2011_12
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Environmental Engineering (MENTA) (2006)
 Subjects
  ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY
   Personalized attention
 
Laboratory practicals
Description
Els professors tutel·len els grups abans de realitzar les pràctiques, atenen els grups al laboratori i pregunten per verificar si entenen el que fan i coneixen els procediments.