2006_07
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Ambiental (2006)
 Assignatures
  TRANSPORT PHENOMENA
DADES IDENTIFICATIVES 2006_07
Assignatura TRANSPORT PHENOMENA Codi 205141222
Ensenyament
Enginyeria Ambiental (2006)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa Primer
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Enginyeria Mecanica
Enginyeria Quimica
Coordinador/a
HERRERO SABARTES, JUAN
Adreça electrònica
Professors/es
Web
Informació rellevant Obtain the skills to analytically derive exact solutions to common problems in transport phenomena.