Accions

Informes

De Moodle Wiki

Informes

Els informes ens permeten obtenir informació sobre la interacció dels usuaris amb l'aula amb els recursos i les activitats de l'aula virtual, com per exemple, quins usuaris o quants han visualitzat un determinat recurs o han fet el lliurament d'una activitat.

Per fer-ho tenim a disposició diversos informes,

  • Registres: Els registres ens mostren l'accés a les pàgines per parts dels alumnes, la data i hora en què accedeix, l'adreça IP de la seva procedència, i les accions (veure, afegir, actualitzar, eliminar) que s'han d'ut a terme amb aquell recurs o activitat. Es pot optar per mostrar els registres a la pàgina o descarregar en format text, ODS o Excel.


  • Registres en directe: Mostra tots els registres de qualsevol participant a l'assignatura des de l'última hora. És a dir, recull la mateixa informació que l'informe de registres mostrant únicament els moviments recollits en els últims 60 minuts.


  • Informe d'activitat: Mostra el nombre de visualitzacions (clics) per a cada activitat i recurs, pot ser vista pels administradors, docents i/o estudiants. En aquest informe podem saber la quantitat de visualitzacions i la quantitat d'usuaris que han interaccionat amb aquest recurs o activitat, però no saber QUI ho ha fet.


  • Participació al curs: L'informe de participació al curs ens permet saber quins estudiants han accedit a un recurs o activitat mitjançant un sistema de filtres. D'aquesta manera podem saber si, per exemple, quins estudiants han fet l'enviament d'una tramesa a una tasca, o saber qui ha consultat un recurs determinat dins de l'aula virtual.
    La característica principal i molt útil de l'informe de participació és l'opció d'enviar un missatge a través de la missatgeria del Campus Virtual a tots els estudiants que no han completat una determinada acció per tal d'engrescar-los a fer-ho. També podem seleccionar als estudiants que si ho han fet/consultat i felicitar-los per la feina feta.Com consultar els informesDRECERES:

Activitats Recursos Blocs Navegació Configuració Espai Moodle Altres eines