2006_07
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Ambiental (2006)
 Subjects
  ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
IDENTIFYING DATA 2006_07
Subject ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL Code 205141108
Study programme
Enginyeria Ambiental (2006)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Type Year Period
3 Obligatòria First Second
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Enginyeria Mecanica
Enginyeria Quimica
Gestio d'Empreses
Coordinator
TORRES CORONAS, MARIA TERESA
E-mail teresa.torres@urv.cat
Lecturers
TORRES CORONAS, MARIA TERESA
Web
Relevant information Aquest curs pretén que l'alumne adquireixi coneixements que li permetin aprofundir en la direcció d'operacions i en la seva aplicació pràctica.