2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat Energètica (2016)
 Assignatures
  TREBALL DE FI DE MÀSTER
DADES IDENTIFICATIVES 2018_19
Assignatura (*) TREBALL DE FI DE MÀSTER Codi 20735301
Ensenyament
Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat Energètica (2016)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
18 Treball fi de màster Segon 1Q conv. única
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Enginyeria Mecànica
Enginyeria Química
Coordinador/a
CONTRERAS IGLESIAS, SANDRA
Adreça electrònica marta.schuhmacher@urv.cat
clara.saluena@urv.cat
jaume.giralt@urv.cat
robertmanuel.gilabert@urv.cat
ildefonso.cuesta@urv.cat
manel.valles@urv.cat
anton.vernet@urv.cat
dieter.boer@urv.cat
mahmoud.bourouis@urv.cat
sandra.contreras@urv.cat
carles.torras@urv.cat
julio.rodrigo@urv.cat
juan.prieto@urv.cat
manuel.martinezd@urv.cat
salvatore.cito@urv.cat
Professors/es
SCHUHMACHER ANSUATEGUI, MARTA
SALUEÑA PÉREZ, CLARA
GIRALT MARCÉ, JAUME
GILABERT MALLOL, ROBERT MANUEL
CUESTA ROMEO, ILDEFONSO
VALLÈS RASQUERA, JOAN MANEL
VERNET PEÑA, ANTONIO
BOER , DIETER-THOMAS
BOUROUIS CHEBATA, MAHMOUD
CONTRERAS IGLESIAS, SANDRA
TORRAS FONT, CARLES
RODRIGO FUENTES, JULIO
PRIETO GONZÁLEZ, JUAN
MARTÍNEZ DEL ÁLAMO, MANUEL
CITO , SALVATORE
Web
Descripció general Desenvolupament d'un Projecte Innovador d'Enginyeria Ambiental, Energètica i Sostenibilitat, entès com un treball tècnic del tipus del que pugui realitzar un enginyer en l'exercici de la seva professió. Aquests treballs tècnics es poden centrar en el disseny, càlcul, muntatge, operació i manteniment de tecnologies per al tractament d'efluents gasosos, aquosos, remediació de sòls, residus; gestió ambiental; auditoria ambiental i energètica; aplicació d'eines per a la millora de la sostenibilitat de processos; integració i estalvi energètic; aplicació d'energies renovables; producció més neta, o qualsevol dels temes relacionats amb l'Enginyeria Ambiental i Energètica; o la realització d'un projecte d'investigació sobre qualsevol d'aquestes àrees. El treball tindrà l'estructura d'un projecte professional i versarà sobre qualsevol de les matèries estudiades en el màster. L'objectiu és sintetitzar i integrar les competències adquirides en el màster.
OBSERVACIONS: Assignatura que sols disposa d'una sola convocatòria d'avaluació. Els estudiants que matriculin aquesta assignatura no podran sol·licitar la convocatòria addicional d’exàmens.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent