Accions

Assistència

De Moodle Wiki

L’assistència és una eina que permet fer el seguiment dels estudiants en una o més sessions presencials. La seva incorporació a l’espai de l’assignatura pot resultar útil per a registrar l’assistència dels participants a les classes presencials o en esdeveniments puntuals.
Aquesta activitat genera registre al llibre de qualificacions i per tant, si s’escau, pot ser avaluada.

Com funciona l’assistència al Moodle?

Per inserir l'activitat "Assistència" al teu espai d'assignatura, cal que, amb l'edició activada, afegeixis una activitat o recurs i seleccionis l'opció "Assistència".

Assistencia 1.png

Un cop creada l'activitat, caldrà inserir les sessions. Per fer-ho, cal situar-se a la pestanya "Afegeix una sessió". En aquesta plana trobarem diverses opcions per inserir les sessions així com opcions perquè els estudiants puguin o no marcar de manera autònoma i personal la seva assistència.

Assistencia 2.png

Anem a veure cadascun dels apartats:
1.- El primer "Afegeix una sessió" ens permet la possibilitat d'inserir una sessió indicant dia i hora (inici i final) i una descripció d'aquesta. També tenim l'opció de limitar aquesta sessió a un grup determinat, molt útil si volem indicar les sessions de diversos grups de seminari o laboratori. Assistencia 3.png

2.- A continuació tenim l'opció "Afegeix múltiples sessions" per programar sessions periòdiques basant-nos en la sessió introduïda a la secció anterior, per exemple tots els dimecres fins a una data concreta. Assistencia 4.png

3.- També tenim opcions per permetre que els alumnes registrin l'assistència de manera autònoma. Entre les opcions, tenim la possibilitat d'establir una clau perquè només aquells que la tinguin puguin marcar la seva assistència, i també es pot activar un codi QR associat a aquesta clau, de tal manera que aquells estudiants que estiguin presencialment a l'aula, per exemple, puguin enregistrar la seva assistència a la sessió escanejant aquest codi amb els seus dispositius mòbils. Assistencia 5.png

Un cop introduïdes les sessions, es visualitzen així: Assistencia 6.png

Si és necessari podrem afegir noves sessions (Afegeix una sessió), eliminar-les o editar la seva durada des d'aquesta plana.
També podem canviar els estats des d'"Estat configurat", ocultar-los, eliminar-los o canviar-ne el nom, l’acrònim i la puntuació.
Assistencia 7.png

Com es fa el registre de l’assistència?

Un cop creades les sessions en podrem registrar l’assistència a través de la icona de color verd que trobem a la pestanya Sessions. Per a cada sessió ens apareixerà el llistat d’estudiants i la possibilitat d’indicar si ha assistit o no en la data indicada. Un cop l’assistència ha estat registrada apareix una icona de fletxa i un enllaç a la data per poder-hi fer modificacions.Com pot l’estudiant registrar la seva assistència?

També tenim opcions per permetre que els alumnes registrin l'assistència de manera autònoma. Entre les opcions, tenim la possibilitat d'establir una clau perquè només aquells que la tinguin puguin marcar la seva assistència, i també es pot activar un codi QR associat a aquesta clau, de tal manera que aquells estudiants que estiguin presencialment a l'aula, per exemple, puguin enregistrar la seva assistència a la sessió escanejant aquest codi amb els seus dispositius mòbils.

Assistencia 5.png

L’estudiant pot registrar la seva assistència si l'activitat ha estat configurada així marcant l’opció de “Permet als estudiants registrar l'assistència”. En aquest cas tant l’estudiant com el professor poden registrar l’assistència.I si habilito l'ús de contrasenya? Com poden saber els estudiants quina és la contrasenya aleatòria?

Si afegeixo una contrasenya a l'apartat "Contrasenya estudiant", caldrà que els estudiants introdueixin aquesta contrasenya en el moment de registrar la seva assistència. Això ens pot ser útil per enregistrar l'assistència dels alumnes a les sessions presencials.
També hi ha la possibilitat de generar una contrasenya aleatòria i, fins i tot, fer que aquesta es presenti en format de codi QR (es pot escanejar des de dispositius mòbils amb càmera).

Si fem servir aquestes opcions, cal que el docent mostri la clau o el codi QR perquè els estudiants puguin registrar la seva assistència. Recorda que els estudiants només poden registrar la seva assistència durant la sessió, és a dir, si la sessió és dimecres 23 de setembre de 10 a 12h, cal que els comparteixis la clau/clau aleatòria/codi QR en aquest període.

Et mostrem com fer-ho al següent vídeo:NOTA: Des de l'aplicació mòbil del Campus Virtual, els estudiants poden escanejar el codi QR des del menú del seu perfil. D'aquesta manera accedeixen directament al Campus Virtual via web a l'activitat d'assistència i poden registrar el seu estat.
Assistencia 10.png

Com es poden generar i exportar els informes d’assistència?

Els informes d’assistència es poden generar des de la pestanya "Informes" de la mateixa activitat i exportar-los en forma de llistat a través de la pestanya "Exporta".
Des de la pestanya "informes" també podem enviar un missatge per missatgeria als estudiants que seleccionem, eina que ens pot ajudar a fer el seguiment dels estudiants.
Assistencia 8.png

Com veu el registre d’assistència l’estudiant?

Accedint a l’activitat l'estudiant pot veure el registre de l’assistència.

Assistencia 9.png

Exemple d'utilització de l'activitat assistència en una classe híbrida, amb estudiants presencials i a distància simultàniament (CURS 20-21)

Per tal d'exemplificar l'ús que podríem fer de l'activitat assistència per registrar l'assistència dels estudiants que acudeixin presencialment a l'aula i aquells que la segueixin en remot, hem elaborat aquest apartat per explicar els passos a seguir, des de la configuració de l'activitat fins al registre autònom i personal per part de l'estudiant de la seva assistència.

PASSOS:
1.- El docent configura l'activitat assistència i introdueix les sessions marcant l'opció de “Permet als estudiants registrar l'assistència” en cadascuna d'aquestes. L'activitat assistència només s'ha d'inserir un cop, després només cal afegir tantes sessions com es vulguin.

2.- El docent ha de decidir si vol fer servir una contrasenya fixa o una d'aleatòria i es recomana incorporar el codi QR (conté la contrasenya) per aquells que vulguin escanejar-lo amb els seus dispositius mòbils.

3.- Un cop a classe, el dia de la sessió, el professor decidirà en quin moment es fa el registre de la sessió compartint amb els estudiants la contrasenya i el codi QR projectant-lo en pantalla, d'aquesta manera els que estan en remot també ho podran veure.
Recorda que els estudiants només poden registrar la seva assistència durant la sessió, és a dir, si la sessió és dimecres 23 de setembre de 10 a 12h, cal que els comparteixis la contrasenya en aquest període.

4.- Després d'un temps prudencial, el docent tancarà la pantalla i podrà revisar les assistències registrades per fer les modificacions pertinents o acabar de justificar les absències si s'escau.

Et mostrem com fer-ho al següent vídeo: