Accions

Millores i novetats del Moodle 3.11

De Moodle Wiki

Canvis en la visualització i la configuració dels paràmetres de “compleció d’activitat”

Millores en l’experiència de l’estudiant

Ara tenim la possibilitat de mostrar als estudiants sota l'enllaç a cada activitat o recurs les condicions que cal complir per considerar una activitat com a completada. De fet, podem decidir si volem o no mostrar aquestes condicions a l’estudiant a la pàgina principal de l’aula virtual i dintre de cada activitat.
Així és com es mostra a l'aula virtual:
Millores1.PNG


Així com es mostra dins de l'activitat o recurs:
Millores2.PNG


Fins ara, els estudiants podien veure si una activitat estava completada a través d'una petita icona (check). Amb la nova versió els estudiants poden veure com es van completant cadascuna de les condicions que hàgim configurat. En el cas de configurar la compleció de l’activitat de manera manual, l’estudiant pot veure clarament la icona per marcar-la o no com a completada.
Millores4.PNG

Nous aspectes configurables

Els indicadors de les condicions que cal complir per considerar un recurs o activitat com a completada, es poden mostrar/ocultar des de la configuració dels paràmetres de l’aula.
Millores5.PNG
Si NO les mostrem, els estudiants només veuran la icona per marcar la compleció manual a la pàgina principal de l’aula virtual.
Millores6.PNG
Si volen veure els detalls/condicions de compleció de l’activitat o recurs han d’accedir a aquest per fer-ho.
Millores3.PNG


Incorporació de filtres a l’informe de compleció de l’activitat

La nova versió incorpora un filtre a l’informe de compleció de l’activitat per poder obtenir una informació més detallada.
Millores7.PNG
A més a més, també han incorporat un desplegable que et permetrà moure’t entre els informes amb més facilitat.
Millores8.PNG


Nova visualització de les dates d’obertura i tancament de les activitats

Gràcies a nous paràmetres de configuració de l’aparença de l’aula virtual, podem mostrar o no la disponibilitat (data d’obertura i venciment) de les activitats a la pàgina principal.
Millores9.PNG

Millores10.PNG

Si decidim NO mostrar les dates de l’activitat a la pàgina principal de l'aula virtual, els estudiants les podran consultar dins de l’activitat i al calendari del Campus Virtual.
Millores11.PNG


Nova eina per revisar l’accessibilitat de les aules virtuals


Moodle incorpora en la seva versió 3.11 la versió inicial del kit d’accessibilitat de Brickfield.
El kit de Revisió de l’accessibilitat de Brickfield és una eina desenvolupada per Brickfield i integrada a Moodle que t’ajuda a comprovar l’accessibilitat de l’aula virtual.
L'accessibilitat fa referència garantir que totes les persones puguin accedir als espais i la informació, amb independència de les seves capacitats i situació.
Pots afegir el kit d'accessibilitat en una aula virtual per comprovar la seva accessibilitat. Captura Menu Accions Kit Eines Accessibilitat.PNG


També pots afegir el bloc d'accessibilitat. El bloc mostra la revisió de l'accessibilitat en un bloc lateral de l'aula virtual. Tingues en compte que els blocs no son visibles si fas servir l'aplicació Mòbil del Campus Virtual. Per aquest motiu t'aconsellem que facis servir, preferentment, el Kit d'accessibilitat. El kit d'accessibilitat de Brickfield i el bloc d'accessibilitat només són visibles pel professorat.
En els enllaços següents pots consultar la informació detallada del kit d'accessibilitat i més informació sobre accessibilitat digital al Campus virtual.

Noves activitats H5P


Sumem 6 noves activitats H5P més al Campus Virtual!
1. Columna, 2. Selecció d'imatges, 3. Virtual Tour (360), 4. Mots encreuats, 5. Llibre interactiu i 6. Ordena els paràgrafs. Afegeix més interacció als teus recursos i activitats d'aprenentatge de l'aula virtual. Per consultar la documentació d'aquestes noves activitats ves a l'enllaç Activitats H5P >>>> H5pnou.svg

Millores a l’activitat qüestionari i les preguntes

Visualització de més informació a la descripció de l'activitat "qüestionari"

Ara, a la pàgina de qualsevol activitat qüestionari, els estudiants podran veure quina és la qualificació que el docent ha establert per considerar l’activitat aprovada.
Millores12.PNG
Si no estableixes la qualificació per aprovar (0,00) no apareix cap informació al respecte.
Millores13.PNG
A més a més d’aquesta informació, els docents veuran si s’han establert excepcions d’usuari o grup amb un simple cop d’ull.
Millores14.PNG


Configuració preferida en la creació de preguntes

Aquesta millora facilitarà la creació de noves preguntes al banc de preguntes, ja que quan insereixis una pregunta, per exemple de tipus múltiple opció, si canvies alguns dels paràmetres generals com la puntuació per defecte o com vols enumerar les opcions, els desarà com a configuració preferida. Així, les següents preguntes que insereixis d’aquest tipus tindran aquesta configuració i ja no caldrà que canviïs de nou aquests paràmetres. Sempre des de la darrera configuració.
Millores15.png


Límit de paraules a les preguntes de resposta oberta

Aquesta opció et permetrà establir a les respostes de les preguntes de resposta oberta un mínim i un màxim de paraules. Aquest paràmetre és només informatiu i, tot i que els estudiants no complexin amb aquests requisits, poden trametre el seu intent igualment.
Millores16.PNG


IMPORTANT: la nota informativa que avisa als estudiants si no han arribat al límit o l’han excedit, només apareix si les preguntes estan en pàgines diferents i la navegació és lliure entre les preguntes, ja que si no canviem de pàgina, la nota no apareix/ni s’actualitza si hem fet alguna modificació.


Si no compleix el requeriment, apareix el següent indicador informatiu:
Millores17.PNG

Detecció de similituds (OURIGINAL) a les preguntes de resposta oberta

Ara ja pots activar el detector de coincidències d’OURIGINAL en els paràmetres dels teus qüestionaris i afegir preguntes obertes demanant als teus estudiants que enviïn un arxiu o bé que responguin a través de l’editor ATTO a les preguntes. Perquè el text sigui processat per OURIGINAL ha de tenir com a mínim de 350 caràcters.
Millores18.PNG

Una vegada l’estudiant fa un intent al qüestionari, a la taula de resultats, podràs veure el percentatge de plagi calculat per OURIGINAL, així com l'informe de coincidències.
Millores19.PNG

L’alumne també podrà veure el % de coincidències (si el docent ho activa) revisant la seva resposta de l’intent tramès.
Millores20.PNG


Control de la velocitat dels recursos àudio i vídeo

Una altra novetat interessant és la de poder escollir la velocitat de reproducció d’àudios i vídeos incrustats a l’aula virtual. D’aquesta manera els alumnes podran escollir i adaptar a velocitat en funció de les seves necessitats.
Millores21.png

Millores22.png