2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Ambiental (2006)
 Subjects
  TERRITORI I SOCIETAT
IDENTIFYING DATA 2008_09
Subject TERRITORI I SOCIETAT Code 205141205
Study programme
Enginyeria Ambiental (2006)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Type Year Period
3 Optional Only annual
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Enginyeria Mecànica
Enginyeria Química
Coordinator
NABARLATZ ., DEBORA ALCIDA
E-mail debora.nabarlatz@urv.cat
Lecturers
NABARLATZ ., DEBORA ALCIDA
Web
Relevant information Espai de reflexió sobre la utilització sostenible dels recursos naturals del planeta. Discussió sobre els grans temes Necessitat d'energia i necessitat d'aigua i les seves repercussions en les comunitats humanes