Accions

Com puc marcar una nota mínima per fer mitja amb la resta d'activitats?

De Moodle Wiki

  • Posant un comentari des de la graella de qualificacions
  • Editant la qualificació i afegir un comentari a la retroacció
  • Posar un comentari a l'hora de posar les qualificacions