Accions

Com puc calcular resultats i sub-resultats utilitzant altres agregacions de les existents?

De Moodle Wiki

  • Dintre de Qualificacions, a Categories i Elements, seleccionar la categoria que volem canviar el càlcul total.
  • Haurem d'introduir els ID per assignar-li als diferents elements a computar al càlcul.
  • Escrivim la fórmula que volem aplicar en la categoria que estem editant el càlcul (la qual apareix en negreta).

El càlcul de la qualificació és una fórmula que s'utilitza per a calcular qualificacions. La fórmula ha de començar amb un signe igual (=) i pot utilitzar els operadors matemàtics comuns, com ara el màxim (max), el mínim (min) i la suma (sum). Si ho desitgeu, podeu incloure en el càlcul altres elements de qualificació simplement escrivint els seus números d'ID entre dobles claudàtors.
Exemple: [[EXAMEN2]]

Error loading file:"Calculadora.mp4"