2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat Energètica (2016)
 Assignatures
  TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs
A1.2
A1.3
A2.1
A2.2
Treball 15%
Presentacions / exposicions
A1.2
A1.3
A2.1
A2.2
Presentació oral del treball 15%
Resolució de problemes, exercicis
A1.2
A1.3
A2.1
A2.2


Un mínim de 2 exercicis lliurats (handouts)
22.5%
Proves de desenvolupament
A1.2
A1.3
A2.1
A2.2
Examen de desenvolupament 27.5%
Proves objectives de tipus test
A1.2
A1.3
A2.1
A2.2
Examen tipus test 20%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

A la segona convocatòria, l'avaluació consistirà en un examen individual. També es tindran en compte les qualificacions dels exercicis lliurats.