Accions

E-Tutories

De Moodle Wiki

Per a facilitar el desenvolupament i la gestió de la tutoria acadèmica en el marc del Pla d’Acció Tutorial de la URV s'ha dissenyat l'Espai Virtual de Tutories (EVT).
En aquests moments Moodle Tutories disposa de les funcionalitats pròpies de Moodle i funcionalitats que hem incorporat per a donar resposta al desenvolupament de les e-tutories.

Concretament, les funcionalitats específiques de e-tutories són:

  • Gestionar i planificar reunions de tutoria per part del tutor i alumne amb un sistema de notificació automàtic. Les notificacions es reben mitjançant missatgeria i amb còpia al correu electrònic.
  • Oferir eines (al tutor) per al seguiment longitudinal dels alumnes, com per exemple: consulta de l’expedient acadèmic dels alumnes tutoritzats, consulta del perfil de/ls l’alumne/s, enregistrament del seguiment i evolució de/ls alumne/s i generació d’informes automàtics.
DRECERES:

Activitats Recursos Blocs Navegació Configuració Espai Moodle Altres eines