2011_12
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Environmental Engineering (MENTA) (2006)
 Subjects
  ENVIRONMENTAL LAW
IDENTIFYING DATA 2011_12
Subject (*) ENVIRONMENTAL LAW Code 205141121
Study programme
Environmental Engineering (MENTA) (2006)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Type Year Period Exam timetables and dates
3 Compulsory First Only annual
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Dret Públic
Enginyeria Mecànica
Enginyeria Química
Coordinator
ARTERO JUAN, FRANCESC JOSEP
E-mail
Lecturers
Web
Relevant information L’assignatura de Dret Ambiental del Màster en Enginyeria Ambiental (MENTA) de la Universitat Rovira i Virgili pretén fer conèixer als alumnes els principis bàsics del sistema jurídic-administratiu vigent, els orígens i l’evolució de la legislació ambiental, l’organització administrativa i el repartiment de competències entre els diferents nivells de govern, l’aplicació del règim legal d’intervenció administrativa, i el funcionament dels sistemes de foment i de protecció de la legalitat mediambiental. El temari s’orienta cap a la comprensió general de l’ordenament jurídic mediambiental, proporcionant les eines bàsiques perquè els alumnes puguin interpretar directament la seva lògica de funcionament i l’abast de les novetats legislatives que van apareixent.
Because of the termination of the course you are studying, this subject is driven by tutorship (except ETSE's degrees). For more information, read the professor's meeting timetable.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.