Accions

Enquestes

De Moodle Wiki

L'activitat permet al professorat crear una enquesta personalitzada per a recollir la retroacció dels participants utilitzant diversos tipus de pregunta que inclouen opcions múltiples, de sí/no o d'introducció de text.

Les respostes poden ser anònimes, si es vol, i els resultats es poden mostrar a tots els participants o restringir només al professorat.

L'activitat Enquesta es pot utilitzar:

  • Per a les valoracions del curs, ajudant a millorar el contingut per a posteriors participants
  • Per a permetre als participants inscriure's a mòduls del curs, esdeveniments, etc.
  • Per a enquestes de visitants sobre eleccions de curs, polítiques de la institució educativa, etc.
  • Per a enquestes contra l'assetjament escolar on l'estudiantat pugui reportar incidències de manera anònima


Com crear una enquesta


Com afegir preguntes


Visualització de l'alumne


Visualització del professor


Opcions enquesta