Accions

Com modificar el Mode de Grup?

De Moodle Wiki

Paràmetres

 1. Com deixar l'espai disponible per als estudiants?
 2. Com organitzar per temes o per setmanes?
 3. Com modificar el nombre de temes / setmanes?
 4. Com afegir una clau d'inscripció?
 5. Com donar accés a visitants externs a la URV?
 6. Com ocultar les qualificacions als estudiants?
 7. Com modificar el Mode de Grup?
 8. Com imposar un idioma?

Què és?

Aquí podeu definir el mode de grup a nivell de curs per mitjà d'un menú desplegable.

Cal destacar que quan es mencionen grups en aquest punt, s'està referint als agrupaments que hem creat. Per tant, quan volem modificar el grup que vegi cada tasca, primerament hem de tenir associats uns grups a uns agrupaments. Un mateix agrupament pot contenir més d'un grup si així ho desitgem

Té tres opcions:

 • Sense grups: no hi ha subgrups, tots els participants són membres d'una gran comunitat
 • Grups separats: cada membre d'un grup veu només dins del seu grup, els altres són invisibles
 • Grups visibles: es treballa dins de cada grup, però es poden veure també els altres grups

El mode de grup definit a nivell de curs és el mode per defecte en totes les activitats definides dins d'aquest curs.
Cada activitat que admeti grups pot definir també el seu propi mode de grup.
Encara que si s'imposa el mode de grup a nivell de curs, s'ignorarà el paràmetre corresponent a cada activitat.

Vídeos explicatius

Aquestes vídeo-demostracions (sense àudio) estan realitzades sobre el mòdul FÒRUM per veure una distinció clara dels diferents grups separats. Cal assenyalar que aquests grups afecten a totes les tasques, documents, mòduls... del curs.

Com modificar el Mode de Grup?


Visualització de l'estudiant


Visualització del professor


DRECERES:

Activitats Recursos Blocs Navegació Configuració Espai Moodle Altres eines