Accions

Llibre

De Moodle Wiki

El recurs llibre permet organitzar informació i/o elaborar materials senzills organitzats per múltiples pàgines distribuïdes per capítols i subcapítols, com si d'un llibre físic es tractés. Els llibres poden contenir informació molt variada, des de textos a imatges, mapes conceptuals o vídeos. També podem enllaçar altres recursos del Campus Virtual dins del llibre per fer-lo més interactiu amb, per exemple, un enllaç directe a un qüestionari relacionat amb la temàtica. A més a més, tot el contingut es pot imprimir, ja sigui de forma sencera o per capítols (pàgines).

Quan l'estudiant accedeixi a un llibre podrà llegir el contingut passant pàgina per pàgina o accedint directament a un capítol concret.

Els vídeos següents ens expliquen com crear un llibre dins de l'espai d'assignatura i com afegir-li els diversos elements i capítols.


Com puc publicar contingut dividits per capítols a l’aula virtual? El llibre


Els elements del llibreQuè podem fer amb el Moodle?

 1. Primer cop al Moodle. Què és? Quin és el seu funcionament?
  1. Com canvio la foto del meu perfil i altres dades?
  2. Com dono accés als estudiants a l'espai d'assignatura?
 2. Vull publicar continguts i recursos per als estudiants.
  1. Vull penjar un fitxer com un PDF, un DOC, un arxiu comprimit,...
  2. Vull compatir una imatge amb els estudiants.
  3. Vull publicar text dividit per capítols (format llibre).
  4. Vull enllaçar una pàgina web.
  5. Vull enganxar un vídeo propi o del youtube.
 3. Vull recollir i qualificar el treball de l'estudiant.
  1. Vull qualificar un text o treball penjat per l'estudiant.
  2. Vull crear qüestionaris de correcció automàtica.
  3. Vull qualificar els estudiants per mitjà d'una activitat de debat o fòrum.
  4. Vull veure i configurar les qualificacions finals de l'assignatura.
  5. Puc treballar activitats en grup? Exemples d'activitats en grup.
 4. Vull comunicar-me amb els estudiants.
  1. Vull fer arribar un missatge a tots els estudiants.
  2. Vull crear un debat amb els estudiants.
  3. Vull crear una sala de videoconferència.
  4. Vull reduïr el nombre de de missatges que rebo dels fòrums.
 5. Com puc millorar l'aparença del meu espai?