2006_07
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Ambiental (2006)
 Assignatures
  DISPERSIÓ DE CONTAMINANTS
DADES IDENTIFICATIVES 2006_07
Assignatura DISPERSIÓ DE CONTAMINANTS Codi 205141104
Ensenyament
Enginyeria Ambiental (2006)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4 Obligatòria Primer Primer
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Enginyeria Mecanica
Enginyeria Quimica
Coordinador/a
CUESTA ROMEO, ILDEFONSO
Adreça electrònica
Professors/es
Web http://www.etseq.urv.es/assignatures/dc/
Informació rellevant L’objectiu principal de l’assignatura és l’entendre i aplicar els mecanismes que intervenen en la dispersió de contaminants en diversos medis. L’aprenentatge es realitzarà mitjançant exemples pràctics relacionats amb la protecció ambiental. Es pretén donar a l’alumne eines i coneixements que li permetin solucionar problemes reals de contaminació ambiental.