2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat Energètica (2016)
 Assignatures
  TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
   Continguts
Tema Subtema
1. Introducció
2. Energia: tipus i unitats
3. Consum energètic global.
4. Inventari personal de l’energia usada.
5. Alternatives a les fonts d’energia que s’utilitzen actualment.
6. Productes energètics de la fotosíntesi tradicional.
a. Combustibles fòssils. b. Cultures i bio-refineries. c. Subproductes agrícoles i forestals. d. L’energia procedent dels residus industrials i municipals. e. Combustibles líquids per al transport.
7. Productes energètics a partir de la fotosíntesi artificial. a. CO2Captura i conversió. b. Producció d’hidrogen
8. L’energia del mar a. ones b. Marees
9. Energia geotèrmica. a. Terra i temperatures b. Tipus de recursos geotèrmics c. Com funciona la geotèrmia i els sistemes
10. L’energia del vent a. Introducció i fonaments b. Turbines c. Instal·lació i impacte
11. L’energia del sol a. Introducció: el sol b. Tèrmica (baixes, mitjanes i altes temperatures) c. Cèl·lules i sistemes fotovoltaics solars d. Aplicacions
12. Emmagatzematge d’energia a. Sistemes d'emmagatzematge mecànic b. Sistemes d'emmagatzematge electroquímics c. Sistemes d’energia química d. Sistemes d’emmagatzematge elèctric e. Sistemes d’emmagatzematge tèrmic