2011_12
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Química
A A 
castellano 
Ingeniería Ambiental (MENTA) (2006)
 Asignaturas
  DISPERSIÓN DE CONTAMINANTES
   Contenidos
tema Subtema
INTRODUCCIÓ. -Transport de matèria, energia i quantitat de moviment. Equacions de transport.
-Models matemàtics
-Introducció a la simulació numèrica
[Activitats 1.1,1.2]
CONTAMINACIÓ D’AIGÜES. -Aqüífers
-Llei de Darcy
-Modelització de vessaments al terra
-Vessaments de contaminants al mar
[Activitats 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 i 2.6]
CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA. -Meteorologia
-Difusió turbulenta de gasos
-Caracterització de plomalls de contaminants en xemeneies
[Activitats 3.1, 3.2, 3.3 i 3.4]