2010_11
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Environmental Engineering (MENTA) (2006)
 Subjects
  ENVIRONMENTAL LAW
   Assessment
  Description Weight
Assignments Grau de comprensió de les matèries contingudes al temari i facilitat d'exposició de l'alumne 50%
Extended-answer tests 5 preguntes breus obligatòries i un tema a desenvolupar a triar entre dues opcions. Realització d'un examen parcial sobre la meitat del temari. 50%
 
Other comments and second call