2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Termodinàmica de Fluids (2014)

Aquest màster és interuniversitari i està coordinat per la Universitat de Valladolid. Les guies docents de les assignatures es poden consultar des del següent enllaç:

Este máster es interuniversitario y está coordinado por la Universitat de Valladolid. Las guías docentes de las asignaturas se pueden consultar desde el siguiente enlace:

This is an inter-university master's programme and it is coordinated by the University of Valladolid. The teaching guides for each subject may be consulted by clicking on the following link:

http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.02.mastersoficiales/2.02.01.ofertaeducativa/2.02.01.01.alfabetica/Ingenieria-Termodinamica-de-Fluidos-Antes-Master-en-Investigacion-en-Ingenieria-Termodinamica-de-Fluidos/Atenció: Com a conseqüència de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, la URV s'ha vist obligada a adaptar a la modalitat no presencial la docència i l'avaluació de les assignatures que s'imparteixen durant el segon quadrimestre del curs 2019-20.

Així, doncs, tant la docència com l'avaluació es faran mitjançant el campus virtual de la URV (Moodle), sempre que sigui possible.

En l'espai Moodle de cada assignatura hi podeu consultar tots els canvis que s'han produït.