2009_10
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
english 
Environmental Engineering (2006)
 Subjects
  INTRODUCTION TO SEPARATING REACTORS
   Competences
Type A Code Competences Specific
  Common
  Professional
  Research
  AR3 La realització de recerques bibliogràfiques exhaustives en temes altament especialitzats.
  AR4 El desenvolupament de dissenys eficients d’estudis experimentals o de simulació numèrica, en temes d’enginyeria, incloent l’anàlisi de dades obtingudes.
Type B Code Competences Transversal
  Common
  BC1 Creativitat. Desenvolupar idees i projectes originals.
  BC3 Treballar autònomament amb iniciativa.
  BC11 Learning to learn
Type C Code Competences Nuclear
  Common
  CC1 Domini de l’expressió i la compressió del/s idioma/es estrangers per al desenvolupament professional derivat del curs de postgrau.