Accions

Com organitzar per temes o per setmanes?

De Moodle Wiki

Paràmetres

  1. Com deixar l'espai disponible per als estudiants?
  2. Com organitzar per temes o per setmanes?
  3. Com modificar el nombre de temes / setmanes?
  4. Com afegir una clau d'inscripció?
  5. Com donar accés a visitants externs a la URV?
  6. Com ocultar les qualificacions als estudiants?
  7. Com modificar el Mode de Grup?
  8. Com imposar un idioma?

Format del curs (paràmetres)

Format setmanal

El curs s'organitza per setmanes, amb unes dates exactes d'inici i de finalització. Cada setmana consta d'activitats.
Algunes d'aquestes, com ara les tasques, poden tenir un termini que es prolongui una mica més, per exemple dues setmanes, i després d'això deixen d'estar disponibles.

Format per temes

Molt semblant al format setmanal, tret que les "setmanes" aquí es diuen "temes". Un "tema" no té límits temporals. No cal especificar dates d'inici o de finalització del curs.

Format social

Aquest format s'organitza al voltant d'un fòrum principal, el fòrum Social, que apareix a la pàgina principal del curs. És útil en situacions més informals.
No cal ni que siguin cursos; per exemple, es podria fer servir com a tauler d'anuncis d'un departament

Per veure un exemple, podeu consultar la següent vídeo-demostració (sense àudio):


Disposició de les seccions del curs (paràmetres)

Aquest paràmetre determina si el curs complet es mostra en una pàgina o es divideix en diverses pàgines.

En el següent vídeo-demostració (sense àudio) mostrem com canviar aquest paràmetre:


Documentació oficial
DRECERES:

Activitats Recursos Blocs Navegació Configuració Espai Moodle Altres eines