a la recerca en nutrició.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA16 - Identifica les principals tècniques bioinformàtiques i sap aplicar-les a la recerca en nutrició.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA16 - Identifica les principals tècniques bioinformàtiques i sap aplicar-les a la recerca en nutrició.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA16 - Identifica les principals tècniques bioinformàtiques i sap aplicar-les a la recerca en nutrició.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA16 - Identifica les principals tècniques bioinformàtiques i sap aplicar-les a la recerca en nutrició.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA16 - Identifica les principals tècniques bioinformàtiques i sap aplicar-les a la recerca en nutrició.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA16 - Identifica les principals tècniques bioinformàtiques i sap aplicar-les a la recerca en nutrició.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA16 - Identifica les principals tècniques bioinformàtiques i sap aplicar-les a la recerca en nutrició.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA16 - Identifica les principals tècniques bioinformàtiques i sap aplicar-les a la recerca en nutrició.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA16 - Identifica les principals tècniques bioinformàtiques i sap aplicar-les a la recerca en nutrició.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA16 - Identifica les principals tècniques bioinformàtiques i sap aplicar-les a la recerca en nutrició.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA16 - Identifica les principals tècniques bioinformàtiques i sap aplicar-les a la recerca en nutrició.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA16 - Identifica les principals tècniques bioinformàtiques i sap aplicar-les a la recerca en nutrició.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA16 - Identifica les principals tècniques bioinformàtiques i sap aplicar-les a la recerca en nutrició.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA16 - Identifica les principals tècniques bioinformàtiques i sap aplicar-les a la recerca en nutrició.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA16 - Identifica les principals tècniques bioinformàtiques i sap aplicar-les a la recerca en nutrició.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA17Identifica quina tècnica o tècniques d'utilitzar per resoldre un problema concret de
caracterització de nanoestructures.
    RA17 - Identifica quina tècnica o tècniques d'utilitzar per resoldre un problema concret de
caracterització de nanoestructures.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA17 - Identifica quina tècnica o tècniques d'utilitzar per resoldre un problema concret de
caracterització de nanoestructures.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA17 - Identifica quina tècnica o tècniques d'utilitzar per resoldre un problema concret de
caracterització de nanoestructures.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA17 - Identifica quina tècnica o tècniques d'utilitzar per resoldre un problema concret de
caracterització de nanoestructures.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA17 - Identifica quina tècnica o tècniques d'utilitzar per resoldre un problema concret de
caracterització de nanoestructures.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA17 - Identifica quina tècnica o tècniques d'utilitzar per resoldre un problema concret de
caracterització de nanoestructures.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA17 - Identifica quina tècnica o tècniques d'utilitzar per resoldre un problema concret de
caracterització de nanoestructures.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA17 - Identifica quina tècnica o tècniques d'utilitzar per resoldre un problema concret de
caracterització de nanoestructures.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA17 - Identifica quina tècnica o tècniques d'utilitzar per resoldre un problema concret de
caracterització de nanoestructures.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA17 - Identifica quina tècnica o tècniques d'utilitzar per resoldre un problema concret de
caracterització de nanoestructures.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA17 - Identifica quina tècnica o tècniques d'utilitzar per resoldre un problema concret de
caracterització de nanoestructures.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA17 - Identifica quina tècnica o tècniques d'utilitzar per resoldre un problema concret de
caracterització de nanoestructures.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA17 - Identifica quina tècnica o tècniques d'utilitzar per resoldre un problema concret de
caracterització de nanoestructures.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA17 - Identifica quina tècnica o tècniques d'utilitzar per resoldre un problema concret de
caracterització de nanoestructures.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA17 - Identifica quina tècnica o tècniques d'utilitzar per resoldre un problema concret de
caracterització de nanoestructures.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA17 - Identifica quina tècnica o tècniques d'utilitzar per resoldre un problema concret de
caracterització de nanoestructures.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA17 - Identifica quina tècnica o tècniques d'utilitzar per resoldre un problema concret de
caracterització de nanoestructures.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA17 - Identifica quina tècnica o tècniques d'utilitzar per resoldre un problema concret de
caracterització de nanoestructures.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA18Reconeix les fortaleses i debilitats dels dispositius (nano) sensors.
    RA18 - Reconeix les fortaleses i debilitats dels dispositius (nano) sensors.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA18 - Reconeix les fortaleses i debilitats dels dispositius (nano) sensors.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA18 - Reconeix les fortaleses i debilitats dels dispositius (nano) sensors.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA18 - Reconeix les fortaleses i debilitats dels dispositius (nano) sensors.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA18 - Reconeix les fortaleses i debilitats dels dispositius (nano) sensors.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA18 - Reconeix les fortaleses i debilitats dels dispositius (nano) sensors.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA18 - Reconeix les fortaleses i debilitats dels dispositius (nano) sensors.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA18 - Reconeix les fortaleses i debilitats dels dispositius (nano) sensors.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA18 - Reconeix les fortaleses i debilitats dels dispositius (nano) sensors.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA18 - Reconeix les fortaleses i debilitats dels dispositius (nano) sensors.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA18 - Reconeix les fortaleses i debilitats dels dispositius (nano) sensors.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA18 - Reconeix les fortaleses i debilitats dels dispositius (nano) sensors.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA18 - Reconeix les fortaleses i debilitats dels dispositius (nano) sensors.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA18 - Reconeix les fortaleses i debilitats dels dispositius (nano) sensors.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA18 - Reconeix les fortaleses i debilitats dels dispositius (nano) sensors.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA18 - Reconeix les fortaleses i debilitats dels dispositius (nano) sensors.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA18 - Reconeix les fortaleses i debilitats dels dispositius (nano) sensors.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA18 - Reconeix les fortaleses i debilitats dels dispositius (nano) sensors.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA19Representa gràficament resultats de simulació.
    RA19 - Representa gràficament resultats de simulació.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA19 - Representa gràficament resultats de simulació.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA19 - Representa gràficament resultats de simulació.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA19 - Representa gràficament resultats de simulació.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA19 - Representa gràficament resultats de simulació.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA19 - Representa gràficament resultats de simulació.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA19 - Representa gràficament resultats de simulació.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA19 - Representa gràficament resultats de simulació.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA19 - Representa gràficament resultats de simulació.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA19 - Representa gràficament resultats de simulació.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA19 - Representa gràficament resultats de simulació.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA19 - Representa gràficament resultats de simulació.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA19 - Representa gràficament resultats de simulació.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA19 - Representa gràficament resultats de simulació.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA19 - Representa gràficament resultats de simulació.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA19 - Representa gràficament resultats de simulació.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA19 - Representa gràficament resultats de simulació.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA19 - Representa gràficament resultats de simulació.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA20Ser capaç d'interpretar literatura bàsica i aplicacions de la química computacional.
    RA20 - Ser capaç d'interpretar literatura bàsica i aplicacions de la química computacional.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA20 - Ser capaç d'interpretar literatura bàsica i aplicacions de la química computacional.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA20 - Ser capaç d'interpretar literatura bàsica i aplicacions de la química computacional.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA20 - Ser capaç d'interpretar literatura bàsica i aplicacions de la química computacional.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA20 - Ser capaç d'interpretar literatura bàsica i aplicacions de la química computacional.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA20 - Ser capaç d'interpretar literatura bàsica i aplicacions de la química computacional.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA20 - Ser capaç d'interpretar literatura bàsica i aplicacions de la química computacional.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA20 - Ser capaç d'interpretar literatura bàsica i aplicacions de la química computacional.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA20 - Ser capaç d'interpretar literatura bàsica i aplicacions de la química computacional.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA20 - Ser capaç d'interpretar literatura bàsica i aplicacions de la química computacional.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA20 - Ser capaç d'interpretar literatura bàsica i aplicacions de la química computacional.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA20 - Ser capaç d'interpretar literatura bàsica i aplicacions de la química computacional.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA20 - Ser capaç d'interpretar literatura bàsica i aplicacions de la química computacional.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA20 - Ser capaç d'interpretar literatura bàsica i aplicacions de la química computacional.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA20 - Ser capaç d'interpretar literatura bàsica i aplicacions de la química computacional.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA20 - Ser capaç d'interpretar literatura bàsica i aplicacions de la química computacional.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA20 - Ser capaç d'interpretar literatura bàsica i aplicacions de la química computacional.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA20 - Ser capaç d'interpretar literatura bàsica i aplicacions de la química computacional.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA21Utilitza des d'un punt de vista pràctic ESEM / SEM, TEM, AFM i microscòpia confocal.
    RA21 - Utilitza des d'un punt de vista pràctic ESEM / SEM, TEM, AFM i microscòpia confocal.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA21 - Utilitza des d'un punt de vista pràctic ESEM / SEM, TEM, AFM i microscòpia confocal.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA21 - Utilitza des d'un punt de vista pràctic ESEM / SEM, TEM, AFM i microscòpia confocal.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA21 - Utilitza des d'un punt de vista pràctic ESEM / SEM, TEM, AFM i microscòpia confocal.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA21 - Utilitza des d'un punt de vista pràctic ESEM / SEM, TEM, AFM i microscòpia confocal.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA21 - Utilitza des d'un punt de vista pràctic ESEM / SEM, TEM, AFM i microscòpia confocal.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA21 - Utilitza des d'un punt de vista pràctic ESEM / SEM, TEM, AFM i microscòpia confocal.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA21 - Utilitza des d'un punt de vista pràctic ESEM / SEM, TEM, AFM i microscòpia confocal.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA21 - Utilitza des d'un punt de vista pràctic ESEM / SEM, TEM, AFM i microscòpia confocal.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA21 - Utilitza des d'un punt de vista pràctic ESEM / SEM, TEM, AFM i microscòpia confocal.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA21 - Utilitza des d'un punt de vista pràctic ESEM / SEM, TEM, AFM i microscòpia confocal.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA21 - Utilitza des d'un punt de vista pràctic ESEM / SEM, TEM, AFM i microscòpia confocal.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA21 - Utilitza des d'un punt de vista pràctic ESEM / SEM, TEM, AFM i microscòpia confocal.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA21 - Utilitza des d'un punt de vista pràctic ESEM / SEM, TEM, AFM i microscòpia confocal.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA21 - Utilitza des d'un punt de vista pràctic ESEM / SEM, TEM, AFM i microscòpia confocal.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA21 - Utilitza des d'un punt de vista pràctic ESEM / SEM, TEM, AFM i microscòpia confocal.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA21 - Utilitza des d'un punt de vista pràctic ESEM / SEM, TEM, AFM i microscòpia confocal.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA21 - Utilitza des d'un punt de vista pràctic ESEM / SEM, TEM, AFM i microscòpia confocal.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA22Utilitza programes molt senzills de dinàmica molecular, estudiar casos elementals i extreure
resultats físics.
    RA22 - Utilitza programes molt senzills de dinàmica molecular, estudiar casos elementals i extreure
resultats físics.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA22 - Utilitza programes molt senzills de dinàmica molecular, estudiar casos elementals i extreure
resultats físics.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA22 - Utilitza programes molt senzills de dinàmica molecular, estudiar casos elementals i extreure
resultats físics.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA22 - Utilitza programes molt senzills de dinàmica molecular, estudiar casos elementals i extreure
resultats físics.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA22 - Utilitza programes molt senzills de dinàmica molecular, estudiar casos elementals i extreure
resultats físics.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA22 - Utilitza programes molt senzills de dinàmica molecular, estudiar casos elementals i extreure
resultats físics.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA22 - Utilitza programes molt senzills de dinàmica molecular, estudiar casos elementals i extreure
resultats físics.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA22 - Utilitza programes molt senzills de dinàmica molecular, estudiar casos elementals i extreure
resultats físics.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA22 - Utilitza programes molt senzills de dinàmica molecular, estudiar casos elementals i extreure
resultats físics.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA22 - Utilitza programes molt senzills de dinàmica molecular, estudiar casos elementals i extreure
resultats físics.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA22 - Utilitza programes molt senzills de dinàmica molecular, estudiar casos elementals i extreure
resultats físics.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA22 - Utilitza programes molt senzills de dinàmica molecular, estudiar casos elementals i extreure
resultats físics.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA22 - Utilitza programes molt senzills de dinàmica molecular, estudiar casos elementals i extreure
resultats físics.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA22 - Utilitza programes molt senzills de dinàmica molecular, estudiar casos elementals i extreure
resultats físics.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA22 - Utilitza programes molt senzills de dinàmica molecular, estudiar casos elementals i extreure
resultats físics.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA22 - Utilitza programes molt senzills de dinàmica molecular, estudiar casos elementals i extreure
resultats físics.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA22 - Utilitza programes molt senzills de dinàmica molecular, estudiar casos elementals i extreure
resultats físics.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA22 - Utilitza programes molt senzills de dinàmica molecular, estudiar casos elementals i extreure
resultats físics.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA23Utilitza tècniques de millora de la qualitat en el laboratori: disseny d'experiments, superfícies
de resposta.
    RA23 - Utilitza tècniques de millora de la qualitat en el laboratori: disseny d'experiments, superfícies
de resposta.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA23 - Utilitza tècniques de millora de la qualitat en el laboratori: disseny d'experiments, superfícies
de resposta.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA23 - Utilitza tècniques de millora de la qualitat en el laboratori: disseny d'experiments, superfícies
de resposta.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA23 - Utilitza tècniques de millora de la qualitat en el laboratori: disseny d'experiments, superfícies
de resposta.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA23 - Utilitza tècniques de millora de la qualitat en el laboratori: disseny d'experiments, superfícies
de resposta.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA23 - Utilitza tècniques de millora de la qualitat en el laboratori: disseny d'experiments, superfícies
de resposta.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA23 - Utilitza tècniques de millora de la qualitat en el laboratori: disseny d'experiments, superfícies
de resposta.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA23 - Utilitza tècniques de millora de la qualitat en el laboratori: disseny d'experiments, superfícies
de resposta.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA23 - Utilitza tècniques de millora de la qualitat en el laboratori: disseny d'experiments, superfícies
de resposta.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA23 - Utilitza tècniques de millora de la qualitat en el laboratori: disseny d'experiments, superfícies
de resposta.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA23 - Utilitza tècniques de millora de la qualitat en el laboratori: disseny d'experiments, superfícies
de resposta.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA23 - Utilitza tècniques de millora de la qualitat en el laboratori: disseny d'experiments, superfícies
de resposta.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA23 - Utilitza tècniques de millora de la qualitat en el laboratori: disseny d'experiments, superfícies
de resposta.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA23 - Utilitza tècniques de millora de la qualitat en el laboratori: disseny d'experiments, superfícies
de resposta.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA23 - Utilitza tècniques de millora de la qualitat en el laboratori: disseny d'experiments, superfícies
de resposta.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA23 - Utilitza tècniques de millora de la qualitat en el laboratori: disseny d'experiments, superfícies
de resposta.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA23 - Utilitza tècniques de millora de la qualitat en el laboratori: disseny d'experiments, superfícies
de resposta.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA23 - Utilitza tècniques de millora de la qualitat en el laboratori: disseny d'experiments, superfícies
de resposta.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA24Utilitza tècniques de millora de la qualitat en la inspecció del producte acabat: control de
recepció.
    RA24 - Utilitza tècniques de millora de la qualitat en la inspecció del producte acabat: control de
recepció.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA24 - Utilitza tècniques de millora de la qualitat en la inspecció del producte acabat: control de
recepció.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA24 - Utilitza tècniques de millora de la qualitat en la inspecció del producte acabat: control de
recepció.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA24 - Utilitza tècniques de millora de la qualitat en la inspecció del producte acabat: control de
recepció.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA24 - Utilitza tècniques de millora de la qualitat en la inspecció del producte acabat: control de
recepció.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA24 - Utilitza tècniques de millora de la qualitat en la inspecció del producte acabat: control de
recepció.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA24 - Utilitza tècniques de millora de la qualitat en la inspecció del producte acabat: control de
recepció.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA24 - Utilitza tècniques de millora de la qualitat en la inspecció del producte acabat: control de
recepció.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA24 - Utilitza tècniques de millora de la qualitat en la inspecció del producte acabat: control de
recepció.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA24 - Utilitza tècniques de millora de la qualitat en la inspecció del producte acabat: control de
recepció.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA24 - Utilitza tècniques de millora de la qualitat en la inspecció del producte acabat: control de
recepció.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA24 - Utilitza tècniques de millora de la qualitat en la inspecció del producte acabat: control de
recepció.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA24 - Utilitza tècniques de millora de la qualitat en la inspecció del producte acabat: control de
recepció.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA24 - Utilitza tècniques de millora de la qualitat en la inspecció del producte acabat: control de
recepció.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA24 - Utilitza tècniques de millora de la qualitat en la inspecció del producte acabat: control de
recepció.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA24 - Utilitza tècniques de millora de la qualitat en la inspecció del producte acabat: control de
recepció.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA24 - Utilitza tècniques de millora de la qualitat en la inspecció del producte acabat: control de
recepció.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA24 - Utilitza tècniques de millora de la qualitat en la inspecció del producte acabat: control de
recepció.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA25Utilitza eines per aplicar tècniques d'inferència estadística sobre dades obtingudes en el
desenvolupament de projectes de recerca.
    RA25 - Utilitza eines per aplicar tècniques d'inferència estadística sobre dades obtingudes en el
desenvolupament de projectes de recerca.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA25 - Utilitza eines per aplicar tècniques d'inferència estadística sobre dades obtingudes en el
desenvolupament de projectes de recerca.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA25 - Utilitza eines per aplicar tècniques d'inferència estadística sobre dades obtingudes en el
desenvolupament de projectes de recerca.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA25 - Utilitza eines per aplicar tècniques d'inferència estadística sobre dades obtingudes en el
desenvolupament de projectes de recerca.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA25 - Utilitza eines per aplicar tècniques d'inferència estadística sobre dades obtingudes en el
desenvolupament de projectes de recerca.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA25 - Utilitza eines per aplicar tècniques d'inferència estadística sobre dades obtingudes en el
desenvolupament de projectes de recerca.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA25 - Utilitza eines per aplicar tècniques d'inferència estadística sobre dades obtingudes en el
desenvolupament de projectes de recerca.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA25 - Utilitza eines per aplicar tècniques d'inferència estadística sobre dades obtingudes en el
desenvolupament de projectes de recerca.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA25 - Utilitza eines per aplicar tècniques d'inferència estadística sobre dades obtingudes en el
desenvolupament de projectes de recerca.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA25 - Utilitza eines per aplicar tècniques d'inferència estadística sobre dades obtingudes en el
desenvolupament de projectes de recerca.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA25 - Utilitza eines per aplicar tècniques d'inferència estadística sobre dades obtingudes en el
desenvolupament de projectes de recerca.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA25 - Utilitza eines per aplicar tècniques d'inferència estadística sobre dades obtingudes en el
desenvolupament de projectes de recerca.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA25 - Utilitza eines per aplicar tècniques d'inferència estadística sobre dades obtingudes en el
desenvolupament de projectes de recerca.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA25 - Utilitza eines per aplicar tècniques d'inferència estadística sobre dades obtingudes en el
desenvolupament de projectes de recerca.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA25 - Utilitza eines per aplicar tècniques d'inferència estadística sobre dades obtingudes en el
desenvolupament de projectes de recerca.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA25 - Utilitza eines per aplicar tècniques d'inferència estadística sobre dades obtingudes en el
desenvolupament de projectes de recerca.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA25 - Utilitza eines per aplicar tècniques d'inferència estadística sobre dades obtingudes en el
desenvolupament de projectes de recerca.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA25 - Utilitza eines per aplicar tècniques d'inferència estadística sobre dades obtingudes en el
desenvolupament de projectes de recerca.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
A2.3Assessorar en assumptes de nanociència, materials i tecnologia química legal, econòmica i
financera relacionada amb l'aplicació dels resultats de recerca en els àmbits industrials.
RA1Obté dades i desenvolupa visualitzacions que transmetin missatges qualitatius clars.
    RA1 - Obté dades i desenvolupa visualitzacions que transmetin missatges qualitatius clars.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA1 - Obté dades i desenvolupa visualitzacions que transmetin missatges qualitatius clars.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA1 - Obté dades i desenvolupa visualitzacions que transmetin missatges qualitatius clars.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA1 - Obté dades i desenvolupa visualitzacions que transmetin missatges qualitatius clars.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Obté dades i desenvolupa visualitzacions que transmetin missatges qualitatius clars.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA1 - Obté dades i desenvolupa visualitzacions que transmetin missatges qualitatius clars.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Obté dades i desenvolupa visualitzacions que transmetin missatges qualitatius clars.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA1 - Obté dades i desenvolupa visualitzacions que transmetin missatges qualitatius clars.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA1 - Obté dades i desenvolupa visualitzacions que transmetin missatges qualitatius clars.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA1 - Obté dades i desenvolupa visualitzacions que transmetin missatges qualitatius clars.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA1 - Obté dades i desenvolupa visualitzacions que transmetin missatges qualitatius clars.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA1 - Obté dades i desenvolupa visualitzacions que transmetin missatges qualitatius clars.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA1 - Obté dades i desenvolupa visualitzacions que transmetin missatges qualitatius clars.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA1 - Obté dades i desenvolupa visualitzacions que transmetin missatges qualitatius clars.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA1 - Obté dades i desenvolupa visualitzacions que transmetin missatges qualitatius clars.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA1 - Obté dades i desenvolupa visualitzacions que transmetin missatges qualitatius clars.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA1 - Obté dades i desenvolupa visualitzacions que transmetin missatges qualitatius clars.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA1 - Obté dades i desenvolupa visualitzacions que transmetin missatges qualitatius clars.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA2Assessora en assumptes de Nanociència i enginyeria legal, econòmica i financera relacionats amb
l'aplicació dels resultats de recerca als àmbits industrials.
    RA2 - Assessora en assumptes de Nanociència i enginyeria legal, econòmica i financera relacionats amb
l'aplicació dels resultats de recerca als àmbits industrials.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA2 - Assessora en assumptes de Nanociència i enginyeria legal, econòmica i financera relacionats amb
l'aplicació dels resultats de recerca als àmbits industrials.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA2 - Assessora en assumptes de Nanociència i enginyeria legal, econòmica i financera relacionats amb
l'aplicació dels resultats de recerca als àmbits industrials.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA2 - Assessora en assumptes de Nanociència i enginyeria legal, econòmica i financera relacionats amb
l'aplicació dels resultats de recerca als àmbits industrials.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Assessora en assumptes de Nanociència i enginyeria legal, econòmica i financera relacionats amb
l'aplicació dels resultats de recerca als àmbits industrials.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA2 - Assessora en assumptes de Nanociència i enginyeria legal, econòmica i financera relacionats amb
l'aplicació dels resultats de recerca als àmbits industrials.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Assessora en assumptes de Nanociència i enginyeria legal, econòmica i financera relacionats amb
l'aplicació dels resultats de recerca als àmbits industrials.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA2 - Assessora en assumptes de Nanociència i enginyeria legal, econòmica i financera relacionats amb
l'aplicació dels resultats de recerca als àmbits industrials.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA2 - Assessora en assumptes de Nanociència i enginyeria legal, econòmica i financera relacionats amb
l'aplicació dels resultats de recerca als àmbits industrials.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA2 - Assessora en assumptes de Nanociència i enginyeria legal, econòmica i financera relacionats amb
l'aplicació dels resultats de recerca als àmbits industrials.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA2 - Assessora en assumptes de Nanociència i enginyeria legal, econòmica i financera relacionats amb
l'aplicació dels resultats de recerca als àmbits industrials.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA2 - Assessora en assumptes de Nanociència i enginyeria legal, econòmica i financera relacionats amb
l'aplicació dels resultats de recerca als àmbits industrials.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA2 - Assessora en assumptes de Nanociència i enginyeria legal, econòmica i financera relacionats amb
l'aplicació dels resultats de recerca als àmbits industrials.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA2 - Assessora en assumptes de Nanociència i enginyeria legal, econòmica i financera relacionats amb
l'aplicació dels resultats de recerca als àmbits industrials.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA2 - Assessora en assumptes de Nanociència i enginyeria legal, econòmica i financera relacionats amb
l'aplicació dels resultats de recerca als àmbits industrials.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA2 - Assessora en assumptes de Nanociència i enginyeria legal, econòmica i financera relacionats amb
l'aplicació dels resultats de recerca als àmbits industrials.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA2 - Assessora en assumptes de Nanociència i enginyeria legal, econòmica i financera relacionats amb
l'aplicació dels resultats de recerca als àmbits industrials.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA2 - Assessora en assumptes de Nanociència i enginyeria legal, econòmica i financera relacionats amb
l'aplicació dels resultats de recerca als àmbits industrials.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA3Assessora en assumptes de tecnologia química a nivell legal, econòmic i financer relacionats amb
l'aplicació dels resultats de recerca als àmbits industrials.
    RA3 - Assessora en assumptes de tecnologia química a nivell legal, econòmic i financer relacionats amb
l'aplicació dels resultats de recerca als àmbits industrials.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA3 - Assessora en assumptes de tecnologia química a nivell legal, econòmic i financer relacionats amb
l'aplicació dels resultats de recerca als àmbits industrials.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA3 - Assessora en assumptes de tecnologia química a nivell legal, econòmic i financer relacionats amb
l'aplicació dels resultats de recerca als àmbits industrials.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA3 - Assessora en assumptes de tecnologia química a nivell legal, econòmic i financer relacionats amb
l'aplicació dels resultats de recerca als àmbits industrials.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA3 - Assessora en assumptes de tecnologia química a nivell legal, econòmic i financer relacionats amb
l'aplicació dels resultats de recerca als àmbits industrials.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA3 - Assessora en assumptes de tecnologia química a nivell legal, econòmic i financer relacionats amb
l'aplicació dels resultats de recerca als àmbits industrials.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Assessora en assumptes de tecnologia química a nivell legal, econòmic i financer relacionats amb
l'aplicació dels resultats de recerca als àmbits industrials.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA3 - Assessora en assumptes de tecnologia química a nivell legal, econòmic i financer relacionats amb
l'aplicació dels resultats de recerca als àmbits industrials.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA3 - Assessora en assumptes de tecnologia química a nivell legal, econòmic i financer relacionats amb
l'aplicació dels resultats de recerca als àmbits industrials.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA3 - Assessora en assumptes de tecnologia química a nivell legal, econòmic i financer relacionats amb
l'aplicació dels resultats de recerca als àmbits industrials.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA3 - Assessora en assumptes de tecnologia química a nivell legal, econòmic i financer relacionats amb
l'aplicació dels resultats de recerca als àmbits industrials.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA3 - Assessora en assumptes de tecnologia química a nivell legal, econòmic i financer relacionats amb
l'aplicació dels resultats de recerca als àmbits industrials.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA3 - Assessora en assumptes de tecnologia química a nivell legal, econòmic i financer relacionats amb
l'aplicació dels resultats de recerca als àmbits industrials.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA3 - Assessora en assumptes de tecnologia química a nivell legal, econòmic i financer relacionats amb
l'aplicació dels resultats de recerca als àmbits industrials.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA3 - Assessora en assumptes de tecnologia química a nivell legal, econòmic i financer relacionats amb
l'aplicació dels resultats de recerca als àmbits industrials.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA3 - Assessora en assumptes de tecnologia química a nivell legal, econòmic i financer relacionats amb
l'aplicació dels resultats de recerca als àmbits industrials.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA3 - Assessora en assumptes de tecnologia química a nivell legal, econòmic i financer relacionats amb
l'aplicació dels resultats de recerca als àmbits industrials.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA3 - Assessora en assumptes de tecnologia química a nivell legal, econòmic i financer relacionats amb
l'aplicació dels resultats de recerca als àmbits industrials.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
A2.4Sensibilitzar-se en temes mediambientals i socials relacionats amb la nanociència, els materials i
el camp general de la tecnologia química.
RA1Demostra que ha adquirit una visió general dels camps principals d'aplicació dels nanomaterials,
emfatitzant aquelles que en l'actualitat tenen un major impacte social: nanobiotecnologia,
nanomedicina, nanoelectrònica, Nanoenergia, entre d'altres.
    RA1 - Demostra que ha adquirit una visió general dels camps principals d'aplicació dels nanomaterials,
emfatitzant aquelles que en l'actualitat tenen un major impacte social: nanobiotecnologia,
nanomedicina, nanoelectrònica, Nanoenergia, entre d'altres.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA1 - Demostra que ha adquirit una visió general dels camps principals d'aplicació dels nanomaterials,
emfatitzant aquelles que en l'actualitat tenen un major impacte social: nanobiotecnologia,
nanomedicina, nanoelectrònica, Nanoenergia, entre d'altres.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA1 - Demostra que ha adquirit una visió general dels camps principals d'aplicació dels nanomaterials,
emfatitzant aquelles que en l'actualitat tenen un major impacte social: nanobiotecnologia,
nanomedicina, nanoelectrònica, Nanoenergia, entre d'altres.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA1 - Demostra que ha adquirit una visió general dels camps principals d'aplicació dels nanomaterials,
emfatitzant aquelles que en l'actualitat tenen un major impacte social: nanobiotecnologia,
nanomedicina, nanoelectrònica, Nanoenergia, entre d'altres.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Demostra que ha adquirit una visió general dels camps principals d'aplicació dels nanomaterials,
emfatitzant aquelles que en l'actualitat tenen un major impacte social: nanobiotecnologia,
nanomedicina, nanoelectrònica, Nanoenergia, entre d'altres.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA1 - Demostra que ha adquirit una visió general dels camps principals d'aplicació dels nanomaterials,
emfatitzant aquelles que en l'actualitat tenen un major impacte social: nanobiotecnologia,
nanomedicina, nanoelectrònica, Nanoenergia, entre d'altres.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Demostra que ha adquirit una visió general dels camps principals d'aplicació dels nanomaterials,
emfatitzant aquelles que en l'actualitat tenen un major impacte social: nanobiotecnologia,
nanomedicina, nanoelectrònica, Nanoenergia, entre d'altres.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA1 - Demostra que ha adquirit una visió general dels camps principals d'aplicació dels nanomaterials,
emfatitzant aquelles que en l'actualitat tenen un major impacte social: nanobiotecnologia,
nanomedicina, nanoelectrònica, Nanoenergia, entre d'altres.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA1 - Demostra que ha adquirit una visió general dels camps principals d'aplicació dels nanomaterials,
emfatitzant aquelles que en l'actualitat tenen un major impacte social: nanobiotecnologia,
nanomedicina, nanoelectrònica, Nanoenergia, entre d'altres.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA1 - Demostra que ha adquirit una visió general dels camps principals d'aplicació dels nanomaterials,
emfatitzant aquelles que en l'actualitat tenen un major impacte social: nanobiotecnologia,
nanomedicina, nanoelectrònica, Nanoenergia, entre d'altres.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA1 - Demostra que ha adquirit una visió general dels camps principals d'aplicació dels nanomaterials,
emfatitzant aquelles que en l'actualitat tenen un major impacte social: nanobiotecnologia,
nanomedicina, nanoelectrònica, Nanoenergia, entre d'altres.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA1 - Demostra que ha adquirit una visió general dels camps principals d'aplicació dels nanomaterials,
emfatitzant aquelles que en l'actualitat tenen un major impacte social: nanobiotecnologia,
nanomedicina, nanoelectrònica, Nanoenergia, entre d'altres.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA1 - Demostra que ha adquirit una visió general dels camps principals d'aplicació dels nanomaterials,
emfatitzant aquelles que en l'actualitat tenen un major impacte social: nanobiotecnologia,
nanomedicina, nanoelectrònica, Nanoenergia, entre d'altres.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA1 - Demostra que ha adquirit una visió general dels camps principals d'aplicació dels nanomaterials,
emfatitzant aquelles que en l'actualitat tenen un major impacte social: nanobiotecnologia,
nanomedicina, nanoelectrònica, Nanoenergia, entre d'altres.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA1 - Demostra que ha adquirit una visió general dels camps principals d'aplicació dels nanomaterials,
emfatitzant aquelles que en l'actualitat tenen un major impacte social: nanobiotecnologia,
nanomedicina, nanoelectrònica, Nanoenergia, entre d'altres.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA1 - Demostra que ha adquirit una visió general dels camps principals d'aplicació dels nanomaterials,
emfatitzant aquelles que en l'actualitat tenen un major impacte social: nanobiotecnologia,
nanomedicina, nanoelectrònica, Nanoenergia, entre d'altres.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA1 - Demostra que ha adquirit una visió general dels camps principals d'aplicació dels nanomaterials,
emfatitzant aquelles que en l'actualitat tenen un major impacte social: nanobiotecnologia,
nanomedicina, nanoelectrònica, Nanoenergia, entre d'altres.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA1 - Demostra que ha adquirit una visió general dels camps principals d'aplicació dels nanomaterials,
emfatitzant aquelles que en l'actualitat tenen un major impacte social: nanobiotecnologia,
nanomedicina, nanoelectrònica, Nanoenergia, entre d'altres.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA2Entén l'impacte de l'enginyeria en el context social / global, incloent les implicacions ètiques
de les decisions preses.
    RA2 - Entén l'impacte de l'enginyeria en el context social / global, incloent les implicacions ètiques
de les decisions preses.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA2 - Entén l'impacte de l'enginyeria en el context social / global, incloent les implicacions ètiques
de les decisions preses.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA2 - Entén l'impacte de l'enginyeria en el context social / global, incloent les implicacions ètiques
de les decisions preses.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA2 - Entén l'impacte de l'enginyeria en el context social / global, incloent les implicacions ètiques
de les decisions preses.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Entén l'impacte de l'enginyeria en el context social / global, incloent les implicacions ètiques
de les decisions preses.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA2 - Entén l'impacte de l'enginyeria en el context social / global, incloent les implicacions ètiques
de les decisions preses.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Entén l'impacte de l'enginyeria en el context social / global, incloent les implicacions ètiques
de les decisions preses.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA2 - Entén l'impacte de l'enginyeria en el context social / global, incloent les implicacions ètiques
de les decisions preses.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA2 - Entén l'impacte de l'enginyeria en el context social / global, incloent les implicacions ètiques
de les decisions preses.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA2 - Entén l'impacte de l'enginyeria en el context social / global, incloent les implicacions ètiques
de les decisions preses.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA2 - Entén l'impacte de l'enginyeria en el context social / global, incloent les implicacions ètiques
de les decisions preses.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA2 - Entén l'impacte de l'enginyeria en el context social / global, incloent les implicacions ètiques
de les decisions preses.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA2 - Entén l'impacte de l'enginyeria en el context social / global, incloent les implicacions ètiques
de les decisions preses.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA2 - Entén l'impacte de l'enginyeria en el context social / global, incloent les implicacions ètiques
de les decisions preses.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA2 - Entén l'impacte de l'enginyeria en el context social / global, incloent les implicacions ètiques
de les decisions preses.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA2 - Entén l'impacte de l'enginyeria en el context social / global, incloent les implicacions ètiques
de les decisions preses.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA2 - Entén l'impacte de l'enginyeria en el context social / global, incloent les implicacions ètiques
de les decisions preses.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA2 - Entén l'impacte de l'enginyeria en el context social / global, incloent les implicacions ètiques
de les decisions preses.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA3Entén l'impacte i els riscos preses en el medi ambient de les decisions preses durant la fase
d'enginyeria de procés i producte.
    RA3 - Entén l'impacte i els riscos preses en el medi ambient de les decisions preses durant la fase
d'enginyeria de procés i producte.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA3 - Entén l'impacte i els riscos preses en el medi ambient de les decisions preses durant la fase
d'enginyeria de procés i producte.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA3 - Entén l'impacte i els riscos preses en el medi ambient de les decisions preses durant la fase
d'enginyeria de procés i producte.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA3 - Entén l'impacte i els riscos preses en el medi ambient de les decisions preses durant la fase
d'enginyeria de procés i producte.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA3 - Entén l'impacte i els riscos preses en el medi ambient de les decisions preses durant la fase
d'enginyeria de procés i producte.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA3 - Entén l'impacte i els riscos preses en el medi ambient de les decisions preses durant la fase
d'enginyeria de procés i producte.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Entén l'impacte i els riscos preses en el medi ambient de les decisions preses durant la fase
d'enginyeria de procés i producte.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA3 - Entén l'impacte i els riscos preses en el medi ambient de les decisions preses durant la fase
d'enginyeria de procés i producte.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA3 - Entén l'impacte i els riscos preses en el medi ambient de les decisions preses durant la fase
d'enginyeria de procés i producte.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA3 - Entén l'impacte i els riscos preses en el medi ambient de les decisions preses durant la fase
d'enginyeria de procés i producte.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA3 - Entén l'impacte i els riscos preses en el medi ambient de les decisions preses durant la fase
d'enginyeria de procés i producte.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA3 - Entén l'impacte i els riscos preses en el medi ambient de les decisions preses durant la fase
d'enginyeria de procés i producte.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA3 - Entén l'impacte i els riscos preses en el medi ambient de les decisions preses durant la fase
d'enginyeria de procés i producte.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA3 - Entén l'impacte i els riscos preses en el medi ambient de les decisions preses durant la fase
d'enginyeria de procés i producte.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA3 - Entén l'impacte i els riscos preses en el medi ambient de les decisions preses durant la fase
d'enginyeria de procés i producte.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA3 - Entén l'impacte i els riscos preses en el medi ambient de les decisions preses durant la fase
d'enginyeria de procés i producte.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA3 - Entén l'impacte i els riscos preses en el medi ambient de les decisions preses durant la fase
d'enginyeria de procés i producte.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA3 - Entén l'impacte i els riscos preses en el medi ambient de les decisions preses durant la fase
d'enginyeria de procés i producte.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA4Identifica els diferents mecanismes de degradació dels materials i la seva recuperació, reducció
i reutilització.
    RA4 - Identifica els diferents mecanismes de degradació dels materials i la seva recuperació, reducció
i reutilització.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA4 - Identifica els diferents mecanismes de degradació dels materials i la seva recuperació, reducció
i reutilització.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA4 - Identifica els diferents mecanismes de degradació dels materials i la seva recuperació, reducció
i reutilització.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA4 - Identifica els diferents mecanismes de degradació dels materials i la seva recuperació, reducció
i reutilització.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA4 - Identifica els diferents mecanismes de degradació dels materials i la seva recuperació, reducció
i reutilització.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA4 - Identifica els diferents mecanismes de degradació dels materials i la seva recuperació, reducció
i reutilització.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Identifica els diferents mecanismes de degradació dels materials i la seva recuperació, reducció
i reutilització.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA4 - Identifica els diferents mecanismes de degradació dels materials i la seva recuperació, reducció
i reutilització.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA4 - Identifica els diferents mecanismes de degradació dels materials i la seva recuperació, reducció
i reutilització.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA4 - Identifica els diferents mecanismes de degradació dels materials i la seva recuperació, reducció
i reutilització.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA4 - Identifica els diferents mecanismes de degradació dels materials i la seva recuperació, reducció
i reutilització.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA4 - Identifica els diferents mecanismes de degradació dels materials i la seva recuperació, reducció
i reutilització.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA4 - Identifica els diferents mecanismes de degradació dels materials i la seva recuperació, reducció
i reutilització.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA4 - Identifica els diferents mecanismes de degradació dels materials i la seva recuperació, reducció
i reutilització.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA4 - Identifica els diferents mecanismes de degradació dels materials i la seva recuperació, reducció
i reutilització.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA4 - Identifica els diferents mecanismes de degradació dels materials i la seva recuperació, reducció
i reutilització.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA4 - Identifica els diferents mecanismes de degradació dels materials i la seva recuperació, reducció
i reutilització.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA4 - Identifica els diferents mecanismes de degradació dels materials i la seva recuperació, reducció
i reutilització.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA5Són capaços d'avaluar els factors mediambientals rellevants per a un projecte d'investigació.
    RA5 - Són capaços d'avaluar els factors mediambientals rellevants per a un projecte d'investigació.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA5 - Són capaços d'avaluar els factors mediambientals rellevants per a un projecte d'investigació.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA5 - Són capaços d'avaluar els factors mediambientals rellevants per a un projecte d'investigació.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA5 - Són capaços d'avaluar els factors mediambientals rellevants per a un projecte d'investigació.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA5 - Són capaços d'avaluar els factors mediambientals rellevants per a un projecte d'investigació.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA5 - Són capaços d'avaluar els factors mediambientals rellevants per a un projecte d'investigació.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Són capaços d'avaluar els factors mediambientals rellevants per a un projecte d'investigació.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA5 - Són capaços d'avaluar els factors mediambientals rellevants per a un projecte d'investigació.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA5 - Són capaços d'avaluar els factors mediambientals rellevants per a un projecte d'investigació.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA5 - Són capaços d'avaluar els factors mediambientals rellevants per a un projecte d'investigació.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA5 - Són capaços d'avaluar els factors mediambientals rellevants per a un projecte d'investigació.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA5 - Són capaços d'avaluar els factors mediambientals rellevants per a un projecte d'investigació.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA5 - Són capaços d'avaluar els factors mediambientals rellevants per a un projecte d'investigació.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA5 - Són capaços d'avaluar els factors mediambientals rellevants per a un projecte d'investigació.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA5 - Són capaços d'avaluar els factors mediambientals rellevants per a un projecte d'investigació.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA5 - Són capaços d'avaluar els factors mediambientals rellevants per a un projecte d'investigació.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA5 - Són capaços d'avaluar els factors mediambientals rellevants per a un projecte d'investigació.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA5 - Són capaços d'avaluar els factors mediambientals rellevants per a un projecte d'investigació.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
B1.1Comunicar i discutir propostes i conclusions en fòrums multilingües, especialitzats i no
especialitzats, d'una manera clara i sense ambigüitats.
RA1 Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA2Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació, ...
    RA2 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació, ...

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA2 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació, ...

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA2 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació, ...

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA2 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació, ...

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació, ...

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA2 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació, ...

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació, ...

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA2 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació, ...

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA2 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació, ...

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA2 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació, ...

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA2 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació, ...

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA2 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació, ...

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA2 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació, ...

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA2 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació, ...

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA2 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació, ...

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA2 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació, ...

20705217/NANOCATÀLISI
    RA2 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació, ...

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA2 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació, ...

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA3Prepara i realitza presentacions estructurades complint amb els requisits exigits.
    RA3 - Prepara i realitza presentacions estructurades complint amb els requisits exigits.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA3 - Prepara i realitza presentacions estructurades complint amb els requisits exigits.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA3 - Prepara i realitza presentacions estructurades complint amb els requisits exigits.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA3 - Prepara i realitza presentacions estructurades complint amb els requisits exigits.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA3 - Prepara i realitza presentacions estructurades complint amb els requisits exigits.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA3 - Prepara i realitza presentacions estructurades complint amb els requisits exigits.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Prepara i realitza presentacions estructurades complint amb els requisits exigits.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA3 - Prepara i realitza presentacions estructurades complint amb els requisits exigits.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA3 - Prepara i realitza presentacions estructurades complint amb els requisits exigits.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA3 - Prepara i realitza presentacions estructurades complint amb els requisits exigits.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA3 - Prepara i realitza presentacions estructurades complint amb els requisits exigits.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA3 - Prepara i realitza presentacions estructurades complint amb els requisits exigits.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA3 - Prepara i realitza presentacions estructurades complint amb els requisits exigits.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA3 - Prepara i realitza presentacions estructurades complint amb els requisits exigits.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA3 - Prepara i realitza presentacions estructurades complint amb els requisits exigits.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA3 - Prepara i realitza presentacions estructurades complint amb els requisits exigits.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA3 - Prepara i realitza presentacions estructurades complint amb els requisits exigits.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA3 - Prepara i realitza presentacions estructurades complint amb els requisits exigits.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA4Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il•lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,
...
    RA4 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il•lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,
...

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA4 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il•lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,
...

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA4 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il•lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,
...

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA4 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il•lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,
...

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA4 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il•lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,
...

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA4 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il•lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,
...

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il•lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,
...

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA4 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il•lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,
...

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA4 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il•lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,
...

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA4 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il•lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,
...

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA4 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il•lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,
...

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA4 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il•lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,
...

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA4 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il•lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,
...

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA4 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il•lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,
...

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA4 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il•lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,
...

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA4 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il•lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,
...

20705217/NANOCATÀLISI
    RA4 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il•lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,
...

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA4 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il•lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,
...

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA5Utilitza un llenguatge apropiat a la situació.
    RA5 - Utilitza un llenguatge apropiat a la situació.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA5 - Utilitza un llenguatge apropiat a la situació.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA5 - Utilitza un llenguatge apropiat a la situació.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA5 - Utilitza un llenguatge apropiat a la situació.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA5 - Utilitza un llenguatge apropiat a la situació.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA5 - Utilitza un llenguatge apropiat a la situació.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Utilitza un llenguatge apropiat a la situació.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA5 - Utilitza un llenguatge apropiat a la situació.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA5 - Utilitza un llenguatge apropiat a la situació.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA5 - Utilitza un llenguatge apropiat a la situació.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA5 - Utilitza un llenguatge apropiat a la situació.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA5 - Utilitza un llenguatge apropiat a la situació.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA5 - Utilitza un llenguatge apropiat a la situació.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA5 - Utilitza un llenguatge apropiat a la situació.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA5 - Utilitza un llenguatge apropiat a la situació.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA5 - Utilitza un llenguatge apropiat a la situació.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA5 - Utilitza un llenguatge apropiat a la situació.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA5 - Utilitza un llenguatge apropiat a la situació.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA6Utilitza estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals,
mirada, veu, gest, control de temps, ...).
    RA6 - Utilitza estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals,
mirada, veu, gest, control de temps, ...).

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA6 - Utilitza estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals,
mirada, veu, gest, control de temps, ...).

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA6 - Utilitza estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals,
mirada, veu, gest, control de temps, ...).

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA6 - Utilitza estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals,
mirada, veu, gest, control de temps, ...).

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA6 - Utilitza estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals,
mirada, veu, gest, control de temps, ...).

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA6 - Utilitza estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals,
mirada, veu, gest, control de temps, ...).

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Utilitza estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals,
mirada, veu, gest, control de temps, ...).

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA6 - Utilitza estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals,
mirada, veu, gest, control de temps, ...).

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA6 - Utilitza estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals,
mirada, veu, gest, control de temps, ...).

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA6 - Utilitza estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals,
mirada, veu, gest, control de temps, ...).

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA6 - Utilitza estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals,
mirada, veu, gest, control de temps, ...).

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA6 - Utilitza estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals,
mirada, veu, gest, control de temps, ...).

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA6 - Utilitza estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals,
mirada, veu, gest, control de temps, ...).

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA6 - Utilitza estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals,
mirada, veu, gest, control de temps, ...).

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA6 - Utilitza estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals,
mirada, veu, gest, control de temps, ...).

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA6 - Utilitza estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals,
mirada, veu, gest, control de temps, ...).

20705217/NANOCATÀLISI
    RA6 - Utilitza estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals,
mirada, veu, gest, control de temps, ...).

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA6 - Utilitza estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals,
mirada, veu, gest, control de temps, ...).

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
B1.2Ajustar la manera de treball a un entorn canviant.
RA1Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs.
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA2Transfereix l'aprenentatge de casos i exercicis de l'aula a situacions reals d'altres àmbits.
    RA2 - Transfereix l'aprenentatge de casos i exercicis de l'aula a situacions reals d'altres àmbits.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA2 - Transfereix l'aprenentatge de casos i exercicis de l'aula a situacions reals d'altres àmbits.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA2 - Transfereix l'aprenentatge de casos i exercicis de l'aula a situacions reals d'altres àmbits.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA2 - Transfereix l'aprenentatge de casos i exercicis de l'aula a situacions reals d'altres àmbits.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Transfereix l'aprenentatge de casos i exercicis de l'aula a situacions reals d'altres àmbits.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA2 - Transfereix l'aprenentatge de casos i exercicis de l'aula a situacions reals d'altres àmbits.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Transfereix l'aprenentatge de casos i exercicis de l'aula a situacions reals d'altres àmbits.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA2 - Transfereix l'aprenentatge de casos i exercicis de l'aula a situacions reals d'altres àmbits.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA2 - Transfereix l'aprenentatge de casos i exercicis de l'aula a situacions reals d'altres àmbits.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA2 - Transfereix l'aprenentatge de casos i exercicis de l'aula a situacions reals d'altres àmbits.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA2 - Transfereix l'aprenentatge de casos i exercicis de l'aula a situacions reals d'altres àmbits.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA2 - Transfereix l'aprenentatge de casos i exercicis de l'aula a situacions reals d'altres àmbits.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA2 - Transfereix l'aprenentatge de casos i exercicis de l'aula a situacions reals d'altres àmbits.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA2 - Transfereix l'aprenentatge de casos i exercicis de l'aula a situacions reals d'altres àmbits.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA2 - Transfereix l'aprenentatge de casos i exercicis de l'aula a situacions reals d'altres àmbits.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA2 - Transfereix l'aprenentatge de casos i exercicis de l'aula a situacions reals d'altres àmbits.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA2 - Transfereix l'aprenentatge de casos i exercicis de l'aula a situacions reals d'altres àmbits.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA2 - Transfereix l'aprenentatge de casos i exercicis de l'aula a situacions reals d'altres àmbits.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
B2.1Influir i guiar els altres per millorar-ne el rendiment.
RA1Col • labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols
dels membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.
    RA1 - Col • labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols
dels membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA1 - Col • labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols
dels membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA1 - Col • labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols
dels membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA1 - Col • labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols
dels membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Col • labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols
dels membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA1 - Col • labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols
dels membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Col • labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols
dels membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA1 - Col • labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols
dels membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA1 - Col • labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols
dels membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA1 - Col • labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols
dels membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA1 - Col • labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols
dels membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA1 - Col • labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols
dels membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA1 - Col • labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols
dels membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA1 - Col • labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols
dels membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA1 - Col • labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols
dels membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA1 - Col • labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols
dels membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA1 - Col • labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols
dels membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA1 - Col • labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols
dels membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA2Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
B2.2Proporcionar pautes per a la definició i consecució d'objectius.
RA1Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.
    RA1 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA1 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA1 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA1 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA1 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA1 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA1 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA1 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA1 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA1 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA1 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA1 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA1 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA1 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA1 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA1 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA2Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides.
    RA2 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA2 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA2 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA2 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA2 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA2 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA2 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA2 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA2 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA2 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA2 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA2 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA2 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA2 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA2 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA2 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA3Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d'intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte.
    RA3 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d'intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA3 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d'intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA3 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d'intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA3 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d'intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA3 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d'intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA3 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d'intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d'intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA3 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d'intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA3 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d'intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA3 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d'intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA3 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d'intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA3 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d'intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA3 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d'intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA3 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d'intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA3 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d'intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA3 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d'intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA3 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d'intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA3 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d'intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
B2.3Originar entusiasme, embranzida i seguretat en els altres.
RA1Desenvolupa estratègies per involucrar a l'equip en la consecució dels objectius.
    RA1 - Desenvolupa estratègies per involucrar a l'equip en la consecució dels objectius.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA1 - Desenvolupa estratègies per involucrar a l'equip en la consecució dels objectius.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA1 - Desenvolupa estratègies per involucrar a l'equip en la consecució dels objectius.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA1 - Desenvolupa estratègies per involucrar a l'equip en la consecució dels objectius.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Desenvolupa estratègies per involucrar a l'equip en la consecució dels objectius.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA1 - Desenvolupa estratègies per involucrar a l'equip en la consecució dels objectius.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Desenvolupa estratègies per involucrar a l'equip en la consecució dels objectius.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA1 - Desenvolupa estratègies per involucrar a l'equip en la consecució dels objectius.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA1 - Desenvolupa estratègies per involucrar a l'equip en la consecució dels objectius.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA1 - Desenvolupa estratègies per involucrar a l'equip en la consecució dels objectius.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA1 - Desenvolupa estratègies per involucrar a l'equip en la consecució dels objectius.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA1 - Desenvolupa estratègies per involucrar a l'equip en la consecució dels objectius.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA1 - Desenvolupa estratègies per involucrar a l'equip en la consecució dels objectius.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA1 - Desenvolupa estratègies per involucrar a l'equip en la consecució dels objectius.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA1 - Desenvolupa estratègies per involucrar a l'equip en la consecució dels objectius.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA1 - Desenvolupa estratègies per involucrar a l'equip en la consecució dels objectius.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA1 - Desenvolupa estratègies per involucrar a l'equip en la consecució dels objectius.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA1 - Desenvolupa estratègies per involucrar a l'equip en la consecució dels objectius.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
B3.1Treballar en equip de forma col•laborativa, amb responsabilitat compartida en equips
multidisciplinaris, multilingües i multiculturals.
RA1Accepta i compleix les normes del grup.
    RA1 - Accepta i compleix les normes del grup.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA1 - Accepta i compleix les normes del grup.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA1 - Accepta i compleix les normes del grup.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA1 - Accepta i compleix les normes del grup.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Accepta i compleix les normes del grup.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA1 - Accepta i compleix les normes del grup.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Accepta i compleix les normes del grup.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA1 - Accepta i compleix les normes del grup.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA1 - Accepta i compleix les normes del grup.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA1 - Accepta i compleix les normes del grup.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA1 - Accepta i compleix les normes del grup.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA1 - Accepta i compleix les normes del grup.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA1 - Accepta i compleix les normes del grup.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA1 - Accepta i compleix les normes del grup.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA1 - Accepta i compleix les normes del grup.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA1 - Accepta i compleix les normes del grup.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA1 - Accepta i compleix les normes del grup.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA1 - Accepta i compleix les normes del grup.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA2Col • labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les
tasques i terminis requerits.
    RA2 - Col • labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les
tasques i terminis requerits.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA2 - Col • labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les
tasques i terminis requerits.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA2 - Col • labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les
tasques i terminis requerits.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA2 - Col • labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les
tasques i terminis requerits.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Col • labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les
tasques i terminis requerits.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA2 - Col • labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les
tasques i terminis requerits.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Col • labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les
tasques i terminis requerits.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA2 - Col • labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les
tasques i terminis requerits.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA2 - Col • labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les
tasques i terminis requerits.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA2 - Col • labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les
tasques i terminis requerits.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA2 - Col • labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les
tasques i terminis requerits.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA2 - Col • labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les
tasques i terminis requerits.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA2 - Col • labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les
tasques i terminis requerits.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA2 - Col • labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les
tasques i terminis requerits.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA2 - Col • labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les
tasques i terminis requerits.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA2 - Col • labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les
tasques i terminis requerits.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA2 - Col • labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les
tasques i terminis requerits.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA2 - Col • labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les
tasques i terminis requerits.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA3Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l'equip.
    RA3 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l'equip.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA3 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l'equip.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA3 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l'equip.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA3 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l'equip.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA3 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l'equip.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA3 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l'equip.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l'equip.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA3 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l'equip.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA3 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l'equip.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA3 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l'equip.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA3 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l'equip.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA3 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l'equip.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA3 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l'equip.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA3 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l'equip.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA3 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l'equip.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA3 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l'equip.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA3 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l'equip.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA3 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l'equip.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA4Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA5Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.
    RA5 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA5 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA5 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA5 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA5 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA5 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA5 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA5 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA5 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA5 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA5 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA5 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA5 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA5 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA5 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA5 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA5 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA6 Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva.
    RA6 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA6 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA6 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA6 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA6 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA6 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA6 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA6 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA6 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA6 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA6 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA6 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA6 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA6 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA6 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA6 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA6 - Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
B4.1Aprendre de forma contínua.
RA1Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació.
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d'aprenentatge en cada situació.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA2Estableix els seus propis objectius d'aprenentatge.
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d'aprenentatge.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d'aprenentatge.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d'aprenentatge.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d'aprenentatge.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d'aprenentatge.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d'aprenentatge.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d'aprenentatge.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d'aprenentatge.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d'aprenentatge.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d'aprenentatge.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d'aprenentatge.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d'aprenentatge.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d'aprenentatge.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d'aprenentatge.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d'aprenentatge.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d'aprenentatge.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d'aprenentatge.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d'aprenentatge.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
B4.2Aprendre de forma autònoma i amb iniciativa.
RA1Formula preguntes adequades per a resoldre els dubtes o qüestions obertes, i té criteri en la
recerca de la informació.
    RA1 - Formula preguntes adequades per a resoldre els dubtes o qüestions obertes, i té criteri en la
recerca de la informació.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA1 - Formula preguntes adequades per a resoldre els dubtes o qüestions obertes, i té criteri en la
recerca de la informació.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA1 - Formula preguntes adequades per a resoldre els dubtes o qüestions obertes, i té criteri en la
recerca de la informació.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA1 - Formula preguntes adequades per a resoldre els dubtes o qüestions obertes, i té criteri en la
recerca de la informació.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Formula preguntes adequades per a resoldre els dubtes o qüestions obertes, i té criteri en la
recerca de la informació.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA1 - Formula preguntes adequades per a resoldre els dubtes o qüestions obertes, i té criteri en la
recerca de la informació.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Formula preguntes adequades per a resoldre els dubtes o qüestions obertes, i té criteri en la
recerca de la informació.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA1 - Formula preguntes adequades per a resoldre els dubtes o qüestions obertes, i té criteri en la
recerca de la informació.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA1 - Formula preguntes adequades per a resoldre els dubtes o qüestions obertes, i té criteri en la
recerca de la informació.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA1 - Formula preguntes adequades per a resoldre els dubtes o qüestions obertes, i té criteri en la
recerca de la informació.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA1 - Formula preguntes adequades per a resoldre els dubtes o qüestions obertes, i té criteri en la
recerca de la informació.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA1 - Formula preguntes adequades per a resoldre els dubtes o qüestions obertes, i té criteri en la
recerca de la informació.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA1 - Formula preguntes adequades per a resoldre els dubtes o qüestions obertes, i té criteri en la
recerca de la informació.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA1 - Formula preguntes adequades per a resoldre els dubtes o qüestions obertes, i té criteri en la
recerca de la informació.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA1 - Formula preguntes adequades per a resoldre els dubtes o qüestions obertes, i té criteri en la
recerca de la informació.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA1 - Formula preguntes adequades per a resoldre els dubtes o qüestions obertes, i té criteri en la
recerca de la informació.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA1 - Formula preguntes adequades per a resoldre els dubtes o qüestions obertes, i té criteri en la
recerca de la informació.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA1 - Formula preguntes adequades per a resoldre els dubtes o qüestions obertes, i té criteri en la
recerca de la informació.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA2Selecciona un procediment d 'entre els que li proposa el professor.
    RA2 - Selecciona un procediment d 'entre els que li proposa el professor.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA2 - Selecciona un procediment d 'entre els que li proposa el professor.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA2 - Selecciona un procediment d 'entre els que li proposa el professor.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA2 - Selecciona un procediment d 'entre els que li proposa el professor.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Selecciona un procediment d 'entre els que li proposa el professor.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA2 - Selecciona un procediment d 'entre els que li proposa el professor.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Selecciona un procediment d 'entre els que li proposa el professor.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA2 - Selecciona un procediment d 'entre els que li proposa el professor.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA2 - Selecciona un procediment d 'entre els que li proposa el professor.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA2 - Selecciona un procediment d 'entre els que li proposa el professor.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA2 - Selecciona un procediment d 'entre els que li proposa el professor.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA2 - Selecciona un procediment d 'entre els que li proposa el professor.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA2 - Selecciona un procediment d 'entre els que li proposa el professor.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA2 - Selecciona un procediment d 'entre els que li proposa el professor.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA2 - Selecciona un procediment d 'entre els que li proposa el professor.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA2 - Selecciona un procediment d 'entre els que li proposa el professor.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA2 - Selecciona un procediment d 'entre els que li proposa el professor.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA2 - Selecciona un procediment d 'entre els que li proposa el professor.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
B5.1Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa, en un context de recerca i
innovació.
RA1Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca o treball.
    RA1 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca o treball.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA1 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca o treball.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA1 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca o treball.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA1 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca o treball.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca o treball.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA1 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca o treball.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca o treball.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA1 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca o treball.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA1 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca o treball.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA1 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca o treball.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA1 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca o treball.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA1 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca o treball.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA1 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca o treball.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA1 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca o treball.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA1 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca o treball.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA1 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca o treball.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA1 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca o treball.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA1 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca o treball.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA2Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.
    RA2 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA2 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA2 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA2 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA2 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA2 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA2 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA2 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA2 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA2 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA2 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA2 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA2 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA2 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA2 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA2 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA3Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps.
    RA3 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA3 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA3 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA3 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA3 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA3 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA3 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA3 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA3 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA3 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA3 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA3 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA3 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA3 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA3 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA3 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA3 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA4Reflexiona sobre el seu procés d'aprenentatge i les seves necessitats d'aprenentatge.
    RA4 - Reflexiona sobre el seu procés d'aprenentatge i les seves necessitats d'aprenentatge.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA4 - Reflexiona sobre el seu procés d'aprenentatge i les seves necessitats d'aprenentatge.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA4 - Reflexiona sobre el seu procés d'aprenentatge i les seves necessitats d'aprenentatge.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA4 - Reflexiona sobre el seu procés d'aprenentatge i les seves necessitats d'aprenentatge.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA4 - Reflexiona sobre el seu procés d'aprenentatge i les seves necessitats d'aprenentatge.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA4 - Reflexiona sobre el seu procés d'aprenentatge i les seves necessitats d'aprenentatge.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Reflexiona sobre el seu procés d'aprenentatge i les seves necessitats d'aprenentatge.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA4 - Reflexiona sobre el seu procés d'aprenentatge i les seves necessitats d'aprenentatge.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA4 - Reflexiona sobre el seu procés d'aprenentatge i les seves necessitats d'aprenentatge.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA4 - Reflexiona sobre el seu procés d'aprenentatge i les seves necessitats d'aprenentatge.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA4 - Reflexiona sobre el seu procés d'aprenentatge i les seves necessitats d'aprenentatge.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA4 - Reflexiona sobre el seu procés d'aprenentatge i les seves necessitats d'aprenentatge.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA4 - Reflexiona sobre el seu procés d'aprenentatge i les seves necessitats d'aprenentatge.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA4 - Reflexiona sobre el seu procés d'aprenentatge i les seves necessitats d'aprenentatge.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA4 - Reflexiona sobre el seu procés d'aprenentatge i les seves necessitats d'aprenentatge.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA4 - Reflexiona sobre el seu procés d'aprenentatge i les seves necessitats d'aprenentatge.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA4 - Reflexiona sobre el seu procés d'aprenentatge i les seves necessitats d'aprenentatge.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA4 - Reflexiona sobre el seu procés d'aprenentatge i les seves necessitats d'aprenentatge.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
B5.2Resoldre problemes complexos, en entorns nous i en contextos d'innovació i multidisciplinaris.
RA1Dirigeix el procés de presa de decisions de manera participativa.
    RA1 - Dirigeix el procés de presa de decisions de manera participativa.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA1 - Dirigeix el procés de presa de decisions de manera participativa.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA1 - Dirigeix el procés de presa de decisions de manera participativa.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA1 - Dirigeix el procés de presa de decisions de manera participativa.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Dirigeix el procés de presa de decisions de manera participativa.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA1 - Dirigeix el procés de presa de decisions de manera participativa.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Dirigeix el procés de presa de decisions de manera participativa.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA1 - Dirigeix el procés de presa de decisions de manera participativa.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA1 - Dirigeix el procés de presa de decisions de manera participativa.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA1 - Dirigeix el procés de presa de decisions de manera participativa.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA1 - Dirigeix el procés de presa de decisions de manera participativa.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA1 - Dirigeix el procés de presa de decisions de manera participativa.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA1 - Dirigeix el procés de presa de decisions de manera participativa.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA1 - Dirigeix el procés de presa de decisions de manera participativa.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA1 - Dirigeix el procés de presa de decisions de manera participativa.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA1 - Dirigeix el procés de presa de decisions de manera participativa.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA1 - Dirigeix el procés de presa de decisions de manera participativa.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA1 - Dirigeix el procés de presa de decisions de manera participativa.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA2Elabora una estratègia per resoldre el problema.
    RA2 - Elabora una estratègia per resoldre el problema.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA2 - Elabora una estratègia per resoldre el problema.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA2 - Elabora una estratègia per resoldre el problema.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA2 - Elabora una estratègia per resoldre el problema.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Elabora una estratègia per resoldre el problema.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA2 - Elabora una estratègia per resoldre el problema.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Elabora una estratègia per resoldre el problema.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA2 - Elabora una estratègia per resoldre el problema.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA2 - Elabora una estratègia per resoldre el problema.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA2 - Elabora una estratègia per resoldre el problema.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA2 - Elabora una estratègia per resoldre el problema.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA2 - Elabora una estratègia per resoldre el problema.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA2 - Elabora una estratègia per resoldre el problema.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA2 - Elabora una estratègia per resoldre el problema.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA2 - Elabora una estratègia per resoldre el problema.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA2 - Elabora una estratègia per resoldre el problema.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA2 - Elabora una estratègia per resoldre el problema.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA2 - Elabora una estratègia per resoldre el problema.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA3Obté el recolzament necessari d'altres per assolir l'èxit de les seves decisions.
    RA3 - Obté el recolzament necessari d'altres per assolir l'èxit de les seves decisions.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA3 - Obté el recolzament necessari d'altres per assolir l'èxit de les seves decisions.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA3 - Obté el recolzament necessari d'altres per assolir l'èxit de les seves decisions.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA3 - Obté el recolzament necessari d'altres per assolir l'èxit de les seves decisions.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA3 - Obté el recolzament necessari d'altres per assolir l'èxit de les seves decisions.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA3 - Obté el recolzament necessari d'altres per assolir l'èxit de les seves decisions.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Obté el recolzament necessari d'altres per assolir l'èxit de les seves decisions.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA3 - Obté el recolzament necessari d'altres per assolir l'èxit de les seves decisions.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA3 - Obté el recolzament necessari d'altres per assolir l'èxit de les seves decisions.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA3 - Obté el recolzament necessari d'altres per assolir l'èxit de les seves decisions.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA3 - Obté el recolzament necessari d'altres per assolir l'èxit de les seves decisions.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA3 - Obté el recolzament necessari d'altres per assolir l'èxit de les seves decisions.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA3 - Obté el recolzament necessari d'altres per assolir l'èxit de les seves decisions.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA3 - Obté el recolzament necessari d'altres per assolir l'èxit de les seves decisions.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA3 - Obté el recolzament necessari d'altres per assolir l'èxit de les seves decisions.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA3 - Obté el recolzament necessari d'altres per assolir l'èxit de les seves decisions.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA3 - Obté el recolzament necessari d'altres per assolir l'èxit de les seves decisions.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA3 - Obté el recolzament necessari d'altres per assolir l'èxit de les seves decisions.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA4Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges.
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA5Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius.
    RA5 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA5 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA5 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA5 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA5 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA5 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA5 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA5 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA5 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA5 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA5 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA5 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA5 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA5 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA5 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA5 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA5 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
B5.3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu en un context de recerca i innovació.
RA1Segueix un mètode lògic per identificar les causes d'un problema.
    RA1 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d'un problema.

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA1 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d'un problema.

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA1 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d'un problema.

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA1 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d'un problema.

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d'un problema.

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA1 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d'un problema.

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d'un problema.

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA1 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d'un problema.

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA1 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d'un problema.

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA1 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d'un problema.

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA1 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d'un problema.

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA1 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d'un problema.

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA1 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d'un problema.

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA1 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d'un problema.

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA1 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d'un problema.

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA1 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d'un problema.

20705217/NANOCATÀLISI
    RA1 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d'un problema.

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA1 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d'un problema.

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
C1.1Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
RA1Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

20705217/NANOCATÀLISI
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA2Explica i justifica breument les seves opinions i projectes
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

20705217/NANOCATÀLISI
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA3Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

20705217/NANOCATÀLISI
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA4Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

20705217/NANOCATÀLISI
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA5Comprèn informació i articles de caràcter rutinari
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

20705217/NANOCATÀLISI
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA6Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


20705217/NANOCATÀLISI
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA7Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

20705217/NANOCATÀLISI
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA8Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

20705217/NANOCATÀLISI
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
C1.2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
RA1Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

20705217/NANOCATÀLISI
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA2Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

20705217/NANOCATÀLISI
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA3Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

20705217/NANOCATÀLISI
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA4Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

20705217/NANOCATÀLISI
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
C1.3Gestionar la informació i el coneixement.
RA1Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

20705217/NANOCATÀLISI
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA2Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

20705217/NANOCATÀLISI
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA3Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

20705217/NANOCATÀLISI
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA4Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

20705217/NANOCATÀLISI
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
C1.4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
RA1Produeix un text oral gramaticalment correcte
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

20705217/NANOCATÀLISI
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA2Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

20705217/NANOCATÀLISI
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

20705221/QUIMIOINFORMÀTICA APLICADA A LA RECERCA EN NUTRICIÓ
 RA3Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

20705101/DISSENY DE PRODUCTE I PROCÉS
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

20705102/CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

20705103/NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

20705104/ELABORACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

20705105/SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

20705301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

20705201/QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

20705203/TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

20705204/INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA COMPUTACIONAL
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

20705206/NANOFABRICACIÓ I NANOPROCESSAT
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

20705207/PROCESSOS EN SALA BLANCA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

20705208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE CARACTERIZACIÓ
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

20705209/DISSENY EXPERIMENTAL
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

20705214/SUPERFÍCIES I NANOESTRUCTURACIÓ
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

20705216/MATERIALS POLIMÈRICS NANOESTRUCTURATS
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

20705217/NANOCATÀLISI
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

20705218/NANOBIOTECNOLOGIA