Accions

Diaris

De Moodle Wiki

Què és?

Aquesta és una activitat de reflexió.
El professor demana a l'estudiant que reflexioni sobre un tema concret i l'estudiant pot editar i polir la seva resposta durant un cert temps. En els paràmetres de l'activitat definim el nombre de dies de què disposa l'estudiant per modificar l'entrada al diari.
Aquesta resposta és privada i només la pot veure el professor, el qual pot oferir retroacció i pot qualificar cada entrada del diari.

Com es crea i s'edita un diari


Visualització de l'alumne


Com es qualifica el diari


Opcions del diari