Accions

Fòrums

De Moodle Wiki

El fòrum permet als estudiants i al professorat intercanviar idees a través de missatges en un fil de debat. Fitxers com ara imatges i altres mitjans poden ser inclosos en aquests missatges. El professorat pot decidir qualificar les aportacions dels estudiants i fins i tot donar-los permís per a que aquests puguin qualificar les aportacions fetes pels companys.

IMPORTANT: El fòrum "Tauler d'avisos i notícies" que hi ha per defecte als espais és per a ús exclusiu del professorat. És un canal de comunicació unidireccional, per tant no és un fòrum de debat on hi poden participar els estudiants.Quin tipus de fòrum necessito?

Usos del Fòrum<big/>
Tipus Descripció
Fòrum estàndard per a ús general (per defecte) És un fòrum obert en el qual tothom pot iniciar un nou tema de debat en qualsevol moment.
Un debat únic És un sol tema de debat al qual tothom pot respondre (no es pot fer servir amb grups separats).
Cada persona envia un debat Cada estudiant pot obrir únicament un tema de debat (i tothom pot enviar-hi respostes).
Fòrum P/R (pregunta/resposta) L'estudiant ha d'enviar la seva resposta per a poder veure les respostes dels seus companys.
Fòrum estàndard en format de blog És un fòrum obert en el qual tothom pot iniciar un nou tema de debat en qualsevol moment. I els temes de debat es mostren en una pàgina amb enllaços de «Debateu aquest tema".
Coordinació del curs Per a debats només del professorat, per a coordinar el curs (podem utilitzar un fòrum estàndard, ha d'estar ocult, ull tancat)


Com crear un fòrum de debat i opcions


Com qualificar un fòrum

La versió 3.8 del Moodle, incorpora una nova interfície per avaluar fòrums.

Aquesta nova interfície mostra les aportacions de cada estudiant i permet al docent qualificar-ne la qualitat, i notificar a l'estudiant de la qualificació realitzada.

També afegeix opcions avançades de qualificació (Guia i rúbrica: comunes amb les tasques). Si s'usa un d'aquests instruments, es podran fer comentaris personalitzats de retroacció a cadascun dels estudiants.

Des del punt de vista de l'estudiant, la qualificació del fòrum apareix igual que la resta d'elements dins el llibre de qualificacions.

En aquest vídeo us mostrem els passos a seguir per a qualificar un fòrum d'activitat tipus debat.


Diferència entre l'opció de "Qualificació de tot el fòrum" i "Puntuacions"

Entre els paràmetres de configuració de l'activitat Fòrum trobem aquestes dues opcions que de vegades poden confondre'ns.
Avaluacio forum.png

Tal com es recull a l'apartat anterior, l'apartat de "Qualificació de tot el fòrum" (novetat de la versió 3.8) ens permet fer l'avaluació de totes les aportacions dels estudiants des d'una interfície nova. Direm doncs que mitjançant l'activació d'aquest tipus de qualificació, el docent pot qualificar.


Per altra banda, trobem l'apartat de "Puntuacions". A la versió 3.6 de Moodle aquest apartat era el que ens permetia qualificar als docents les aportacions dels estudiants. Amb la versió 3.8, aquest apartat deixa de ser únic per a l'avaluació per part del docent, i s'ha obert perquè, en el cas que ho vulguis, els estudiants puguin participar en aquesta qualificació (qualitativa o quantitativa).


Aquesta diferenciació entre l'apartat de qualificació de tot el fòrum i la de puntuacions, també permet una nova manera d'interacció, sobretot per part dels estudiants. Entre algunes de les coses que podem fomentar amb aquesta distinció és el fet que els estudiants puguin votar les aportacions dels seus companys, o posar "m'agrada" (tota la informació de com fer-ho, a l'apartat següent d'aquesta guia).


Com posar m'agrada a una entrada al fòrum?

Ara l'activitat fòrum ens permet que tant els alumnes com els docents puguin avaluar qualitativament les entrades dels companys posant m'agrada creant una escala i vinculant-la al fòrum. El docent com l'alumne quan accedeix al fòrum i llegeix l'entrada, al final té l'opció de posar "m'agrada" si ho considera. A més, també pot veure el total dels "m'agrada". A qualificacions pots comprovar que l'avaluació del fòrum es mostra en els alumnes que han rebut un mínim d'un m'agrada. Per tant, té el mateix pes si reben 1 o 2 m'agrada. És una nota qualitativa.


Com reduir el nombre de correus electrònics que rebem dels fòrums

El Campus Virtual et permet modificar les teves preferències per rebre les notificacions de les diverses activitats de les aules a què estàs inscrit. A través d'aquestes preferències podem definir si volem o no rebre correus electrònics en relació amb els missatges enviats als fòrums. D'aquesta manera podrem decidir si volem un resum de tots els missatges als fòrums de manera diària, si no volem rebre còpia dels missatges al correu electrònic o si només els volem rebre a la nova aplicació mòbil.


Missatges programats

Hi ha l'opció de definir el temps que un missatge concret serà visible.

Per a fer-ho, quan ens trobem a la pantalla d'afegir un nou missatge, utilitzem les dues dates que apareixen a la secció: Període de visualització

Missatges-programats.png

  • La primera de les dates indica el moment a partir del qual el missatge serà visible al fòrum per part dels estudiants i l'enviament de la notificació als usuaris subscrits al fòrum, ja sigui al correu-e, notificació push al mòbil o al web si accedeix al Campus Virtual amb un navegador.
  • La segona indica el moment a partir del qual el missatge queda ocult al fòrum pels estudiants. Per aquesta segona data no es genera cap notificació.

Forum-programats1.png

En aquesta imatge podem veure diferents tipus de missatges.

1) Missatge programat que encara no s'ha fet visible o ha estat visible i s'ha tornat a oculta (en gris i amb la icona del calendari)

2) Missatge programat que ja s'ha fet visible i s'ha enviat notificació als subscriptors (en vermell i amb la icona del calendari)

3) Missatge enviat de forma habitual (no programat)


Opció d’exportar missatges (per a docents)

Pots exportar els missatges del fòrum en diversos formats com per exemple PDF, Microsoft Excel (.xlsx), OpenDocument (.ods), Taula HTML, entre d'altres. A més, pots filtrar els missatges que vols descarregar a partir de tres criteris, utilitzant només un d'ells o combinant-los:
1) Usuaris: cerca els noms dels usuaris per filtrar els missatges relacionats amb els alumnes/professors.
2) Tema: cerca a partir dels debats que s'han obert a l'aula virtual del fòrum.
3) Data: selecciona els missatges a partir d'una data concreta d'inici i final, o els missatges entre dues dates. Cercar fòrums 3.9.pngDRECERES:

Activitats Recursos Blocs Navegació Configuració Espai Moodle Altres eines