Accions

Grups

De Moodle Wiki

Grups i agrupaments

Al Moodle, un grup és un conjunt de participants i un agrupament és un conjunt de grups. Els agrupaments ens permeten dirigir activitats a un conjunt de grups.

Els participants d'un curs poden pertànyer a més d'un grup. Per exemple, a la imatge es mostren dos agrupaments, un té grups de quatre persones i l'altre grups de dues persones.
L'estudiant 3 pertany al grup 1 del primer agrupament i, a la vegada, al grup 2 del segon agrupament.

Grups i agrupaments.png

Als cursos, podem trobar grups ja creats per qüestions de gestió d'estudiants, com ara els grups de "MATRÍCULA". Aquests grups ens serviran per distingir entre els participants del curs. Per exemple, si l'assignatura té grups de matí i grups de tarda podrem utilitzar els filtres de grup per veure un grup d'estudiants concret i no els altres.

A més, podem crear els nostres propis grups i agrupaments per a treballar activitats que permeten el treball en grup, per exemple: una tasca, un fòrum, un taller, una wiki, etc. Per exemple, si volem dissenyar una tasca de treball en grup, amb grups de quatre persones, podem configurar la tasca perquè utilitzi l'agrupament "AGRUPAMENT 1" i això voldrà dir que a la tasca que dissenyem hi haurà els 3 grups que pertanyen a aquest agrupament.

Documentació oficial sobre grups
Documentació oficial sobre agrupaments

Nivells de grups i agrupaments

Tant els grups com els agrupaments es poden fer servir a dos nivells:

  • A nivell de Curs (Espai assignatura): El mode en què definim el grup a nivell del curs serà el que apareixerà per defecte a totes les activitats d'aquest curs. Per activar aquest mode de grups, primer cal crear els grups i l’agrupament. Un cop tinguem això fet, seguirem les següents indicacions:

1. Fes clic sobre l’engranatge de la banda superior dreta de la finestra principal de la teva aula virtual.
2. Al desplegable selecciona l’opció “Edita paràmetres”.
3. A l’apartat “Grups” tenim diverses opcions

GRUPS GENERAL.PNG


  • A nivell d'activitat: Els paràmetres de les diverses activitats del Campus virtual ens permeten l’opció de definir el mode de grups.


GRUPS TASCA.PNG
Aquesta opció estarà deshabilitada si prèviament hem definit ja un mode de grups a nivell aula i hem imposat el mode de grup.Grups

Per a què utilitzar els grups?

L'organització dels estudiants per grups et pot ser útil:

  • si vols restringir l’accés a materials o activitats (tasca, fòrum, Wiki...) a un determinat grup, fent que la resta d’estudiants no ho puguin visualitzar.
  • si vols que els estudiants et facin una tramesa per grups. D’aquesta manera només caldrà que un dels membres del grup pengi la tasca i aquesta replicarà a la resta de participants. Aquest fet et facilitarà també la qualificació, ja que la qualificació i a la retroacció que facis a un dels membres del grup es replicarà a la resta de participants.Com crear un grup?


Per crear un grup cal que segueixis les següents indicacions:
1. Clica sobre la icona "accions"
2. Fes clic sobre l'opció "Més...".
3. Situat a la pestanya "Usuaris". Aquí trobaràs l'opció "Grups".
4. Clica al botó "Crea grup".
5. Als paràmetres generals editables del grup, afegeix un nom.
6. Clica al botó "Desa els canvis".
7. És el moment d'incloure als participants al grup. Selecciona el grup en el qual vols afegir als estudiants i fes clic sobre "Afegeix/suprimeix usuaris".
8. A la llista de "Membres potencials", seleccionem els usuaris que volem afegir a cada grup. Podem afegir usuaris de forma múltiple utilitzant el botó Crtl del teclat.
9. Clica al botó afegir per inserir usuaris al grup.Crear grups automàticament

Veure a partir del minut 1:48


Els grups també poden ser creats de forma automàtica.
Per fer-ho cal que segueixis les següents indicacions:
1. Clica sobre la icona "accions"
2. Fes clic sobre l'opció "Més...".
3. Situat a la pestanya "Usuaris". Aquí trobaràs l'opció "Grups".
4. Clica al botó "Crea grups automàticament".

CREAGRUPS AUTOMATICS.PNG

La nomenclatura dels grups pot ser creada de forma automàtica, # serà reemplaçat per una seqüència de números, i @ per lletres. Per exemple:

Grup @: els grups apareixeran: Grup A, Grup B, Grup C...

Grup #: els grups apareixeran: Grup 1, Grup 2, Grup 3...

També podem especificar i volem crear

X nombre de grups o

que cada grup contingui X nombre d'estudiants

Quan seleccionem Membres del Grup al paràmetre Impedeix que el darrer grup sigui massa petit es col·locaran membres addicionals a un grup existent perquè no es creï un grup nou amb menys membres que el nombre X.


Resum dels grups

A la mateixa plana on gestionem els grups i els agrupaments es troba la pestanya "Resum". Aquesta pestanya permet filtrar la informació relacionada amb els grups i els agrupaments de la teva aula. Resum.png


Aquesta informació et pot ser útil si vols llistar tots els grups d'un agrupament on es detallin el nom dels participants.
Resum(1).PNG


Com restringir una activitat, un recurs o un tema a un grup particular

Qualsevol recurs de l'aula virtual pots restringir l'accés a un grup d'estudiants, un document, un llibre, etc. També ho pots fer amb els temes de l'aula i et serà útil per gestionar grups nombrosos, p.ex grups matí i tarda. A més, l'activitat "la tasca" pot ser entregada per grup. Exemple de relació grups, agrupament i tasca. Agrupamenttasca.svg


Agrupaments

Què és un agrupament?

Un agrupament és un conjunt de grups dins un curs o espai d’assignatura. Podríem dir que els agrupaments fan de “contenidors” per a un conjunt de grups concret, per exemple els grups de treball d’una activitat X concreta.
Fer servir els agrupaments ens facilitarà poder dissenyar activitats en que els participants hagin de fer trameses o aportacions en grup.


Un exemple:

1. Ets professor d'un curs anomenat "L'art del llenguatge" on tens diversos estudiants.
2. Els teus estudiants estaran dividits en quatre grups -comprensió auditiva, comprensió lectora, expressió escrita i conversa-, ja que a la majoria d’activitats del curs els estudiants hauran de treballar amb aquests grups.
3. L'objectiu del curs és que els estudiants facin un treball i explorin els diferents vessants del llenguatge. Crearàs un agrupament de llenguatge passiu i hi assignaràs els grups de comprensió auditiva i lectora. A continuació crearàs un agrupament de llenguatge actiu i assignaràs els grups de conversa i expressió escrita a aquest agrupament.
4. Utilitzarem les restriccions d'accés per fer que determinades activitats només les pugui visualitzar un l’agrupament de llenguatge actiu, i altres només l’agrupament de llenguatge passiu.
5. Ara els grups ja podran treballar conjuntament, en el seu agrupament, i en les seves respectives àrees.
Com afegim grups a un agrupament?


Per afegir grups a un agrupament només cal que segueixis els següents passos:

1. Al curs o espai d'assignatura, clica a l’engranatge del “menú accions”.
2. Al desplegable selecciona “Més...”
3. A la pestanya “Usuaris”, fes clic sobre grups.
4. Situat a la pestanya “Agrupaments”.
5. Si no tens cap agrupament, pots crear un fent clic sobre el botó “Crea agrupament”.
6. Ara, per afegir grups a un agrupament només cal que facis clic a la icona Insereixgrups.png
7. Passa els grups que vulguis de la columna de "Membres en potència" (dreta) a la columna de "Membres existents" (esquerra). Un cop ho tinguis fet, fes clic sobre el botó "torna a agrupaments".

Agrupaments.PNG

Agrupaments(1).PNG


Restringir una activitat, un recurs o un tema a un agrupament particularEls grups de matrícula, per defecte a les aules virtuals d'assignatura

A les aules virtuals d'una assignatura de grau o de màster trobem per defecte el grup o grups de matrícula que participen de l'assignatura, per exemple, podem trobar el grup Magistral 1 de matí i el grup Magistral 2 de tarda. Aquests grups s'agrupen en un agrupament anomenat MATRÍCULA.

Donat que aquests grups de matrícula estan creats per defecte, les modificacions que realitzis en aquests no es mantindran, ja que la sincronització restablirà els grups seguint la matrícula oficial. Per tant, no els modifiquis.

Aquests grups de matrícula ens poden ajudar a generar nous grups, filtrar als participants, etc. A continuació et mostrem un exemple.Exemples pràctics en l'ús dels grups a l'aula virtual

Lliurament de tasques en grup. Com avaluar una tasca en grup


L'ús de grups per al treball col·laboratiu: la tasca en mode esborrany

Hi ha una configuració específica de la tasca que pot facilitar el treball col·laboratiu entre els estudiants. Aquesta és mitjançant el paràmetre de la tramesa "Requereix que els estudiants facin clic al botó Tramet". Si està activat (si), els estudiants hauran de fer clic al botó "tramet" per establir que la seva tramesa ja està a punt per a ser avaluada. Això permet que, mentrestant, els estudiants mantinguin una versió d'esborrany de la tramesa a l'aula virtual.
Si a més a més d'això actives els paràmetres de la tramesa en grup, afavoreixes que els estudiants d'un mateix grup puguin editar sempre que vulguin la tasca fins que aquesta es doni per finalitzada i decideixin fer la tramesa definitiva (només ho ha de fer un membre del grup).

IMPORTANT: en cap cas es pot editar la tramesa al mateix temps. De fet, fer-ho pot malmetre la informació que contingui la tramesa, siguin documents adjunts o tramesa en línia.
A continuació et mostrem un exemple on pots veure com el docent fa la configuració i com els estudiants poden treballar col·laborativament:


Puc revertir l'estat d'una tasca tramesa a esborrany?

De vegades pot passar que els estudiants facin la tramesa i hagin oblidat alguna cosa, hi hagi hagut algun problema amb un arxiu, etc. El/la docent de l'assignatura NO pot revertir una tasca tramesa al seu estat d'esborrany.
Si necessiteu fer-ho, podeu contactar amb el SREd a través del correu de suport (suport.campusvirtual@urv.cat).

L'ús de grups a nivell curs: exemple pràctic per a docència compartida

De vegades podem compartir un mateix espai d'assignatura per una assignatura en què participa més d'un docent. Cadascun d'aquests docents, normalment, s'encarrega d'un grup determinat d'estudiants (matí o tarda, per exemple).

Per facilitar la tasca al docent, existeix la possibilitat de poder filtrar als estudiants per grups per exemple al llistat d'entregues d'una tasca o al llibre de qualificacions, a través d'un desplegable on escollim el grup d'estudiants que volem visualitzar.

Per configurar-ho només cal que segueixis aquests simples passos:
DRECERES:

Activitats Recursos Blocs Navegació Configuració Espai Moodle Altres eines