2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Ambiental (2006)
 Subjects
  CONTAMINACIÓ ACÚSTICA
   Assessment
  Description Weight
External practicals (in the field/ excursions) Els alumnes presentaran un informe dels diferents treballs de cap realitzats 30 %
Assignments Els alumnes hauràn de realitzar un trebal en equip 20 %
Presentations / expositions Els alumnes faran una presentació en power point del trebal en equip 20 %
Oral tests Els alumnes respondran oralment de forma individual sobre questions relacionades amb els treballs de camp y del treball en equip. 15 %
Objective short-answer tests Els alumnes resoldran una prova objectva de teòria i problemes. 15 %
 
Other comments and second call

En la segona convocatòria nomès es valorarà l'examen de tota l'assignatura,