2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Ambiental (MENTA) (2006)
 Assignatures
  CONTAMINACIÓ DE LES AIGÜES
   Avaluació
  Descripció Pes
Altres

- Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Lliurament d'exercicis realitzats en grups i demanats periòdicament. 60% Prova individual. 40% Per optar a aquest tipu d'evaluació, serà necesari un minim de asistencia del 80% de las clases. Serà necessari tenir una nota superior a 3.5 en la prova individual per a fer la mitjana amb la part pràctica.

60%
40%
 
Altres comentaris i segona convocatòria