2009_10
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
english 
Environmental Engineering (2006)
 Subjects
  TERRITORY AND SOCIETY
   Methodologies
Methodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Description
Introductory activities Presentació de l'assignatura
Presentations / expositions En la part inicial del quatrimestre seran realitzades pel professor. Més endavant també s'involucrarà als estudiants per a que presentin algun dels temes proposats. Aquestes presentacions formaran part de l'avaluació
Debates Els debats es plantejaran en equips pro vs equips contra d'un tema polèmic que proposarà el professor.
El debat formarà part de l'avaluació