Accions

Assistència

De Moodle Wiki

L’assistència és una eina que permet fer el seguiment dels estudiants en una o més sessions presencials. La seva incorporació a l’espai de l’assignatura pot resultar útil per a registrar l’assistència dels participants a les classes presencials o en esdeveniments puntuals.
Aquesta activitat genera registre a la graella de qualificacions i per tant, si s’escau, pot ser avaluada.

Com funciona l’assistència al Moodle?

Amb l’edició activada > Afegeix una activitat o recurs > Assistència

Assistencai-Image 1.png

Accedint al mòdul assistència es podran afegir una o múltiples sessions i fer-hi una breu descripció

Assistencia-Image 2.png
Assistencia-Image 3.png

Si es necessari podrem afegir noves sessions (Afegeix una sessió) i canviar la nomenclatura dels estat (Editar estats) ocultant-los, eliminant-los o canviant-ne el nom i l’acrònim i la qualificació.
Assistencia-Image 4.jpg

Com es fa el registre de l’assistència?

Un cop creades les sessions en podrem registrar l’assistència a través de la icona de color verd que trobem a la pestanya Sessions. Per a cada sessió ens apareixerà el llistat d’estudiants i la possibilitat d’indicar si ha assistit o no en la data indicada.

Assistencia-Image 5.png

Un cop l’assistència ha estat registrada apareix una icona de fletxa i un enllaç a la data per poder-hi fer modificacions.

Assistencia-Image 6.png

Com pot l’estudiant registrar la seva assistència?

L’estudiant pot registrar la seva assistència si la activitat ha estat configurada així marcant l’opció de “Permet als estudiants registrar l'assistència”. En aquest cas tant l’estudiant com el professor poden registrar l’assistència.

Registrar assistencia estudiant.png

Com es poden generar i exportar els informes d’assistència?

Els informes d’assistència es poden generar des de la pestanya Informes de la mateixa activitat i exportar-los en forma de llistat a través de la pestanya Exporta
Assistencia-Image 8.png

Com veu el registre d’assistència l’estudiant?

L’estudiant accedint a l’activitat pot veure el registre de l’assistència.

Assistencia-Image 9.png