Accions

Les notificacions del Campus Virtual: com gestiono la informació que vull rebre?

De Moodle Wiki

El Campus Virtual ens ofereix la possibilitat d’estar al corrent de tot el que passa als cursos als quals participem. Cadascú, pot establir una sèrie de preferències respecte a quines notificacions rebre i per quins canals fer-ho.


Fòrums

L’eina més utilitzada per a la comunicació dins una aula és el fòrum. Aquest pot tenir diversos usos. Hi ha fòrums per a les comunicacions docents-estudiants, per a resoldre dubtes, fòrums avaluables que formen part d’una activitat, fòrums de coordinació a les aules generals de titulació, etc.

Per defecte a totes les aules del Campus Virtual hi trobem dos fòrums: - El fòrum d’avisos i notícies - I el fòrum de dubtes

La principal diferència entre aquests dos és que al fòrum d’avisos i notícies només pot enviar missatges el docent, mentre que al de dubtes hi poden participar els estudiants.

Com rebo notificacions d'un fòrum?

Els requisits per a poder rebre una notificació, sigui al correu electrònic o al mòbil, d’un missatge enviat a un fòrum és 1) que l’aula virtual on està ubicat estigui oberta i 2) ESTAR SUBSCRIT al fòrum.

Recorda que les aules virtuals de les assignatures 'estan inicialment tancades als estudiants', és responsabilitat de cada docent, en el moment que considera, qui l'obre per tal de donar-hi accés als estudiants.

La subscripció

Pel que fa a la subscripció, al fòrum d’avisos i notícies, aquesta és per defecte obligatòria, mentre que al de dubtes els usuaris poden decidir cancel·lar-la. També podem crear fòrums amb subscripció voluntària, fent que l’usuari decideixi si vol rebre o no notificacions.

Quan estem subscrits a un fòrum podrem rebre informació sobre els missatges que es generin en aquest pels diversos canals de comunicació que integra el Campus Virtual: 1) el propi Campus Virtual, 2) el correu electrònic que figura al nostre perfil, o 3) a través de l’aplicació mòbil amb les notificacions push. I com sé si estic subscrit o no a un fòrum?

Per saber-ho només cal que entris al fòrum i facis clic sobre l’engranatge. Aquí trobaràs la informació sobre el tipus de subscripció que tens i en funció de la mateixa, podràs decidir si vols canviar-la. Tingues en compte que aquesta SUBSCRIPCIÓ només afectarà el fòrum on et trobis.

Preferències del fòrum (menú d'usuari)

Generalment per al teu usuari existeixen unes preferències que apliquen a tots els fòrums. Les trobaràs al menú d’usuari. En aquesta plana podràs decidir (1) si vols rebre una notificació per cada missatge que es generi a un fòrum o si pel contrari prefereixes que la notificació sigui un resum de tots els missatges que rebràs una vegada al dia (2) si en fer qualsevol aportació a un fòrum vols que es faci la subscripció al mateix de manera automàtica (en el cas que no la tinguis) i (3) destacar els missatges que encara no has llegit dels fòrums.

Preferències de les notificacions

Per a triar els CANALS a través dels quals rebre aquestes notificacions, ja sigui de nous missatges als fòrums, lliuraments o qualificació d’activitats, entre d’altres, anirem de nou al menú d’usuari i aquest cop triarem “Preferències de les notificacions” Aquí podem activar o desactivar la recepció de les notificacions de diferent tipus en funció dels canals de comunicació disponibles al Campus Virtual.

Visita aquesta pàgina per a saber-ne més sobre les notificacions i com gestionar-les.