2010_11
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Environmental Engineering (MENTA) (2006)
 Subjects
  ENVIRONMENTAL LAW
IDENTIFYING DATA 2010_11
Subject (*) ENVIRONMENTAL LAW Code 205141121
Study programme
Environmental Engineering (MENTA) (2006)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Type Year Period Exam timetables and dates
3 Compulsory First Only annual
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Dret Públic
Enginyeria Mecànica
Enginyeria Química
Coordinator
ARTERO JUAN, FRANCESC JOSEP
E-mail francescjosep.artero@urv.cat
Lecturers
ARTERO JUAN, FRANCESC JOSEP
Web
Relevant information L’assignatura de Dret Ambiental del Màster en Enginyeria Ambiental (MENTA) de la Universitat Rovira i Virgili pretén fer conèixer als alumnes els principis bàsics del sistema jurídic-administratiu vigent, els orígens i l’evolució de la legislació ambiental, l’organització administrativa i el repartiment de competències entre els diferents nivells de govern, l’aplicació del règim legal d’intervenció administrativa, i el funcionament dels sistemes de foment i de protecció de la legalitat mediambiental. El temari s’orienta cap a la comprensió general de l’ordenament jurídic mediambiental, proporcionant les eines bàsiques perquè els alumnes puguin interpretar directament la seva lògica de funcionament i l’abast de les novetats legislatives que van apareixent.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.