2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat Energètica (2016)
 Assignatures
  DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Presentacions / exposicions
A2.3
A3.5
A4.3
Presentació pública dels estudis sol·licitats 20%
Resolució de problemes, exercicis
A2.3
A3.5
A4.1
A4.3
A4.4
A4.6
B1.2
B2.4
B3.1
B4.1
B5.2
B5.3
Resolució de problemes i exercicis 30%
Seminaris
A2.3
A3.5
A4.1
A4.3
A4.4
A4.6
B1.2
B2.4
B3.1
B4.1
B5.2
B5.3
Participació en els seminaris específics i elaboració d'un informe 20%
Proves mixtes
A2.3
A3.5
A4.1
A4.3
A4.4
A4.6
B1.2
B2.4
B4.1
B5.2
B5.3
Examen final amb preguntes obertes. Teòric i pràctic. 30%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Totes les activitats s'han de presentar per realitzar l'examen final en primera convocatòria.

L'estudiant que no superi la primera convocatòria pot recuperar l'assignatura a la segona convocatòria. En aquest cas, el total de la nota serà el resultat de l'examen final. No es tindrà en compte el treball previ de l'avaluació contínua.