Accions

Lliçons

De Moodle Wiki

Què és?

Una lliçó consisteix en una sèrie de pàgines. Cada una d'elles acaba amb una pregunta i un nombre de respostes possibles.
Depenent de quina sigui l'elecció de l'estudiant, progressarà a la pròxima pàgina o tornarà a la pàgina anterior.
La navegació a través de la lliçó pot ser simple o complexa, depenent de l'estructura del material que s'està presentant.

Vídeos explicatius (sense àudio)

Com puc dissenyar recorreguts d'aprenentatge personalitzats?