Accions

Com puc valorar la participació o l'assistencia?

De Moodle Wiki

  • Per exemple, creant un element de qualificació manual a la graella de qualificació i assignant-li la ponderació que volem, a l'exemple un 10%.
  • Com a conseqüent hem de rebaixar la ponderació dels altres elements que ja teniem, ja que en total han de sumar un 100%