Accions

Canviar Rol

De Moodle Wiki

Amb l'opció "Canvia rol a..." podràs simular l'accés que té un altre rol a una aula virtual, per exemple, el rol estudiant. Amb aquest canvi simularàs la vista que té l'estudiant de l'aula virtual. Podràs fer trameses d'activitats, respondre qüestionaris o comprovar restriccions d'accés en funció de la pertinença a grups. A més, el teu usuari sortirà al llistat de participants amb el que podràs veure, per exemple, una qualificació, o poder simular càlculs a les qualificacions de l'aula caldrà que t'assignis addicionalment el rol d'estudiant dins l'aula virtual. Recorda a desassignar el rol un cop acabis de fer les proves.

Com puc simular el rol estudiant a l'aula virtual?

Fent aquest canvi de rol

Canviar rol34.png

DRECERES:

Activitats Recursos Blocs Navegació Configuració Espai Moodle Altres eines