Accions

Detectar el plagi

De Moodle Wiki

El Campus Virtual de la URV, Moodle, està integrat amb la plataforma Urkund, per la detecció de coincidències amb textos ja existents en els treballs que lliuren els estudiants.
Amb aquesta integració es pot treballar en la prevenció del plagi en l’àmbit de la docència. Per a més informació consultar les guies de prevenció i tractament del plagi a a la URV.


Com funciona l'Urkund al Moodle?

Com podeu veure en el següent vídeo el funcionament de l'Urkund és senzill: Per cada treball lliurat genera un % de text ‘existent prèviament’ i un informe més complert que inclou les fonts originals de cada coincidència trobada.


En aquest document pots veure com interpretar l'informe de coincidències que l'Urkund genera .

Com activar l'Urkund i en quines activitats del Moodle ho puc activar?

L'Urkund està disponible per fer-se servir mitjaçant les tasques, fòrums i tallers.
L’Urkund està desactivat inicialment i el/la professor/a hauria d'activar-lo si es vol rebre el % i l'informe dels lliuraments dels estudiants.
Per a la seva activació o desactivació, segons es convingui, als paràmetres de les activitats del Moodle (tasca, fòrum i taller) trobaràs una secció nova “Connector de plagi de URKUND” amb dos paràmetres:


Parametres urkund.png


• El primer paràmetre et permetrà controlar si vols activar o no la detecció de coincidències per a aquella activitat en concret.
• El segon, et permetrà indicar si vols que els estudiants puguin o no veure el % de coincidències del seu treball (cadascú del seu) i a partir de quan.
L’informe complert només serà visible pel docent i l'estudiant no el podrà veure mai.
En relació a la prevenció del plagi, pots consultar la bona pràctica proposada a la URV en relació a la visualització o no de l'estudiant del % de coincidències del seu treball.

Què passa amb les activitats que han estat creades prèviament a l'activació de l’Urkund?

Si vols activar la detecció de coincidències en activitats existents prèviament a la posada en marxa de l'Urkund, has d’editar els paràmetres de l’activitat, comprobar que l'Urkund està activat i desar els canvis (és imprescindible desar els canvis per a què els canvis tinguin efecte).
Urkund-activar.png


Això farà que els treballs que els estudiants pugin lliurar a partir d’aquest moment obtinguin el seu informe de coincidències. Si vols obtenir informe de coincidències dels treballs que ja havien estat lliurats anteriorment, hauries d’indicar als estudiants que editin la tramesa i, sense editar el document lliurat, desin els canvis.

Es pot obtenir anàlisi de l'Urkund de tot tipus de documents?

L'Urkund accepta els següents formats d’arxiu: .doc .docx .sxw .pdf .txt, .rtf .html, .htm, .wps, .odt i .pages.
L'Urkund no accepta .zip ni .rar.
Els formats .ppt .pptx .xls . xlsx .ods, .odp, .odb, i .odg no estan contemplats per no estar basats en text i no ser, per tant, adients pel control del plagi.


Funciona en tots els idiomes?

L'Urkund realitza cerques en tots els idiomes.
Detecta la manipulació de documents i alerta en els casos en que l’estudiant fa servir diferents tipus de caràcters o caràcters ocults afegits amb la intenció d’evitar la detecció de coincidència. També mostra similituds, fins i tot si s'han invertit l’ordre de les paraules o s'han substituït amb sinònims.
El que no fa l'Urkund és traduir entre idiomes


Bona pràctica proposada a la URV en l’ús d’Urkund

Una bona pràctica en l’ús d’aquesta eina és la següent:
• El professor o professora determina per a cada treball quin percentatge de “text existent” es permet a l’estudiant (per exemple, un 15%).
• El professor o professora configura la tasca perquè l’estudiant pugui veure aquest percentatge, i per permetre que l’estudiant pugui tornar a lliurar el treball fins a assolir el percentatge permès. Tot això abans de la data límit de lliurament.
• El professor o professora ha d’informar a l’estudiant des d’un inici, en les indicacions de l’activitat, d’aquest funcionament i del percentatge permès.


Quines fonts utilitza l'Urkund per a comparar els treballs dels estudiants?

Internet
Urkund s’enfoca especialment a la identificació i seguiment dels llocs web de materials relacionats amb l’educació.


Materials editorials
Urkund busca en els materials publicats en les fonts editorials a través de la col·laboració amb proveïdors d’informació. Aquests inclouen articles científics i de divulgació, articles de diaris, llibres de referència i bases de dades.


Materials d’estudiants i arxiu
Els materials d’estudiants que es lliuren mitjançant l'Urkund s’arxiven pel seu posterior ús com a material font a comparar. Avui en dia, l’arxiu d'Urkund conté més de 20 milions de documents (articles, estudis de cas, notes, etc.)


Altres fonts
• Repositori Institucional de la Universitat Rovira i Virgili (http://repositori.urv.cat)
• Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona (http://diposit.ub.edu/dspace/)
• RCUB: Revistes Científiques de la UB (http://revistes.ub.edu/)
• DDD: Dipòsit Digital de Documents, UAB (http://ddd.uab.cat)
• UPCommons, Universitat Politècnica de Catalunya (http://upcommons.upc.edu/)
• UPCOPENCOURSEWARE (http://ocw.upc.edu)
• eRepositori, Universitat Pompeu Fabra (https://repositori.upf.edu/)
• Repositori Obert de la UdL (https://repositori.udl.cat)
• DugiDocs, Universitat de Girona (http://dugi-doc.udg.edu/)
• O2, Universitat Oberta de Catalunya (http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/)
• RIUVIC Repositori Institucional de la UVic (http://repositori.uvic.cat)
• Recercat, Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (http://www.recercat.cat/)
• RACO, Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (http://www.raco.cat)
• TDX: Tesis doctorals en xarxa, Generalitat de Catalunya (http://www.tdx.cat/)
• MDX: Materials Docents en Xarxa, Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (http://www.mdx.cat/)
• Teseo: Tesis doctorales, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (https://www.educacion.gob.es/teseo)
• Dialnet: Ciencias humanas y sociales, Universidad de La Rioja (http://dialnet.unirioja.es/)
• DartEurope: Tesis doctorals, Consorci de Biblioteques europeu (http://www.dart-europe.eu/)


L'Urkund indexa actualment totes les fonts enumerades a: http://www.opendoar.org/countrylist.php
A més a més d’aquests més de 100 milions de llibres, articles, revistes i diaris d’accés obert, l'Urkund també té accés a 3.000 bases de dades d’editorials externes.
L’acord de l'Urkund amb el proveïdor és que la quantitat de bases de dades de les editorials ha de ser constant. El proveïdor no especifica les bases de dades a les quals dóna accés en cada moment i per tant no es pot garantir l’accés a una base de dades específica.
L'Urkund fa cerques de registres en la majoria de bases de dades abstractes d’editorials.
Per tant, l'Urkund pot trobar materials d’un editorial amb el qual no té contracte tot i que, no podrà accedir al text complet de les bases de dades tancades d'aquestes.


Els informes de coincidències de cada treball es poden consultar en qualsevol moment?

Els informes de coincidències estaran disponibles només pels docents durant 25 mesos.


Com visualitza l'estudiant la integració del detector de coincidències Urkund al Moodle URV?

La URV ha publicat les guies de prevenció i tractament del plagi a a la URV, en les que, com a estudiant, podràs trobar informació de què es considera plagi a la URV, i de com evitar el plagi en la realització dels teus treballs. Et recomanem la seva lectura.
Juntament amb aquestes guies, s'ha posat en marxa al Moodle de la URV la integració del sistema Urkund -detector de coincidències-, de tal manera que cada docent, en cada activitat, pot decidir si els treballs dels estudiants passaran per aquest detector de coincidències o no.
En cas d'activació del detector de coincidències per part del docent, aquest rebrà un informe complet de les parts del teu treball que ja existien prèviament en fonts obertes d'Internet i d'altres fonts, com ara treballs lliurats anteriorment. En aquest cas, quan pugis un treball al Moodle, aquest et donarà diferent informació al respecte. Com mostra la següent imatge:
Urkund2.png
• En el primer cas, el treball està pendent de ser pujat al sistema Urkund per la seva anàlisi de coincidències.
• En el segon cas, Urkund informa que aquest format de fitxer lliurat (en aquest cas una imatge) no és susceptible de ser analitzat i no tindrà informe de coincidències.
Per últim, el docent també podrà determinar si veuràs o no el percentatge de text del teu treball que Urkund ha trobat com a 'no original'. Si el docent així ho determina, al costat del teu treball, una vegada fet l'anàlisi per part d'Urkund trobaràs aquest percentatge de text existent, com mostra la següent imatge:
Urkund3.png
• En aquest cas, pots veure que Urkund no ha trobat cap coincidència (0%), aixó és que Urkund el considera un treball 100% original.
Finalment, com a estudiant, independentment de l'activació d'Urkund -detector de coincidències en els treballs lliurats- per part del professor, et pots trobar que s'ha activat el compromís de la tramesa. Això implica que no podràs lliurar la tramesa si no acceptes el compromís d'originalitat, com s'indica en la següent imatge:
Urkund1.png