Accions

Com afegir una activitat requisit o obligatòria per a que el total del curs depengui d'ella?

De Moodle Wiki

  • Creant un element de qualificació manual des de la graella de qualificacions directament
  • Assignar que només pugui ser 0 o 1
  • Modificar el càlcul de la nota final del curs per a multiplicar el Requisit per la Nota
  • Quan estigui assolit el Requisit es mostrarà la nota final del curs, sinó no es mostrarà


Consulteu més preguntes.