Accions

Com canviar els paràmetres o opcions de les qualificacions?

De Moodle Wiki

Els paràmetres del curs determinen com es mostrarà el butlletí de qualificacions a tots els participants del curs.

Tipus de visualització de les qualificacions Especifica com visualitzar les qualificacions en el qualificador i en els informes d'usuari.
Les qualificacions es poden mostrar com a qualificacions reals, com a percentatges (referits a les qualificacions mínima i màxima) o amb lletres (A, B, C, etc.).

Error loading file:"ParametresQualif.mp4"

Consulteu més preguntes.