Accions

Com a professors, quins avisos rebem a la bústia de correu electrònic?

De Moodle Wiki

Si no hem fet cap modificació als paràmetres de configuració de la missatgeria, quan no estem connectats a Moodle, rebrem avisos al correu electrònic sobre la majoria de les accions que es porten a terme als nostres espais d’assignatura. Concretament: - Missatges personals - Tasca> qui ha tramés una tasca - Enquesta> qui ha tramés una enquesta - Fòrum> contribucions a un fòrum al qual estem subscrits - Lliçó> qui ha tramés una lliçó En cas d’estar connectats a la plataforma mentre ocorre una acció també rebrem un avís per correu electrònic, llevat de si és un missatge personal que serà notificat a través de la pròpia plataforma. Per exemple, quan l’estudiant trameti una tasca alhora que nosaltres estem connectats a Moodle fent una altra cosa, rebrem una notificació al correu.

Algunes d'aquestes notificacions es poden desactivar des de la Missatgeria.

Consulteu més preguntes.