Accions

Què fer si no visualitzo les qualificacions parcials (categories)?

De Moodle Wiki

Això succeeix perquè tenim amagat algun element o categoria de qualificació a la graella de qualificacions.
Haurem de desplegar totes les categories fins que surti a cada una la ratlla - que indica que està totalment desplegada i es mostraran totes les dades que conté.

Error loading file:"DesplegarCategories.mp4"