2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura
A A 
català 
 
 
Grau d'Arquitectura (2010)
 Assignatures
  ARQUITECTURA LEGAL
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A36
C5
2 1 3
Sessió Magistral
A36
C5
4 4 8
Taller (arquitectura)
A36
B4
B5
C3
C5
18 24 42
Portafolis/ Carpeta d’aprenentatge
A36
A40
B4
B8
C3
C4
C5
2 14 16
Portafolis/ Carpeta d’aprenentatge
A36
A40
B4
B8
C3
C4
C5
1 8 9
Atenció personalitzada
B5
C3
1 1 2
 
Proves de desenvolupament
A36
C3
C5
2 6 8
Proves pràctiques
A21
A36
A40
B4
B5
B8
C2
C3
C4
C5
2 10 12
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat