2006_07
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Ambiental (2006)
 Subjects
  LABORATORI D`ENGINYERIA AMBIENTAL
IDENTIFYING DATA 2006_07
Subject LABORATORI D`ENGINYERIA AMBIENTAL Code 205141109
Study programme
Enginyeria Ambiental (2006)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Type Year Period
4 Obligatòria First Second
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Enginyeria Mecanica
Enginyeria Quimica
Coordinator
STUBER .,, FRANK ERICH
E-mail frankerich.stuber@urv.cat
Lecturers
STUBER .,, FRANK ERICH
Web
Relevant information La metodologia del treball experimental, tant pel que fa a la planificació com a l’execució, així com el treball en equip i l’autonomia en la presa de decisions, constitueixen l’essència d’aquesta assignatura.