Accions

Com puc crear condicionals a la graella de qualificacions?

De Moodle Wiki

Els condicionals a la graella de qualificació no existeixen com a funció pròpia de la calculadora de Moodle, ara bé, existeix una fórmula matemàtica molt útil per tractar l'avaluació condicional en un curs: =if

La versió actual del Moodle no permet fer servir els connectors "and", "or". La propera versió ja ho permetrà.


En primer lloc hem de conèixer la funció:

  • if és el nom de la funció que haurem de posar a l'inici perquè ens calculi els condicionals.
  • if([[activitat que volem conidicionar]]>=5 el símbol amb la puntuació fa referència a establir que l'activitat que volem condicionar ha d'obtenir un mínim o superar la puntuació de 5. De la mateixa forma, si fiquem < per establir que sigui menys de la nota que volem.
  • if([[activitat que volem conidicionar]]>=5; ([[activitat que volem conidicionar]]*0.4)+([[Altres activitats]]*0.6) els nombres en negreta són els percentatges (el pes) de les activitats o categories. En aquest cas l'activitat a conidicionar té un pes del 40% i l'altre activitat un 60%.
  • if([[activitat que volem conidicionar]]>=5; ([[activitat que volem conidicionar]]'*0.4)+([[Altres activitats]]*0.6); 0) en el cas que l'alumne no aconsegueixi la nota que hem establert com a condicional (per exemple, >5), totes les altres activitats contaran 0. És a dir, d'aquesta manera establim que ha d'aprovar amb un 5 a l'examen perquè li conti les altres activitats que ha realitzat, si no obtindrà un total del curs 0.
  • if([[activitat que volem conidicionar]]>=5; ([[activitat que volem conidicionar]]'*0.4)+([[Altres activitats]]*0.6); ([[ACLAB]]*0,6)) en el cas que no vulguem que l'activitat condicionada retorni a 0 quan no s'aconsegueix la puntuació mínima, podem establir que a l'alumne només li compti les activitats que estiguin relacionades en aquest últim parèntesis. Per exemple, activitats pràctiques del laboratori, pràctiques d'aula, seminaris, etc.


Coses a tenir en compte a l'hora d'introduir la fòrmula:

  • Sempre ha de començar amb el símbol =
  • Quan afegim els percentatges o el pes de l'activtat hem de fer servir la coma (,) ja que el punt no l'accepta.
  • Després del símbol punt i coma (;) hem de fer un espai.
  • Al introduir l'identificador a la fórmula (l'acrònim que hem establert) l'hem d'escriure entre dos claudàtors, tal i com ens el mostra.


Exemple cas pràctic 1:

Suposem que tenim un examen final obligatori per tots els estudiants i una nota mitjana en una categoria (que equival a la nota de l'avaluació continuada d'unes activitats pràctiques al laboratori). Volem que els estudiants que no obtinguin una nota mínima o superior a 5, automàticament les qualificacions de les activitats de l'avaluació continuada deixin de contar i obtinguin un total de l'avaluació 0. I en el cas contrari, si supera l'examen que li conti les qualificacions de les activitats pràctiques i l'examen.


Com ho he de fer?

1. S'ha d'establir la puntuació mínima de l'activitat que volem condicionar. Seguint l'exemple que hem ficat, anirem al qüestionari (examen), editar paràmetres; qualificació; qualificació per aprovar. Aquí determinarem un 5.
2. Ara establirem els identificadors (ID) de les activitats o categories. Anirem a qualificacions; categories i elements i editem l'activitat. Se'ns desplegarà un menú i escriurem el Número ID. En aquest exemple ficarem "EXFINAL".
Condicionals 6.png
A continuació, i de la mateixa forma que hem fet anteriorment, introduirem les activitats pràctiques del laboratori, que les tenim agrupades en una categoria, i li direm "ACLAB".

3. Ara introduirem la fórmula des del total del curs, on hi ha el símbol d'una calculadora. Cliquem editar càlcul.
Condicionals 1.png

4. Finalment introduïm la fórmula i desem. Seguint l'exemple que proposem és:
=if([[EXFINAL]]>=5; ([[EXFINAL]]*0,4)+([[ACLAB]]*0,6); 0)
Condicionals 2.pngExemple cas pràctic 2:
Suposem que tenim un examen final obligatori per tots els estudiants i una nota mitjana en una categoria (que equival a la nota de l'avaluació continuada d'unes activitats pràctiques del laboratori). Volem que els estudiants que no obtinguin una nota mínima o superior a 5 a l'examen final, automàticament els hi deixi de contar l'examen a la graella de qualificacions i només tingui en compte les qualificacions de les activitats de l'avaluació continuada. És a dir, si no arriba al mínim establert a l'examen, tan sols sortirà les notes de les seves activitats pràctiques, i si l'aprova totes dues EXFINAL i ACLAB.

Com ho he de fer?

1. S'ha d'establir la puntuació mínima de l'activitat que volem condicionar. Seguint l'exemple que hem ficat, aniriem al qüestionari (examen), editar paràmetres; qualificació; qualificació per aprovar. Aquí determinarem un 5.
2. Ara establirem els identificadors (ID) de les activitats o categories. Anirem a qualificacions; categories i elements i editem l'activitat. Se'ns desplegarà un menú escriurem el Número ID. En aquest exemple ficarem "EXFINAL". De la mateixa manera que en l'exemple del cas pràctic 1, ja que és el mateix procediment.
A continuació, les activitats pràctiques del laboratori, que les tenim agrupades en una categoria, li direm "ACLAB".

3. Ara introduirem la formula des del total del curs, on a més trobarem un símbol d'una calculadora. Cliquem editar càlcul.
Condicionals 1.png

4.Finalment introduïm la fórmula i desem. Seguint l'exemple que proposem és:

=if([[EXFINAL]]>=5; ([[EXFINAL]]*0,4)+([[ACLAB]]*0,6); ([[ACLAB]]*0,6)) Condicionals 3.png