2006_07
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Ambiental (2006)
 Assignatures
  DISPERSIÓ DE CONTAMINANTS
   Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Adquirir la capacitat de planificar la resolució d'un problema utilitzant un llenguatge de programació d'alt nivell.
Aplicar eines numèriques de programació (MATLAB, FORTRAN o Excel) a la resolució de problemes típics de l'enginyeria, a la resolució de sistemes d'equacions lineals i sistemes d'equacions no lineals.
Aplicar eines i coneixements que permetin solucionar problemes reals de contaminació ambiental.